Šéfka ERÚ Vitásková: Pro své sesazení nevidím jediný důvod

 Fojtík 19. prosince 2015, 14:22  -  Vadim Fojtík
19. prosince 2015, 14:22

Odvolat, nebo neodvolat, zlodějka, nebo hrdinka, můžete si vybrat, ke kterému názorovému proudu se chcete přidat. Šéfka Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková je aktuálně nejkontroverznější personou české energetiky. Již několik měsíců se spekuluje o jejím odvolání.

Spekulace zesílily poté, co odmítla vypsat miliardové podpory pro obnovitelné zdroje spuštěné v letech 2006 až 2012. Kvůli tomu, že doposud nepřišla z Bruselu notifikace, zjednodušeně řečeno schválení výše podpory pro zmíněné období.

Neustále se hovoří o vašem odvolání z postu šéfky ERÚ. Největší zájem na vašem sesazení má prý premiér Bohuslav Sobotka, kvůli tomu, že vám do čela úřadu pomohla paní Nečasová (dříve Nagyová – pozn. red.)…

Nevím o tom, že by měl být Sobotka iniciátorem mého odvolání, ani o tom, že by na mé dosazení měla mít vliv paní Nagyová. Musíme se vrátit trochu do historie. Za vlády sociální demokracie jsem byla jmenovaná do pozice předsedkyně představenstva a šéfky Transgasu, na období, které předcházelo prodeji firmy. Privatizace Transgasu byla nejúspěšnější v historii Česka, očekával se výnos 60 až 80 miliard korun, nakonec stát získal 134 miliard korun. I díky tomu, že jsem firmu před prodejem dostala do takové kondice, že byl investor za ni ochoten zaplatit tak vysokou sumu.

Za vlády ČSSD jsem byla i na seznamu kandidátů na šéfa ČEZ nebo na ministra průmyslu a obchodu. Je pravda, že jsem se stala šéfkou úřadu v době, kdy byl premiérem Petr Nečas, který nebyl sociální demokrat, ale to bylo dané spíš tím, že jsem na vládě byla registrována jako úspěšný manažer v energetice.

Kdo tedy požaduje vaše odvolání, odkud cítíte největší tlak?

To se musíte zeptat premiéra. Já se ale nedomnívám, že mě chce premiér odvolat, nevidím pro své sesazení jediný důvod. A když to řeknu otevřeně, tak si myslím, že je to chlap a že by mi něco takového řekl do očí. Určitě by nedělal takové intriky, které se teď dějí.

Už jste se s ním o tom bavila?

Že mě odvolá? Ne, já nevím, že by mě chtěl odvolat.

Takže pokud premiér intrikuje a plánuje vaše odvolání, tak není chlap?

Pan premiér ty intriky nedělá.

A kdo je dělá?

To já nevím, vy jste říkal, že se mě někdo snaží odvolat a že se povídá, že to je Sobotka. Jsem si jistá, že to není premiér, protože ten by si mě zavolal a řekl by mi to do očí. Premiér není ten, kdo v zákulisí připravuje mé odvolání.

Byla jste u prezidenta Zemana. Co jste probírali?

U prezidenta jsme byli společně s ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem. Jednání se konalo v dobré atmosféře, nebylo konfrontační. Vyjasňovala se situace v oblasti obnovitelných zdrojů a medializace mého možného odvolání prezidentem, které Miloš Zeman jednoznačně odmítl. Naopak požaduje, aby vedení ERÚ nadále zůstalo nezávislým orgánem, tak jak je to dáno evropskými a českými zákony.

Kdyby, nedej bože, notifikace nebyla nebo byla jen částečná s nějakými podmínkami, tak by příjemce dotace musel danou částku vrátit i s úroky.

Vše se točí kolem diskuse, zda vypsat, nebo nevypsat podporu pro obnovitelné zdroje. Můžete vysvětlit, proč ji nechcete vypsat?

Máme k dispozici stanovisko ministerstva průmyslu a obchodu z doby, kdy probíhal konzultační proces k cenovému rozhodnutí pro rok 2016. Vypsali jsme podporu, cenové rozhodnutí pro zdroje zprovozněné v obdobích od roku 2006 do roku 2012 včetně, v letech 2013 až 2015 a od roku 2016. Tedy pro všechny zdroje jsme podle technických parametrů udělali cenové rozhodnutí, které šlo do veřejného konzultačního procesu. Z ministerstva průmyslu a obchodu jsme dostali stanovisko, že pro nové zdroje zprovozněné od ledna 2016 nemáme vypisovat cenové rozhodnutí, dokud nezískáme notifikaci, zjednodušeně řečeno, dokud podporu Evropská komise neschválí.

Jako regulátor musím zachovat rovné podmínky pro všechny subjekty na trhu. Musím se ptát: Když zdroje, které teprve půjdou do provozu a nemají Bruselem schválenou výši podpory, nemám dávat do cenového rozhodnutí, tak těm, které již jsou v provozu a notifikaci také nemají, mám podporu napsat?

K čemu jste dospěla?

Objevily se otázky, které jsme si chtěli vyjasnit, respektive celkovou pozici české strany k tomuto problému. Nicméně poslední roky úřad v cenovém rozhodnutí pro obnovitelné zdroje upozorňoval, že musejí splňovat podmínku podle zákona 165 z roku 2012, paragraf 1, odstavec tři, aby mohly výplatu dostávat, to znamená souhlas z Bruselu.

Oslovili jsme ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Úřad vlády a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jejich stanoviska byla v podstatě totožná. Tedy že za výplatu podpory v souladu se zákonem je zodpovědný OTE (Operátor trhu s elektřinou – pozn. red.) a příjemce. Ten je zodpovědný za to, že pobírá dotační prostředky v souladu se zákonem.

Co to znamená?

Že kdyby, nedej bože, Evropská komise podporu neschválila nebo jen zčásti s nějakými podmínkami, tak by příjemce dotace musel danou částku vrátit i s úroky. Zodpovědnost je na příjemci a ten musí vědět, že dostává něco podmínečně. Například z Úřadu vlády jsme dostali stanovisko, že podpora se má vypsat teprve poté, co ji Evropská komise posvětí. A tento problém je de facto skutečně postaven na tom, zda notifikace bude, kdy, v jaké podobě. Protože jestli bude v plném rozsahu, tak se pak můžeme bavit o tom, že ani příjemce nebude poškozen a nucen vracet nějaké peníze. To mi dnes ale neumí nikdo říci.

Obáváte se, že když vypíšete za současné situace podporu pro obnovitelné zdroje, že vám hrozí trestní stíhání kvůli poškozování státu?

Nedokážu posoudit. Předpokládám, že se takové hrozbě bude vystavovat OTE a příjemce podpory. První proto, že nezákonně vyplácel, druhý že nezákonně pobíral. Regulátor jen vyhodnocuje přísliby, že výše podpory bude schválena, které se opakují již několik let. Další argument zní, že ve schváleném státním rozpočtu pro příští rok je již odsouhlasena podpora 22 miliard korun pro obnovitelné zdroje. Beru to tak, že když vláda vypisuje tak obrovské peníze, že počítá s tím, že to Brusel odsouhlasí. Že nechce jen zmýlit trh a peníze pak vrátit.

A v neposlední řadě je tu problém, že v jiné kauze stojím před soudem a musím být ve svém rozhodování z pozice šéfky regulátora opatrná.

Je vůbec reálné v nějaké rozumné době získat z Bruselu kladné stanovisko k poskytování podpory pro obnovitelné zdroje, vyjednává se o ní již několik let…

Na závažnost problému jsem upozorňovala již v srpnu, kdy jsem chtěla, aby jej projednala Bezpečnostní rada státu, aby se z něj nestala záležitost, která znepokojí finanční trhy a podnikatele. Na jednání jsme si měli říci, jaký tlak vyvineme na Brusel, jaké vytvoříme právní prostředí, ať je skutečně jisté, že se nikdo nevystaví postihu za neoprávněné vyplácení nebo pobírání dotací. Žádná schůzka doposud nebyla, prý to není tak důležité, přitom se bavíme o desítkách miliard korun. Věřím, že ministerstvo průmyslu bude vyvíjet na Brusel silný tlak, aby se notifikaci podařilo zajistit.

U obnovitelných zdrojů se napáchalo tolik špatných rozhodnutí, že by celá společnost měla mít zájem napravit toto nešťastné období.

Na schválení podpory v Bruselu bylo dost času, není trochu šlendrián, že se vše řeší na poslední chvíli?

Nechci odpovídat na otázky, zda ministerstvo mělo, nebo nemělo jednat rychleji. Já jsem spíš přesvědčená, že podpora obnovitelných zdrojů v Česku neodpovídá realitě na trhu, je příliš vysoká, čímž nesplňuje pravidla veřejné podpory Evropské unie. A že to je spíš obava, že Evropská komise bude mít výhrady k výši podpory. Tato obava mohla způsobit, že tlak na Brusel nebyl tak velký. Jak jistě víte, u zdrojů zprovozněných od roku 2013 je podpora nastavena v souladu s příslušnou návratností, to už se dělalo za mě.

Na trhu se povídá, že jste se dohodla s několika finančně silnými skupinami na tom, že podporu nevypíšete, oni budou vykupovat pohledávky po zkrachovalých solárních elektrárnách a poté rozjedou miliardové arbitráže proti Česku. S kým jste se dohodla?

Je jasné, že s nikým. V téhle souvislosti bych spíš parafrázovala otázku jednoho poslance, který se mě zeptal: Proč vlastně bojujete proti energetické mafii, kdybyste s nimi byla zajedno, jezdíte na Bahamy a nemáte na krku policii. Jsem přesvědčená, že veřejnost i podnikatelé by měli znát celou pravdu, oni musejí vědět, pokud notifikace nebude, že někdo po nich může vymáhat vrácení finančních prostředků včetně úroků. O takovém nebezpečí nikdo pořádně neví. Oni se pak budou soudit se státem, ale toho normálního obyčejného podnikatele to zlikviduje. A může se soudit, jak chce, pak už nebude mít ani na soud.

Kolik peněz by se muselo celkem vracet?

Nevím, v jaké formě Brusel podporu pro obnovitelné zdroje schválí, zda jen její část s nějakými dalšími podmínkami, nebo celou. Nevím, jaké mohou být podmínky notifikace, jaký úkol pro jejich splnění dostaneme. Nicméně je třeba si uvědomit, že v novele energetického zákona a zákona o obnovitelných zdrojích jsme se snažili prosadit paragrafy, které měly zabránit vyplácení přehnaně vysoké podpory pro obnovitelné zdroje.

Jak jí měly zabránit?

Zhruba po deseti letech provozu měly být individuální kontroly, třeba solárních elektráren, včetně vyhodnocení, zda takový zdroj již splnil kritéria veřejné podpory. Pokud by třeba splnily kritéria návratnosti, dostávaly by menší veřejnou podporu. Zároveň k tomu zazněl požadavek, aby byly uchovávány po celou dobu, kdy majitel požaduje podporu, dokumenty potřebné pro takové vyhodnocování. Legislativní rada vlády náš požadavek smetla ze stolu. Přičemž z mého hlediska to byla jedna z důležitých věcí pro jednání s Bruselem, kdy jsme mohli říci, podívejte se, jestli si myslíte, že je výše podpory neúměrná, tak jsme vše napravili. Skutečně budou mít nárok na veřejnou podporu v rámci regulí EU, dejte nám notifikaci. Byla to silná zbraň, ale nepodařilo se. I když jsme za tím tvrdě šli.

Jako bojovnici proti solárním elektrárnám vás ale aktuální situace musí těšit…

Nevím, proč jsem neustále pasována do role bojovnice proti solárním elektrárnám, všechny obnovitelné zdroje mají své místo v energetickém mixu, ale podpora nemá být stanovena nesmyslně, aby byla likvidační pro ostatní účastníky trhu, především velký průmysl, který kvůli tomu málem zkolaboval, protože nebyl konkurenceschopný poté, co musel platit vysoké povinné poplatky za obnovitelné zdroje.

Pokud se udělá chyba v nastavení podpor, tak se poškodí celý sektor, a v tom jsou i solární elektrárny. Znám hodně slušných podnikatelů, kteří měli postavenou kompletně solární elektrárnu již v září 2010 a připojili je k síti v lednu nebo únoru následujícího roku. Jen proto, že možná nepatřili do nějaké vybrané skupiny. Tihle lidé mají firmu, ručí svým majetkem, jsou ve složité situaci. Také přišli s tím, ať jsou individuálně vyhodnocováni. A já jsem pro individuální vyhodnocování, protože se domnívám, že se u obnovitelných zdrojů napáchalo tolik špatných rozhodnutí, že by celá společnost měla mít zájem napravit toto nešťastné období. Na obnovitelné zdroje je nutno pohlížet jako na moderní technologie, bez kterých se neobejdeme.


Čtěte také:

Vitásková čelí dalším trestním oznámením, kvůli nevypsané podpoře

Připravované nařízení vlády je protiústavní, tvrdí ERÚ

Energetický úřad podporu nevypíše, dokud dotace neschválí Brusel

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Když končí platnost řidičského průkazu...
Black friday je tu! Nakupte snadno, rychle a bez nervů
Chcete mít jako živnostník slušný důchod?
Rozhovor se zakladatelem Trip.market aneb jak si sestavit dovolenou podle vlastních představ
dTest: Které dary musíte zdanit a kolik odvedete státu?
Auta
Tesla Roadster: Z 0 na 100 za 1,9 s a z 8000 dolarů na 0 za…
Volvo oficiálně odstartovalo výrobu svého historicky prvního malého crossoveru
Mercedes-Benz třídy A dostane nový interiér. Změnilo se toho hodně
Také Apple připravuje autonomní řízení. Jeho systém má být levnější, ale velmi přesný
Srážka se zvěří hrozí nejen na podzim. Co v takovém případě dělat?
Technologie
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Galaxy S9 uvidíme už za sedm týdnů. Samsung jej přiveze na CES 2018
Herní počítač pod stromeček II: levná sestava do 20 tisíc [Vánoce 2017]
T-Mobile se skamarádil s Netflixem. Ale nejde o to, na co myslíte…
Tržní podíly výrobců grafik v Q3 2017: Nvidia vylétla nahoru, získává tržní podíl
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít