Výběr zpráv Protextu ČTK

Protext ČTK

Výnos z dražby sběratelské kolekce „Muži 28. října“ získají váleční veteráni a děti po úrazech

Unikátní sběratelská kolekce „Muži 28. října“ vytvořená na počest 100. výročí vzniku…

Na internetu můžete díky PayU a Google Pay platit na jedno kliknutí

Budoucnost online plateb na internetu je v jednoduchosti. Zákazník chce zaplatit snadno a…

Kávovar JURA je tradice v moderním obalu

Pokud se řekne švýcarská přesnost, zřejmě si jako první představíte švýcarské hodinky,…

S Bruselem za hranice všedních dnů

02. června 2008, 00:00 - Filip Černoch
02. června 2008, 00:00

DOTACE PRO CESTOVNÍ RUCH - Sto třicet miliard korun evropských dotací, z nichž je pořádný kus určen podnikatelům v oblasti cestovního ruchu. Chcete rekonstruovat penzion, přistavět tenisové kurty nebo nabídnout hostům novou saunu? Zdroje rozhodně jsou, bez orientace v bludišti Regionálních operačních programů se ale neobejdete.

Od objevení Ameriky a zrušení výjezdních doložek neměl český turismus takovou šanci na rozvoj jako nyní. Alespoň pokud dokáže využít alespoň část z desítek miliard korun, které od Nového roku začalo rozdělovat sedm Regionálních operačních programů (ROP). Ty pokrývají území celé republiky mimo Prahy a za sebou mají už první výzvy k podávání projektů.

„Samozřejmě, lví podíl si z těchto peněz ukousne státní správa a obce, které je mohou investovat do všemožných aktivit spojených s rozvojem regionu. Podnikatelů se to dotkne jen nepřímo, i když rozhodně nezanedbatelnou měrou. Například zadáváním zakázek v oblasti zlepšování infrastruktury či dopravní obslužnosti, nebo v problematice oživování brownfieldů,“ vysvětluje analytik Evropského kompetenčního centra UniCredit Bank Lukáš Bumbálek.

„Co ale naopak ROP podnikatelům nabízejí a kde mají prakticky monopol, je dotování projektů v oblasti rozvoje cestovního ruchu. Tady je zájem obrovský a určitě několikrát převýší finanční možnosti jednotlivých programů,“ doplňuje analytik. Nejinak tomu nakonec bylo už v minulém programovacím období 2004 až 2006, kdy zájem žadatelů doslova zahltil tehdy fungující a obdobně zaměřený společný program SROP.

Hej, rop!

Až hysterický zájem podnikatelů, kteří od začátku tohoto roku berou příslušné úřady útokem, má ale samozřejmě své racionální kořeny. V občas absurdní džungli evropských programů, kde se to hemží výrazy jako modulární projekty obecných kompetencí, progresivní inovace nebo reintegrace exludovaných sociálních skupin, totiž ROP nabízí ostrůvek jednoduché a praktické účelnosti.

Peníze tady tečou na modernizaci a rozvoj hotelů a horských chat či na budování doplňkových sportovních zařízení a půjčoven. Nebo na výstavbu drobných zoo i rekonstrukci historických památek použitelných pro účely turismu. A šanci má také zprovoznění lyžařského vleku, nemluvě o zařízení pro vyjížďky s koňmi. ROP jsou prostě vhodným cílem jakéhokoliv projektu, který slibuje udržet zákazníka v dané oblasti o něco déle. (Více Profit č. 48/2007).

„Žádali jsme o prostředky na vybudování penzionu zaměřeného na cykloturistiku. Našli jsme si zanedbaný statek budovaný někdy v osmdesátých letech v akci Z, ten chceme s pomocí evropských peněz zrekonstruovat a zprovoznit,“ popisuje svůj nápad podnikatel Jiří Černý. Zařízení by mělo zpestřit nabídku služeb poblíž Ústí nad Orlicí, případným sponzorem by proto měl být ROP Severovýchod. „Abychom měli hostům co nabídnout i během zimní sezony, je součástí projektu i nabízení welness služeb. Přičemž pokud vše půjde dobře, chceme zkusit zažádat o další dotaci na projekt podobného typu, samozřejmě už někde jinde,“ doplňuje Černý.

JAK USPĚT S ŽÁDOSTÍ?

• Přesvědčte hodnotitele, že projekt je potřebný, originální, že doplňuje nějakou mezeru na daném trhu (například pouhá výměna stávajícího vybavení penzionu nemá šanci). Ideální je doložit to v žádosti třeba vlastním dotazníkovým šetřením.

• Projekt by měl být komplexní, spojující ubytování a stravování s dalšími, typicky sportovními aktivitami.

• Důraz klaďte na prodloužení provozu i mimo sezonu a na přilákání návštěvníků na delší dobu.

• Body k dobru získá projekt orientovaný na rodiny s dětmi, případně zdůrazňující použitelnost výsledného projektu pro handicapované osoby.

Papírování ještě nevymřelo

Než se ale usadíte na prosluněnou verandu hotelu opraveného za evropské peníze, čeká vás ještě krušná cesta, navíc doslova posetá byrokratickými střepy a zrezlými hřebíky.

„Na rozdíl třeba od Operačního programu Podnikání a inovace jsou totiž ROP přece jen úplně jinde. Souvisí to hodně s jejich řídicími orgány. Zatímco CzechInvest vychází ze zkušeností z minulého programovacího období, a řadu věcí tak zjednodušil a zefektivnil, Regionální rady začínají od nuly a bohužel je to na nich vidět,“ srovnává oba programy a jejich administrátory Dita Kabelková, analytička firmy Raven EU Advisory. Regionální rady totiž skutečně vznikaly až pro období 2007-2013, někdejšího předchůdce ROP, program SROP totiž řídily samotné kraje.

„Typicky se to odrazilo na zbytečném počtu všech možných příloh, které jsou v regionálních programech vyžadovány. Většinou samozřejmě zbytečně, zato vždy v papírové podobě. Třeba daňové přiznání, jehož klidně sedmdesát stránek musíte poctivě vytisknout a na finančním úřadě jednu po druhé orazítkovat. Žádné stáhnutí z internetu, žádná možnost využít elektronický podpis,“ rezignovaně popisuje Kabelková.

Podobně absurdní je podle ní i dokazování finančního krytí, které CzechInvestu stačí ve formě čestného prohlášení. Podnikatelé totiž v ROP dotaci stejně dostanou až po realizaci svého projektu, takže v případě, že by neměli možnost získat peníze třeba od banky, bylo by i z jejich strany plýtváním času žádost vůbec zpracovávat.

„My si samozřejmě uvědomujeme některé možná nepříjemné komplikace a také by se nám líbilo jít elektroničtější cestou,“ nesnaží se kamuflovat slabá místa příslušných úřadů Lenka Vašátková z Regionální rady ROP Severovýchod. „Jenže musíme pracovat s tím, co máme. Ani zdaleka totiž nedisponujeme takovým softwarovým zajištěním a vůbec zdroji jako CzechInvest,“ dodává Vašátková.

Ten dělá to a ten zas tohle

Další obtíž, která může žadatelům pořádně zamotat hlavu, je rozdílnost jednotlivých ROP. Přes jejich společný cíl a zaměření totiž každý funguje samostatně, neexistuje dokonce ani společná informační internetová stránka. Podnikatel by si tedy před začátkem zpracovávání žádosti měl opravdu pečlivě nastudovat podmínky toho programu, do jehož území místem realizace své firmy spadá.

„Rozdíly jsou vidět třeba hned na internetové aplikaci Benefit 7+, jejímž prostřednictvím se podávají projektové žádosti. Už tam mohou podnikatelé z odlišných regionů narazit na rozdíly ve způsobu zpracování rozpočtu projektu a jeho dalšího sledování,“ tvrdí Kabelková.

Zkušené žadatele o dotace v turismu také zarazí novinka v podobě hodnocení finančního zdraví žadatele. Pokud zde úředníci udělí firmě nejhorší možnou známku, měl by podnikatel svou další účast na dotačním procesu velmi důkladně zvážit. A pozor, přestože v prvních vyhlášených výzvách toto kritérium nebylo ani zdaleka uplatňováno u všech regionů, obešly se bez něj třeba Střední Čechy, v současné době už se s ním počítá prakticky u všech sedmi ROP.

„Stejně tak je dobré pečlivě si zjistit, jakým způsobem ten který ROP ošetřuje otázku cen stavebních prací a materiálů. Někde musí podnikatel postupovat přímo podle standardizovaných ceníků, někde ne. V každém případě je ale vhodné držet se obvyklých cen, v případě nějakých výraznějších výkyvů nahoru nebo dolů je třeba odchylky podrobně a dobře zdůvodnit,“ varuje analytička Kabelková. Podobně některým regionům stačí pro účely dotace územní rozhodnutí, jinde chtějí už rovnou i podanou žádost o stavební povolení včetně projektové dokumentace.

Podnikatelé by si také už dopředu měli ověřit, jakým způsobem právě jejich ROP ošetřuje otázku partnerství, typicky formou projektové spolupráce s některou obcí. Zatímco třeba v ROP Jihovýchod žadateli tato aktivita v samotném hodnocení žádosti nijak nepomůže, v regionu Střední Čechy její prokázání partnerskou smlouvou přináší cenné body navíc. „V neposlední řadě, velmi nepříjemné jsou i rozdílné lhůty pro doplnění opomenutých příloh nebo napravení menších pochybení. Ty jsou v některých ROP třeba jen dva dny, což je pochopitelně naprosto absurdní doba. I chybějící podpis pak může být problém, jestliže je třeba šéf firmy v zahraničí,“ uzavírá analytička Raven EU Advisory.

jJEDNOTLIVÉ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAMY

ROP Jihozápad – Jihočeský a Plzeňský kraj

ROP Severozápad – Karlovarský a Ústecký kraj

ROP Severovýchod – Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj

ROP Střední Čechy – Středočeský kraj

ROP Jihovýchod – Jihomoravský kraj a kraj Vysočina

ROP Moravskoslezsko – Moravskoslezský kraj

ROP Střední Morava – Olomoucký a Zlínský kraj

Nechte si poradit

I přes všechny zmíněné obtíže ROP fungují a už první výzvy vyhlašované začátkem tohoto roku ukázaly, že zájem je více než dostatečný. Pro případné nové zájemce o eurodotaci to znamená nezanedbatelnou výhodu, mohou totiž použít zkušeností svých rychlejších kolegů.

„My jsme si zažádali o podporu při výstavbě kempu v Českém Krumlově, chceme ho spojit s úspěšným projektem půjčovny koloběžek. Zpracování žádosti jsme nechali raději na poradenské firmě, což se ukázalo jako nejjednodušší cesta,“ popisuje vlastní zkušenost podnikatel Michal Janeba.

„Také v našem případě připravovali dokumenty odborníci, přesto nám celé to dotační řízení zabralo prakticky čtvrt roku času. Jen já sám jsem musel absolvovat čtyři školení a sehnat pěknou kupu papírů a potvrzení. Rozhodně to není nic jednoduchého,“ neodpustí si špetku kritiky možný budoucí provozovatel cyklopenzionu Jiří Černý.

Samozřejmě pokud chce zvědavý zájemce získat na příležitosti v ROP poněkud širší pohled, neřku-li se inspirovat při přípravě své projektové žádosti, musí jít přímo ke zdroji. Tedy k samotným řídicím orgánům, respektive Regionálním radám.

„Z drtivé většiny jsou si projekty podobné, jde o různé variace na podporu ubytovacích kapacit, doplněné případně o sportovní a oddychové aktivity. Konkrétním a častým příkladem mohou být třeba lyžařské areály,“ shrnuje zkušenosti z prvních výzev Lenka Vašátková z vedení Regionální rady ROP Severovýchod.

„Co se nejčastějších chyb týče, tam samozřejmě vznikají problémy zejména u formálních náležitostí, kdy podnikatelé zapomínají na různé přílohy nebo potvrzení. Z obsahového hlediska bývají komplikace kvůli zástavním právům na rekonstruované nemovitosti, což některé ROP nepovolují,“ připomíná Vašátková.

A podobně smrtící je pro řadu žadatelů i chybné určení toho, zda jejich projekt zakládá nebo nezakládá takzvanou veřejnou podporu. Tedy zda výrazněji zasahuje do férové konkurenční soutěže a má tak nárok na dotaci pouze vybraných nákladů. A samozřejmě klasickou chybou jakýchkoliv evropských dotačních programů jsou pak nepřesné nebo nadhodnocené rozpočty projektů.

Je tedy zjevné, že ROP mají co nabídnout. Kdo se prokouše byrokratickým bludištěm potřebných dokumentů, má slušnou šanci dosáhnout na pořádný balík evropských peněz. A i po jejich zrušení se přece každý desetník počítá, což teprve tehdy, když jde tak říkajíc z cizího.


Sdílení

Líbí se Vám tento článek?
Sdílejte ho

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Čtěte také

Komentáře

Finance
3 tipy, jak si snížit daňovou povinnost ještě do konce roku
Kdy potřebujete výpis z katastru nemovitostí?
Kdy se (ne)vyplatí pracovat při exekuci?
Test: která navigace do auta je ta nejlepší
Co je dobré vědět o dobrovolném důchodovém pojištění?
Auta
Sedm ojetých aut, která se vám rozbijí už cestou z bazaru
Největší riziko smrtelné nehody vám hrozí při cestování v Libérii. Nejmenší na Maledivách
„Vodíková“ dobíjecí stanice s prezentací vozidel Zebra
Nejprodávanější značky aut na světě: Vede Toyota, nejvíc roste Mitsubishi a Lada
Modernizace pro UAZ Profi
Technologie
Registry dlužníků: Jaké existují a co všechno o vás ví?
Poznámkový blok standardně ukládá v UTF-8 a podporuje nové zkratky [Windows Insider]
Přehled: Pro lidi v exekuci je někdy výhodnější nepracovat
První kolo WiFi4EU ukončeno. Víme, které české obce dostanou dotace na internet
Nvidia brzo vydá grafiku GeForce RTX 2060, bude mít GPU s 1920 stream procesory
Hry pro příležitostné hráče