Šance pro čtvrtého operátora

20. listopadu 2009, 18:44 - Ondřej Hergesell
20. listopadu 2009, 18:44

Český telekomunikační úřad vypíše v příštím roce tendr na nového mobilního hráče

Třem českým mobilním operátorům - O2, T-Mobilu a Vodafonu - přibude za několik měsíců nový konkurent. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) totiž hodlá v prvním čtvrtletí příštího roku vypsat výběrové řízení na celorepublikové využití frekvence 1800 megahertzů, tedy pásma GSM pro vybudování nového mobilního operátora. Týdeníku EURO to potvrdil šéf ČTÚ Pavel Dvořák.
Dle jeho odhadů by stát mohl prodejem licence pro čtvrtého mobilního operátora získat několik stovek milionů korun. ČTÚ počítá s tím, že nabídnutá cena bude mít v tendru velmi vysokou váhu, úředníci regulátora dokonce uvažují o prodeji licence formou aukce. ČTÚ rovněž zvažuje, že nový mobilní operátor bude mít možnost využívat takzvaného vnitrostátního roamingu, tedy používat síť některého již funkčního GSM operátora. „Nový hráč na českém mobilním trhu by mohl přinést zajímavé oživení. Kromě toho, že by tím byl vytvořen tlak na další snižování cen, mohl by nový operátor zapříčinit rychlejší rozvoj nových služeb,“ říká Pavel Dvořák v rozhovoru pro týdeník EURO.

EURO: Trh komunikačních technologií v Česku vloni dosáhl téměř 142 miliard korun. Jak je složen a jaký je jeho vývoj? DVOŘÁK: Tržby ze služeb elektronických komunikací rostly v posledních třech letech poměrně stabilně a plynule, například meziroční nárůst za rok 2008 byl 2,5 procenta. Je zřetelné, že tržby v mobilních sítích převažují nad byznysem ve fixních sítích. Například tržby za volání z pevných linek vloni klesly o více než 20 procent na pět miliard korun bez DPH. Naproti tomu v mobilních sítích stále dominuje volání, aktivních SIM karet máme v České republice téměř čtrnáct milionů, takže se blížíme určité nasycenosti trhu. Tím pádem bude omezen i prostor pro případné další operátory, nicméně to bude záviset na variabilitě služeb - například se otevře prostor pro datové mobilní služby. To je část trhu, jež podle mého názoru ještě může růst. I proto si myslíme, že potenciál pro případného čtvrtého GSM operátora zde je, zejména v segmentu mobilních datových komunikací.

EURO: Nasycenost v mobilním segmentu se tedy zatím týká pouze hlasových služeb? DVOŘÁK: Hlasu a částečně i SMS zpráv. Tento segment ale stále roste zajímavým tempem, vloni například o dvanáct procent na více než 6,9 miliardy textových zpráv.

EURO: Myslíte si, že má pevná linka ještě nějakou naději na přežití? DVOŘÁK: Mezi objemem provozu v mobilních a fixních sítích se rozevírají pomyslné nůžky. Zatímco počet minut provolaných z mobilů stále roste, tak objem minut uskutečněných přes pevnou linku klesá. Co se týká standardního použití pevné linky, tedy pro hlasové služby, tak se zdá, že je souboj dohrán. Lidé chtějí volat ve chvíli, kdy mají potřebu, ne až se dostanou k aparátu. Jediná šance pro udržení pevných linek jsou datové služby, tedy internetové připojení.

EURO: Jaký vývoj českého telekomunikačního trhu očekáváte letos? DVOŘÁK: Letošní rok bude z hlediska objemu tržeb nepochybně postižen ekonomickou krizí. Signály v tuto chvíli hovoří zhruba o šestiprocentním poklesu, což je poměrně pozitivní číslo, čekali jsme výraznější propad. Ukazuje se, že telekomunikace jsou poměrně zdravým odvětvím ekonomiky, byť vnímáme, že díky krizi se dnes výrazně více a pečlivěji zvažují veškeré investice do telekomunikačních sítí.

EURO: Donutila podle vás krize zlevnit české operátory razantněji, než by zlevňovali za standardních okolností? DVOŘÁK: Trend snižování cen je zřejmý. Ceny na začátku éry mobilních operátorů odpovídaly vysokým investicím do infrastruktury, nyní se postupně snižují a krize na tom neměla nijak zásadní podíl.

EURO: Uvedl jste, že vidíte na českém trhu prostor pro vznik čtvrtého mobilního operátora. Znamená to tedy, že ČTÚ uvažuje o vypsání výběrového řízení? DVOŘÁK: V letošním roce jsme udělali několik kroků pro zlepšení trhu mobilních služeb. Dorozdělili jsme třem stávajícím operátorům zbývající kanály v pásmu 900 megahertzů, abychom naplnili závazky státu na doplnění kmitočtů vyplývající z licencí. Abych byl přesný, nerozdali jsme je zdarma, operátoři si frekvence odkoupili. Navíc v případě Vodafonu – přestože to nebylo součástí původní licence – jsme se snažili dorovnat jeho pozici v hledisku počtu kmitočtů vůči zbývajícím dvěma operátorům. Tudíž v tuto chvíli mají všichni tři operátoři k dispozici prakticky rovnocenné kmitočtové spektrum.
Druhý krok k zlepšení situace na trhu činíme právě teď, kdy probíhá vyhodnocování změn v plánu využití rádiového spektra. A předpokládáme, že v návaznosti na to vyhlásíme v prvním čtvrtletí příštího roku výběrové řízení na využití pásma 1800 megahertzů pro vybudování dalšího mobilního operátora. Budou tomu předcházet ještě určité kroky, ale naší nosnou linií je snaha být co nejvíce transparentní a čitelný.

EURO: Kdy by mohl být tendr uzavřen a vyhodnocen? DVOŘÁK:Výsledek tohoto výběrového řízení by mohl být ohlášen kolem poloviny příštího roku.

EURO: Jak velkou část ČR pokrývají frekvence, jež hodláte nabídnout ve výběrovém řízení na čtvrtého mobilního operátora? DVOŘÁK: V tomto kontextu mluvíme zásadně o celoplošné síti. Operátor od nás získá spektrum v pásmu 1800 megahertzů, které mu umožní zajistit pokrytí na celém území republiky. Samozřejmě je třeba si uvědomit, že výstavba sítě v tomto pásmu je citelně dražší než na frekvenci 900 megahertzů. Právě proto musíme dobře nastavit podmínky tendru a pečlivěji zvažovat cenu, protože tento nový operátor již nebude mít k dispozici žádné kmitočty v pásmu 900 megahertzů. Ty jsou obsazeny.

EURO: Je možné kvantifikovat, jak výrazně dražší je výstavba mobilní sítě výhradně v pásmu 1800 megahertzů na rozdíl od kombinovaných sítí 900 a 1800 megahertzů, což je případ sítí současných GSM operátorů? DVOŘÁK: To jsou vždy jen odhady. Já osobně se neodvážím říci konkrétní číslo.

EURO: Předpokládáte v době ekonomické krize výrazný zájem o tuto licenci? DVOŘÁK: Jsem přesvědčen, že nějaký zájem mezi investory zcela určitě bude. Je teoreticky možné, že v době vyhlášení výběrového řízení se bude krize blížit ke konci a lze si spočítat, že vítěz tendru začne síť reálně stavět ode dneška za rok, možná za rok a půl. Samozřejmě že budou v zadání výběrového řízení stanoveny časové lhůty pro stavbu a vybudování sítě, ale je potřeba vidět za tento horizont.

EURO: Umožníte i stávajícím GSM operátorům, aby se do tohoto tendru přihlásili? DVOŘÁK: Momentálně se spíše přikláníme k tomu, že nikoliv, protože by to neznamenalo efektivní variantu využití volných kmitočtů. Stávající GSM operátoři jich v tuto chvíli mají dostatek, a to i v pásmu 1800 megahertzů. My máme dobrý přehled o využití kmitočtů, které mají operátoři přiděleny, takže máme i spočteno, jak velký provoz každý operátor na dané frekvenci uskutečňuje. Navíc si myslíme, že tento prostor je skutečně určen pro čtvrtého GSM operátora.

EURO: Bude se toto omezení týkat i společnosti MobilKom, jež provozuje operátora U:fon na jiné technologii CDMA fungující v pásmu 450 megahertzů? DVOŘÁK: Samozřejmě ne, týká se to jen standardních GSM operátorů. MobilKom se bude moci výběrového řízení zúčastnit.

EURO: Jak velkou váhu bude mít ve výběrovém řízení nabídnutá cena? DVOŘÁK: Parametry výběrového řízení budeme ještě diskutovat. Prozatím se ale kloníme ke dvěma variantám: buď bude mít cena velmi vysokou váhu, nebo budeme dokonce postupovat formou aukce, což je vlastně stoprocentní váha nabídnuté ceny. Musíme si ještě vyjasnit, pokud bychom se pro tuto variantu rozhodli, jak správně postupovat v případě čisté aukce.

EURO: Kolik peněz by dle vašeho názoru mohl stát získat z prodeje licence pro čtvrtého mobilního operátora? DVOŘÁK: Počítáme s tím, že to bude v řádech stovek milionů korun. Součástí podkladových materiálů pro toto výběrové řízení bude i ocenění, které si necháme udělat nezávislou agenturou. Tak jsme to dělali již letos při výběrovém řízení na frekvence pro digitální rozhlas nebo při přerozdělování volných kmitočtů.

EURO: Počítáte s tím, že by nový mobilní operátor mohl alespoň zpočátku svého fungování využívat síť některého z již fungujících GSM operátorů formou takzvaného národního roamingu? DVOŘÁK: Je to varianta, o níž vážně uvažujeme. Možností je několik - kromě národního roamingu například i sdílení části infrastruktury. Operátoři hovoří o potřebě sdílení již téměř čtyři roky a i když se zatím k ničemu nedopracovali, tak vzhledem k situaci na trhu a ceně nových technologií na to dojde. Kromě toho jsou zde i aspekty ekologické. Zatížení krajiny dalšími stovkami základnových stanic by nebylo správné. Povinnost národního roamingu je tedy ve hře při přípravě podmínek tohoto výběrového řízení.

EURO: ČTÚ může ze své pozice nařídit stávajícím třem GSM operátorům umožnit novému hráči vnitrostátní roaming? DVOŘÁK: To se právě teď při přípravách výběrového řízení zkoumá. V zadání tendru bude jasně napsáno, jaké jsou podmínky vstupu na trh. Samozřejmě si uvědomujeme skutečnost, že bez vytvoření podmínek pro čtvrtého operátora by byl jeho vstup, fungování a rozvoj velice obtížný.

EURO: Co by nový mobilní operátor mohl přinést na český trh? DVOŘÁK: Obecně vzato by mohl především znamenat oživení trhu. Byl by vytvořen další tlak na snižování cen, rozvoj nových služeb a měl by přinést technologickou inovaci na český telekomunikační trh.

EURO: Kdy předpokládáte, že by mohl nový mobilní operátor začít nabízet své služby koncovým zákazníkům? DVOŘÁK: Nejdříve v první polovině roku 2011, nejspíše na území hlavních městských aglomerací a samozřejmě v závislosti na vlastní časové náročnosti procesu výběru. Reálnější pohled umísťuje zahájení služeb do konce roku 2011 či do první poloviny roku 2012.

EURO: Myslíte, že bude nový operátor nabízet jen datové mobilní služby, nebo očekáváte, že spustí i nabídku hlasu, respektive služby jako současní operátoři? DVOŘÁK: Soudím, že nový mobilní operátor musí nabízet všechny typy služeb. Může však ve svém podnikatelském modelu akcentovat určitou nabídku, například právě mobilní datové služby. Obecně lze předpokládat, že v období do roku 2015 bude postupně docházet k tržnímu uplatnění nových technologií (například LTE) a k určitým změnám na trhu mobilních služeb směrem k většímu podílu datových služeb. I když někdy mám pocit, že zkratka LTE, jež v angličtině označuje pojem Long Term Evolution (dlouhotrvající vývoj), se zde v Česku může vysvětlovat jako Long Term Expectation (dlouhotrvající očekávání).

*** BOX
Pavel Dvořák (61)
Velkou část profesní kariéry strávil ve Federálním statistickém úřadu, kde se věnoval otázkám zpracování dat a aplikacím informačních technologií. V devadesátých letech
prošel několika firmami v oboru IT - například APP (dnešní Ness Czech) či ICZ; v letech 1998 až 2002 působil jako poradce vlády. Poté pracoval jako poradce správních orgánů telekomunikační společnosti Český Telecom. Od dubna 2006 předsedá Radě Českého telekomunikačního úřadu.

BOX
U:fon hlásí zájem
Pokud bude tendr ČTÚ vypsán, rozhodně se do něj přihlásíme, tvrdí Tomáš Budník, generální ředitel společnosti MobilKom, která provozuje operátora U:fon. Ten na rozdíl od standardních GSM operátorů pracuje s technologií CDMA fugující v jiném frekvenčním pásmu, takže klienti U:fona musejí používat speciální přístroje, nikoliv standardizované jako zákazníci O2, T-Mobilu a Vodafonu. „Jsme přesvědčeni, že vyšší konkurence v oblasti mobilní komunikace je v zájmu všech obyvatel České republiky. Zájem o novou celoplošnou licenci rozhodně máme, protože v kombinaci s národním roamingem by nám umožnila velmi rychle doplnit a rozšířit naše stávající portfolio služeb,“ prohlásil Budník.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Kdy budou Vánoce a vánoční prázdniny?
Přímá volba prezidenta ČR
Z e-shopu přivezli rozbité zboží?
4 nejznámější kryptoměnové burzy současnosti
Když končí platnost řidičského průkazu...
Auta
Seat dále navýší výkon Leonu Cupra. Příští rok dorazí…
Muzeum Citroën prodává část své sbírky. Jsou to samá krásná a zajímavá auta
Honda chystá na rok 2022 elektromobil, který se nabije za 15 minut
Kdo se stane evropským autem roku? SUV mají největší šanci, protože jich je většina
Kvíz: Poznáte auto jen podle předního světla?
Technologie
Další šikovná externí grafika s malými rozměry. Uvnitř je přitom desktopová GTX 1060
První týden s Android Pay: 90 % plateb mobilem provedli muži
EA byla příliš nenasytná. Některé země mikrotransakce ve hrách označují za formu gamblingu
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Už i zdroje se vyrábí speciálně pro těžbu kryptoměn. FSP uvádí 2000W model pro 16 grafik
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít