Výběr zpráv Protextu ČTK

Protext ČTK

Technologie ARISTON pomohou v Grónsku rozkrýt globální oteplování

Společnost Ariston zůstává věrná svému cíli přinášet pohodlí každému a oznámila úspěšné…

Jak si připomenout 100. výročí založení Československé republiky? Svatováclavským dukátem!

Právě dnes slavíme snad nejvýznamnější výročí, jaké naše republika dosud zažila. Je jím…

Zbrojaři mají pomocníka na ministerstvu obrany. Už čtvrtý rok

Firmám podává pomocnou ruku odboru průmyslové spolupráce. Jeho úkolem je, aby se české…

Rating je dostupnější pro více firem

28. ledna 2008, 00:00 - Petr Kučera
28. ledna 2008, 00:00

Na květnovém sněmu by mohl vystřídat v čele Hospodářské komory České republiky Jaromíra Drábka. Zatím je Petr Kužel jejím viceprezidentem, současně je předsedou představenstva Hospodářské komory hlavního města Prahy. Zeptali jsme se jej mimo jiné, jak hodnotí výslednou podobu vládní reformy, u jejíhož vzniku stál jako předseda daňové komise Hospodářské komory České republiky.

Šéf pražské hospodářské komory Petr Kužel Na květnovém sněmu by mohl vystřídat v čele Hospodářské komory České republiky Jaromíra Drábka. Zatím je Petr Kužel jejím viceprezidentem, současně je předsedou představenstva Hospodářské komory hlavního města Prahy. Zeptali jsme se jej mimo jiné, jak hodnotí výslednou podobu vládní reformy, u jejíhož vzniku stál jako předseda daňové komise Hospodářské komory České republiky.

Hospodářská komora připomínkovala reformní novely. Na co jste v tomto směru nejvíc pyšný, že se vám povedlo prosadit?

Souhlasili jsme s nutností změn, které by zabránily dalšímu narůstání deficitu veřejných rozpočtů. Ale zároveň jsme požadovali, aby vedly ke snížení daňového zatížení podnikatelů a ke zjednodušení stávající legislativy, zejména v oblasti daní. Také jsme chtěli odstranit některé zásadní překážky, jež brání rozvoji podnikání. Za pozitivní změnu považujeme zejména snižování daňové zátěže, kterou pochopitelně přivítali všichni podnikatelé. Každé snížení daně z příjmu právnických osob podporuje podnikatelskou aktivitu a zvyšuje atraktivitu České republiky pro investory.

 

Máte nějaký konkrétní příklad toho, co jste v daňové oblasti prosadili?

Podařilo se nám mimo jiné prosadit dodanění závazků. Tedy: Pokud mně jako podnikateli někdo dluží, tak finanční úřad mu po 36 měsících tento jeho závazek dodaní. Já sice ty peníze stejně nikdy neuvidím, ale aspoň je tam nově nějaký bič na dlužníky a signál, že takové jednání není beztrestně možné.

 

Jak jste spokojeni s dosavadní činností vlády Mirka Topolánka?

Přivítali jsme zejména snahu snížit obrovskou byrokratickou zátěž, která má do roku 2010 klesnout o 25 procent, což přinese růst HDP okolo 2,3 procenta.

Jste při připomínkování zákonů u této vlády úspěšnější než u předchozích kabinetů vedených ČSSD?

PETR KUŽEL

Narodil se 11. března 1962 v Praze. Je viceprezidentem Hospodářské komory ČR a předsedou představenstva Hospodářské komory hlavního města Prahy. Vystudoval Střední průmyslovou školu dopravní. Do roku 1992 pracoval v ČSAO a Pragoinvestu, poté se stal podnikatelem v oborech stavebnictví, realit, pojišťovnictví, reklamy a cenných papírů. Je také členem dozorčí rady České pošty, zastupitelem hlavního města Prahy a členem Rady městské části Praha 13. Petr Kužel je ženatý a má tři děti (3, 9 a 23 let). Mezi jeho zájmy patří myslivost, golf, motorismus, potápění, lyže, ale zejména chalupářství.

Řekl bych, že ano. Ale je velice těžké přesvědčit všechny koaliční partnery o tom, co podnikatelská sféra potřebuje.

 

PRAHA JE NÁSTUPIŠTĚ DO CELÉ REPUBLIKY

Co podle vás vede firmy ke členství v Hospodářské komoře hlavního města Prahy?

Firmy zajímá, co se děje v Praze, kde mohou získat zakázku. Chtějí se dozvědět více informací souvisejících s podnikatelským prostředím a mít potřebný servis. Podnikatelé nemají čas, proto oceňují služby, které komora nabízí. Může jim pomoci i v tom, jak některé dveře lépe otevřít.

 

Vyloučili jste už nějakou firmu?

Za deset let se nám to stalo jednou, a to v roce 1999, ale to byla výjimka.

 

Můžete upřesnit důvod?

Firma neplnila – ani po avízu – závazky vůči jinému členu komory, a tím porušila etický kodex.

 

Mají podnikatelé v Praze nějaké specifické problémy? Podle našich průzkumů v jednotlivých regionech se na prvních místech umísťují okruhy, které jsou ve všech krajích stejné.

Máte pravdu, je celkem jedno, jestli někdo podniká v Praze nebo v Aši. Největším nepřítelem je zejména byrokracie a nepřehlednost zákonů. Podnikatel musí vynaložit hodně času – nebo peněz – aby se v tom vůbec vyznal. Specifickým pražským problémem je snad jen špatná dopravní obslužnost…

 

Chybějící dálnice, obchvaty nebo problémy s parkováním jsou mezi nejčastějšími omezeními ve většině regionů. Co konkrétně v tomto směru řešíte v hlavním městě?

Dohodli jsme s magistrátem servis na našem webu, informující o plánovaných uzavírkách ulic. Díky tomu se podnikatelé o dopravních komplikacích dozvědí včas, případně také o možnostech alternativního řešení.

 

Dokončení Pražského okruhu se stále odsouvá, důvodem jsou „náhle zjištěné“ problémy s výkupy pozemků. Není to ve špatné přípravě a koordinaci projektu ze strany úřadů, které naslibovaly nereálné termíny?

Další část Pražského okruhu se měla začít stavět už asi před pěti lety, ale termín se – pokud jsou mé informace úplné – prodloužil kvůli takzvaným ekologům. Zákon dovoluje určitým skupinám lidí, kteří si říkají ochránci přírody a ekologové, že bez udání důvodu mohou celý proces před zahájením stavby zastavit nebo velmi prodloužit. Týká se to schvalování územního rozhodnutí a stavebního povolení. To je hlavní problém! Tady nejde o nepřipravenost státu či města.

Velkým problémem Prahy je také parkování v centru i na okrajích města.

To se hodně zlepšuje. Hlavně v posledních pěti až šesti letech vynakládají jak hlavní město, tak i soukromí investoři velké prostředky na výstavbu parkovišť a garáží.

 

Jak jste lobbovali za podnikatele ohledně rozšiřování zón placeného stání v širším centru města?

Chtěli jsme, aby byl přesně vymezen prostor pro rezidenty a pro podnikatele. Dále aby bylo zohledněno, že firma může vlastnit více než jedno auto. Nebo aby zákazník mohl zaparkovat co nejblíže navštívené firmy. Samozřejmě se jedná o zvýšení nákladů, a to není příjemné. Současně ale vím, že někteří majitelé nemovitostí, aby nepřišli o svého nájemce – podnikatele – snižují nájemné právě o částku na parkovací kartu – či alespoň o její část.

Které další záležitosti aktuálně řeší pražská komora se zástupci hlavního města? A jak spolu vůbec vycházíte?

Náš vztah budujeme mnoho let a snažíme se oboustranně si vycházet vstříc. Mimo jiné jde o společné přijímání delegací nebo odjíždění na mise mimo Českou republiku. Je zcela evidentní a vyčíslitelné, že takové návštěvy pak přinášejí prospěch nejen pražským podnikatelům. Vždyť hlavní město je jenom „nástupiště“ do celé republiky!

 

VYBRANÉ PROJEKTY PRAŽSKÉ KOMORY

 • Rating MSP

   I malé a střední firmy mohou mít svůj rating,

   tedy objektivní pohled na své ekonomické

   zdraví.

Praha technická    Poznávání technických a technologických

   památek formou zážitkové turistiky.

ISO 9001:2000

   Komora přispěje malým pražským firmám

   částkou 100 000 korun k získání certifikátu

   ISO 9001.

Kulinářská akademie

   Studium pro kuchaře a cukráře.

  • *• Focus on human    Předávání zkušeností mezi malými a velkými    podniky v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Podrobný přehled projektů najdete na www.hkp.cz. Projekty mohou využívat i ti, kdo nejsou členy pražské komory. KOMORA PŘED JARNÍM SNĚHEM Jste viceprezidentem celostátní Hospodářské komory. Chcete na květnovém sněmu kandidovat na funkci prezidenta? Ano.   Co chcete zlepšit nebo dělat jinak? Stále je co zlepšovat. Svůj „volební program“, svoji vizi, včas a podrobně představím kolegům a médiím. Na druhou stranu je nutno říci, že byl udělán velký kus práce a Hospodářská komora České republiky je dnes významnou institucí. Otevřel byste znovu otázku povinného členství podnikatelů v komoře? To je otázka, která je mnoho let stará, nevím jestli sem vůbec patří. Já osobně nejsem a nikdy jsem nebyl pro povinné členství v komoře. Hospodářská komora je opravdu významnou institucí, což je znát i na vztahu nejvyšší politické reprezentace k nám. V mnohých státech, kde mají povinné členství, nemá komora potřebnou vnitřní aktivitu, aby rozvíjela své portfolio. Když někam vstoupíte dobrovolně, tak od toho chcete něco získat, něco pro sebe udělat. Povinné členství by přineslo mnoho pasivních členů.   V posledních letech vznikla řada menších podnikatelských sdružení. Nevnímáte jejich existenci jako zbytečné drobení sil podnikatelů či dokonce jako konkurenci? Nebo platí, že čím víc podobných podnikatelských hlasů, tím lépe třeba při jednání s vládou? Nejde o to, jestli někdo podnikatelské hlasy drobí, nebo ne. Lidé, kteří zakládají taková sdružení, chtějí, aby jejich hlas byl někde slyšet. Ale když se podíváte, koho zastupují, bývá jejich členská základna většinou tak mizivá, že je slyšet pouze ony zakladatele. Jsou ale i sdružení, která svou činnost dělají dobře, mají úspěch a rozvíjejí se. Většinou je tomu tak u specializovaných živnostenských společenstev, což je určitě v pořádku.   Od našich čtenářů se občas ozývají hlasy, že Komora je v zastupování podnikatelů málo radikální. Neřekl bych. Předloni jsme například podali ústavní stížnost na zákoník práce, podobnými kroky evidentně nestojíme nikde v koutě. Snažíme se také zlepšit přehlednost a kvalitu zákonů obecně. Jsme připomínkovým místem a snažíme se ze všech sil, abychom vždy našli řešení vyhovující jak podnikatelům, tak předkladatelům – tedy vládě nebo sněmovně.   RATING JE DOSTUPNĚJŠÍ PRO VÍCE ZÁJEMCŮ Významným projektem Hospodářské komory hlavního města Prahy je Rating malých a středních podniků, o němž jsme v Profitu už několikrát psali. Kolik jím dosud prošlo firem? Projekt je v pátém roce. Ratingem už prošlo kolem dvanácti tisíc firem, právě za uplynulý rok se jejich počet radikálně zvýšil.   Mohou o něj žádat pouze pražské firmy? Tento náš projekt nabízejí i krajské komory, ale informace dostanete celkem na 77 místech po celé republice. Je tedy jasné, že o rating mohou snadno požádat i mimopražské společnosti. Vaši čtenáři se dozvědí více na www.ratingmsp.cz. Chystáte v projektu nějaké změny? Právě nedávno jsme okruh firem, které o rating mohou požádat, rozšířili. Původně musely mít roční obrat 10 až 300 milionů korun, nyní je přístupný pro firmy s obratem od šesti do 500 milionů. Dále oslovujeme zástupce měst a obcí s nabídkou, aby tento systém využívali při výběrových řízeních.   Hodně se mluví o kandidatuře Prahy na pořádání olympijských her. Berete to jako příležitost, nebo jako něco, co odčerpá peníze od potřebnějších projektů?**

Vůbec se olympiády nebojím. Praha potřebuje zlepšit infrastrukturu, a na to jsou potřeba peníze. Byli jsme se zeptat kolegů v Aténách, co jim olympiáda přinesla. A z jejich úst zcela jasně zaznělo, že již dva roky před zahájením na hrách začali vydělávat, poté i v jejich průběhu z reklamy, vstupného, merchandisingu, a z výhod žijí i po skončení. Jsme tedy jednoznačně pro. Osobně všude zdůrazňuji, že olympiáda nebude mít přínos jenom pro Prahu, ale pro celou republiku. Jsme tak malí, že je všude blízko. Praha má do regionů nasávací efekt!


Sdílení

Líbí se Vám tento článek?
Sdílejte ho

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Čtěte také

Komentáře

Finance
Nové zálohy pro OSVČ v roce 2019: kolik a kdy si změnit platební příkazy?
Jde česká volební účast do kopru?
Podporu z pracáku nedostanete vždy a její součástí mohou být poukázky (1)
Kam plyne zisk 76 miliard Kč z českých bank?
Je výhodnější jít do důchodu v prosinci 2018 či v lednu 2019?
Auta
Seat Tarraco: Španělská Škoda Kodiaq se začala vyrábět. V…
Vypínání válců u benzinových motorů: elegantní způsob snížení spotřeby
Škoda Kodiaq GT vyráží na čínský trh. Čeští zájemci mohou zatím pouze doufat
Účet za Dieselgate má v případě Audi hodnotu 21 miliard korun. V problémech je i Opel
BMW X7 bylo odhaleno. Jak si stojí ve srovnání s Q7, Range Roverem a Mercedesem GLS?
Technologie
Jaký bude výkon architektury AMD Zen 2? IPC by se prý mohlo zlepšit o zhruba 13 %
Apple dá sbohem Intelu. Do Maců prý od roku 2020 bude instalovat vlastní čipy
Intel chystá velkou reorganizaci továren. Rozdělí se na tři části, jejich šéf odejde
Google slibuje revoluci. Digitální zoom v Pixelu 3 má být srovnatelný s optickým
Prohlížeč Seznam.cz synchronizuje otevřené stránky a překládá v pěti jazycích
Hry pro příležitostné hráče