ROK OBRATU - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

ROK OBRATU

, Aleš Mydlář,
ROK OBRATU
Zdroj: Euro.cz

Většina bank letos vykáže slušné zisky

Relativně klidné období a rozhodný obrat v hospodaření, to je stručná charakteristika letošního roku v českém bankovním sektoru. Na rozdíl od let předchozích nezkrachovala ani jedna banka a neobjevila se žádná dramatická odhalení miliardových úvěrových podvodů. Jednou z mála událostí, která rozvířily jinak poklidné dění, byl ztrátový obchod ČSOB z konce loňského roku, při němž přišla vinou dvou dealerů o více než miliardu korun. V souvislosti s tímto případem se rozhodl rezignovat tehdejší místopředseda představenstva Josef Tauber, který přijal formální manažerskou odpovědnost za pochybení svých podřízených (EURO 5/2001). V tuzemských poměrech je stále takový krok více než neobvyklý. Konkurenční Komerční banka si „naběhla“ při obchodech se zvláštními dluhovými instrumenty (CDO). Další mimořádné události se letos neobjevily.
Systém se začíná pomalu konsolidovat a v hospodaření se v kolonce „zisk za účetní období“ pomalu objevují velice zajímavá čísla. Masivně se začalo využívat elektronického bankovnictví a média byla plná reklam na služby, které jsou k dispozici po 24 hodin. Banky se předhánějí v zavádění nových služeb a v komfortu, který nabízejí. Čerstvě zprivatizovaná Česká spořitelna věnovala velkou pozornost propagaci svého nového loga a korporátní identity. Na pomyslné bankovní obloze teď není ani mráček, a tak se klienti můžou těšit, že v příštím roce budou ještě více hýčkáni než letos. Navíc se nemusrjí obávat, že by jejich banka měla krachovat. V současné době v České republice působí 39 bank, které operují s celkovou bilanční sumou 2,7 bilionu korun.
Objem poskytnutých úvěrů začal po letech stagnace opět narůstat a ke konci září činil více než 900 miliard korun. Jako celek je bankovní sektor již druhým rokem ziskový.

Poslední odešla.
Českému bankovnímu sektoru stále dominují tři banky – ČSOB, Česká spořitelna a Komerční banka. Právě poslední jmenovaná byla doposud jedinou velkou bankou, která byla pod kontrolou státu. Ze zahraničních bank se rekrutovali čtyři zájemci, kteří měli zájem o koupi podílu 60 procent v Komerční bance. Své nabídky předložily UniCredito Italiano, Société Générale, HypoVereinsbank a Crédit Agricole. Poslední zmíněná banka však ze soutěže předčasně odstoupila. Po vlně spekulací byla nakonec vybrána francouzská banka Société Générale, která za majoritní podíl v Komerční bance nabídla 40 miliard korun. Nabídka druhého UniCredita činila 37,26 miliardy a německá HypoVereinsbank nabízela dokonce pouze 20,3 miliardy korun.
Francouzi se v Komerční bance ujali vlády poměrně razantním způsobem na počátku října. Z původního představenstva zůstali na svých místech pouze dva manažeři. Do čela banky přišel Alexis Raymond Juan, který tak nahradil „nejlepšího“ bankéře Radovana Vávru. Francouzi rovněž usoudili, že je třeba omezit byrokracii a snížili počet členů dozorčí rady z dvanácti na devět. Banka se chystá na změnu korporátní identity.

Zpoždění.
Při vstupu do Komerční banky čekala nového vlastníka dvě nepříjemná překvapení. Šlo o odhalené ztráty v Komerční pojišťovně (EURO 47/2001) a problematické obchody s instrumenty CDO (EURO 36/2001). Podobná překvapení zažily některé firmy, které dostávají prostředky ze státních fondů. Původně se očekávalo, že Francouzi zaplatí během září, avšak peníze dorazily na účet Fondu národního majetku až v říjnu. Část prostředků měla být převedena do Fondu dopravy a použita na opravy a stavby silnic. Zpoždění v platbě se proto projevilo v hospodaření firmy SSŽ (EURO 47/2001) a jejích dodavatelů. Mezi postižené patří například společnost Tarmac Severokámen. „Kvůli zpoždění platby za Komerční banku a následnému výpadku příjmů ve třetím čtvrtletí nebudeme již schopni splnit plán pro letošní rok,“ sdělil týdeníku EURO generální ředitel Vladimír Herman.

Velká expanze.
Údělem menších bank je neustále hledat oblasti, ve kterých mohou klientům nabídnout něco více než banky velké. Ne všechny banky však uplynulý rok strávily pouze vymýšlením atraktivních produktů a služeb. Pozoruhodná expanze se podařila například v režii Volksbank CZ, která je zatím se svojí bilanční sumou dvanáct miliard jednou z menších. Jak týdeníku EURO sdělil člen představenstva Herbert Skok, banka letos otevřela pět nových poboček a přijala 80 nových zaměstnanců. Stejná expanze má pokräčovat i v dalších letech. Volksbank nabízí svým klientům kromě běžných služeb i komplexní individuální servis v oblasti obchodování na světových finančních trzích. Herbert Skok je přesvědčen, že díky agresivní expanzivní politice se bance podaří zvýšit tržní podíl. K hospodaření se blíže odmítl vyjádřit s tím, že dostupná čísla ještě nejsou konsolidovaná a prověřená auditorem. Za prvních devět měsíců skončila Volksbank CZ ve slušném zisku v řádu stovek milionů korun.
S podobnou razancí jako Volksbank expandovala i Raiffeisenbank, která patří mezi středně velké banky. Za prvních devět měsíců tohoto roku stihla bilanční suma narůst o téměř 30 procent. Banka letos otevřela jedenáct nových poboček a zaznamenala takřka dvojnásobný nárůst klientely. Pokročila také v nové dimenzi komunikace, zavedla Internet banking, GSM banking a telefonní centrum.

Dvě v jedné.
Počátkem října se na českém trhu objevila nová banka. HVB Bank Czech Republic vznikla jako důsledek globální fúze rakouské Bank Austria Creditanstalt a HypoVereinsbank. Obě měly v České republice vlastní zastoupení, která byla – měřena bilanční sumou – přibližně stejně velká. HVB je se svými 150 miliardami korun aktiv čtvrtou největší bankou v České republice. Ke konci září hospodařily obě banky se ziskem v řádech stovek milionů korun a není důvod očekávat, že v případě HVB by tomu mělo být jinak. Její ředitel Karel Kratina slibuje razantní expanzi a investice do současných aktivit. Ke klidu potenciálních klientů banky jistě přispěje fakt, že mateřská HVB Group je třetí největší bankou v Evropě a kontroluje aktiva v hodnotě okolo 718 miliard eur.

Optimistická ČSOB.
Při pohledu na poslední výsledky českých bank vše nasvědčuje tomu, že Ježíšek bude letos opravdu bohatý. ČSOB jako největší banka zvýšila za prvních devět měsíců roku svoji bilanční sumu o více než 30 miliard korun na 576 miliard. Díky tomu dosahuje podíl ČSOB na celkové bilanční sumě 21,2 procenta, což je přibližně stejně jako před rokem. Zisk za tři čtvrtletí činil 4,2 miliardy korun, čímž ČSOB překonala svůj loňský celoroční výsledek. Jak je vidět, pokračování v integraci bývalé skupiny IPB do ČSOB nemělo na hospodaření negativní vliv, naopak banka účinně využívá obchodního potenciálu sítě zkrachovalé IPB. Česká konsolidační agentura (ČKA), která začala fungovat jako nástupce Konsolidační banky s platností od 1. září 2001, již od ČSOB obdržela černé úvěry z bývalé IPB (EURO 45/2001) a i některé nemovitosti (EURO 46/2001).

Vysoké zisky.
Další velká banka, Česká spořitelna, dokázala k poslednímu zářijovému dni zvýšit svou bilanční sumu meziročně o 36 miliard na 474 miliard korun. Zisk několikanásobně vzrostl na 1,18 miliardy korun. První rok privatizované spořitelny charakterizovaly zejména změny. Banka změnila své logo a začala pracovat na zlepšování kvality poskytovaných služeb. Pokud by se úspěšnost této transformace posuzovala průzkumem, který uspořádala společnost GfK, pak spořitelna uspěla. V hodnocení kvality služeb se z páté příčky vyšvihla na druhé místo.
Další větší bankou, která inkasovala v roce 2001 slušné zisky, byla GE Capital Bank. Za prvních devět měsíců dosáhl vykázaný zisk částky 512 milionů korun, což představuje v meziročním srovnání více než dvojnásobný růst. Čerstvě zprivatizovaná Komerční banka, která je třetí největší bankou v České republice, dosáhla za tři čtvrtletí čistý zisk 2,53 miliardy korun. Přitom ve stejném období minulého roku byla v přibližně ve stejně vysoké ztrátě. Banka tvrdí, že obratu se jí podařilo dosáhnout díky pozitivnímu vývoji úrokových výnosů a vybraných poplatků. Významnou roli také sehrála předprivatizační očista. Bilanční suma Komerční banky vzrostla o 2,1 procenta na 410,6 miliardy korun. Jak je vidět, vysoké ztráty bank působících v Česku jsou minulostí. Klienti teď mohou jen doufat, že naši bankéři neusnou na pověstných vavřínech, které jim za tento rok přísluší.