Správné zazimování rekreační nemovitosti: bezpečnostní prvky, zásady, pojištění - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Správné zazimování rekreační nemovitosti chrání před počasím a zloději. Pamatujte i na pojištění

,
Správné zazimování rekreační nemovitosti chrání před počasím a zloději. Pamatujte i na pojištění
Zdroj: Profimedia.cz

Správné zazimování rekreační nemovitosti předchází škodám způsobeným zimou i zloději. Kromě bezpečnostních prvků a dodržování zásad ochrany majetku je samostatnou kategorií kvalitní pojištění, které pomůže napravit případné škody, které byly způsobeny.

Dobře uzavřené pojištění nemovitosti a domácnosti sjednané pro vaše rekreační bydlení vám zaplatí případnou škodu, kterou byste si museli jinak zaplatit sami.

Rizika při uzavírání pojistné smlouvy

Každý, kdo uzavírá pojistnou smlouvu, by se měl vyvarovat chyb, které se nejčastěji opakují.

Lidé se například často domnívají, že součástí pojištění stavby je pojištění movitých věcí, což je omyl, který se někdy prokáže až v případě pojistné škody.

„Je výhodné sjednat dva produkty, kdy jedna pojistná smlouva ochrání stavbu objektu a druhá pak chrání její vybavení. Několik stokorun ročně v případě jednoduché chatičky může v případě požáru zajistit finance na stavbu nové,“ radí spoluzakladatel První klubové pojišťovny Marek Orawski.

„Při uzavírání smlouvy se důkladně seznamte s tím, zda se pojištění vztahuje pouze na přesně vyjmenovaná rizika, anebo na všechna rizika, která nejsou v pojistných podmínkách vyloučena, tzv. all risk pojištění,“ upřesňuje Orawski.

V prvním případě si nechte předem vysvětlit a zjistěte si, co se skrývá ve výlukách k pojištění nemovitosti.

Zapamatujte si: Kvalitní pojištění chaty či chalupy stejně jako bytu má automaticky „zaškrtnuta“ všechna nebezpečí: škody vzniklé působením živlů, nehodami, krádeží, loupeží či vandalismem. Nemusíte se pak obávat, zda pojištění kryje i zpětné vystoupení vody z potrubí, poškození tíhou sněhu anebo vytékající vodou z mrazem popraskaného vodovodního potrubí.

Pojistná částka

Pojistnou částku věcí i nemovitosti je třeba zvolit tak, aby odpovídala skutečné hodnotě všech věcí nebo staveb. Některá rizika či předměty jsou pojištěné jen do určité hodnoty. Například sportovní potřeby, drahé předměty, elektronika atd.
Všechny pojišťovny umožňují uzavřít pojistku chalupy či chaty na novou cenu, což je ta, která v případě pojistné události odpovídá aktuálním nákladům na potřebné opravy poškozených nebo zničených stavebních částí.

Zapamatujte si: Pokud částka neodpovídá skutečné hodnotě věcí nebo staveb, je to pro pojišťovny důvod ke snížení pojistného plnění.

Ochrana majetku před zloději

Ze statistického hlediska jsou pro vloupání do objektů nejrizikovější letní a zimní měsíce. Jak postupovat, abychom riziko vloupání minimalizovali?

Investice do elektronického zabezpečení objektu se rozhodně vyplatí, rozhodnutí by ale měl předcházet výpočet ceny zařízení, které bude vybavení chránit.

Zkušenější „kriminálníci“ dobré zabezpečení poznají a o vniknutí do objektu se často vůbec nepokusí.

Jaké je dobré zabezpečení chat a chalup proti vloupání
elektronické zabezpečení (bezpečnostní systém, alarm, fotopast)
viditelné mechanické zabezpečení
okna vybavena bezpečnostním kováním a zámkem
dvojitý zámek s kvalitním kováním na hlavních dveřích
visací zámky s certifikací podle norem na petličce odpovídající bezpečnostní třídy
Pozor: Povědomí o nutnosti zabezpečit hlavní dveře je všeobecně větší než u zabezpečení oken, přitom okny se dovnitř podle policejních statistik dostává více zlodějů než dveřmi. Zloději vnikají do objektů zejména okny (37 procent) a až potom hlavními dveřmi (33 procent).

Čtěte další podrobnosti:

Jak pojistit nemovitost proti vloupání a co dělat, když přistihnete zloděje

 Vloupání - ilustrační foto


Vloupání a krádeži nikdy stoprocentně nepředejdete, ale můžete zlodějům aspoň co nejvíce zkomplikovat práci. K vypáčení dveří často použijí volně dostupné nářadí, které najdou například v kůlně.

„Řada vloupání do chat a chalup jde často na vrub nerespektování zásad zabezpečení majetku. Nářadí a vůbec veškeré předměty, které by mohl potenciální pachatel použít k vloupání, často nebývají řádně uloženy na bezpečném místě a uzamčeny,“ upozorňuje Martin Protiva ze společnosti Ekonomické stavby na „zlozvyk“ chatařů a chalupářů.

Asi nejdůležitějším bezpečnostním opatřením jsou ale především namátkové kontroly objektu a pár opatření, které nasvědčují tomu, že v chalupě někdo pobývá.

V takových případech je vhodné využívat elektronických zařízení se zapínáním osvětlení. Dostupné jsou také inteligentní univerzální systémy řízení domu, kdy se pomocí internetu dají ovládat venkovní žaluzie, topidla a vnitřní i vnější světla.


Plánujete si pořídit kvůli bezpečnosti zbraň:

Čtěte, jak si pořídit zbrojní průkaz

Střelnice České zbrojovky


Účinnou prevencí jsou i přátelští a všímaví sousedé, kteří mohou zanechat stopy ve sněhu. Někdy pomůže i nechat na verandě staré boty, dát na branku zvonek a varování: Pozor, pes! Pořiďte si také některý ze způsobů elektronického zabezpečení, jako je například alarm, fotopast apod.

„Kamerové systémy jsou výborné, ale využívá je málo majitelů jednak kvůli ceně a nutnosti elektrické přípojky. Alarmy jsou nenápadné a nejsou závislé na elektrické energii. Můžou vám na dálku dát okamžitě zprávu a zároveň zalarmovat bezpečnostní službu, která na místo vyšle hlídku,“ dodává Protiva.

Voda, vítr, mráz a srážky

Při vlastním zazimováním chat a chalup si dejte pozor hlavně na vodu. Při zmrznutí se rozpíná o devět procent, což může mít za následek zničené topné systémy, popraskané radiátory nebo zamrzající vodoměry s částí rozvodů.

S tím souvisí další škody, například ty, které způsobí voda vytékající z popraskaného potrubí ve chvíli, kdy rozmrzne.
Bílá technika potřebuje speciální zacházení. Je totiž konstruována pro použití v pokojové teplotě.

V místnostech, kde potřebujeme ponechat zapnutou chladničku s potravinami nebo myčku, temperujeme tak, aby teplota neklesla pod minimální potřebnou teplotu pro chladničku (zjistíte ji podle klimatické třídy uvedené na spotřebiči), nebo pod bod mrazu u myčky. Z té se voda nedá beze zbytku odčerpat.

Pračku nestačí odpojit pouze z elektřiny, je potřeba ji odpojit také od vody. Systém proti vyplavení by ji nedokázal zachránit.


Nepřehlédněte:

Pojištění proti vichřici: o plnění rozhodne definice


Tíha sněhu může poškodit střechu i okapy. Nezapomínejte na to, že za svůj majetek nesete odpovědnost. Zraní-li sníh nebo rampouch padající ze střechy kolemjdoucího chodce, má právo po vás žádat odškodnění. Proti tomu je možné se pojistit tzv. pojištěním odpovědnosti vlastníka budovy a pozemku.

Rizika plynoucí z bouří a krupobití není radno podceňovat. Zjistěte, jak je ve vaší pojišťovací smlouvě definována vichřice. Jsou pojišťovny, které jako vichřici definují vítr s minimální rychlostí 70 km/h naměřené na nejbližší meteorologické stanici.

Zásady správného zazimování chat a chalup
Před odjezdem vypusťte vodu z vodovodního systému včetně bojleru a uzavřete přívod vody. Před vypouštěním vody z ohřívače anebo kotle vypněte elektřinu a zajistěte, abyste je na jaře omylem nezapnuli „nasucho“. Topné těleso by mohlo vyhořet.
Odčerpejte vodu z topení a toalety.
Zkontrolujte střechu. Vyčistěte okapy, aby v nich nečistota nezadržovala vodu a led, který by je mohl poškodit. Vylijte vodu i z nádob na dešťovou vodu.
Zaizolujte proti mrazům studnu.
Zabezpečte se proti škůdcům: textilním a potravinovým molům a hlodavcům. Jídlo vyjma toho konzervovaného odvezte.
Místa náchylná k plísni ošetřete speciálním přípravkem.
Rozmyslete si, co na zimu v objektu ponecháte a co odvezete do bezpečí svého domova. Pokud zde musíte nechat cenné věci, dobře je zamkněte ideálně v místnosti bez oken. Motorku či sekačku upevněte zemním zámkem, případně na dveře či vrata nainstalujte dveřní zábranu. Pořiďte si seznam cenností, případně fotodokumentaci, včetně výrobních čísel. Elektroniku polepte vlastními značkami.
Investujte do mechanického zabezpečení, které je vidět. Některé zloděje odradí bezpečnostní dveře a okna už v počátku.
Investujte i do mechanického zabezpečení, které není vidět jako například bezpečnostní fólie do oken, alarm, vícevrstvé dveře atd.
Dejte pozor, ať věci cenné pro zloděje nejsou vidět nejen okny, ale také nejrůznějšími škvírami a průhledy.

Čtěte také:

Jak reklamovat koupenou nemovitost

 Reality - ilustrační foto

Rozdíl mezi krádeží a loupeží

Jak pojistit dítě na školní rok, mimoškolní aktivity a prázdniny?