Řízený rozlet z krize

27. března 2009, 11:53 - Martin Rychlík
27. března 2009, 11:53

Nabídneme své know-how v Sýrii i Asii, říká šéf Řízení letového provozu

Obrat kolem tří miliard korun a provozní zisk 200 milionů hlásí za rok 2008 státní podnik Řízení letového provozu České republiky (ŘLP). Jeho generální ředitel Jan Klas hovořil s týdeníkem EURO o vyhlídkách letecké dopravy, přeměně státního podniku na obchodní společnost i rozšíření komerčních aktivit. „Bezpečnost je náš hlavní produkt,“ vysvětloval Klas v hypermoderním středisku v Jenči, jež slaví dvouleté výročí uvedení do provozu.

EURO: Letecký provoz za rok 2008 vykázal v ČR nárůst o 6,2 procenta, ale v listopadu a prosinci už byl vidět útlum. Jak vývoj pokračuje? KLAS: Šlo o souběh více faktorů. Na jedné straně cena ropy, která už v průběhu roku 2008 signalizovala velkou krizi. Paradoxně krize nepřišla v míře, jaká se očekávala. Ve chvíli, kdy se však objevila krize finanční, respektive očekávání poklesu ekonomiky, pokles letecké dopravy přišel. Dalším faktorem bylo zavedení zimního letového řádu v závěru roku, který je vždy spojen s menším objemem provozu. Jak bude vypadat letní provoz, to je zatím otázka.

EURO: Ubylo letů nízkonákladových společností… KLAS: Dochází k restrukturalizaci. Nejde jen o čistě nominální hodnoty, je to i otázka toho, jak plánují dopravci své lety ve smyslu nasazování typů letadel. Mění se struktura i ve smyslu low-costu, respektive přizpůsobování se klasických dopravců politice low-costů. Dá se očekávat konsolidace do nějakých větších celků v rámci klasických dopravců a myslím, že nízkonákladový trend bude v příštích letech pokračovat.

EURO: Loni vzrostly lety celoevropsky o 0,1 procenta, letos Evropská organizace pro bezpečnost letového provozu (Eurocontrol) předpovídá pokles. Dá se očekávat, nebo jde o věštění? KLAS: Jde o stejnou situaci, v jaké se nachází predikce ekonomiky a HDP, kde se seriózní ekonomové zdráhají říct přesné číslo. A ví se, že letecká doprava je svázána s rozvojem HDP, i když s určitým zpožděním. Téměř s jistotou ale Česko bude trošku nad evropským průměrem. To byl trend a dá se očekávat i nadále. Nejen pro ČR, ale i pro region střední a východní Evropy. Jestli Evropa skončí na nule, můžeme být částečně v plusu, ale Evropa asi skončí na poměrně výraznějších minusových hodnotách. Naše reálná predikce je nulový nebo minimální pokles. Musíme však rozlišovat traťový provoz a provoz do Prahy, a už z toho, co vidíme na začátku letošního roku, jsme v malé pozitivní nule v traťovém provozu a na letištích v rozmezí do minus deseti procent.

EURO: Krizi prý berete jako příležitost pro rozšíření záběru ŘLP. Jaké máte plány? KLAS: Máme dlouhodobější strategii vycházející ze tří pilířů. Jedním je poskytování navigačních služeb, druhá část se týká naší integrace v rámci vytváření vzdušného bloku ve střední Evropě. Třetí část je rozšíření toho, co nazýváme komerční portfolio. Jedná se o služby, které jsou na světové úrovni a vycházejí z našeho primárního know-how a které se precizovaly při budování střediska v Jenči. Nechceme se posouvat k tomu, abychom byli konkurenty dodavatelům technologií. Umíme ale poskytovat konzultační služby související s jejich zaváděním, umíme definovat uživatelské požadavky, podílet se na výběru optimálního řešení.

EURO: Máte vytypované regiony, kde poradenství nabídnete? KLAS: Máme byznysplán a představu o tom, jak by se měly vyvíjet příjmy a výdaje. Součástí je i stanovení cílových skupin, jež chceme oslovit. Nedá se říci, že jsme zaměřeni na jednotlivé státy, ale snažíme se být tam, kde bude o naši službu zájem a kde se nepotkáme s největšími hráči typu ŘLP z Německa či Británie. Jedná se především o středo- a východoevropský region. Děláme projekty například pro Polsko, kde řešíme výcvik a zavádíme technologie. Přirozeným trhem by mohly být postsovětské republiky nebo arabský svět, jenž se nám snad podaří oslovit přes záměr, který vzniká v Sýrii. Je v jednání po návštěvě vicepremiéra Abdalláha Dardarího v Jenči, jenž nás požádal o asistenci při budování tamních letových služeb. A vznikají i příležitosti v jihovýchodní Asii. Ještě můj předchůdce podepsal memorandum o spolupráci s thajským ŘLP, které se na mne obrátilo s návrhem na další pokračování.

EURO: Máte i doplňkovou činnost, letecká škola při ŘLP vykázala obrat 32 milionů. KLAS: Dnes je to řádově procento dvě z obratu, ale pokud bychom se dostali na pět, už je to z hlediska příjmů zajímavé. Jsme organizací, jež není primárně orientována na zisk, ale výsledky nám umožňují podpořit pobídkové programy pro dopravce, aby se více létalo do Prahy. Druhá a významnější věc je, že tak jako u aerolinek docházelo k určité liberalizaci, totéž se očekává i od řízení letového provozu.

EURO: Za jednu z priorit označujete přeměnu státního podniku ŘLP v obchodní společnost. Podle serveru Aktuálně.cz bývalý ministr dopravy Aleš Řebíček v září řekl, že by si „nejlépe představil eseróčko“. KLAS: Tam došlo k nedorozumění, protože i exministr jednoznačně preferoval variantu standardního řešení, které je realizováno v Evropě, což znamená stoprocentně státem vlastněná společnost. V žádném případě se neuvažovalo o privátním s. r. o. pro kmenové činnosti.

EURO: Takže zavádějící článek? KLAS: Nereflektoval úplně realitu. Možností skutečně je, že by ŘLP byla společnost obchodního typu, která je vlastněná státem a má výhody oproti současnému stavu. Především v možnosti a schopnosti integrovat se do větších celků. Transformace může přinést i impulz v rámci podnikatelské kultury, která je více zaměřená zákaznicky a orientovaná i na komerční činnost.

EURO: Přinesl už nástup nového ministra Petra Bendla nějaké změny? KLAS: To nelze po tak krátké době hodnotit, je to otázka příštích týdnů a měsíců. Nynější prioritou je, abychom společně naplnili úkoly, které souvisejí s českým předsednictvím EU – to znamená řada agend, jež jsou součástí druhého legislativního „balíčku“ Single Sky (projekt Jednotného evropského nebe – pozn. red.). Ministerstvo dopravy a ŘLP se určitě budou snažit řešit nejen vlastní problémy, ale i to, aby kvalitní legislativu dostala celá Evropa.

EURO: Evropská komise předpovídala, že do roku 2020 se provoz nad EU zdvojnásobí. Myslíte si, že je tento výhled reálný? KLAS: To jsou vždy problematická prohlášení. Podobně slýcháme, že to bude v roce 2030, což je na první pohled dost velký rozdíl. Ale vždy se dá zpochybnit to, co se míní zdvojnásobením. Předpokládá se, že nynější pokles bude krátkodobý a následovat bude znovu nárůst poměrně velice dynamický. Dá se očekávat, že ve střední a východní Evropě bude nárůst v rozmezí pěti až deseti procent ročně a v západní Evropě někde mezi třemi až pěti procenty. V horizontu roku 2030, možná dříve, ke zdvojnásobení dojde. Záleží na tom, jestli vyjdeme z úrovně, která je teď, nebo z té loňské a rekordní.

EURO: Předloňský obrat ŘLP činil 3,1 miliardy a vykázali jste čistý zisk 289 milionů korun. Jak dopadne rok 2008? KLAS: Budeme ve velmi podobných hodnotách z hlediska obratu, tedy opět kolem tří miliard korun. Provozní zisk byl i v loňském roce přes 200 milionů, nakonec především s ohledem na kolísání koruny skončíme na zisku „hávéčka“ kolem 115 milionů, což je v cílovém pásmu. Státem jsem měl stanoveno 75 milionů. Hodnota je vyšší, nicméně odpovídá tomu, co musíme reinvestovat. Máme přísná a mezinárodně daná pravidla, jakým způsobem tvoříme zisk. Takže jsme přesně na úrovni, abychom nemuseli dopravcům v roce 2010 příliš vracet.

EURO: Loni jste podepsali memorandum o užší spolupráci s ČSA a Letištěm Praha. Přineslo výsledky? KLAS: Spolupráce je vynikající. Nemyslím, že bychom zapomněli hájit zájmy svých organizací, ale jsme schopni identifikovat, kde je společný průnik, kde je potřeba odhodit řevnivost. Memorandum pomohlo k akceleraci řady projektů, zejména při zavádění koordinovaného sdílení rozhodovacích procesů. Je to záměr mezi námi, letištěm a dopravcem s cílem optimalizovat systém od odbavení až po vzlet letadla. Je to zajímavé i z marketingového hlediska, kdy se snažíme zkoordinovat pobídkové návrhy a máme stanovené postoje a mantinely pro jednání s dopravci. Úroveň komunikace nám umožňuje i společný postup proti těm, kteří si neplní své závazky, či proti dlužníkům.

EURO: Může dojít ke změnám ohledně spolupráce v souvislosti s privatizací Letiště Praha a ČSA? KLAS: To by byla spekulace. Člověk vychází z dobré víry, že kdokoli je koupí, ať už letiště nebo ČSA, chce společnost dobře provozovat a chce, aby fungovala. Potom předpokládám, že se bude podobně chovat i při spolupráci s ostatními. My jako ŘLP musíme být v pozici toho, kdo poskytuje služby nediskriminačně. Je to pro nás imperativ, nemůžeme rozlišovat národní a ostatní dopravce. Nicméně se cítíme být součástí českého civilního letectví a to, co můžeme dát, je lepší komunikace.

EURO: Kromě Prahy obhospodařujete i Brno, Ostravu a Karlovy Vary. Cítíte už nějaký meziroční odliv? KLAS: Přiznám se, že taková čísla jsem nezaznamenal. Naopak provozní hodnoty na regionálních letištích byly za loňský rok docela příznivé. Na nákladové straně se podařilo ubrat a výrazně narostl provoz v Brně a částečně v Karlových Varech.

EURO: Připravujete i návrh pro českobudějovické letiště. Jak je daleko? KLAS: Letiště se rodí, podepsali jsme memorandum, které stanovuje oblasti, kde bychom mohli pomoci. Spolupráce by asi byla na jiném základě, nevybírali bychom poplatky, ale poskytli bychom jakousi minimální službu za paušál, jenž by si Budějovice zahrnuly do hospodaření.

EURO: A rýsuje se dohoda ohledně letiště ve Vodochodech? KLAS: Nedávno jsem se sešel s ředitelem letiště Martinem Kačurem a snažili jsme se diskutovat možná řešení, neboť Vodochody – pokud by chtěly expandovat – jsou z hlediska zajišťování řízení letového provozu kvůli Praze zásadní. Studie o dopadu na životní prostředí by měla být hotova v průběhu druhé poloviny roku a reálný plán se od ní dá odvinout. Potom by se letiště mohlo rozvíjet. A to bude správný čas na společné jednání a podpis vymezujícího memoranda. Důležité je nové letiště nezatížit zbytečnými náklady ve fázi rozběhu a nenarušovat plynulost provozu do Prahy.

EURO: V MfD vyšel žebříček nejlépe platících firem, ŘLP si polepšilo na sedmou příčku s průměrem 115 tisíc korun. Byla už ovšem podepsána nová kolektivní smlouva? Jaký čekáte vývoj platů? KLAS: To není ex post reakce na krizi. Po svém nástupu jsem se snažil trajektorii růstu mezd změnit ve dvou směrech. Jedna je absolutní hodnota částek, kde jsme zaznamenali nerovnováhu mezi náklady a výnosy. Zde jsme se dlouhodobě dostali na nulu. Nárůst tarifních mezd se přibrzdil i v ostatních kategoriích a snažíme se, aby pohyblivé složky mzdy byly vázané na výkon. To nám usnadňuje situaci, kdy vcházíme do období, které někdo nazývá krizí. Já ho nazývám stagnací. Máme lepší schopnost reagovat na aktuální vývoj provozu. Pokud by se situace vyvíjela velmi špatně, máme možnost letos nepřiznat určitou část ročních odměn.

EURO: Neuvažujete o snižování počtu 900 zaměstnanců? KLAS: Snažím se dívat se na podnik v horizontu pěti let, nedělat ad hoc opatření, stop stavy. Pokládám za důležité, aby byl přirozený inflow i outflow. Samozřejmě na konci pětiletého období předpokládám určitou redukci. Ta je ale dána tím, jak jsme schopni optimalizovat technologie nebo procesy v rámci podniku.

EURO: Týdeník EURO loni informoval o podpisu smlouvy mezi katedrou kybernetiky ČVUT a americkou FAA o vyvíjení multiagentních technologií, kdy by letadla mezi sebou sama komunikovala. Neuvažujete o podobné „automatizaci“ i vy? KLAS: Snažíme se vybírat zajímavé projekty studentů a vývojářů, které motivujeme udílením cen. Právě tito lidé jsou v našem hledáčku, ať už z hlediska projektové spolupráce nebo budoucího zaměstnání. Druhou formou spolupráce s ČVUT je velmi pravděpodobné zapojení do projektu výcviku, z něhož možná vznikne Aviation Academy. Cvičíme řídící provozu, ale snažíme se i o výuku techniků, pilotů, managementu a lidí, kteří jsou spojeni s pokrokovými technologiemi. Je možné, že bychom byli schopni dělat veškerou škálu věcí v letectví. A s děkanem dopravní fakulty Petrem Moosem diskutujeme o tom, jak ČVUT zapojit.

*
BOX (CV)
Jan Klas (46)**
Generálním ředitelem ŘLP byl jmenován 1. října 2007. Vystudoval Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině se specializací na letectví. V oboru letového provozu pracuje od roku 1986, přičemž prošel řadou manažerských funkcí. V roce 1999 začal pracovat pro Eurocontrol (Evropskou organizaci pro bezpečnost letového provozu). Je ženatý, má tři děti.

Plné znění rozhovoru na: http://www.euro.cz/

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Kdo vlastní naše pojišťovny?
5 věcí, které si pamatujte o dokumentárním akreditivu
Zdraží plyn v topné sezóně? Jaké faktory ovlivní jeho cenu?
Všude stejně: jak moc riskujete, když používáte univerzální hesla a pořád stejný PIN?
Kdy je vhodná doba pro přezutí a výměnu pneumatik
Auta
VW Arteon je sice moderní, ale výkonem na starší Passat CC…
Kvíz: Znáte tyto přezdívky modelů aut nebo jiných dopravních prostředků?
Galerie: Kdo je konkurencí pro šestiválcový Stinger GT? Nová Kia mnoho soupeřů nemá
Nové Audi A7 Sportback už je jen hybrid. A zatím bez dieselu
Kia Stinger oficiálně přijela na český trh. Je to auto, které má velký potenciál
Technologie
GeForce GTX 1070 Ti už se objevují na fotografiích, prosáklo skóre v 3DMarku
Cnews FM: Microsoft vydal Windows 10 Fall Creators Update [podcast]
Vyšel Total Commander 9.10. Co je nového?
Philips začíná upgradovat své televizory na Android 7.0, na rozdíl od Sony ale ne všechny
Bitcoin na novém rekordu. Právě pokořil cenu 6000 dolarů
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít