S mobilem za hranice

21. června 2004, 00:00 - RADAN DOLEJŠ
21. června 2004, 00:00

TELEFONOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ NENÍ LEVNÉ Před cestou do zahraničí zkontrolujte, jestli máte zapnutý roaming a vypnuté přesměrování do hlasové schránky. Mohli byste se nadít nepěkného překvapení.

TELEFONOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ NENÍ LEVNÉ Před cestou do zahraničí zkontrolujte, jestli máte zapnutý roaming a vypnuté přesměrování do hlasové schránky. Mohli byste se nadít nepěkného překvapení. K nezbytné výbavě na cesty za hranice už dlouho patří mobilní telefon. Je jedno, jde-li o služební, nebo soukromou cestu. Bez mobilu už zkrátka skoro nikdo necestuje. Ze zahraničí je telefonování mnohem dražší než z tuzemska. Neuškodí proto podívat se na roamingovou nabídku operátorů. N ejdříve si zjistitěte, jestli je na vašem mobilním telefonu aktivováno volání v zahraničí - roaming. Nejsnazší cesta je zavolat na infolinku operátora a zeptat se. K tomu potřebujete znát telefonní číslo svého mobilu a případně heslo, které operátoři vyžadují pro ověření totožnosti volajícího. Kýženou informaci se pravděpodobně nedozví ten, kdo volá z firemního telefonu. Služební mobily mají většinou speciální zákaznickou linku a kontrolní heslo, které zná pouze odpovědný pracovník ve firmě. Tady je lepší dotázat se rovnou příslušného zaměstnance. Nemáte-li roaming a chcete ho, aktivujte si ho před odjezdem do zahraničí. Aktivace může někdy trvat i déle než jeden den a mohli byste tak být v cizině nemobilní. PLATEBNÍ KÁZEŇ U Oskara se roaming u soukromých mobilů aktivuje voláním na infolinku, textovou zprávou nebo na internetu. Noví zákazníci musí složit jistinu tři tisíce korun, ze které se kryjí všechna volání. Po určité době je jistina připsána zpátky. Starší zákazníci s dobrou platební morálkou mají nárok na aktivaci zdarma bez jakékoliv jistiny. Ta je virtuální ve výši pěti tisíc korun. To je samozřejmě limitující - nemůžete v cizině provolat více než onu jistinu. Pokud tedy víte, že bude v zahraničí dlouho nebo budete hodně telefonovat, raději jistinu zvedněte, abyste se neocitli bez telefonu. Také T-Mobile požaduje u nových zákazníků před aktivací jistinu. Vyhnou se ti, kdo jsou zákazníky alespoň půl roku a mají dobrou platební morálku. Ti ostatní musí, stejně jako u Oskara, složit předem 5000 Kč, teprve po připsání částky na účet T-Mobile se roaming aktivuje. Výjimkou je služba Holiday Roaming, která nepotřebuje depozit a je automaticky aktivovaná každému zákazníkovi. Má ale některá omezení, jako třeba počet zemí, kde takový roaming funguje. Eurotel má podmínky aktivace roamingu nejvolnější. Novým klientům ho aktivuje po složení obligátních pěti tisíc korun, bez jistiny mohou mít roaming ti, kdo bezproblémově zaplatili poslední tři faktury. Snadnější je aktivovat roaming na předplacených kartách. Buď už je předem nastaven od operátora, nebo se dá zapnout přes infolinku. Podmínkou je dostatek kreditu. Nejde však o žádné horentní sumy, stačí jen pár stokorun. Ceny za roaming z předplacených karet jsou ale vyšší než z paušálů. PLATÍ SE I PŘÍCHOZÍ HOVORY Před odjezdem je kromě aktivace roamingu také dobré zjistit si, s kým má váš operátor smlouvy. Stejně jako u nás je v cizině více mobilních operátorů, ovšem ne každý umožňuje všem cizincům propojení. Takové informace se dají zjistit buď na internetu, nebo na infolinkách operátorů. Je dobré se také rovnou informovat na ceny volání od každého zahraničního operátora v dané zemi, protože rozdíly mohou být značně vysoké. Při roamingu se platí také za příchozí hovory, proto je dobré zjistit i ceny za příchozí volání. Někdy je třeba výhodnější přijímat hovory u jednoho operátora a volat od druhého operátora. Výjimkou jsou v zahraničí příchozí telefonáty, kdy vám volá například kamarád, který je ve stejné zemi a připojen ke stejnému operátorovi. Tak se například dá v Singapuru mezi dvěma českými mobily v jedné síti volat za dvě koruny padesát. Předejít nepříjemnostem v podobě nechtěné změny sítě a tím vyšším nákladům na volání, se dá jednoduchým trikem. Dorazíte do cílové země, připojíte se do vybrané sítě a v mobilu si vypnete automatické vyhledávání sítě. To zaručí, že mobil se sám od sebe nepřepne do jiné sítě, která má sice zrovna silnější signál, ale i dražší ceny. Takovým změnám se bez zásahů do telefonu dá předejít s tarifem T-Mobile Relax Roaming. Tady není nutné dopředu zjišťovat a porovnávat ceny jednotlivých operátorů v zemi, kam se chystáte. Pro zjednodušení způsobu účtování jsou země rozděleny do čtyř oblastí. V každé z těchto čtyř oblastí je nastavena stejná cena nezávisle na zemi či síti, ze které voláte. Ceny navíc nejsou závislé na aktuálních kurzech měn, takže vždy dopředu přesně víte, za kolik voláte. Jako bonus ještě T-Mobile nabízí balíčky Dovolená a Evropa. V jednorázovém příplatku jsou zahrnuty volné minuty na všechny příchozí a odchozí hovory v rámci navštívené země a do České republiky. V některých zemích vůbec nepoužívají pro mobilní sítě evropský systém GSM, ale konkurenční CDMA, anebo aspoň využívají jinou frekvenci GSM. Váš mobil tam tedy bude k ničemu. Operátoři však nabízí za patřičný poplatek zapůjčení speciálního telefonu právě pro tyto případy. Při roamingu je příjemné, že se neplatí za příchozí textové zprávy. Proto je to nejlepší cesta jak být nejlevněji informován o dění doma. Ovšem za odeslané textovky se platí a někdy může být dokonce jedna textová zpráva dražší než odchozí třicetivteřinový hovor. Proto je někdy lepší nechat si zavolat. Při volání z Česka na český mobil totiž volající platí běžnou sazbu podle tarifu, nezávisle na tom, jste-li v amazonské džungli, nebo v Himálajích. RADĚJI BEZ SCHRÁNKY Záznamník na mobilu nepatří zrovna mezi nejpoužívanější služby a při pobytu v cizině se může pěkně prodražit. Používáte-li totiž přesměrování hovorů do hlasové schránky, bude vám hovor, který v zahraničí odmítnete přijmout, přesměrován do hlasové schránky - a vy ho zaplatíte stejně, jako byste ho přijali, a zároveň jako za odchozí hovor zpět do Česka. Řešením je vypnout hlasovou schránku is přesměrováním, nebo hovory přijímat normálně. Poslední možností je zapnout takzvané nepodmíněné přesměrování, tedy že každý příchozí hovor bude automaticky přesměrován do schránky. V tom případě neplatíte nic. UPOZORNIT PŘED ODJEZDEM Mobilní operátoři pečlivě hlídají všechny účty za telefony. Pokud najdou u některého telefonu neobvyklé nárůsty ceny, kontaktují zákazníka s dotazem, jestli někdo jeho mobil nezneužil. Pokud se nedočkají reakce, telefon z preventivních důvodů odpojí. Proto je dobré předem upozornit operátora, že jedete do zahraničí a vaše faktura bude vyšší. Týká se to ale samozřejmě pouze případů, kdy faktura naroste velmi výrazně. Zavoláte-li si z Itálie pětkrát domů v rozmezí čtrnáctidenní dovolené, nic se neděje a není třeba kohokoliv upozorňovat. V ZAHRANIČÍ JINÁ ČÍSLA Telefonování v zahraničí bezpodmínečně souvisí také s využíváním jiných formátů telefonních čísel. Nedá se používat standardní 60XAAABBB, ale běžný mezinárodní formát s předvolbou České republiky 420. K tomu je třeba ještě přidat kombinaci čísel, která odešle hovor přes hranice. Zpravidla jsou to dvě nuly, ale v některých zemích tomu tak být nemusí. Nejlepším řešením je místo těchto čísel zadat univerzální plus. Správná předvolba do Česka, která tedy bude vždy fungovat, je +420, za ní se pak přidá číslo tak jak už jsme zvyklí. Praktickou věcí je ukládání telefonních čísel do paměti tele
fonu rovnou v mezinárodním formátu +42060xaaabbb. Není potřeba je později upravovat a také se vyvarujete možných zmatků.
DATA JEN NĚKDE Internet z mobilu je pro mnohé neodmyslitelnou součástí všedního dne, ovšem v cizině se takový koníček nebo pracovní závislost může pěkně prodražit. Oskar datový roaming nenabízí vůbec. Eurotel i T-Mobile ho v nabídce mají, ovšem výrazně dražší než v tuzemsku. Například pro zahraničí neplatí paušální datové tarify a každý kB je zpoplatněn. Datový roaming není dostupný ve všech zahraničních sítích, kde je dostupné i volání. Vyplatí se proto všechno důkladně nastudovat předem. Pro ilustraci: sto kB stažených z internetu (jedna jednoduchá internetová stránka) v zahraničí přes T-Mobile přijde na necelých 26 korun. U Eurotelu není cena fixní, liší se podle ceníků partnerských operátorů, ale pohybuje se také kolem 26 korun. S datovými přenosy jdou ruku v ruce i multimediální MMS. Oskar opět neumožňuje posílání MMS ze zahraničí, T-Mobile je dočasně nabízí za akční cenu necelých deseti korun. Eurotel nemá standardní cenu za MMS, ale v průměru se pohybuje také kolem deseti korun. Příjem je zdarma. Podrobnější informace o cenách ve standardním roamingu najdete na webech jednotlivých operátorů. PŘEHLED ROAMINGOVÝCH CEN Udělat kompletní přehled cen volání z roamingu je prakticky nemožné. Ceny hovorů ze zahraničí totiž většinou tuzemští operátoři nastavují podle aktuálních partnerských operátorů z ciziny. Nelze tedy paušálně konstatovat, že z Francie se volá za dvacku. Výjimkou je tarif T-Mobile Relax Roaming, který je velmi přehledný. Připravili jsme proto orientační přehled vybraných zemí a cen za hovory. Pro konkretní země a operátory je ale nejlepší před odjezdem prolistovat internetové stránky operátorů nebo zavolat na infolinku. PŘÍKLADY ROAMINGOVÝCH CEN PŘÍCHOZÍCH HOVORŮ**

Země Eurotel T-Mobile Oskar

Austrálie 74,30 41,65 11,30

Brazílie 92,81 76,16

Francie 29,73 28,56 11,30

Nizozemí 29,73 25,56 11,30

Chorvatsko 29,73 35,7 11,30

Itálie 29,73 28,56 11,30

Německo 20,05 24,99 11,30

Polsko 20,05 24,99 13,09

Portugalsko 49,53 28,56 11,30

Rakousko 20,05 24,99 11,30

Řecko 7,08 28,56 11,30

Slovensko 12,27 15,47 10,59

Španělsko 37,15 28,56 11,30

USA 49,53 41,65 29,75

Velká Británie 29,73 28,56 11,30

PŘÍKLADY ROAMINGOVÝCH CEN ODCHOZÍCH HOVORŮ DO ČR A SMS

Země Eurotel (hovor/SMS) T-Mobile (hovor/SMS) Oskar (hovor/SMS)

Austrálie 31,30/10,72 34,42/11,47 30,80/10,74

Brazílie 61,17/11,84 59,29/11,48

Francie 43,93/7,8 44,80/7,06 47,35/7,10

Nizozemí 62,35/10,80 30,35/13,01 62,51/9,89

Chorvatsko 26,90/6,41 24,46/5,96 24,96/6,40

Itálie 27,87/7,08 22,02/5,53 21,40/8,52

Německo 41,57/7,56 39,21/7,62 42,30/7,62

Polsko 24,76/2,43 30,24/7 30,10/2,92

Portugalsko 42,51/11,81 43,26/12,02 42,52/11,79

Rakousko 41,57/11,81 34,13/10,64 42,62/14,21

Řecko 30,70/7,08 31,33/7,23 28,89/7,10

Slovensko 30,70/8,97 31,32/9,15 30,78/9

Španělsko 42,50/9,92 43,44/10,14 42,71/9,94

USA 82,48/11,84 56,99/7,65 58,65/7,87

Velká Británie 64,98/10,59 41,06/ - 64,92/10,58

Pozn: Ceny jsou v Kč za minutu nebo SMS, včetně DPH

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Přímá volba prezidenta ČR
Z e-shopu přivezli rozbité zboží?
4 nejznámější kryptoměnové burzy současnosti
Když končí platnost řidičského průkazu...
Black friday je tu! Nakupte snadno, rychle a bez nervů
Auta
Seat dále navýší výkon Leonu Cupra. Příští rok dorazí…
Muzeum Citroën prodává část své sbírky. Jsou to samá krásná a zajímavá auta
Honda chystá na rok 2022 elektromobil, který se nabije za 15 minut
Kdo se stane evropským autem roku? SUV mají největší šanci, protože jich je většina
Kvíz: Poznáte auto jen podle předního světla?
Technologie
Další šikovná externí grafika s malými rozměry. Uvnitř je přitom desktopová GTX 1060
První týden s Android Pay: 90 % plateb mobilem provedli muži
EA byla příliš nenasytná. Některé země mikrotransakce ve hrách označují za formu gamblingu
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Už i zdroje se vyrábí speciálně pro těžbu kryptoměn. FSP uvádí 2000W model pro 16 grafik
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít