S JP Morgan do Bruselu - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

S JP Morgan do Bruselu

, Jan Žižka,
S JP Morgan do Bruselu
Zdroj: Euro.cz

Americká investiční banka získá zakázku od ministerstva financí

Americká investiční banka JP Morgan bude pomáhat českým státním orgánům vyvrátit pochybnosti Evropské komise o oprávněnosti veřejné finanční podpory v celkové výši kolem 300 miliard korun, které se dostalo českému bankovnímu sektoru. Týdeník EURO má informace, že právě Američané byli určeni za vítěze soutěže organizované ministerstvem financí. Informaci potvrdily zdroje blízké české pobočce JP Morgan. Klání se zúčastnilo pět firem.

Rychlý konec.

„Mohu říct jen tolik, že vítěz je už znám a v tuto chvíli se připravuje smlouva,“ uvedla Jana Dušánková z ministerstva financí. Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb finančního poradce pro účely takzvané „interim procedury“ definované v příloze č. 4 Smlouvy o přistoupení ČR k EU.
Poněkud překvapivě působí fakt, že vítěz je znám pouhých pár dnů poté, co byla státní zakázka zveřejněna na centrální adrese (www.centralniadresa.cz). Soutěžní lhůta byla do 31. července, ale na internetu se inzerát objevil až 11. srpna. „Nešlo o klasickou veřejnou obchodní soutěž, které by se mohl zúčastnit kdokoliv. Šlo o specializovanou zakázku, určenou pouze úzkému okruhu firem. Ty o ní včas věděly a oznámení na centrální adrese bylo čistě informativního charakteru,“ hájí postup referentka Dušánková z ministerstva financí.
Lze předpokládat, že mezi pětici oslovených se dostaly jen renomované zahraniční investiční banky. Propozice totiž vyžadovaly, aby uchazeč doložil, že patří mezi nejvýznamnější poradce na trzích střední a východní Evropy (na základě žebříčku Thompson Financial), že má zkušenosti z jednání s Evropskou komisí, detailně zná český bankovní sektor a podílel se minimálně na jedné významné bankovní transakci v Česku. Firma také musela doložit prohlášením od každé z dotčených bank – České spořitelny, ČSOB, Komerční banky a GE Capital Bank – že není vůči nim v konfliktu zájmů a ústavy jsou ochotny s ní spolupracovat.
„Vadí mi, že ministerstvo financí často hovoří o transparentnosti a tohle proběhlo potichu, aniž by o tom někdo pořádně věděl,“ vyjádřil nespokojenost zástupce jedné z menších poradenských firem, která se o soutěži dozvěděla ex post. Propozicím by ale stejně nevyhověla. „Vytvořili bychom konsorcium a pro jednání s Bruselem využili externích zkušeností,“ namítá investiční poradce.

Nejhorší na konec.

Česká republika Evropské komisi postupně předává restrukturalizační plány jednotlivých bank. Brusel má vždy tři měsíce na to, aby vyjádřil námitky proti poskytnuté veřejné podpoře. Jako první odešel v červenci nejjednodušší případ České spořitelny (EURO 29/2003). Větší komplikace hrozí u případu Komerční banky, Agrobanky/GE Capital Bank a zvláště pak u kauzy IPB/ČSOB. Negativní reakce by mohla znamenat, že banky budou muset část státní podpory vrátit. Je každopádně žádoucí problém vyřešit do doby vstupu Česka do unie.