Výběr zpráv Protextu ČTK

Protext ČTK

Je to tak, nové byty jsou levnější než ty staré

Koupě bytu je investicí na mnoho let nebo taky pro několik generací. Protože se u nás…

Vysoká škola podnikání a práva nabízí spoustu zajímavých bakalářských a magisterských oborů

Pokud přemýšlíte o vysokoškolském vzdělání, atraktivní studijní bakalářské a magisterské…

Přední evropští politici v Praze řešili problémy demografického vývoje populace a varovali před další ekonomickou krizí

V pražském DOXu proběhla konference „Výzvy EU 2018“. Přední evropští politici a tuzemští…

Šéf agentury Czechtourism Rostislav Vondruška: Regionům chybějí lepší služby

05. září 2005, 00:00 - TOMÁŠ JOHÁNEK
05. září 2005, 00:00

Do Česka letos přijede rekordní množství turistů. Vedle Prahy a cílů v jejím okolí jich stále více míří i do některých regionů. Podle ředitele vládní agentury na podporu rozvoje cestovního ruchu CzechTourism Rostislava Vondrušky však řadě regionů stále chybí potřebná infrastruktura včetně doplňkových služeb.

* Ve funkci ředitele agentury CzechTourism jste poměrné krátkou dobu. Jaké jsou vaše priority a jak se vám je daří plnit?

Nevím, zda je to krátká doba, na tuto funkci je to spíše doba střední. Jsem ve funkci od listopadu loňského roku, tedy necelý rok. Naše priority jsou dané zřizovací listinou této organizace, je to podpora incommingu do České republiky, propagace Česka v zahraničí jako bezpečné destinace pro třetí země a pomoc při rozvoji domácího cestovního ruchu.

* V letošním roce přijede největší počet turistů v historii. Co je na České republice láká?

Myslím si, že Česká republika získala vysoký kredit v zahraničí zejména vysokým počtem svých historických kulturních památek, hlavně těch zařazených do seznamu UNESCO. Segmentem, který nejvíce lákaje městská turistika, pohodlí měst.

* Očekáváte, že počet turistů nadále poroste? Myslím si, že Praha je svým způsobem na hranici. Naopak regiony stále ještě svůj potenciál mají, mohou přijmout vyšší počet turistů, mají ale také svůj limit daný zejména infrastrukturou. Právě infrastruktura Prahy a regionů se zatím bohužel ještě nedá srovnávat, a to jak v rozsahu poskytovaných služeb, tak v jejich kvalitě. To, zda počet turistů, kteří ročně navštíví Českou republiku, poroste či nikoliv, může ovlivnit celá řada aspektů, které zase nemůžeme ovlivnit my. Na prvním místě to je celosvětová bezpečnostní situace. Pokud nenastanou mimořádné události jako jsou pandemie nemocí nebo teroristické útoky, mohl by se zachovat mírný nárůst počtu turistů. Nejsme totiž pouhou letní prázdninovou destinací. Myslím si, že by se v příštích letech mohl zvýšit počet turistů především ze sousedních států, tady je určitá mezera. * Souvisí také nárůst incommingu s lepší propagací Česka v zahraničí v posledních letech? Zcela určitě kampaň prvoplánově splnila svůj účel, protože představila Českou republiku. Byly tady na ni různé názory, ale i negativní reklama je reklamou. Kampaň určitě přispěla ke zvýšení povědomosti o Česku. * Mění se nějak v poslední době chování turistů, ať už jde o dobu pobytu či zaměření na jiné památky?

Statistiky, které máme k dispozici, neukazují žádné dramatické změny v chování turistů. Chtěli bychom samozřejmě, aby tady turisté zůstávali déle, aby kromě jednodenního výletu do Prahy, který má zařazený skoro každý, strávili v některém regionu dvě tři noci.

* V poslední době i regiony začínají propagovat služby v oblasti turistického ruchu. Které jdou příkladem a které naopak zaostávají? Nedá si říci, které jdou příkladem. Nemám tolik informací, abych to mohl s jistotou hodnotit. Regiony, které jdou dopředu, jsou například Karlovarský kraj díky lázním, Jihočeský díky Českému Krumlovu a Praha. Nejméně navštěvovanými kraji jsou naopak Vysočina a Pardubický kraj. Nemá to ale žádnou spojitost s kvalitou činnosti krajských úřadů či úředníků odpovědných za cestovní ruch. Je to dané tím, co se na daném území nachází. Kdo má lázně, má téměř jistotu, že je budou lidé navštěvovat. Kdo je na chvostu, musí si teprve vytvořit důvody, proč by tam turisté měli jezdit. A to je znovu o té infrastruktuře, která samozřejmě nevznikne přes noc. * Už se všechny regiony naučily předávat propagaci?

Myslím si, že komunikace je na velice dobré úrovni, nerad bych se ale stavěl do role učitele. Je to v jejich zájmu, co děláme, děláme výhradně pro ně. My nic neprodáváme, naší příležitostí je vytvářet příležitosti pro ně, chceme jim pomoci etablovat se na trzích. Je to v jejich zájmu, všichni to velice rychle pochopili.

* Ve kterých regionech chybí infrastruktura pro cestovní ruch nejvíce? Nemluvil bych o množství kapacity, spíše o její kvalitě. My se samozřejmě snažíme dostat sem turisty, kteří více utrácejí. Ti jsou také více nároční na úroveň služeb. Existují města a regiony, kde je jeden nebo dva čtyř či pěti hvězdičkové hotely. Nebo také žádný. Je to hodně o kvalitě služeb a úrovni personálu, která ne vždy je na potřebné výši. Menší města v regionech nemají takovou úroveň, aby tam dokázala přitáhnout opravdu náročného klienta. * Jakých služeb je nedostatek?

Nejvíce to jsou služby volného času, tedy takové, které umožní turistovi vyplnit například večer po setmění. Máme hodně komentářů, že města usnou a svítí jenom byty. Na ulicích se nic neděje, není tu žádné kulturní a sportovní vyžití, nelze ve městě nic navštívit.

* O které regiony kromě Prahy je v zahraničí největší zájem?

Praha samozřejmě vede, v absolutních číslech jezdí nejvíce návštěvníků do Středočeského kraje, do Jihočeského kraje, do Plzeňského kraje a do Karlovarského kraje. Na posledním místě je Pardubický kraj.

* S jakými problémy se nejčastěji turisté letos setkávají?

Nejčastějším negativním podnětem jsou letos .služby směnáren. Stížnosti se týkají nedodržení proklamované nulové komise, která sice platí, ale až po překročení určitého limitu směny. Ten je přitom třeba až 60 tisíc korun. Probírali jsme tuto situaci například se zástupci centrální banky a směnárnami, ale není to porušení zákona. Pouze uvádění zákazníka v omyl. Dovedu si představit, že třeba místní vyhláška může směnárně přikázat velikost písmen na letácích, které mají oslovit zákazníka.

* Které trendy panují v zájmu českých turistů o domácí dovolené? Tam je to z hlediska změn daleko zajímavější. Myslím si, že po 15 letech od nabytí relativní svobody cestování - omezené pouze ekonomickými možnostmi - se lidé začínají obracet více zpět do Česka. Hledají způsoby, jak strávit alespoň část nebo třeba druhou dovolenou v České republice. * Myslíte si, že vládní podpora rozvoje turismu je dostatečná? Myslím si, že vláda věnuje rozvoji turistiky větší pozornost než věnovávala. To se týká nejen ústřední vlády, ale také krajských vlád. Myslím si, že všichni začínají vnímat význam cestovního ruchu pro národní hospodářství, vědí, že se v něm realizuje deset procent obratu a pracují v něm tři až čtyři procenta ekonomicky aktivního obyvatelstva. Když se podíváte na rozpočty, se kterými hospodařila centrála před pěti roky a s jakým hospodaří nyní, je to velký posun. * Lze získat pomoc na rozvoj turistiky i z unijních fondů? Kolik jste dostali letos a na co ty peníze šly?

My jsme letos získali z evropských fondů přes 230 milionů korun na předem stanovený projekt, který se obecně jmenoval Podpora příjezdového cestovního ruchu do České republiky a obsahoval několik podprojektů. Například kampaň v Polsku či Rakousku, pořádání českých dnů v Číně či zajištění české účasti na řadě mezinárodních výstav.

* Kolik má CzechTourism momentálně zahraničních zastoupení?

Máme 29 zahraničních zastoupení, která zahrnují i takzvaná druhostupňová, kdy pro propagaci Česka využíváme komerční subjekt, s nímž máme marketingovou smlouvu. Ta jasně stanovuje, co ten subjekt pro nás musí dělat, v jaké kvalitě, v jakém čase a za kolik peněz.

* Plánujete víc zastoupení?

Na příští rok jsme uvažovali o otevření dalšího. Je to ale všechno o rozpočtu, o penězích a 29 zastoupení je už nyní poměrně hodně.

* Spolupracují tato zastoupení rovněž s regiony?

Samozřejmě. Pokud chystáme nějakou akci v zahraničí, informujeme kraje a nabízíme jim naše služby. Hlásí se nám ti, kdo tu akci považují pro sebe za přínosnou. Ale nabízíme to všem.

* Propagujete v zahraničí i méně známé cíle v Česku?

Ano, my se neřídíme zásadou, která bývá u marketingu, že se propaguje jen to, co je úspěšné a opomíjí to méně úspěšné. Toto my dělat nemůžeme, hospodaříme totiž se státními prostředky a jsme odpovědni i za kraj Vysočina nebo Pardubice.

* Jaká jsou tedy kritéria pro výběr jednotlivých cílů?

Pokud bych se zmínil konkrétně o výstavách, nabízíme plošně krajům, že na vybraných expozicích mají pronájem plochy zdarma - to platíme my ze svého rozpočtu. Nechceme se stavět do role, že budeme dělat něco za ty kraje. Ony sami vědí lépe než my, co chtějí propagovat. My jsme tady od toho, abychom o tom společně hovořili a udělali nějakou synergii z jejich snažení. Dámejim zadarmo plochu a je na nich, jak to využijí. Máme ale i zpětnou vazbu a pokud bychom viděli, že plocha, kterou jsme zaplatili a kraji poskytli, byla špatně využita, budeme to řešit. Chceme působit na smysluplné využití vynaložených peněz.

* CzechTourism chce dát letos na propagaci domácí dovolené kolem 35 milionů korun. Jak konkrétně tyto peníze využijete?

Máme smlouvy s krajskými strukturami, v mnoha případech to jsou destinační managementy, které v rámci regionů působí. Těm umožňujeme účast na výstavách, vozíme do krajů novináře i tour operátory, zajišťujeme jim kontakty, vytváříme prostor pro to, aby nastartovaly nějaký obchod. Bereme z regionů program na naše výstavy v zahraničí.

ING. ROSTISLAV VONDRUŠKA (41)

Je odborníkem v oboru ekonomiky služeb a cestovního ruchu. V roce 1984 dokončil studium Vysoké školy ekonomické v Bratislavě, obor cestovní ruch. Účastnil se několika zahraničních seminářů zaměřených na organizaci kongresů a získal několik certifikátů zahraničních společností. Postupně působil jako generální ředitel pražského hotelu Paláce nebo provozní ředitel dalšího pražského hotelu Hilton Atrium. Byl rovněž generálním ředitelem Kongresového centra Praha a před nástupem do čela Czechlnvestu v listopadu loňského roku zastával pozici ředitele prodeje a marketingu firmy G. Benedikt Karlovy Vary.

VÝHLEDY TURISTIKY

„Pokud nenastanou mimořádné události jako jsou pandemie nemocí nebo teroristické útoky, mohl by se zachovat mírný nárůst počtu turistů. Myslím si, že by se v příštích letech mohl zvýšit počet turistů především ze sousedních států, tady je určitá mezera.“


Sdílení

Líbí se Vám tento článek?
Sdílejte ho

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Čtěte také

Komentáře

Finance
Víkend bude sváteční, ale pro většinu z nás bez volna navíc
Změny klimatu vs. české léto
Kdy budou dokončeny opravy na dálnicích II
Kdy začít nakupovat na Vánoce?
Zájem o úvěry na bydlení v září lámal rekordy
Auta
MV Agusta F4 Claudio: Ciao, superbiku z Varese!
Modernizovaná Škoda Fabia Scoutline: Více plastu, ale vyšší podvozek pouze za příplatek
Co dělat, když na silnici nouzově přistává letadlo? Improvizovat. Nic jiného nezbývá
Lynk & Co míří do závodů WTCR. Časem nabídne také ostrý sedan s výkonem přes 500 koní
I druhá generace Dacie Duster dostala verzi pick-up. Zatím neoficiálně
Technologie
Osmijádrové procesory Coffee Lake Refresh budou i pro notebooky. Vzorky běží na 2,1GHz
Ve Windows 10 October 2018 Update je rozbité rozbalování z archivů ZIP
DVB-T zbývá 20 měsíců života. Víme, kde a kdy skončí vysílání
Firefox v omezeném testu doporučuje používání VPN. Té ze Švýcarska
Zajímavosti o Assassin’s Creed Odyssey (video s CZ titulky)
Hry pro příležitostné hráče