Riziku nesplácení lze předejít

28. srpna 2006, 00:00 - MARTINA MARTINOVIČOVÁ <br />
28. srpna 2006, 00:00

FAKTORING podnikatelé znají faktoring většinou jen jako nástroj financování pohledávek. Anebo jej neznají vůbec. Správa pohledávek a zajištění proti nezaplacení je přitom standardní součástí faktoringu. Faktoring většina firem chápe jen jako alternativu k běžnému bankovnímu úvěru, jako nástroj financování pohledávek.

FAKTORING podnikatelé znají faktoring většinou jen jako nástroj financování pohledávek. Anebo jej neznají vůbec. Správa pohledávek a zajištění proti nezaplacení je přitom standardní součástí faktoringu.

Faktoring většina firem chápe jen jako alternativu k běžnému bankovnímu úvěru, jako nástroj financování pohledávek. Často až dodatečně ocení, že se faktoringová společnost stará o pohledávky komplexně. „Mohli bychom říct, že nabízíme tři služby v jednom produktu, protože faktoring není jen financování pohledávek, ale také jejich správa a zajištění proti nezaplacení. Komplexnost práce s pohledávkou je také hlavní aspekt, který odlišuje faktoring od bankovního úvěru. Správa pohledávek a zajištění proti nezaplacení z titulu platební neschopnosti nebo neochoty odběratele zaplatit je standardní součástí faktoringu,“ vysvětluje Radim Heczko, vedoucí obchodního útvaru společnosti NLB Factoring.

„Naši klienti nemají zájem jen o předfinancování pohledávek, ale chtějí se také zbavit starostí o pohledávky a mít jistotu, že budou v plné výši uhrazeny. Spočítali si totiž, že vést náročnou agendu spojenou s evidencí, inkasem a následným vymáháním nezaplacených faktur je stojí příliš mnoho peněz a úspěšnost ne vždy odpovídá vynaloženým nákladům,“ dodává Heczko.

KDE JE NEJVĚTŠÍ RIZIKO Zajištění inkasa a ošetření rizika insolvence je problémem zejména u přímých vývozních dodávek. Zde je třeba čelit komplikacím vyplývajícím z nedostatku informací, jazykové bariéry, odlišných kulturních a obchodních zvyklostí dané země.

Faktoringové společnosti v tomto případě využívají svoji spolupráci s obdobnými společnostmi v zahraničí. „NLB Factoring těží ze svého členství v mezinárodních asociacích faktoringových firem FCI a IFG, jejichž prostřednictvím zajišťuje financování, inkaso plateb, vymáhání vývozních pohledávek a poskytuje plnou ochranu proti insolvenci a platební nevůli při vývozu do tradičních i méně obvyklých zemí,“ potvrzuje Heczko.

Jako příklad je možné uvést významnou strojírenskou firmu, která získala kontrakt na dodávky do pobaltských zemí, kam však dosud nikdy nedodávala. Neměla s tímto teritoriem žádné zkušenosti a obávala se možného rizika neuhrazení pohledávek. NLB Factoring se proto obrátil na svého litevského partnera, aby odběratele prověřil a převzal záruku za úhradu pohledávek. „Následně jsme pak mohli klientovi garantovat zaplacení pohledávky, a to i v případě jejího neuhrazení ze strany zahraničního odběratele. V tomto případě sice odběratel zaplatil, ale kdyby vznikly potíže, měl vývozce, na rozdíl od klasického pojištění pohledávek, garantovánu úhradu až do výše sta procent bez jakékoli požadované spoluúčasti,“ dodává Heczko.

Poskytovatelé faktoringu se na tuzemském trhu pohybují již od počátku 90 let. V posledních letech prochází toto odvětví velmi výrazným růstem, objem odkoupených pohledávek vzrostl z 12 miliard v roce 1995 na téměř 87 miliard v roce 2005. Objem finančních prostředků, které jsou tímto způsobem průběžně poskytovány zejména malým a středním podnikům, se pohybuje na úrovni 12 až 15 miliard korun. Průměrná výše jednoho takovéhoto „úvěru“ pro malou nebo střední firmu se pohybuje okolo 10 milionů korun.

PŮJČUJE, ALE I VLASTNÍ „Faktoring, stejně jako například leasing, se od bankovního úvěru liší v jednom velmi důležitém aspektu. Poskytovatel financování (tedy v našem případě faktoringová společnost) je vždy vlastníkem aktiva (pohledávky klienta), které je předmětem financování. Toto aktivum nejen vlastní, ale i řádně spravuje. Ať je to leasingová společnost, která si zajišťuje řádné pojištění svého majetku a jeho řádnou údržbu, či faktoringová společnost, která spravuje pohledávky, vždy se finanční poskytovatel spoléhá v první řadě na likvidní hodnotu aktiva, které má ve svém vlastnictví,“ vysvětluje Jiří Matula, předseda představenstva faktoringové společnosti Transfinance.

Teprve v druhé řadě faktor očekává vrácení půjčených finančních zdrojů přímo od klienta, od příjemce financování. Tato pozice podle Matuly umožňuje poskytovat touto formou financování zejména podnikům na samém počátku jejich podnikání, kdy nemají ani dostatečný kapitál, ani dostatečně dlouhou historii.

Vzhledem k relativně pevné pozici jsou tyto produkty přímo předurčeny k financování segmentu malých a středních podniků, které zejména z důvodů své nízké kapitalizace představují nejrizikovější sektor ekonomiky. Pro faktoringovou společnost je totiž výrazně důležitější bonita odběratele, jemuž je vystavena fakČeští tura, než jeho klienta - samotné firmy, která fakturu vystavila a zboží či služby dodala. Na druhou stranu je zapotřebí říci, že jsou tyto produkty vzhledem k vyšší administrativní náročnosti dražší než klasický úvěr.

NEJDŘÍVE PROKLEPNOUT Jak lze prostřednictvím faktoringu předcházet riziku nezaplacení pohledávek? Podrobněji to vysvětluje Jiří Matula. Na začátku spolupráce mezi dodavatelem a faktoringovou společností i v jejím průběhu faktor zjišťuje „kvalitu pohledávky“, která by na něho měla být postoupena. Zároveň si ověří bonitu odběratele. Faktor zkoumá nejen finanční sílu odběratele vzhledem k výši dodavatelského limitu, ale i jeho platební morálku na základě svých vlastních zkušeností u jiných dodavatelů nebo z evidencí ostatních subjektů, které má k dispozici.

Na základě této analýzy faktoringová společnost doporučuje dodavateli optimální výši dodavatelského úvěru, varuje ho před vysokou koncentrací pohledávek vůči jednomu odběrateli, popřípadě mu doporučí další způsoby zajištění. V průběhu spolupráce faktor informuje svého klienta o změnách v bonitě odběratele, tj. o případné exekuci na dodavatele, insolvenci či zhoršení platební morálky.

Faktor také monitoruje, zda pohledávky byly řádně zaplaceny a v případě polhůtních pohledávek přistupuje k aktivnímu vymáhání. Tlak je vyvíjen prostřednictvím písemných a telefonických upomínek, v případě neúspěchu lze pohledávku vymáhat právní cestou. Je-li možnost, lze pohledávku započíst. Někteří dodavatelé postoupení pohledávky na faktora využívají i pro oddělení obchodní stránky spolupráce s odběratelem s vymáháním pohledávky.

Pokud má dodavatel zájem, může si i u faktoringové společnosti pohledávku zajistit proti riziku nezaplacení z důvodu platební neschopnosti nebo platební nekázně. Zajištění pohledávky je v tomto případě standardní službou.

Pokud odběratel nezaplatí a nenamítá vadnost dodávky (v množství, kvalitě či čase dodávky), faktor poskytne dodavateli peněžité plnění za odběratele. Plnění lze poskytnout dle druhu zajištění až ve výši sta procent hodnoty pohledávky, a lze ho případně vyplatit již po 90 dnech po splatnosti pohledávky. V takovém případě jde o takzvaný bezregresní faktoring. Pohledávku samozřejmě nadále vymáhá faktor či třetí osoba, a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. V případě potřeby faktor vede soudní spor nebo přihlašuje pohledávku do konkurzu, a to opět jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.

VČETNĚ PORADENSTVÍ Společnosti poskytující služby provozního financování formou faktoringu stále častěji doplňují svou nabídku poradenstvím, a to jak v oblasti inkasa pohledávek, tak i v oblasti bezpečnosti nastavení dodavatelsko-odběratelských vztahů.

„Odběratelské riziko nespočívá jen v neschopnosti odběratele zaplatit, i bonitní odběratel nemusí klientovi zaplatit, pokud vzniknou pochybnosti o dodání zboží v řádné kvalitě a množství. Nejde tedy jen o bonitu odběratelů, kdy se snažíme nabídnout klientům i zajištění pohledávek při dodávkách méně bonitním obchodním partnerům, ale také o kvalitu smluv a dokumentaci k pohledávce, která má bezprostřední vliv na úroveň rizika pro klienta, a to i v případech, kdy klient dodává vysoce bonitním odběratelům,“ vysvětluje Šárka Voříšková, ředitelka faktoringové společnosti Cash Reform.

„Úvěr je jednou z nejméně pochopených, málo využívaných a podhodnocených oblastí podnikání.“ Abe WalkingBear Sanchez

„Pokud nebezpečí ztráty vyváží potenciální zisk, stojí za to uvažovat o obchodě s rizikovějšími zákazníky.“ Abe WalkingBear Sanchez NA KOLIK VYJDE FAKTORING**

Výše faktoringového poplatku závisí na několika faktorech, zejména na:

  • objemu financování
  • riziku (bonitě) odběratele
  • riziku země odběratele 
  • době splatnosti pohledávky.

Obecně se dá říci, že při splatnosti do 90 dní se faktoringový poplatek pohybuje mezi 0,5 až 0,8 procenta z hodnoty pohledávky. Tento poplatek zahrnuje jak náklady na správu pohledávky, tak i zajištění proti riziku nezaplacení.

Po dobu financování (od okamžiku poskytnutí zálohy až po zaplacení pohledávky odběratelem) je účtován úrok z financování. Ten je odvozen od sazby mezibankovního trhu (1M PRIBOR) + klientská sazba (2,0 až 2,5 procenta p. a.).

V případě, že odběratel pohledávku neuhradí ani po 60 dnech po splatnosti, je mu vyplacena u bezregresního faktoringu garanční platba ve výši 90 až 95 procent hodnoty pohledávky.

Příklad: Fakturovaná částka: 1 000 000 Kč Výše zálohy: 80 % Úrok z profinancování: 1M PRIBOR (2,5 % ) + 2 % p. a. Factoringový poplatek: 0,5 % Splatnost: 60 dnů 1M PRIBOR = 2,5% + klientská sazba 2 %= 4,5% p. a. 800 000 Kč x 4,5% x 60/365 = 5918 Kč poplatek 1 000 000 Kč x 0,5% = 5 000 Kč celkové náklady v Kč = 10 918 Kč celkové náklady v p. a. sazbě: 7,5 % ročně procento z hodnoty pohledávky: 1,09%

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Jak se daní příjmy z pronájmu bytu?
Segwit2x se nekoná. Bitcoin se zatím štěpit nebude.
Rozdíly v placení zdravotního a sociálního pojištění pro OSVČ
Měli byste se bát, když nakupujete na českých e-shopech?
Když za škodu může sport...
Auta
Tajemný prototyp z českých silnic přišel o maskování. Jedná…
Elektrický tahač Tesla Semi má po premiéře. Někteří ho ale za žádný zázrak nepovažují
První upoutávky na Mercedes-Benz CLS ukazují předek a digitální interiér
Nejlepší ojetá auta do 100 000 Kč, která jsou levná na provoz
Retro: Kolik stála nová auta v listopadu 1989 a o kolik jsou dnes dostupnější
Technologie
Tip: Firefox vám poradí, čím nahradit nefungující doplňky. Jak na to?
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Google Maps budou přehlednější. Navíc se přizpůsobí chodcům i řidičům
Xeony generace Ice Lake mají 38 jader a HBM2. Xeony Phi nahradí 44jádrová verze ISX-H
Na Chromeboocích poběží MS Office i World of Warcraft, ale…
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít