Samé klady private equity - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Samé klady private equity

, Igor Mesenský,
Samé klady private equity
Zdroj: Euro.cz

Hodnota firem vlastněných investory soukromého kapitálu se zvyšuje rychleji

Termín private equity znamená střednědobé až dlouhodobé investování do základního kapitálu soukromě vlastněných společností – tedy firem, které nejsou obchodovány na veřejných trzích a mají potenciál růstu hodnoty do budoucna. Zvyšování hodnoty dosahují private equity investoři prodejem společnosti strategickému či finančnímu investorovi nebo prostřednictvím IPO. Obvyklý investiční horizont private equity investorů je tři až sedm let.
Společnosti, které drží investoři private equity neboli soukromého kapitálu, zvyšují rychleji obchodní hodnotu, dosahují vyšších zisků, navyšují počet zaměstnanců a celkově jsou na trhu úspěšnější než veřejně obchodované firmy. Vyplývá to z nedávného průzkumu Jak investoři private equity vytvářejí hodnotu? společnosti Ernst & Young. Ten sledoval ekonomické výsledky a podnikatelské strategie u sta největších západoevropských a amerických společností, z nichž v průběhu roku 2006 odešel investor private equity.

Růst hodnoty firem.

Hodnota největších společností, které drží investoři private equity, rostla v roce 2006 podstatně rychleji než veřejně obchodovaných firem působících přibližně ve shodnou dobu ve stejné zemi a v totožném odvětví. Zatímco hodnota amerických společností vlastněných investory private equity se meziročně zvýšila o 33 a evropských o 23 procent, u srovnatelných veřejně obchodovaných vzrostla v USA pouze o jedenáct a v Evropě o patnáct procent.

Vyšší zisky.

Společnosti však zvyšují nejen svou hodnotu, ale dosahují i vyšších zisků. Tyto zisky navíc pocházejí asi ze dvou třetin z podnikatelské expanze – jde tedy o velice zdravý růst. Společnosti za něj vděčí především investicím do prodeje a marketingu, zavádění nových výrobků a akvizicím – v USA také díky investicím do atraktivních odvětví ekonomiky a v Evropě expanzi na nové trhy. Významnou roli přirozeně stále hraje i snižování nákladů, které se na růstu zisku podílí v USA 23 a v Evropě 31 procenty. Na nižších nákladech se přitom nejvíce podílí maximální využívání synergií v podnikatelské skupině a zlepšování provozní efektivity.

Více pracovních příležitostí.

Z výsledků studie je také patrné, že vstup investorů private equity nepředstavuje problém ani ze sociálního hlediska. U 80 procent amerických společností zařazených do průzkumu se v období od akvizice do prodeje počet zaměstnanců buď nezměnil, nebo dokonce vzrostl. Ve Velké Británii, Francii a v Německu, kde působí většina zkoumaných evropských společností, se po vstupu investora počet zaměstnanců zvyšoval průměrně o pět procent ročně.

Změny ve vedení společnosti.

Rozhodnutí o vedoucích pozicích ve firmě patří bezesporu mezi nejdůležitější. Investor zvažuje, zda současný management dokáže provést nezbytné změny, většinou se však rozhodne vyměnit vrcholné vedení. Podle průzkumu se vrcholný management změnil téměř ve třech čtvrtinách firem – přímo generálního ředitele pak vyměnilo 61 procent amerických firem a 45 procent evropských. Ve všech sledovaných společnostech si investoři vyhrazují velké rozhodovací pravomoci, provádějí rychlá a zásadní rozhodnutí, přinášejí nové přístupy, nabízejí své odborné znalosti a zkušenosti a přivádějí osvědčené odborníky. Podíl investora private equity na řízení a správě společnosti je obvykle výrazně vyšší než u předchozího vlastníka.

Tajemství úspěchu.

Investoři zhodnocují svou investici v okamžiku prodeje společnosti a ve sledovaných firmách výnos dosáhl nebo přesáhl očekávání v 80 procentech prodejů. Samotný způsob prodeje se na klíčových trzích výrazně liší. Zatímco v USA se 61 procent z nich uskutečňuje uvedením na burzu, v Evropě je to pouze v sedmnácti procentech případů. Evropské společnosti častěji končí u nového investora private equity nebo je přímo odkoupí management firmy.
Průzkum ukázal, že investoři private equity si cílové společnosti vybírají na základě pečlivé analýzy, a jakmile se stanou jejich vlastníky, dokážou pro ně vytvořit velmi efektivní podnikatelský plán. Toto zjištění platí jak v USA, tak v nejvýznamnějších evropských zemích. Tři čtvrtiny případů akvizice se uskutečňují z iniciativy investorů private equity, kteří mají propracovanou akviziční strategii nejen pro vybranou společnost, ale i pro celý sektor.

Přechodné snížení investic.

O úspěšnosti investic private equity svědčí i to, že jejich objem v posledních letech výrazně roste a v roce 2006 dosáhly objemu 450 miliard dolarů. To znamená 60procentní zvýšení oproti 280 miliardám v roce 2005. Nedávný negativní vývoj na úvěrových trzích sice představuje určité riziko, pokud však jde o sektor private equity, lze předpokládat, že bude při investování ještě konzervativnější a předinvestiční prověrky bude provádět ještě pečlivěji. Současný mírný pokles investičních aktivit se proto obecně považuje jen za přechodné období, které v nejbližší budoucnosti vystřídá nový rozvoj.

Větší zájem v ČR a na Slovensku.

V České republice a na Slovensku pokračuje velký zájem private equity investorů o investice. Souvisí to s relativně vysokým HDP na osobu a stabilními investičními podmínkami. Celkové private equity investice jako procento HDP však byly v roce 2006 v České republice (0,315 procenta) a na Slovensku (0,045 procenta) stále značně pod evropským průměrem, který činí 0,552 procenta. V loňském roce činily investice private equity investorů v Česku 354 a na Slovensku devatenáct milionů eur. Private equity investoři investovali v roce 2006 v regionu střední a východní Evropy celkem 1,67 miliardy eur. Jde o obrovský nárůst oproti roku 2005, kdy tyto investice představovaly „pouze“ 508 milionů eur.
V roce 2006 získaly private equity fondy pro investice ve střední a východní Evropě téměř dvakrát více prostředků než v roce 2005 a více než čtyřnásobně oproti roku 2004. Toto navyšování investičního kapitálu spojené s nedostatkem kvalitních investičních příležitostí vytvořilo převis private equity kapitálu v ČR i na Slovensku.

Zvýšení konkurence.

Vysoký objem dedikovaných investičních prostředků vedl ke zvýšení konkurence mezi private equity investory. To mělo za následek vyšší transakční násobky a rozšíření sektorů, na které se tyto fondy zaměřují. Hlavními trendy v letech 2005 a 2006 bylo zvýšení objemu získaných prostředků fondů a podílu dluhového financování akvizic, vyšší míra konsorciálních akvizic a objemy transakcí.
Takzvané „buy outy“ (odkupy společností firemním nebo externím managementem) představují v České republice a na Slovensku největší podíl na private equity investicích, následují restrukturalizační a po nich ty do expanze.

Hlavní hráči na trhu.

Český a slovenský trh s private equity také značně ovlivňují místní skupiny soukromého kapitálu, které jsou aktivní prakticky ve všech sektorech. Nejaktivnějšími v tomto směru byly v roce 2006 J&T Finance Group (ČR), Penta Investments (ČR a Slovensko), PPF Investments, Slavia Capital (Slovensko), z mezinárodních skupin pak třeba Mid Europa Partners či KBC Investco.

Preferované sektory.

Preferované sektory se změnily v souvislosti s další konsolidací trhu. Telekomunikace, technologie, farmacie a regulovaná odvětví zůstaly atraktivní pro řadu private equity investorů. Místní private equity investoři směřují své investice i do sektoru finančních služeb, síťových odvětví, petrochemie a plynárenství a potravinářského a masného průmyslu. Například J&T Finance Group investovala především do energetiky, strojírenství, zdravotních služeb, textilního a masného průmyslu; Slavia Capital zase do širokého spektra odvětví včetně finančních služeb a energetiky. PPF Investments provedla významné akvizice v oblasti agropotravinářského sektoru.
Je reálné očekávat, že zájem private equity investorů o Českou republiku a Slovensko bude pokračovat. Poroste rovněž i objem prostředků investovaný lokálními private equity investory.