S "praporem" na korupci - Euro.cz

Přihlášení

S „praporem“ na korupci

, Pavel Páral,
S „praporem“ na korupci
Zdroj: Euro.cz

Všichni ředitelé odborů na magistrátu projdou znovu konkurzy, říká pražský primátor

Na pražském magistrátu se odehrává ostrý boj o to, nakolik se podaří odstavit od vlivu lidi spojené se starým vedením města a s kontroverzními zakázkami. Sám primátor Bohuslav Svoboda přitom netuší, zda mu za pár dní jeho úsilí nezmaří rozhodnutí Ústavního soudu, u kterého leží žaloba na zrušení voleb do zastupitelstva hlavního města.

EURO: Vývoj situace v Praze vám nedopřál obvyklých sto dnů hájení, dokonce to vypadá, že ani nemusíte těch sto dnů ve funkci dožít…
SVOBODA: Pokud Ústavní soud v půlce února rozhodne, že volby byly v rozporu s ústavou, tak to opravdu nebude sto dnů.

EURO: Myslíte si i zpětně, že bylo rozumné rozdělit Prahu na sedm obvodů?
SVOBODA: Nemám vůbec žádný vztah k počtu volebních obvodů. Moje zásadní stanovisko k tomu je, že by systém voleb v Praze měl být standardní. Už zde byly nejrůznější modely, jeden obvod, více obvodů, méně obvodů. Každý z těch systémů má svoji výhodu a svoji nevýhodu – někoho zvýhodňuje, někoho poškozuje – je to o demokratickém systému. Jediné, co považuji za špatné, je, že systém volby se libovolně mění, že voliči nevědí dopředu, jak vlastně budou volit, a že o volebním modelu se dozvědí až těsně před volbou. U voličů to vyvolává spoustu nejasností. Malé strany nyní tvrdí, že na systému sedmi volebních obvodů prodělaly, ale já mám úplně stejný pocit, protože celá řada mých známých mi řekla: My bychom tě volili, ale u nás jsi nekandidoval… Přestože jsou to vysokoškolsky vzdělaní lidé, systém nepochopili… Proto říkám, pojďme se dohodnout tak, že buďto bude systém jako u krajských voleb, nebo nějak jinak, ale aby to pravidlo prostě platilo a způsob volby se neměnil.

EURO: Špatná pověst magistrátu z minulého volebního období dále utrpěla i tím, že vznikla velká koalice ODS a ČSSD. Vy se to snažíte napravit tím, že jste obměnil radu. Podstatné je ale to, jak bude fungovat celý úřední aparát. Můžete nějak shrnout, jaké personální změny jste udělal?
SVOBODA: Nemyslím si, že by v tom byl nějaký problém. Všichni jsme říkali, že budeme jednat s každou demokratickou stranou, která bude do zastupitelstva zvolena, s výjimkou Komunistické strany. Každá ze zvolených stran se snaží dosáhnout toho nejlepšího výsledku, v tom já nevidím nic mimořádného. Máme to na vládní úrovni také, ČSSD vyhrála volby a je ve vládě? Není. A když se podíváte po jednotlivých městských zastupitelstev, najdete města, kde je vedoucí stranou koalice TOP 09, ačkoli tam volby nevyhrála. Z teorie her vyplývá, že úplně nejčastější variantou je, že se spojí druhý se třetím, protože to samozřejmě dává oběma stranám nějakou výhodu.

EURO: A změny na magistrátu?
SVOBODA: Jedna věc je deklarovat, že je potřeba nějaké změny udělat, a druhá věc je to realizovat. Ačkoli to málokdo ví, na magistrátu platí pracovní právo v přísnější podobě než kdekoli jinde. Magistrát má totiž svou samostatnou úpravu a ukončení pracovních poměrů musí mít konkrétní podobu dohody nebo abdikace, nebo musí vycházet z důvodů, které jsou ze zákona možné. My jsme všechny varianty využili a podstatné je, že jsme udělali rozsáhlou restrukturalizaci celého magistrátu. Tím jsme splnili i koaliční slib, že magistrát zeštíhlíme, protože ze třiceti odborů už je jenom 26, a to přináší určitou redukci financí, které magistrát potřebuje.
Velká reorganizace systému nám navíc umožňuje, abychom vedoucí místa obsazovali novým konkurzem, což za normálních okolností nejde, protože prostě funguje zákoník práce. Tím nechci říct, že všechna vedoucí místa se obmění, ale ve výběrovém řízení budeme analyzovat kvalitu toho, kdo se o místo uchází, a budeme vybírat takové lidi, o kterých se domníváme že práci budou dělat dobře. Někdo z těch nynějších své místo obhájí a někdo ne. Dopředu predikovat, kolik těch dalších výměn bude, je asi nefér.
Navíc v okamžiku, kdy dojde k výběrovému řízení, bude jeho součástí audit konkrétního odboru tak, aby nový šéf měl informace o tom, v jaké podobě odbor přejímá, co tam bylo a nebylo. A abychom tuto informaci měli také my.

EURO: Taková poměrně rozsáhlá reorganizace přece bývá během na delší trať. Dokdy byste to chtěl mít dokončeno?
SVOBODA: Samotnou restrukturalizaci už rada schválila. Nyní budou probíhat výběrová řízení. To asi bude chvilinku trvat, protože to musí mít nějakou časovou posloupnost. Čtyři výběrová řízení už jsme uzavřeli, další jsou vypsána do měsíce.

EURO: Můžete říct, které nejvýznamnější organizační změny se tady provedly?
SVOBODA: Například jsme snížili počet zástupců nebo náměstků ředitele magistrátu z pěti na čtyři, a tím pádem jsou jim podřízené útvary přestrukturovány. Jedna ze zásadních věcí je, že odbor majetku a hospodaření spadá teď přímo pod úsek primátora. Samozřejmě jsou změny, které zdánlivě vypadají jednoduše, jako rozdělení odboru sociálního a zdravotního na dva odbory, protože sociální a zdravotní je dnes už naprosto rozdílná problematika. A další celky, které byly svým rozsahem neřiditelné, se rozdělily.

EURO: V minulosti na magistrátu platila nějaká protikorupční pravidla. Patrně se úplně neosvědčila, můžete říci, co chcete změnit?
SVOBODA: V nejbližší době chceme představit protikorupční taktiku a strategii – my jí zatím pracovně říkáme PRAPOR – s tím, že definujeme oblasti, na které se budeme zaměřovat. Máme tu zásadní představu, že součástí protikorupčních týmů budou odborníci na jednotlivé problematiky, ale také představitelé veřejnosti tak, aby celý proces byl transparentní.

EURO: Jednou z diskutovaných zakázek je čistička, kolem které teď bylo hodně rušno. Jak hodnotíte situaci? Podaří se čističku postavit tak, aby se dala čerpat podpora z fondů EU?
SVOBODA: Tendr na čističku je přerušen do 21. února. Projdeme všechny podmínky zadávacího řízení, abychom zaručili to, že ty, které tam jsou, jsou skutečně podstatné a nikoho nediskriminují. Chceme, aby počet uchazečů byl vyšší. Na kontrolu zadávacích podmínek sestavujeme komisi, která se bude pochopitelně skládat z koaličních partnerů, ale bude tam zastoupena i opozice a odborná veřejnost. Od 21. února poběží lhůta, kdy se mohou uchazeči přihlásit, a pak proběhne standardní výběrové řízení.

EURO: Tento postup je právně čistší než zrušení a znovuvypsání tendru?
SVOBODA: Zrušení tendru v sobě obsahuje riziko desetimilionové pokuty od ÚOHS a také riziko, že by naše jednání s Bruselem mohlo být ohroženo. Já musím předložit variantu, která město nebude stát žádné finance navíc a hlavně neohrozí možnost čerpání prostředků z Evropské unie.

EURO: Dohoda s Bruselem ale hodně závisí na dohodě s Veolií, která provozuje Pražské vodovody a kanalizace…
SVOBODA: Ano, s Veolií jednáme, je tam určitý posun v jednáních.

EURO: Podstatná část městských peněz teče přes městské podniky, zejména přes Dopravní podnik hlavního města Prahy. Co chcete udělat s těmito firmami? Není zde také prostor na zásadnější personální výměny?
SVOBODA: Chceme převádět řízení stoprocentně vlastněných městských podniků na německý model. To znamená posílení úlohy dozorčí rady s tím, že akcionáři, tedy představitelé města, by mohli být účastni v dozorčích radách. Představenstva by pak byla manažerským, řídicím orgánem, kde by byli odborníci a nebyli by tam představitelé toho města. To je model, který jsme již akceptovali pro všech pět akciovek, které stoprocentně vlastníme. To samozřejmě bude mít svůj dopad na řízení podniků, mělo by to posílit úlohu odborného managementu a omezit neodborné zásahy.

EURO: Dozorčí rady budou tedy úplně přeobsazeny?
SVOBODA: Ano. Předpokládáme, že jako první bychom na německý model dokázali převést Dopravní podnik, a měla by to být otázka března.

EURO: Nové dozorčí rady pak provedou změny v představenstvech?
SVOBODA: Ano, dozorčí rada bude představenstva jmenovat.

EURO: V pražské ODS, která je často kritizována a spojována s nejrůznějšími kontroverzními podnikateli, proběhly jisté ozdravné změny. Stal jste se místopředsedou pražské organizace, myslíte si, že tyto změny jsou dostatečně rychlé?
SVOBODA: Otázka rychlosti změn je vždycky otázka velmi relativní. Co to je rychle, co to je pomalu? Podstatné je, zda změny probíhají a jestli je pro ně vůle. Já si myslím, že dokladem vůle ke změně jsou všechny kroky pražské ODS od sestavování kandidátky, kdy ji otevřela novým lidem, až po kroky, které nyní děláme na magistrátu. Snaha po změně, po určitém vývoji, reflexi toho všeho, co se ve společnosti děje, v ODS je. A to nejen na úrovni celopražské, ale i na úrovni jednotlivých pražských částí, kde volby skutečně ukázaly nástup nových tváří. Můžeme si říkat, že je to hodně nebo málo, každopádně je to trend, kterým se ODS v tuto chvíli řídí.

EURO: Praha má po dlouhé době ministra. Je to už projevem nové pražské ODS?
SVOBODA: Je to určitě jedna z nových tváří, protože Tomáš Chalupa rozhodně nebyl spojován s dobou nedávno minulou. Je dobře, že Praha má konečně ministra, a je dobře, že tento ministr je ve vedení pražské ODS. I to vnímám jako pozitivní věc.

EURO: Pražská ODS byla vždy dlouhodobě kritická k vládě, ve které byla. Jedním z důvodů většinou bylo to, že v ní neměla své zastoupení. Jak to teď vnímáte?
SVOBODA: Vnímám to tak, že Praha měla velmi významnou podporu premiéra ve volbách, že já sám osobně jsem měl velmi významnou podporu premiéra, přestože jsem byl pro něj a pro ODS neznámou tváří. Vnímám i to, že Praha v celé volební kampani podporu premiéra měla. My s premiérem komunikujeme. Občas se zmiňovalo určité napětí mezi Prahou a republikou, že se Praha chová velmi autonomně, ale myslím, že tato situace se mění. Rozdíl je velmi významně znát.

EURO: Za koalici se sociálními demokraty vás ale premiér moc nepochválil, ne?
SVOBODA: Doslova řekl, že takovouto koalici nevidí rád, ale v Praze tomu rozumí. Je to jistě diplomatický výrok, ale říká, co se v Praze stalo. Ono to prostě jinak nešlo.

EURO: Jistě máte svůj názor na současnou vypjatou situaci ohledně výpovědí lékařů. Mě by váš názor zajímal, zrovna tak jako váš názor na působení České lékařské komory v této akci, protože vy jste komoru zakládal.
SVOBODA: Co se týká této protestní akce, velmi dobře rozumím tomu, proč lékaři protestují, a bezvýhradně jim dávám za pravdu, že celý systém hospodaření zdravotnictví byl špatný. Souhlasím s nimi i v tom, že mzdové ohodnocení je neodpovídající. To všechno je pravda. To, proč s touto akcí principiálně nesouhlasím, je, že její načasování na tuto dobu je absolutně špatné. Je to v době, kdy celá ekonomika státu prochází krizí, kdy stát musí regulovat, šetřit a snižovat platy u všech státních zaměstnanců a ve všech sférách. Hlavním důvodem mého nesouhlasu ale je, že k protestům přistoupili v okamžiku, kdy byly nastartovány kroky, které zdravotnický systém změní. Všechno, co deklaruje ministr Heger, jsou věci, o kterých jsme dávno hovořili a které mohou velice rychle přinést výsledky. Již v příštím roce budou prostředky realokovány tak, že bude možné přistoupit k významnému navýšení platů. Proto považuji tuto akci v tomto čase za nesprávnou. Poškozuje ve svém důsledku lékaře, povede bezesporu k nějaké určité restrukturalizaci zdravotnictví, a je otázka, jestli právě to bylo jejím cílem.

EURO: Co komora, líbí se vám, jak se chová?
SVOBODA: Já jsem celoživotně přesvědčen, že komora není odborová organizace, odborových organizací je několik a svou práci dělají dobře. Profesní komora je ze svého principu orgán, který má dbát na kvalitu výkonu lékařského povolání, na etiku lékařského povolání, na vztahy mezi lékařem a pacientem, má hájit zájmy lékařů v oblasti profesní, odborné realizace.
Důvodů, proč to není odborová organizace, je celá řada. Jeden z nich je, že jsou v ní povinně všichni lékaři, a povinné odbory jsme neměli ani za komunistů. Druhý důvod je ten, že jsou tam i lékaři, kteří jsou zaměstnavatelé – privátní lékaři, kteří zaměstnávají někoho dalšího, kde odborová aktivita komory je mnohdy v přímém rozporu se zájmy této skupiny lékařů. Třetí důvod, proč komora nemá být odborovou organizací, je, že při hájení kvality a etiky výkonu povolání je mnohdy v rozporu s odborovými principy, v některé fázi prostě musí povýšit kvalitu a etiku nad odborové principy. Čili je to věc, se kterou se nemohu smířit. Nemohu souhlasit s tím, že se Česká lékařská komora chová takto.