S obecní kotelnou do světa - Euro.cz

Přihlášení

S obecní kotelnou do světa

, Pavel Hanslíček,
S obecní kotelnou do světa
Zdroj: Euro.cz

Prvního ročníku mezinárodní soutěže se v Česku zúčastnila více než stovka projektů

Měňany na Berounsku znal kromě místních do nedávna málokdo. To se změnilo díky prvnímu českému ročníku mezinárodní soutěže oceňující energeticky úsporné projekty Energy Globe Award, jejímž absolutním vítězem se stala právě tato obec s méně než třemi stovkami obyvatel. Měňany, zastupované starostkou Stanislavou Sotlovou, se tak svým projektem obecní kotelny pro vytápění pomocí biomasy dostaly nejen na televizní obrazovky, ale zároveň postoupily do mezinárodního kola soutěže. To se uskuteční v příštím roce v některé ze světových metropolí (letos to byl Brusel – pozn. red.) a setkají se zde soutěžící ze 111 zemí zapojených do projektu. Vítěz získá odměnu ve výši deset tisíc euro.

ZAJÍMAVÉ PROJEKTY
Finále českého kola soutěže Energy Globe Award, jehož partnerem je společnost E.ON Česká republika, se uskutečnilo 27. listopadu na brněnském výstavišti, kde vyhlásili vítěze jednotlivých kategorií soutěže (Země, Oheň, Voda, Vzduch, Mládež a Obec). Většina z nominovaných projektů se zaměřovala na úsporné nakládání s energií nebo její výrobu z obnovitelných zdrojů. Sem spadá například vítěz kategorie Země – energeticky úsporný projekt obchodu v Žatci společnosti Tesco, v němž se díky 60 opatřením podařilo snížit spotřebu elektřiny asi o 3000 korun denně, ale i další projekty, kterým se v jejich kategoriích vyhrát nepodařilo. Jednalo se o energeticky pasivní rodinný dům v Moravanech u Brna či výrobu elektrické energie ze zábradlí panelového domu za pomoci fotovoltaických panelů.
Soutěž nabídla i další zajímavé myšlenky v kategoriích Voda a Vzduch. Zde na sebe upozornil například projekt pardubické společnosti Synthesia zaměřený na filtraci odpadní vody při výrobě nitrocelulózy pomocí mikrosíťového filtru, který odděluje z odpadních vod vlákna a vrací je zpět do výroby. Technologické nadšence zase jistě oslovil nápad, který se zrodil v Ústavu jaderného výzkumu Řež pracující s využitím palivových vodíkových článků pro pohon autobusu.

VYTÁPĚNÍ BIOMASOU VEDE
Zatímco vítěze jednotlivých kategorií určila odborná porota, absolutního výherce vybrala tisícovka diváků přítomných na brněnském výstavišti. Sympatie laických hlasujících získala především výroba tepla za použití biomasy. Hned za vítěznými Měňany se totiž umístilo vytápění statku v Habří na Vysočině prostějovské společnosti 2 arch. Tyto dva projekty dohromady obdržely téměř 50 procent všech hlasů diváků v sále. Projekt v Habří nabídl jednu zajímavou inovaci – zapojeným rodinným domkům v obci umožňuje platit za odebrané teplo nejen penězi, ale i dřevem.

MEZINÁRODNÍ DATABÁZE
Potěšujícím zjištěním je skutečnost, že kromě velkých společností, jako je Tesco či Pražská plynárenská, se mezi předkladateli 106 zúčastněných projektů objevily i menší firmy a také soukromé osoby. Nyní se i české projekty stanou součástí světové databáze, která je k dispozici na internetovém portálu Energy Globe Award. „Sem mohou nahlížet zdarma všichni zájemci o energetické úspory a obnovitelné energie. Jen letos jsme zaznamenali přes 300 tisíc přístupů,“ řekl týdeníku EURO zakladatel Energy Globe Award Wolfgang Neumann.

(Minirozhovor)
Vítězný projekt
Bílá pára místo černého dýmu
Změna je poznat hlavně ve vzduchu, říká starostka obce Měňany Stanislava Sotlová

EURO: Co přivedlo vámi vedenou obec k myšlence vybudovat systém vytápění biomasou?
SOTLOVÁ: Před pěti lety jsme přemýšleli, jak vyřešit topení. Pro plynárny jsme vzhledem k naší velikosti nebyli zajímaví, museli jsme tedy hledat jiný způsob. V té době se objevila myšlenka vybudovat vlastní centrální vytápění. Celý projekt vyšel na přibližně 40 milionů korun.

EURO: Jak nákladné je místní vytápění pro jeho uživatele?
SOTLOVÁ: Za teplo se u nás platí zhruba o třetinu méně, než by tomu bylo v případě plynu. Lidé jsou z toho nadšení. To potvrzuje i fakt, že z 95 domů jich máme napojeno 75. Zbytek tvoří kromě tří starousedlíků chataři. A ten hlavní rozdíl poznáte především ve vzduchu. Více než 70 komínů, z nichž ještě předloni stoupal černý dým, jsme nahradili třemi vypouštějícími jen bílou páru. Navíc počet domů v Měňanech díky probíhající výstavě brzy vzroste, počítáme tedy s připojením dalších deseti domů do dvou let. Díky kotelně na biomasu obec ročně ušetří spálení asi 3153 tun hnědého uhlí a s tím související emise 11 450 tun CO2.

EURO: Jaký druh biomasy využíváte?
SOTLOVÁ: Topíme především dřevní štěpkou – menší část pochází z obecních zdrojů, ale většinu dodávají berounské technické služby, které k nám z města sváží veškeré ořezané části dřevin. Oni jsou rádi, že to mají kam odvézt a my tak zase získáme dostatek topiva. Navíc také zkoušíme pěstovat šťovík a nyní hledáme nejlepší pozemky, kde jej zasít.

EURO: Dostali jste nějakou dotaci na projekt?
SOTLOVÁ: Obdrželi jsme 40 procent celé částky, zbytek musela obec platit sama. Hlavní překážkou přitom bylo to, že dotaci jsme obdrželi až po profinancování té naší části. To nás hodně brzdilo, proto nám spuštění systému trvalo téměř pět let. K vlastní kolaudaci po dvanácti měsících provozu v režimu předčasného užívání došlo vlastně teprve v listopadu. Dnes se podmínky financování takové investice výrazně zlepšily – dotace může dosahovat až 80 procent potřebné částky, a to včetně nákladů na vypracování projektu.

TABULKA
Vítězové jednotlivých kategorií Energy Globe Award
Kategorie* Název projektu* Předkladatel* Krátký popis*
Země* Energeticky úsporný obchod v Žatci* TESCO Stores ČR *novostavba obchodního domu s tepelnými izolacemi, nočním vychlazování objektu venkovním vzduchem a dalšími opatřeními*
Oheň* Centrální kotelna na štěpky pro vytápění a zásobování* 2 arch* projekt vytápění statku na Vysočině biomasou, kotelna slouží zároveň pro vytápění rodinných domků v obci*
Voda* Optimalizace výroby a distribuce teplé vody* qzp * systémové řešení spotřeby vody se snížením snížení spotřeby teplé vody v různých objektech (například hotel Holiday Inn v Brně)*
Vzduch* Autopůjčovna CNG* Pražská plynárenská* autopůjčovna s využitím vozidel na zemní plyn*
Mládež* Minipark obnovitelných zdrojů energie* Západočeská univerzita v Plzni* výukový minipark obnovitelných zdrojů při Západočeské univerzitě umístěný na střeše budovy školy
Obec* Centrální obecní vytápění na biomasu* Obec Měňany* obecní kotelna se třemi kotli na biomasu, jako palivo slouží štěpka z vlastní výroby*