Šiml vítězí - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Šiml vítězí

, Pavel Páral,
Šiml vítězí
Zdroj: Euro.cz

Bohuslav Sobotka pořádně zatopil mzdovým účtárnám

Stát naložil zaměstnavatelům na hřbet novou povinnost. Moc se tím nechlubil, takže to v mnohých účtárnách dosud netuší. Ale je to tak. Daňové přiznání budou muset podávat i za své zaměstnance, kteří mají hypoteční úvěr a úroky odečítají od daňového základu. Může za to nenápadná změna v zákoně o dani z příjmu fyzických osob. Zákon č. 545/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a některé související zákony, vypustil části věty § 38g odst. 2 věty první „pokud neuplatňuje odečet úroků podle § 15 odst. 7 a 8 z hypotečního úvěru banky, popřípadě z jiného úvěru poskytnutého bankou v souvislosti s hypotečním úvěrem.“
Vypadá to nevinně, ale pro účtárnu to znamená minimálně hodinový pohovor s každým zaměstnancem, vyžádání si značného množství dokladů a jejich dlouhodobé archivování. Nepříjemnosti to přinese i zaměstnanci, kterému vzniknou nové povinnosti.

Papírová buzerace.

Nejpozději do 15. 2. musí zaměstnanec předložit potřebné doklady zaměstnavateli, který má zhruba šest týdnů na to, aby roční zúčtování k 31. 3. provedl.
K polovině února proto musí zaměstnavatelem vyčleněný pracovník shromáždit dokumenty, za jejichž obsah nese sice zodpovědnost samotný zaměstnanec, ale například právě u úroků z hypotečního úvěru musí pracovník zaměstnavatele primárně vůbec identifikovat, o jaký druh úvěru se jedná, a na základě toho vyžadovat různé listiny (takzvané průkazy) prokazující nárok na odpočet. Za správnost provedení ročního zúčtování nese následně zodpovědnost zaměstnavatel.
A těch shromažďovaných dokladů není málo. „Vzniká dokonce paradoxní situace, kdy poplatník podávající daňové přiznání sám přikládá k daňovému přiznání pouze smlouvu o úvěru, a to pouze v prvním roce, kdy nárok na odpočet uplatňuje, a každoročně potvrzení o výši zaplacených úroků. Zatímco chce-li poplatník uplatnit tento odpočet v rámci ročního zúčtování u zaměstnavatele, musí přikládat další průkazy v závislosti na bytové potřebě, na niž tento úvěr použil (zákon zná celkem sedm druhů bytových potřeb). Následně zaměstnanec předkládá šest různých průkazů – stavební povolení, výpis z listu vlastnictví, kolaudační rozhodnutí a tak dále,“ upozorňuje daňová poradkyně Olga Ruttnerová. Navíc při každé změně zaměstnání bude toto prokazování probíhat znovu.

Firmo, zaplať.

To vše samozřejmě zaměstnavatele bude něco stát. Musí totiž proškolit příslušné účetní, jejich dodatečnou práci zaplatit, ponese režijní náklady na archivaci dokumentů a musí počítat i s mimořádnými náklady při daňových kontrolách. Podle Rutnerové bude účetní potřebovat na každého zaměstnance s hypotékou minimálně hodinu práce. Ve větších společnostech nebudou nově vzniklé náklady rozhodně zanedbatelné.
Ruttnerová rovněž upozorňuje, že vzniká riziko daňových úniků, protože účastníkem úvěrové smlouvy může být i více osob a odpočet pak uplatňuje pouze jedna z nich, nebo se dělí rovným dílem. Jejich daňová přiznání měl přitom správce daně k dispozici. Při novém postupu bude tento kontrolní mechanismus narušen, a pokud tři účastníci smlouvy zaměstnaní u třech zaměstnavatelů uplatní odpočet v celé výši, bude fakticky nemožné na podvod přijít.