SE SLIVOVICÍ MŮŽEME I DO EVROPY - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

SE SLIVOVICÍ MŮŽEME I DO EVROPY

, Jana Havligerová,
SE SLIVOVICÍ MŮŽEME I DO EVROPY
Zdroj: Euro.cz

Výjimka potvrzuje pravidlo

Praze se za několik posledních měsíců podařilo přesvědčit Brusel, že Česká republika musí dát přednost hospodářskému růstu před udržením nízké inflace. Tím padla poslední zábrana ve formulování střednědobé ekonomické strategie země, jeden z nejdůležitějších dokumentů – Společné hodnocení vlády a Evropské komise, týkající se krátkodobých hospodářských priorit – je dokončen a v polovině října bude v Bruselu podepsán. Materiál už sice neovlivní celkové znění zprávy, kterou Evropská unie zhodnotí pokrok České republiky, ale bude dobrým předpolím pro další vyjednávání. To nebude jednoduché. V rozhovorech se totiž otevřou obtížné kapitoly evropského práva, mimo jiné daňová politika a volný pohyb kapitálu. A čeští vyjednavači budou žádat o významné výjimky.

Daň z přidané hodnoty.
Skokovou změnu sazby DPH, která by měla výrazný vliv na ceny, a tudíž výdaje obyvatel, nehodlá sociálnědemokratický kabinet připustit u dodávek tepla. Navrhuje proto, aby se snížené sazby udržely až do konce roku 2007.
Ještě déle by se měla zachovat pětiprocentní sazba daně z přidané hodnoty pro stavební práce a dodání stavebních objektů. Vláda se obává, že pokud by se snížená sazba omezila pouze na bydlení, a to financované z veřejných zdrojů (tak zvané sociální bydlení), ustaly by prakticky opravy i rekonstrukce objektů a zastavila by se výstavba. Znamenalo by to další komplikace, prodloužilo by se období nutné pro obnovu jak bytového fondu, tak i fondu pro podnikání, průvodním jev em by bylo další zvýšení nezaměstnanosti ve stavebnictví. Přechodné období by mělo trvat do konce roku 2010 s tím, že od 1. ledna 2011 by snížená sazba daně platila pouze pro dodání stavebních prací a stavebních objektů výhradně pro bydlení financované z veřejných prostředků. Podobnou výjimku by měly dostat i telekomunikační služby, a to do konce roku 2007.
Aby nedošlo k vážnému porušení rovných podmínek na trhu a neutrality daňového systému, bude Česká republika žádat také o výjimku při dovozu ojetých automobilů. Ojetiny jsou nyní zdaňovány stejně jako nová auta dvaadvacetiprocentní sazbou daně. V případech, kdy budou ojeté osobní vozy dováženy ze zemí, kde je sazba DPH nižší, bylo by jednou z možností zavést například poplatek z registrace, který by zarovnal rozdíl ve výši daňového zatížení.

Spotřební daně.
Motoristé sice musí počítat s tím, že benzin a nafta prakticky každý rok podraží, pokud ale vyjednavači uspějí, ani je cenový šok nečeká. Na úroveň minimálních sazeb spotřebních daní, stanovených pro členské státy Evropské unie, chce kabinet dojít postupnými kroky, dosáhnout evropské hranice by sazby měly k 1. lednu 2008.
V Evropské unii také existuje jiná konstrukce daní uvalených na tabákové výrobky. Jde o složenou sazbu, přičemž minimální podíl daně v ceně výrobků dosahuje 57 procent (ČR zhruba 47 procent). Ani tento jednorázový posun nepovažuje kabinet za možný. Ministerstvo financí odhaduje, že vyrovnání hladiny by například u jedné krabičky oblíbených cigaret Petra zvedlo cenu až o 76 procent. Přechod né období, v němž by se sazby postupně zvyšovaly, by mělo u cigaret a tabákových výrobků trvat do konce roku 2007.
Každý český pěstitel ovoce si může pro svoji spotřebu nechat ročně vypálit třicet litrů alkoholu. Takové destiláty jsou pak zatíženy sníženou sazbou 95 korun za litr. Náš stát nevidí důvod, proč tuto tradiční výhodu rušit. Je ale ochoten sazbu spotřební daně upravit tak, aby zvýhodnění nepřesahovalo 50 procent běžné sazby spotřební daně z lihu. Ta dnes představuje 234 korun za litr.

Volný pohyb kapitálu.
Česká republika uznává, že volný pohyb kapitálu a plateb je jedním z hlavních principů přijatých evropskou patnáctkou, a také jejím cílem je úplná liberalizace. S jedinou výjimkou, a to volným nabýváním nemo vitostí cizinci ze zemí, které nejsou členy Evropské unie. Včetně nemovitostí, které tvoří zemědělský půdní fond nebo představují takzvané vedlejší bydlení a pozemky určené pro jeho výstavbu. Zmínění zahraniční zájemci by také nemohli nabýt lesů.
Termín vedlejší bydlení zatím naše legislativa nezná. Podle letošního červnového rozhodnutí vlády by však měl v budoucnu zahrnovat byty, rodinné domky, víkendové domky, chaty a pozemky určené pro jejich výstavbu. Výjimka by měla platit do roku 2005.
Pobočky a zastoupení cizích společností budou mít právo na nákup nemovitého majetku nejpozději do konce roku 2001, tak jak se Česká republika zavázala Evropskou dohodou. Individuálních podnikatelů by se však požadovaná výjimka týkala, platilo by pro ně tedy datum 1. únor 2005. Občané společenství, kteří mají na našem území trvalý pobyt, mají právo nabývat nemovitý majetek již nyní.