Šance pro Čechy v zemi draka - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Šance pro Čechy v zemi draka

, Jakub Procházka,
Šance pro Čechy v zemi draka
Zdroj: čtk/ap

Nejlidnatější země světa procitla v létě z růžového ekonomického snu. Zpomalil se růst, propadly se ceny akcií i tamní měna. Přesto už Čína nechce být největším světovým supermarketem. Dováží stále více kvalitního zboží. Výrazně roste její zájem i o české výrobky.

Nabídnout kvalit u za přijatelnou cenu je alfou a omegou úspěšného vstupu na nejlidnatější trh světa. A Češi to umějí.
Velkou šancí pro tuzemské výrobce je právě rostoucí poptávka po nejmodernějších technologiích, jako jsou biotechnologie, nanotechnologie, ekologicky úsporné výrobky, díky nimž chce asijská supervelmoc dohnat Západ.

Pád burzy: Nepříjemnost, ale ne fatální

Tamní ekonomický zázrak postupně přestal udivovat svět, růst hrubého domácího produktu zpomalil, propadly se ceny akcií a kvůli slabším hospodářským výsledkům devalvoval jüan.

Čína dokonce letos v srpnu prožila takzvané černé pondělí, kdy šanghajská burza oslabila za jediný den o více než osm procent. Akciová tsunami se přelila do celého světa a panické výprodeje tehdy zasáhly USA i Evropu. Čínská centrální banka musela na oživení finančních trhů poskytnout miliardy dolarů.

„Když se strmý růst zadrhne, mohly by lidové protesty v ulicích postavit režim v Pekingu před velké problémy. Vždyť jaké bolesti hlavy mají Evropané z tak malé země, jako je Řecko! Podobný scénář si v případě Číny člověk raději ani nechce představit,“ napsal španělský list El Mundo. Nová globální krize ale zřejmě nenastává.

Číňané stále ještě bohatnou. „Rostou mzdy i disponibilní příjmy městského obyvatelstva a rychle rostoucí střední třída je hnacím motorem domácí spotřeby, která má zvyšující se podíl na HDP,“ říká vedoucí ekonomického úseku Velvyslanectví ČR v Pekingu Klára Jurčová.

Trnitá cesta na čínský trh

Prosadit se na největším světovém trhu, který je prioritou pro řadu ekonomicky silnějších hráčů, není přes výše zmíněné přednosti pro české podniky jednoduché. Vzájemný obchod v posledních letech nicméně stabilně roste. Český vývoz do Čínské lidové republiky v prvním čtvrtletí roku 2015 činil 430,5 milionu eur, což je v meziročním srovnání nárůst o více než 20 procent.

„Není pochyb o tom, že čínský trh je trhem náročným na čas i na finanční prostředky, panuje na něm silná konkurence a je samozřejmě velmi specifický, nejen z pohledu jazykových, ale i kulturních odlišností,“ upozorňuje diplomatka.

Čína je zemí s dlouhou historií, která má zažitou specifickou obchodní kulturu a společenskou etiketu (takzvanou guanxi). Její pochopení je pro podnikatele důležité, aby se vyhnuli nedorozuměním a komplikacím, jež mohou vést k narušení obchodních vztahů. Jednou z vlastností čínských obchodníků například je, že nikdy neřeknou ne a zřídka vyjádří otevřeně svůj názor, aby neztratili tvář.

Obchody v Číně vyrůstají především ze vztahů, nikoli ze smluv. Čínský partner ve vás musí mít absolutní důvěru bez ohledu na to, nakolik se mu líbí váš produkt. Pokud během jednání uděláte chybu a někoho – byť neúmyslně – urazíte či svým neosobním přístupem odradíte, můžete o slibný obchod přijít.

 čínská měna Jüan

Do úspěchu v Číně je zapotřebí investovat čas a trpělivost. Zájemci o obchod musejí absolvovat mnoho neformálních setkání, návštěv a večeří. A kde vidí zástupci českého státu největší šance pro tuzemské vývozce a dodavatele?

„Největší perspektivu mají oblasti, které jsou definovány jako prioritní v dlouhodobých plánech čínského vedení. Aktuálně se plánuje nová pětiletka, již třináctá v pořadí, která počátkem příštího roku stanoví priority v souladu s reformním procesem ohlášeným v roce 2013,“ podotýká Klára Jurčová.

Pro český vývoz je nejslibnější oblast služeb, zdravotnictví, letectví, IT, energetiky, environmentální technologie a bio- a nanotechnologie. V těchto odvětvích nabízejí české firmy kvalitu, kterou asijští partneři ocení.

„Dále můžeme zmínit potravinářský průmysl, potravinářské a zemědělské technologie a tradiční výrobky jako sklo včetně designového. Stálicí je pak high-tech strojírenství a dopravní prostředky. Potenciál mají i nejmodernější důlní technologie,“ doplňuje. Například pro Škodu Auto se stala Čína nedávno největším zahraničním odbytištěm.

Bariéry byznysu

Tamní trh se mění, přesto je stále poměrně silně chráněn a na české vývozce čekají bariéry, jež vzájemný obchod výrazně komplikují.

„Překážky jsou většinou netarifního charakteru, jedná se o certifikáty a povolení, které jsou na čínském trhu vyžadovány a spadají do kompetencí různých úřadů. Zdlouhavé procesy evidujeme v oblasti zdravotnictví, potravinářství a letectví, nicméně i tady zaznamenáváme jisté pokroky. Otázka zlepšení přístupu na trh je však pro nás i nadále prioritní,“ upozorňuje vedoucí obchodního úseku ambasády.

Pokud jde o investice, legislativa pro zahraniční investory je spíše nepřehledná, čínské úřady mají ovšem v posledních letech zájem na jejím zjednodušení.

„To lze jednoznačně přivítat. Důležité z pohledu českých a evropských investorů bude dojednání bilaterální investiční dohody na úrovni Evropské unie a Č LR, která dá obchodním vztahům mezi Evropou a Čínou nový rámec,“ říká Klára Jurčová.

Ve státem dosud výrazně regulovaném hospodářství má hrát v budoucnu soukromý sektor stále větší roli. Česká diplomatka doufá, že se budou nová, vstřícnější pravidla vztahovat i na zahraniční investory: „Tedy že i oni budou mít rovný přístup k zakázkám včetně státních a veřejných tendrů.“

Čína nechce být světovou továrnou

Asijský ekonomický tygr vstupuje do nové etapy. Ze světové továrny číslo jedna, která se nezadržitelně mění na největší světový supermarket, se touží stát standardní vyspělou ekonomikou s plně rozvinutou infrastrukturou. Země ovšem musí řešit zásadní problémy v oblasti ochrany životního prostředí či urbanizace.

„Jednou z českých firem, která se snaží prosadit na trhu ochrany životního prostředí, je společnost Nafigate, vyrábějící filtry na vodu i vzduch a technologie Hydal. Jsou zde ale i další jako Advanced Materials, která připravuje nanonátěry. Z energetické oblasti je možné zmínit například firmu Tedom,“ prozrazuje diplomatka.

Oblast energetiky může být pro české podnikatele zlatým dolem. Poptávka je vzhledem ke zhoršující se kvalitě životního prostředí především po energeticky úsporných zařízeních, například kotlech.

Čínu zajímá i dobudování dopravní infrastruktury ve městech i mimo ně. „V oblasti dopravního strojírenství v Č LR mají zelenou projekty Škody Transportation, Škody Electric i Inekonu,“ říká Jurčová.

Ekologické probuzení

Ekologie byla v zemi mnoho let na okraji zájmu, nyní se ovšem stává pro asijskou supervelmoc jednou z priorit. Zamořená voda, smogové kalamity, kontaminovaná půda – to vše dosahuje v Č íně apokalyptických rozměrů.

Aktuálně je v zemi zamořena třetina zdrojů pitné vody. Pro české firmy tedy existují příležitosti v zakázkách týkajících se ochrany vody, půdy, vzduchu a jejich čištění.

„Jedná se o velké téma a Č ína plánuje do vyčištění životního prostředí věnovat ohromné prostředky v řádu stovek miliard amerických dolarů. Zahraniční technologie jsou přitom v tomto procesu zcela zásadní. Jedná se o efektivní zařízení na monitoring, úsporné zavlažovací technologie, prevence záplav, čistírny odpadních vod – průmyslové i komunální, recyklační technologie, filtry na vodu i vzduch a jiné inovativní technologie,“ říká diplomatka.

Klára Jurčová upozorňuje, že zájem o dovoz hotových výrobků není v Číně tak silný jako poptávka po dodávkách různých komponent či technologických prvků.

Jak se prosadit na čínském trhu?
Důležité je udělat si jasnou dlouhodobou strategii, která bude počítat s tím, že byznysu v Číně je třeba věnovat nemalé finanční prostředky a nejlepší lidi.

Velice záleží na ambicích firmy a na tom, o jaký model aktivit usiluje. Velmi odlišný přístup je u firem, které se rozhodnou přesunout sem část výroby, a u firem, jež budou jen prodávat licenci či konečné výrobky, případně působit jako konzultanti.

Historicky bylo často nezbytné zakládat společné podniky, od toho se ale nyní spíše ustupuje. Stále však platí, že firmy musejí nalézt v první řadě dobrého partnera. I zde existuje hodně modelů. Od společného podniku až po partnery v podobě klíčových zaměstnanců či poradců.

V momentě, kdy firma učiní rozhodnutí vstoupit na trh, doporučujeme v případě zájmu o doplňující informace a zkušenosti z místa kontaktovat zastupitelský úřad a jednu z kanceláří CzechTrade pro základní poradenství a následně podle potřeby i právní a daňové poradce.

Důležitým aspektem je také předem promyšlená ochrana práv k duševnímu vlastnictví. Malým a středním podnikům vypomáhá za velmi výhodných podmínek EU SME Center, projekt EU v Pekingu, který má na svých stránkách řadu velmi užitečných odborných rad a sektorových analýz.
Autor: Klára Jurčová, Velvyslanectví ČR v Pekingu

Ohodnoťte tento článek
Diskuze