Školné jaro nedělá - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Školné jaro nedělá

, Josef Michl,
Školné jaro nedělá
Zdroj: Euro.cz

Martin Jahn tvrdí, že svůj dokument musel změnit jen kosmeticky

Místopředseda vlády Martin Jahn odevzdal práci. Nyní jen dorazí drobné povinnosti a bude si moci na úřadu vlády začít vyřizovat razítka, že nedluží nic v závodní jídelně, v knihovně, neschází mu nějaká židle a podobně. Začátkem ledna si odveze věci a po deseti letech ve státní správě odejde do soukromé sféry. Říká, že zůstane v Česku, ale prozatím odmítá prozradit víc.

Každá vláda.

Zásadní dokument, který mu vláda nyní schválila, se jmenuje Strategie hospodářského růstu do roku 2013. Je to první střednědobá ekonomická strategie České republiky. Její největší vtip je v tom, že v ní obsažené úkoly jsou prioritní, takže při sestavování rozpočtu musí být nejdříve prostředky na plnění strategie a teprve pak na jiné věci. Nebylo prý jednoduché vybrat vhodný koncept. Mohlo se to uchopit více makroekonomicky. Mohlo se to uchopit z pohledu Porterovy koncepce konkurenceschopnosti národů. Dokument se mohl pojmout přímo jako realizace Lisabonské strategie při zachování její struktury.
Nakonec však podle vicepremiéra vznikl kvalitní, nadčasový elaborát. „Nikdo nemůže dát dohromady nic lepšího,“ dodává Jahn. Ne ale v souvislosti s tím, jak pěkně se to jemu a jeho lidem povedlo, ale v odpovědi na otázku, zda si myslí, že tuto strategii bude ochoten používat i jinobarevný kabinet. „Věci, které ve strategii jsou, nejsou až tak politicky vyhraněné a měla by je dělat každá vláda, ať bude víc doprava nebo doleva,“ soudí.

Podpora premiéra.

Martin Jahn tvrdí, že nebylo jednoduché najít ve vládě politickou shodu. „Jsem rád, že si to vzal Jiří Paroubek za své a podpořil to, protože ministerstva mají k takovému dokumentu a priori averzi. Za prvé říká, co je dneska špatně, protože vychází ze situační analýzy, která musí být kritická. Za druhé diktuje resortům, co mají dělat, přičemž ministerstva nejradši dělají, co samy chtějí,“ tvrdí vicepremiér.
To je zajímavé zjištění. Když byla v červnu prezentována první varianta strategie na jednání tripartity, premiér o ní například prohlásil, že je to nevyvážený text se záměry antisociálního charakteru. Martin Jahn ale uvádí, že to, co bylo ze strategie vypuštěno, jsou drobnosti, které nemění podstatu dokumentu. Pouze jsou v současné době politicky vyhraněné. Přičemž je možná k dobru dokumentu, že z něj vypadly.
Co vlastně vypadlo? Za prvé záměr okamžitě zrušit regulaci nájmů. To ale podle Martina Jahna neznamená, že by byl popřen sám princip deregulace. Ta probíhá, byť postupně. A potom, má-li Česko dohánět vyspělou Evropu ekonomickým růstem v průměru o šest procent ročně (cílem je dosáhnout v roce 2013 průměru EU 25), na nájmech to nestojí.

Noční můra.

Pryč jsou i poplatky u lékaře. Noční můra sociální demokracie, která se už nemůže dočkat, až v novém volebním programu vynechá jejich zákaz. Martin Jahn podotýká, že stejně bylo v první variantě o spoluúčasti pacientů pojednáváno velmi opatrně, sociálnědemokraticky. Mluvilo se o „umožnění“ pacientům v některých oblastech zdravotnictví podílet se na financování. Ani absence spoluúčasti však samozřejmě není bariéra ekonomického růstu.

První půlka.

Stejně jako školné. To také ve schválené ekonomické strategii schází, ale podle Martina Jahna je dobře, že tam zůstala první půlka návrhu – zavedení sociálních stipendií pro studenty z nízkopříjmových rodin. Je to prý první krok, na němž by se časem mohla rozeběhnout individuální participace na nákladech studia.
Vicepremiéra mrzí, že ve schváleném dokumentu je méně razantně než v první variantě pojata potřeba snížení vedlejších nákladů práce. Ty jsou podle něj zbytečně považovány za citlivé téma. Neboť je evidentní, že jak poroste cena práce, stanou se vysoké vedlejší náklady práce v Česku vážným problémem.

Odborářské ne.

Velký odpor, zejména odborů, vyvolala v první variantě obsažená podpora starších lidí na trhu práce. Tedy aby firmy nemusely za zaměstnance od určité věkové hranice platit sociální nebo zdravotní pojištění, respektive mohly platit nižší sazbu. I toto opatření nakonec ze strategie vypadlo, ačkoliv starší lidé tvoří velké procento nezaměstnaných. Jejich podpora by byla podle vicepremiéra smysluplnější než zvýhodnění čerstvých absolventů škol. „Dnes je pracovní trh takový, že nevidím důvod, aby si čerstvý absolvent školy za rok nenašel práci,“ tvrdí Martin Jahn.

Střední třída.

Co se mu ještě nezdá, je skutečnost, že se nepovedlo zahrnout do strategie zmírnění daňové zátěže střední vrstvy, která je na tom nyní relativně nejhůř. Nízkým příjmovým skupinám ulevila Sobotkova reforma, vysokopříjmové skupiny platí poměrně málo. Česká nejvyšší daňová sazba pro fyzické soby 32 procent je v rámci Evropy na spodku žebříčku. Jinak však v daňovém systému, pokud se ho podaří zjednodušit, nevidí Martin Jahn problém. Čtyřiadvacetiprocentní zdanění právnických osob není s odpisovými sazbami, které máme, v evropském kontextu nijak tragické. Od příštího roku by u nás měla být míra efektivního zdanění zhruba stejná jako na Slovensku.

Hlídací pes.

Celkově vzato úpravy podle Jahnova mínění strategii nijak zásadně nezasáhly. Je to prý dokument, který nepřináší nic objevně nového, ale koncentruje vše, co by se mělo dělat. Je jen otázka, jak se to bude dělat a zda se to bude vůbec dělat. S Martinem Jahnem odchází z vlády hlídací pes, který by měl dbát na to, aby se ze strategie nestala jen ve vzduchu visící deklarace. V současné době toto nebezpečí není aktuální. Co bylo nastartováno, běží. Nicméně funkce místopředsedy vlády pro ekonomiku má podle Martina Jahna smysl, ať už samostatně nebo ve spojení s nějakým ekonomickým resortem.
Pokud bude Jiří Paroubek sestavovat příští vládu, musí prý na to dbát a někoho šikovného tam vzít, kdo to bude tlačit. A přijde-li jiný premiér, bude muset stejně dělat to, co je ve strategii uvedeno, protože nic jiného ani vymyslet nelze, tvrdí Martin Jahn. Nehledě na to, že na každou z pěti priorit strategie budou navazovat realizační dokumenty – národní inovační politika, strategie lidských zdrojů a podobně. Mimoto budou principy strategie zakotveny v programech čerpání fondů EU. „Duch strategie tady bude stejně, s tím žádná vláda nic neudělá. To by se musela zbláznit a říct, že všechno předělá, ale ono je to technicky nemožné,“ myslí si Martin Jahn.

Klíčová opatření strategie
Institucionální prostředí

 • Přijmout nový zákon o úpadku
 • Zjednodušit podnikání (zrychlení zápisu do rejstříků, jednotné kontaktní místo)
 • Pomocí daní podporovat aktivní obyvatelstvo a ekonomiku

Z toho vyjde například program Zjednodušení administrativy pro podnikatele

Zdroje financování

 • Operační programy pro efektivní rozdělení EU fondů
 • Připravit nový systém podpory podnikání
 • Podpora PPP

Z toho vyjde například Národní rozvojový plán

Infrastruktura

 • Postupně odstranit regulaci nájemného
 • Dálniční doprava, kombinovaná přeprava
 • Energie z obnovitelných zdrojů a podpora nových technologií

Z toho vyjde například Dopravní a energetická politika

Lidské zdroje

 • Motivace ke studiu technických a přírodovědných oborů
 • Spolupráce škol a podniků
 • Sociální stipendia

Z toho vyjde například Program realizace strategie lidských zdrojů

Věda a výzkum

 • Zvyšovat každoročně veřejné výdaje na výzkum a vývoj o pětinu, účelové financování
 • Spolupráce vědy a podnikání
 • Vznik Technologické agentury ČR

Z toho vyjde například Národní inovační politika