Robert Wolf: To, že v Blance je voda, je problém Metrostavu

 Boříková 19. dubna 2015, 07:00  -  Hana Boříková
19. dubna 2015, 07:00

ČKD Praha DIZ zná dnes díky tunelu Blanka snad každý. „My jsme řádný zhotovitel, dobře Praze dodáváme, namontovali jsme to, co měli, a tam, kam měli. To, že v tunelu je voda, je problém Metrostavu,“ říká Robert Wolf, ředitel firmy, která do tunelového komplexu Blanka dodávala technologie za pět miliard.

Týdeník Euro se pokusil v rozhovoru s ním poodkrýt absurdní příběh tunelu, který měl být otevřen na apríla (termín se odsouvá už od roku 2011), a nebyl, protože v něm před dvěma roky zvlhly kabely. Mimo jiné jsme se dozvěděli, že normu nesplňuje jenom 15 z 300 kilometrů kabelů uložených ve speciálních chráničkách. Jejich výměna by neměla stát miliardu ani stamiliony korun, ale maximálně jednotky milionů korun.

Na YouTube je možné zhlédnout vtipné klipy o Blance. Líbí se vám víc parodie s Hitlerem, nebo italským mafiánem?

Žádné jsem neviděl. Neumím se smát vtipům o Blance.

Ráno jsem byla v tunelu a hledala jsem vodu v chráničkách. A nic. Přitom váš mluvčí mi radil, abych se šla podívat do Blanky po dešti, a vydatně pršelo dva dny předtím…

Průsak vody do chráničky nějakou dobu trvá. Byla jste nedočkavá. Běžte hledat jindy.

Myslíte si, že se voda v chráničkách objeví? Kdy? Příští týden?

V průběhu nějaké doby. Aktuální problém, který s městem řešíme, ale není v tom, jestli je tam voda teď, nebo bude za týden, ale v tom, jak se vyskytovala v Blance v minulých měsících, potažmo letech.

Já jsem se ztratila už v tom, jak mělo k poškození kabelů dojít. Nejdřív jste říkali, že je to důsledek přívalového deště z 29. července 2013, potom průběžných průsaků vody, na které jste upozorňovali od roku 2012. Tak jak je to?

Já bych tyto dvě věci oddělil. Na průsakovou vodu jsme pravidelně upozorňovali od roku 2012 správce stavby a město při kontrolních dnech. Co přesně vedlo k poškození některých zařízení po průtrži mračen je v současné době předmětem zkoumání pojišťovny.

Co přesně vedlo k poškození některých zařízení po průtrži mračen je v současné době předmětem zkoumání pojišťovny, říká Robert Wolf.


Výsledek měl být znám. Je?

Stanovisko České pojišťovny je takové: dostala od soudních znalců inspekční zprávu, kterou nechala přepracovat do formy znaleckého posudku. Ten dostala minulý týden (v týdnu od 30. března do 5. dubna - pozn. red.) a vyžádala si jeho doplnění. Žádný výstup zatím není. Takže uvidíme, co tam bude. Nechme se překvapit.

Zabývali jste se i tím, jestli výrobce nedodal lidově řečeno šunt?

Vy predikujete stanovisko znalce a vůbec nevím, kterého. Tady se vyskytuje již několik soudních znalců. Nechme se překvapit jejich závěry. My přejímáme kabel od výrobce s protokolem o vlastnostech kabelu. Po pokládce se ještě kontroluje, zda splňuje to, co výrobce deklaruje.

Takže zatím nevíte, jak k poškození kabelů došlo. Víte aspoň, kolik těch kabelů je poškozených natolik, že se musejí vyměnit?

K dnešnímu dni nevyhovuje normě, která je jeden megaohm, 84 kusů kabelů.

To je kolik z celkového množství?

Průměrná délka kabelů je přibližně 150 až 200 metrů. V kabelových chráničkách je zhruba 300 kilometrů kabeláží. Nefunkčních kabelů, které nesplňují normovou hodnotu jeden megaohm, je velmi zhruba 15 kilometrů.

Takže stavba za 42 miliard stojí kvůli 15 kilometrům nefunkčních kabelů, přičemž jeden metr stojí desítky korun? Mluvilo se ale o tom, že se musejí vyměnit všechny kabely v chráničkách...

To jsou zase zkreslené informace. Vy jste se nás korektně ptala, kolik dnes nevyhovuje normě. Když kabel opouští výrobu, jeho izolační hodnota je zhruba 150 tisíc megaohmů. Jak se má řádný hospodář zachovat ke kabelu ve chvíli, kdy zjistí, že hodnota poklesla třeba na dva megaohmy, takže se snížila skoro o 150 tisíc megaohmů? Kabel tedy vyhovuje normě, ale za dobu položení v Blance ztratil svou izolační schopnost třeba padesáttisíckrát.

Takže 15 kilometrů je mimo normu, o tom není sporu. Pak jsou kabely, u kterých hodnota poklesla velmi výrazně, a vy se bojíte, že bude dál klesat… Dá se to tak říci?

Samozřejmě bude záležet na tom, jaké bude dál prostředí v chráničkách. Pokud bude vlhko, hodnota prudce poklesne, pokud bude sucho, klesat nebude.

My jsme nikdy nemontovali naše technologie do nevyhovujícího prostředí. Ten tunel je obrovsky dlouhý. Jestliže jsme nalezli nevyhovující prostředí například v prvním kilometru, nemontovali jsme tam

Takže kdyby se vyměnilo těch 15 kilometrů, šlo by pokračovat v komplexních zkouškách potřebných ke zprovoznění Blanky? Netrváte na výměně těch kabelů, které ještě těsně vyhovují normě?

Já si myslím, že riziko rozhodnutí, na čem trvat a netrvat, není zcela na bedrech ČKD DIZ. Ta stavba má nějaký technický dozor… A je jisté, že působením vody v jakékoli formě byly kabely velmi výrazně degradovány. Jestliže by nastala diskuse, co s kabely, které normu těsně splňují, bylo by záhodno, aby se jasně řeklo, jaké bude budoucí prostředí v Blance – tedy jaká bude vlhkost, zda se vyskytnou průsaky.

Vy tedy požadujete záruky, že už tam průsaky nebudou?

To je mimo jakoukoli pochybnost.

Když dostanete od IDS a Metrostavu potvrzení, že průsaky nebudou, jste ochotní pokračovat v komplexních zkouškách?

Ta věc je složitější. My nemáme žádný smluvní vztah s IDS ani s Metrostavem. My logicky budeme chtít toto ujištění po Praze, se kterou máme kontrakt.

Takže vy chcete, aby město řeklo, že další vlhkost a průsaky nebudou, a vy budete následně ochotni pokračovat v komplexních zkouškách a nést záruky?

To předjímáte. My na toto téma s Prahou velmi intenzivně jednáme. Během 14 dní bude znám výsledek.

A jste ochotni nést pětileté záruky?

Uvidíme podle výsledku jednání.

Mně se zdá, že právě o záruky tu jde. Většinu technologických celků máte v Blance namontovaných už do roku 2013. Zároveň je vaše dodávka pro město z převážné části postavena na subdodávkách. Odkdy běží záruky subdodavatelů? Pokud od doby montáže a vám od doby předání díla městu, nesli byste riziko sami a nemohli jej přenést po celou dobu na subdodavatele…

Dílčím způsobem. Není to černobílé. Tak i tak. Někde jsme prodloužili záruky u subdodavatelů. Oddalování předání tunelu je pro nás nepříjemné a my se s tím musíme popasovat smluvně i se subdodavateli.

Chcete po městě, aby se zkrátila záruční doba, když vy nejste hlavní viník toho, že se otevření Blanky odkládá průběžně už od roku 2011?

Děkuji. To je zajímavý nápad. Zkusím to projednat.

My jsme řádný zhotovitel, dobře Praze dodáváme, namontovali jsme to, co měli, a tam, kam jsme měli. Že v tunelu je voda, je problém Metrostavu.

Řekněte prosím, jestli ano, nebo ne.

V současné době nejednáme s hlavním městem Prahou o zkrácení záruk.

Pojďme zpět. Od roku 2012 jste upozorňovali 27krát, že prostředí v tunelu není dobré…

Těch upozornění bylo 52.

Vy jste tedy věděli, že prostředí je nevyhovující, a přesto jste kabely montovali?

Ne. To je dezinformace, která nějak unikla do médií a byla lavinovitě přebírána. My jsme nikdy nemontovali naše technologie do nevyhovujícího prostředí. Ten tunel je obrovsky dlouhý. Jestliže jsme nalezli nevyhovující prostředí například v prvním kilometru, nemontovali jsme tam.

Takže jste upozornili, že je tam nevhodné prostředí, počkali jste, až jej stavaři vysuší, a montovali teprve potom?

Nebo probíhaly montáže jinde.

Jenomže vy jste mi loni v listopadu psali, že až 85 procent prostor tunelu bylo pro montáž nevyhovujících, a firma IDS vás přesto nutila pokládat. To jste montovali na 15 procentech tunelu?

To nebylo najednou. V průběhu času bylo takové prostředí. Znovu opakuji: my jsme nikdy nemontovali do nevyhovujícího prostředí. Jaké prostředí bylo po položení, je druhá věc.

Na průsakovou vodu jsme pravidelně upozorňovali od roku 2012 správce stavby a město při kontrolních dnech. Co přesně vedlo k poškození některých zařízení po průtrži mračen, je v současné době předmětem zkoumání pojišťovny.

A to už vás nezajímalo?

My nejsme zhotovitel stavební části. My nemáme jak prostředí ovlivnit.

Předtím jste mi ale psali, že vás firma IDS nutila pokládat do nevyhovujícího prostředí…

IDS přestože znala nevhodnost prostředí, nevydala pokyn k zastavení prací. Oni jsou kvalifikovaným správcem stavby.

Vy nemůžete zastavit práce, když vidíte, že není tunel celkově vhodný pro montáž kabelů?

Smlouva zná taxativní výčet důvodů, proč můžeme zastavit montáže. Pokud nedostaneme pokyn, nemůžeme práce zastavit.

Přece není možné jít jen o kousek dál a montovat tam, když prakticky celý tunel je nevyhovující. Práce měl tedy zastavit někdo jiný?

To je mimo jakoukoli pochybnost.

Ještě mi nejde do hlavy, jak je možné, že problémy s kabely nejsou v části Blanky, kterou stavěla Eurovia a Energie Kladno, když řešení je stejné...

Tam se kabeláže montovaly až dva měsíce po povodni. Tuto stavbu jsme přebírali jako poslední.

Takže tam průsaky nejsou? Tam nemáte poškozené kabely?

Ne.

Pozoruhodné. Máte v tuto chvíli kalkulace, kolik bude výměna kabelů stát?

Máme pouze předběžné a počkal bych až na dohody s Prahou.

V listopadu jste poslali na odbor městského investora dopis, že výměna technologií bude stát miliardu korun.

To nebylo jen o kabelech, ale i o všech koncových zařízeních. My jsme se s péčí řádného hospodáře snažili naznačit městu, jaký by mohl být problém, ne jaký je. Kdyby byly nepříznivým prostředím poškozeny všechny kabely a další zařízení, mohlo by jít až o miliardu, což bývá často zmiňováno, protože je to senzační.

Kdy tedy zjistíte, zda jsou poškozeny i další zařízení a bude to miliarda?

Existuje harmonogram kontrol, ale bude záležet na součinnosti dalších subjektů – města Prahy, případně Metrostavu. Celkovou kontrolu všech kabelů jsme ještě nedokončili.

Takže vlhkými kabely v cháničkách může, a nemusí příběh skončit.

Obojí je možné.

Máte indicie, že i další zařízení jsou poškozená nebo degradují?

Byla zjištěna koroze u vzduchotechniky.

Bude se tedy měnit vzduchotechnika?

K tomu se vyjádří znalecký posudek. Jeden si zadalo město, soudím, že v rozsahu veškeré kabeláže, a jeden posudek si zadala Česká pojišťovna. Posudky na to odpovědí. Myslím, že pojišťovna bude zkoumat rozsah nahlášený jako škodní událost, ta byla v rozsahu zhruba 200 milionů korun.

Vy jednáte s pojišťovnou už podruhé? Uznala po povodních škodu na rozvaděčích za dvacet milionů, ale ne škodu na kabelech…

Česká pojišťovna zjistila, že měřitelná degradace kabelů po události není, a odložila plnění do budoucna, protože se to může projevit až později. Po povodni nezjistila, že by byl kabel poškozen. Ani tři měsíce po povodni nebyl pokles takový, aby vyžadoval výměnu kabeláže. Nicméně rok po povodni kabely přestaly fungovat.

Předložili jste harmonogram, že provést výměnu kabelů a zkoušky jste schopni za osm měsíců. Platí to?

Platí to za podmínky intenzivní součinnosti jak investora, tak stavební firmy.

Proč to může trvat tak dlouho? Subdodavatelé tvrdí, že jsou schopni kabely vyměnit a odzkoušet do léta.

Má to několik etap. Výroba kabelů trvá od objednání dva měsíce. Samotná montáž trvá 3,5 měsíce a vyzkoušení další tři měsíce.

Proč vás tak rozčílila nabídka Metrostavu, že by nesl odpovědnost za dokončení Blanky. V tiskovém prohlášení jste reagovali, že jde o zoufalou snahu stárnoucího doyena zamaskovat chyby.

Nebylo to ve stavu rozčílení a já na tom prohlášení trvám.

Robert Wolf (44)
• V roce 1998 nastoupil jako právník do obchodní a hospodářské komory v Brně.
• Po dvou letech odchází pracovat jako personální manažer do První novinové služby.
• V letech 2003 až 2008 působí jako vedoucí právního oddělení na Ředitelství silnic a dálnic, v roce 2009 se stává ředitelem závodu Praha, kde zůstává rok.
• V roce 2010 nastupuje jako ředitel divize Infrastruktura společnosti ČKD Praha DIZ, kde se následně stává generálním ředitelem. My jsme nikdy nemontovali do nevyhovujícího prostředí. Jaké prostředí bylo po položení, je druhá věc.

Není to řešení, jak se zbavit problému?

V žádném případě. My jsme řádný zhotovitel, dobře Praze dodáváme, namontovali jsme to, co měli, a tam, kam jsme měli. Že v tunelu je voda, je problém Metrostavu. Nepřijde vám nelogické, aby Metrostav posléze zahraňoval tunel?

Proč tak silná slova? Metrostav také neříká, že kabely dodává firma, kterou vede trestně stíhaný ředitel z éry na Ředitelství silnic a dálnic.

Je velký rozdíl mezi mým trestním stíháním a trestním stíháním zaměstnanců Metrostavu, kterým bylo sděleno obvinění. To moje nijak nepoškozuje a neohrožuje firmu ČKD DIZ. Proto jsem si dovolil tento bonmot. Mimochodem k mému domnělému spáchání trestného činu mělo dojít v roce 2005. Nepřijde vám divné, že k mému hurónskému vzetí do vazby došlo 21. prosince 2011, tedy po šesti letech? A tři roky po mém propuštění z vazby je ticho po pěšině? To nepovažuji za standardní práci policie.

Jak si to tedy vysvětlujete?

To není nic, co by bylo možné napsat do novin. Již dva roky nebyly učiněny policií žádné úkony kromě toho, že mi byl vrácen počítač.

Jak dlouho jste vlastně pracoval na Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD)?

Přibližně pět let. V létě 2008 skončilo mé angažmá.

Takže jste se osobně znal s Jiřím Nouzou, který jako náměstek primátora řídil Blanku do loňského listopadu a který byl na ŘSD v roce 2005?

Samozřejmě.

Pan Nouza jaksi opomněl dát do dodatků ke smlouvám s ČKD DIZ termín, dokdy máte dílo dodělat a předat městu. To je strašně nevýhodné pro město…

Nějaké spekulace o nadstandardních vztazích s panem Nouzou jsou naprosto liché. Čtenář si z některých vyjádření pana Nouzy může udělat sám obrázek, že se ČKD u něj netěší přízni.

Stále přemýšlím o tom, jestli jste jako odborná firma nemohli nebo neměli zabránit tomu, co se stalo. Vždyť vám to může poškodit pověst.

Byl bych hrozně nerad, kdyby čtenáři měli takový pocit. My jsme vždy jednali v souladu se smlouvou. My jsme nemohli zabránit průsakům.

To ne, ale viděli jste, že se stavba vyvíjí špatně, a razantně to řešíte až dva měsíce předtím, než se má tunel otevírat. Museli jste přece vědět, že suchý tunel neexistuje…

Každý projekt je nějak řízen. Velmi jsme se snažili, aby to dopadlo dobře. Tečka. To, že Metrostav říká, že suchý tunel neexistuje, je jeho tvrzení. Praha si objednala suchý tunel a nedostala jej. Proč se nebavíme o meritu věci? O kvalitě stavby. l

Blankou měli řidiči podle původních plánů jezdit už čtvrtým rokem
Polovina 90. let - Praha se rozhodovala mezi třemi variantami severozápadní části městského okruhu pod názvy Dana, Hana a Blanka. Přednost dostala Blanka, do územního plánu byla zařazena v září 1999, tehdy ještě bez konkrétního termínu otevření.
26. září 2006 - Radní vybrali vítěze tendru na výstavbu Blanky. Stal se jím Metrostav, práce začaly na jaře 2007, hotové měly být do října 2011.
Listopad 2009 - Společnost IDS, jež řídí pro město výstavbu Blanky, přiznala, že se budování celého komplexu o 13 měsíců zpozdí. Termínem otevření měl být prosinec 2012.
9. srpna 2011 - Náměstek primátora Karel Březina (ČSSD) řekl, že tunel by měl začít fungovat v první polovině roku 2014 (později se objevil termín 1. května 2014). Důvodem odložení byly finanční potíže města.
Duben 2014 - Během arbitráže mezi Prahou a Metrostavem, která rozhodovala o placení za komplex Blanka, se objevil jako možný termín dokončení konec léta 2014. Později se neoficiálně hovořilo o začátku října (tedy ještě před komunálními volbami, jež konaly 10. a 11. října 2014).
Červen 2014 - Dodavatel technologické části tunelu, firma ČKD Praha DIZ, v dopise magistrátu uvedla, že nestihne do podzimního termínu práce v tunelu termínu dokončit. Začátkem července potvrdil odklad i náměstek primátora Jiří Nouza (TOP 09), jako termín otevření byl poté zmiňován duben 2015.
15. srpna 2014 - Nouza řekl, že 6. října se autům a tramvajím otevře alespoň Trojský most, který je součástí komplexu Blanka. Most se v ten den provozu skutečně otevřel.
30. září 2014 - Nouza oznámil, že komplex Blanka se otevře 2. prosince (na svátek Blanky). Na termínu zahájení zkušebního provozu se Praha dohodla s ČKD Praha DIZ. V říjnu se ale v médiích objevily informace, že je kvůli průsakům spodní vody termín otevření ohrožen, Nouza to ale odmítl.
17. října 2014 - V tunelu se uskutečnil kontrolní den, z harmonogramu prací v jeho zápisu vyplynulo, že se Blanka 2. prosince pravděpodobně neotevře. Nouza ovšem ještě 10. listopadu řekl, že nevidí důvod, proč by tunel nebyl otevřen včas.
14. listopadu 2014 - Tehdejší kandidátka na primátorku Adriana Krnáčová (ANO) řekla, že prosincový termín se nestihne a ona by ráda tunel Blanka otevřela v březnu 2015. Také stavební firma Metrostav oznámila, že při stavbě komplexu vždy počítalo jako s termínem otevření s dubnem 2015.
21. listopadu 2014 - Firmy podílející se na výstavbě se shodly, že zkušební provoz tunelů začne na přelomu března a dubna 2015. Prosincový termín tak definitivně padl.
23. února 2015 - Náměstek pražské primátorky Petr Dolínek (ČSSD) řekl, že Praha zřejmě opět odloží otevření tunelového komplexu Blanka. Musí totiž vyměnit kabely technického zabezpečení, které zničila voda.
6. března 2015 - Vedení Prahy oznámilo, že zvažuje další arbitráž. Soudit se chce s dodavatelem technologií, firmou ČKD Praha DIZ, kvůli poškozeným kabelům.
16. března 2015 - Metrostav nabídl pražskému magistrátu převzetí kompletní odpovědnosti za dokončení tunelu Blanka.
7. dubna 2015 - Vedení Prahy a firma ČKD Praha DIZ po několika týdnech neshod podepsaly memorandum kvůli výměně poničených kabelů. Náklady na výměnu se budou řešit na základě původní smlouvy, sporné částky arbitráží.
8. dubna 2015 - Tunel by mohl být uveden do zkušebního provozu letos 15. září. Jde o předběžný termín, na němž se v rámci kontrolního dne v Blance dohodli dodavatelé s městem.

Čtěte také:

Dohoda v kauze kabelů v Blance. Praha se domluvila s ČKD na výměně

Arbitráž Prahy s IDS kvůli Blance pokračuje, dohoda stále není

Analýza: Zatím se nepotvrdilo, že Blanka je tunel

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Byty za méně než 4násobek ročních příjmů? Ve 3 z 14 krajů ano
Vyplatí se fixovat si letos cenu elektřiny?
Co je dobré vědět o otcovské dovolené po porodu v roce 2018?
Jak se daní příjmy z pronájmu bytu?
Týdeník Euro z vydavatelství Mladá fronta vydává speciál Top advokátní kanceláře 2017
Auta
Aston Martin V8 Vantage změnil tvář i motor. Je přeplňovaný…
Nejvlasatější auto světa na sobě vozí 100 kg lidských vlasů za dva miliony korun
Ekologův koutek: Volvo PV544 dostalo motor z tanku. A vypadá brutálně
BMW dá dvě turba na základní dieselový čtyřválec 18d a 20d. Pomůže to spotřebě
Další věc, která zamotá pražským taxikářům hlavu: Uber vypustí do ulic 24 tisíc aut bez řidiče
Technologie
Je plnohodnotný Skype příliš pomalý a přebujelý? Zkuste Skype Lite pro Android
Nejnovější produkt Elona Muska je… powerbanka Tesla
Microsoft experimentuje s vyhledáváním ve Windows. Co možná nabídne Redstone 4?
Opera Dev umožňuje zpřehlednit nabídku se seznamy otevřených a zavřených stránek
„Dobře vaří, ale jsou drazí.“ Mapy.cz přidávají hodnocení firem
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít