Rozděl a panuj - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Rozděl a panuj

, Jiří Pšenička,
Rozděl a panuj
Zdroj: Euro.cz

Ambrozkovo ministerstvo chce vyrábět líh do benzinů podle původního scénáře

Po červnovém krachu tendru, na jehož základě mělo být rozděleno pět licencí na výrobu biolihu, hledá vláda nové cesty k zajištění produkce alternativního paliva, které by mělo být již od roku 2007 povinně přimícháváno do benzinu. Z návrhů předložených Ambrozkovým ministerstvem životního prostředí je zatím cítit spíše tápání a neochota ustoupit od původních představ.

Zase přidělování kvót.

Z variant řešení, které se nabízejí, ministerstvo po poradě s dalšími resorty v materiálu předloženém do vlády navrhuje „zachovat stávající koncepci programu tak, jak je již částečně nastavena v přijaté legislativě, za předpokladu výroby bioetanolu určitým počtem subjektů, kterým bude na dobu šesti let přidělen podíl na celkovém potřebném objemu“. Kvóty budou novým lihovarům přiklepnuty „podle zásad přidělování podílu stanoveného objemu bioetanolu a na základě investorské připravenosti, do vyčerpání celkového stanoveného objemu bioetanolu“. Nikde není uvedeno, dle jakého klíče se tentokrát bude národní kvóta rozdělovat (o výběrovém řízení se už nemluví). Zřejmě dle metody, kdo dřív přijde, ten dřív mele (pálí líh).
Materiál, který má týdeník EURO k dispozici, obsahuje ještě další varianty, jak zajistit splnění ekologických závazků Česka v Evropské unii. Hovoří se zde například o možnosti ponechat celou věc na volném trhu, přičemž by byly stanoveny jen povinnosti výrobcům a distributorům pohonných hmot (stát by si ponechal kontrolní a sankční mechanismy). Úředníci to však nepodporují, protože by prý „nebylo umožněno ovlivnit uplatnění zájmů České republiky“.
Ministerstvo též uvažovalo, že by líh mohl být vyráběn v nějakém státem ovládaném lihovaru. Toho by bylo dosaženo tak, že by stát vložil svůj kapitál do některé z osmi firem, které postoupily do finále zrušeného tendru.

Paroubek chce liberalizaci.

Materiál vláda projednala minulou středu, ale nakonec rozhodla, že se k němu ještě jednou vrátí. Z vyjádření premiéra Jiřího Paroubka lze dovodit, že ministerský předseda navrhovanému modelu příliš nefandí. „Osobně bych dával přednost tomu, aby k tomu měli přístup všichni, kdo budou kapitálově silní, kdo o to projeví zájem a kdo se prosadí na trhu. Zkrátka, aby to bylo silně liberalizováno. To, co bylo připravováno ministerstvem životního prostředí a potom v červnu naštěstí zrušeno, nevidím jako rozumné. Doufám, že tyto základní mantinely budou respektovány,“ vybízí Paroubek.