Rozčílený ministr - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Rozčílený ministr

, István Lékó,
Rozčílený ministr
Zdroj: Euro.cz

Grégr napsal šéfům firem Agip, Conoco a Shell ostrý dopis

Ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr 2. července, den po valné hromadě společnosti Česká rafinérská (ČeR), napsal ostrý dopis nejvyšším představitelům firem Agip, Conoco a Shell. Ty prostřednictvím konsorcia International Oil Companies (IOC) vlastní 49 procent podniku. Grégr jim sděluje, že zástupci těchto společností závažným způsobem porušili závazky akcionářské smlouvy mezi Unipetrolem a Českou rafinérskou, když 1. července na valné hromadě hlasovali proti odvolání generálního ředitele a předsedy představenstva ČeR Ivana Ottise.

Tři adresy

Ministr žádá šéfy tří olejářských gigantů o zásah, který zajistí dosažení práva a plnění smluvních závazků. „V opačném případě bych byl nucen iniciovat kroky vedoucí k jejich respektování,“ vyhrožuje Grégr, nicméně tyto kroky ve svém dopise nekonkretizoval.
Úřad po Gérgrovi však přebírá Jiří Rusnok, který v rozhovoru pro ČTK minulý týden řekl, že po nástupu na ministerstvo bude vyřešení situace v Unipetrolu jeden z prvních úkolů.
Grégr svoje dopisy poslal prezidentu firmy Agip Petroli International Gilbertu Callerovi do Říma, prezidentovi a generálnímu řediteli podniku Conoco Inc. Archiemu W. Dunhamovi do Houstonu a výkonnému řediteli společnosti Shell Centre Paulovi Skinnerovi do Londýna. (Skinnera náš ministr oslovil „vážený pane prezidente“, ačkoliv webová stránka firmy tohoto manažera uvádí jako pouhou trojku v Londýně.) Kopie dopisů má týdeník EURO k dispozici.

Med a bič

Začínají vlídně, Grégr píše, jak vláda České republiky oceňuje zájem zahraničních investorů o přímé investice, které pomáhají zemi v rozvoji. V dopise se dále uvádí, že v roce 1995 vláda přijala nabídku konsorcia IOC k vytvoření společného podniku na zpracování ropy – Českou rafinérskou. „Ve stejném roce byly mezi vládou, IOC, podniky Chemopetrol Group, Kaučuk Group (právním zástupcem se stal Unipetrol) a Českou rafinérskou uzavřeny definitivní smlouvy. Unipetrol, jehož třiašedesátiprocentním vlastníkem je Fond národního majetku (český stát), vždy tyto smlouvy bezezbytku plnil a jimi se řídil,“ konstatuje Grégr a pro pořádek přesně cituje ze smluv pasáže, kvůli jejichž údajným porušením ze strany IOC svoje dopisy napsal.

„Odstavec 3.03 Akcionářské smlouvy z roku 1995, ve znění dodatku z roku 1997 uvádí:
Pokud bude většinu akcií vlastnit Unipetrol, bude navrhovat na valné hromadě ke zvolení čtyři členy, z nichž jeden bude po svém zvolení navržen na funkce generální ředitel a předseda představenstva (…) bude každý
akcionář svými akciemi hlasovat za zvolení takto navržených členů představenstva.
Ačkoliv každý akcionář bude mít právo zajistit zvolení uvedeného počtu osob, jím navržených ke zvolení do příslušné funkce, bude volba každého jednotlivce navrženého do výkonu funkce podléhat posouzení ze strany
akcionářů a bude záviset na tom, zda tato osoba má příslušnou kvalifikaci, zkušenost a schopnosti.“
„Odstavec 3.04 téže smlouvy uvádí:
Kterýkoli akcionář může navrhnut valné hromadě s udáním důvodů nebo bez něj odvolání z výkonu funkce kterékoli osoby navržené jím na zvolení za člena představenstva a valná hromada takto odvolá tyto osoby.“

Nechci Ottise

Grégr se domnívá, že „Unipetrol jako jedenapadesátiprocentní akcionář ČeR v souladu s výše uvedenými smlouvami navrhl 1. 7. 2002 na valné hromadě ČeR odvolání stávajícího generálního ředitele a předsedy představenstva Ivana Ottise, který byl nominován za Unipetrol v roce 1995.
Současně navrhl zvolení Pavla Švarce, jehož profesionální profil odpovídá požadavkům, uvedeným ve smlouvách“.
Ministr upozorňuje všechny tři šéfy zahraničních firem, jak každý jejich manažer hlasoval: Francesco Antonietti (Agip), Mary Mujica (Shell) a Barry Kumins (Conoco) hlasovali proti odvolání ředitele Ivana Ottise, čímž – jak soudí Grégr – porušili závažným způsobem závazek uvedený ve smlouvách.
„Tímto jednáním došlo k porušení smluv uzavřených v roce 1995 a žádám vás o zjednání nápravy. Považuji to za porušení základního atributu každého smluvního vztahu a tím je jeho dodržování. Česká republika je právním státem
a vyžadujeme na všech subjektech, aby své závazky plnily tak, jak stanoví jejich dohody. Domnívám se, že ani vaše společnost, jejíhož úspěchu a pověsti si velice vážím, by neměla být výjimkou,“ uvádí ministr průmyslu a obchodu Zemanovy vlády.

Zdvořile a nekonkrétně

V posledním odstavci Grégr žádá šéfy firem Agip, Conoco a Shell o takový zásah, aby bylo zajištěno dosažení práva a plnění smluvních závazků. „V opačném případě bych byl nucen iniciovat kroky vedoucí k jejich respektování.“
Týdeník EURO ze zdrojů blízkých IOC získal informace, že odpovědi, které zřejmě Grégra zklamou, protože prý budou zdvořilé a nekonkrétní, jsou již připravené k podpisu u nejvyšších šéfů zahraničních firem. „Shell obdržel
dopis pana ministra Grégra v záležitosti současného vývoje situace v České rafinérské a v nejbližší době naše firma doručí odpověď,“ řekl týdeníku EURO generální ředitel společnosti Shell Czech Republic Pavel Šenych.