Půjčí mi banka na podnikání?

22. listopadu 2004, 00:00 - TOMÁŠ STINGL, GABRIELA ŘÍHOVÁ A ROBERT ŠIMEK
22. listopadu 2004, 00:00

TEST PROFITU Jak těžké je půjčit si peníze na podnikání? Redaktoři Profitu otestovali tuzemské banky. Ukázalo se, že cesta k podnikatelskému úvěru není zdaleka tak lehká, jak finanční domy deklarují.

TEST PROFITU

Jak těžké je půjčit si peníze na podnikání? Redaktoři Profitu otestovali tuzemské banky. Ukázalo se, že cesta k podnikatelskému úvěru není zdaleka tak lehká, jak finanční domy deklarují.

Z osmi oslovených bank, které na domácím trhu nabízejí podnikatelské úvěry, dvě udělení půjčky rovnou zamítli. Dokonce nám jejich pracovníci doporučovali konkurenci. Navzdory reklamním slibům, ani u zbylých šesti by nebylo získání úvěru právě jednoduchou záležitostí. Někde žádají desítky dokumentů, jinde je problémem záruka za úvěr. Bankéři obvykle chtějí, aby měl podnikatel nejméně dvakrát větší roční obrat, než je výše půjčky. Ideální garancí je nemovitost. Její odhadní cena by však měla být minimálně třikrát vyšší než úvěr. A jaké jsou další požadavky? Všechny banky se shodují, že podnikatel musí mít alespoň dva roky praxe v oboru. Musí se rovněž vykázat daňovým přiznáním, které je rozhodujícím dokumentem nejen pro udělení půjčky, ale také pro určení konkrétního úroku. Ten většinou není pevně dán a bankéř ho stanovuje každému klientovi individuálně. Také rychlost vyřízení úvěru je různá. Většina bank tvrdí, že jej poskytne do tří dnů. To se ale ve skutečnosti týká jen schválení půjčky. Získání peněz pak oddalují další administrativní úkony. Podnikatel musí sehnat potřebné doklady, dlouho může trvat odhad nemovitosti, některé banky vyžadují několik dní i na přípravu smlouvy. Od momentu, kdy začne podnikatel o úvěr žádat, až do chvíle, kdy má peníze reálně k dispozici, tak často uplyne i

několik týdnů. Abychom zjistili, zda lákavé informace, které banky zveřejňují, odpovídají realitě, obešli jsme jejich pražské pobočky s fiktivním příběhem. Vydávali jsme se za začínajícího podnikatele, který potřebuje půjčit (viz rámeček).

JAK ZNĚLA NAŠE LEGENDA?

Vyučený kuchař dostal zajímavou nabídku na pronájem restaurace. Potřebuje 800 tisíc korun. Polovinu na rekonstrukci hostince, nákup vybavení a surovin, zbytek na placení pronájmu. Restaurace je na okraji Prahy. Náš smyšlený podnikatel tři roky pracuje na živnostenský list a podává řádně daňová přiznání. Jeho roční obrat se loni pohyboval v řádech sta tisíců korun. Po rodičích zdědil domek v hodnotě tří milionů. Tím chce za úvěr ručit. Peníze potřebuje co nejrychleji, aby mu pronájem restaurace nevyfoukl někdo jiný. Podoba smyšleného příběhu není náhodná. Chtěli jsme popsat situaci, která je celkem obvyklá. Začínající podnikatel, zajímavá příležitost, nedostatek peněz. Na druhou stranu jsme se snažili, aby šance na získání úvěru byla reálná. Proto jsme živnostníka vybavili nemovitostí a žádali relativně přijatelnou částku. CO JSME ZJIŠŤOVALI? Při testu jsme se zaměřili na čtyři kritéria. Zaprvé na to, jakou šanci na úvěr podnikatel u jednotlivých bankovních domů má. Některé banky kladou důraz na ručení, jiné se zaměřují na ekonomickou výkonnost podnikatele. Ptali jsme se i na administrativní zátěž, zejména množství dokladů, které musí žadatel předložit. To souvisí s rychlostí vyřízení úvěru. I když většina bank inzeruje, že půjčku lze získat do tří dnů, skutečná doba může být podstatně delší. V neposlední řadě jsme sledovali i formální úroveň služeb při návštěvě banky. Jak dlouho musí klient čekat, než se dostane na přepážku, nakolik jsou úředníci schopni poskytnout přesné informace, jak s klientem jednají. Aby byly výsledky srovnatelné, navštívili jsme pobočky, které stojí všechny v centru Prahy a jsou si podobné velikostí. Po návštěvě jsme porovnávali, nakolik se shodují informace úředníků s tím, co banky oficiálně uvádějí. Mezi čtyřma očima nám úředníci mnohdy sdělili poznatky, které banky ve své oficiální prezentaci opomíjejí.

ŽIVNOSTENSKÁ BANKA: Peníze už za dva dny

Pobočka Živnostenské banky se nachází na rohu Lazarské a Spálené ulice. Informace o podnikatelském úvěru zde poskytne kterýkoliv z přítomných pracovníků. Úředník u nejbližšího stolku právě telefonoval, museli jsme asi čtyři minuty počkat. Když ukončil telefonát, velmi se omlouval. Úvěr na pronájem restaurace podle něj není žádný problém. Bance postačí jen daňová přiznání za poslední dva roky a výpisy z běžného účtu za poslední tři měsíce. Když jsme přislíbili, že vše přineseme, předal nám rovnou žádost o úvěr, kterou si můžeme dopředu vyplnit. Na základě předložených údajů bankovní úředník vypočítá, zda a v jaké výši nám banka může úvěr poskytnout. To prý trvá přibližně jeden až dva dny, pak je cesta k penězům volná. Typ ručení je možno si zvolit. Příjemné jednání nám bohatě vynahradilo počáteční čekání. Rozhovor trval asi deset minut.

OFICIÁLNÍ INFORMACE

Název produktu: Investiční úvěr XL Maximální výše úvěru: 800 tisíc korun Úrok: 9,5 procenta Splatnost: 3 roky Rychlost vyřízení: do 3 dnů Základní podmínky udělení: ručení bianco směnkou, živnostenský list, daňová přiznání za poslední 2 roky, potvrzení o bezdlužnosti, výpisy z běžného účtu za poslední 3 měsíce, roční obrat do 30 milionů korun ČESKÁ SPOŘITELNA: Hodně času, hodně dokladů Získání úvěru v České spořitelně je náročné na čas i na nervy. Sehnat vhodného firemního poradce není lehké. Je totiž jen ve vybraných pobočkách, například v Rytířské, a je proto dobré si s ním předem sjednat schůzku. Jinak se může stát, že nebude mít momentálně čas. Vedle dokladu o právní subjektivitě, tří daňových přiznání za předchozí roky, oprávnění k podnikání, aktuálních účetních výkazů a podnikatelského záměru musíte k žádosti přiložit řádově desítku další dokumentů. Ručení nemovitostí a prokázání vlastnictví je nutností. Posouzení žádosti vychází i ze zkoumání v terénu - banka posuzuje lokalitu podnikání i předchozí podnikatelské úspěchy žadatele. Je nutné mít předem rozpracován investiční plán. Vlastní investiční náklady mají pokrýt nejméně 15 procent ze žádané částky úvěru. Za vedení úvěru banka inkasuje 300 korun měsíčně. Úrok činí 8 až 9 procent. Úroková míra je sice relativně nízká, ovšem vyřízení tohoto úvěru trvá déle. OFICIÁLNÍ INFORMACE Název produktu: Mikro a malé úvěry pro podnikatele

Maximální výše úvěru: podle typu úvěru

Úrok: 8-9 procent

Splatnost: do 5 let

Rychlost vyřízení: do 5 dnů posouzení, následně se čeká na předložení faktur o investici

Základní podmínky udělení: celá škála zajišťovacích instrumentů, úvěry nelze poskytovat ke spekulativním obchodům

CITIBANK: Na restauraci nepůjčíme

Citibank jsme navštívili v pobočce v Rytířské ulici. První překvapení zažije návštěvník v okamžiku, kdy se chce na něco informovat ve vrátnici, a ta zeje prázdnotou. Když se recepční konečně objevila, sdělila, že informace o podnikatelském úvěru poskytuje zaměstnankyně, která v budově v současné době není. Ptali jsme se, kdy bude. Recepční odpověděla, že snad druhý den. Po krátkém uvažování ji napadla ještě jedna pracovnice, která by mohla o podnikatelském úvěru vědět, a tak jí zatelefonovala. Dotyčná byla přítomna a recepční nám ochotně předala sluchátko. První otázka bankéřky na druhém konci aparátu byla, čeho že se náš podnikatelský úvěr týká. Když jsme řekli, že potřebujeme peníze na pronájem restaurace, odpověděla: „Tak to vás zklamu. Na pohostinské a restaurační záměry podnikatelské úvěry neposkytujeme. Zkuste to u konkurence.“ Vrátili jsme sluchátko recepční a ta se mile rozloučila slovy: „Aspoň jsem vám ušetřila druhou cestu.“

OFICIÁLNÍ INFORMACE

Název produktu: Investiční úvěr Maximální výše úvěru: stanovuje se individuálně Úrok: stanovuje se individuálně Splatnost: do 7 let Rychlost vyřízení: v závislosti na předložení dokumentů Základní podmínky udělení: obrat 3 až 60 milionů korun, minimálně 2 roky podnikání v oboru, specifikace účelu úvěru GE CAPITAL BANK: Počkejte tři týdny V pobočce GE Capital bank v Opletalově ulici jsme neuspěli. Úřednice nám sdělila, že podrobnější informace o podnikatelských úvěrech poskytuje v P raze jen jediná pobočka GE Capital, a to úvěrové oddělení na Flóře. Tam jsme měli více štěstí. Bankéř nám v separované místnosti ochotně vysvětlil náležitosti malé podnikatelské půjčky. Ručení domem se mu zdálo dostatečné, problémem ale byla finanční výše půjčky. Podle bankéře je možné poskytnout úvěr zhruba do výše poloviny podnikatelova obratu z předchozího roku. Na půjčku 800 tisíc korun je tedy potřeba prokázat, že měl žadatel obrat alespoň milion a půl. Problémem by byla i rychlost udělení úvěru. Potřeba jsou podle bankéře tři týdny. První na odhad nemovitosti, druhý na schválení úvěru, třetí na vypracování smlouvy. Formality na katastru nemovitostí se prý mohou protáhnout dokonce na měsíce. Banka ale umožňuje za poplatek tisíc korun udělit úvěr ještě před dořešením všech katastrálních formalit. Úředník upozornil, že do konce roku odpustí banka žadatelům pětitisícový poplatek za schválení půjčky. Zbývá poplatek za vedení úvěru. Ten je půl procenta z jeho výše, minimálně však pět tisíc korun. OFICIÁLNÍ INFORMACE Název produktu: Malá podnikatelská půjčka

Maximální výše úvěru: 5 milionů korun

Úrok: stanovuje se individuálně

Splatnost: do 6 let

Rychlost vyřízení: odhad nemovitosti do 10 dnů, rozhodnutí o půjčce do 3 dnů

Základní podmínky udělení: ručení nemovitostí, dva roky podnikání, sídlo v ČR

KOMERČNÍ BANKA: Na 800 tisíc jsou nutné tři miliony

V Komerční bance na Národní třídě nabízejí rychlý a zjednodušený Profi úvěr. K žádosti o něj je nutno přiložit daňové přiznání za předešlý rok, poslední zdaňovací výkaz, ukončený výkaz zisků a ztrát a rozvahu. Později je nutné předložit také potvrzení o bezdlužnosti od finančního úřadu a doklad o splacení závazků. K získání úvěru v hodnotě 800 tisíc banka požaduje předešlý obrat kolem tří milionů korun. Bankovní úřednice však naznačila, že pokud se nám podaří domluvit s účetní náležitou úpravu výkazů, zvýší se tím pravděpodobnost získání úvěru. Banka rozhodne o jeho udělení do druhého dne. Ještě v létě se platil za rozhodnutí poplatek 600 korun, nyní je již zdarma. N a základě rozhodnutí lze podepsat smlouvu a do druhého dne již čerpat peníze z účtu, který si musí podnikatel u banky založit. Do žádosti musí sice uvést, na co úvěr žádá, není ale potřeba dokazovat, že peníze využil tímto způsobem. Úrok je závislý na délce splatnosti a čerpané částce. Pohybuje se mezi 7 až 12 procenty. Správa úvěru přijde na 400 až 600 korun měsíčně. Pokud je podnikatel již nějakou dobu klientem Komerční banky, je to výhoda. Ať už při posuzování žádosti, či při určování výše úroku. Maximální splatnost úvěru je pět let, nejvyšší částka, kterou banka půjčí jsou čtyři miliony korun.

OFICIÁLNÍ INFORMACE

Název produktu: Profi úvěr Maximální výše úvěru: 4 miliony korun Úrok: 7-12 procent Splatnost: do 5 let Rychlost vyřízení: do jednoho milionu 3 pracovní dny, nad jeden milion do 5 pracovních dnů Základní podmínky udělení: účetní závěrka včetně daňového přiznání a zprávy auditora (pokud má klient tuto zprávu k dispozici), aktuální výkazy v rozsahu rozvahy a výkazů zisků a ztrát včetně doplňujících údajů (u podvojného účetnictví), kopie přiznání k dani z příjmů včetně příloh, čestné prohlášení o tom, že nemá závazky po lhůtě splatnosti ČSOB: Trojnásobná cena nemovitosti Československou obchodní banku jsme navštívili v Anglické ulici. Bankovní úřednice nás přijala ve druhém patře budovy, které je určeno jen pro business klientelu. Informovala, že rozhodujícími dokumenty pro udělení úvěru jsou daňové přiznání a výpisy z účtu za posledních šest měsíců. Další dokumenty je možné dodat až v průběhu vyřizování půjčky. Bankéřka upozornila, že je nutné podílet se na spolufinancování projektu, na který je půjčka určena, a to minimálně ve výši dvaceti procent celkové částky. Podle míry spoluúčasti se prý odvíjí i konkrétní výše úroku. Na dotaz, s jakou úrokovou mírou můžeme zhruba počítat, však nejprve úřednice nedokázala odpovědět. Po desetiminutové konzultaci s kolegyní nám nakonec sdělila, že úrok kopíruje mezibankovní PRIBOR a po úpravě podle ratingu klienta může činit asi 10,1 procenta. Ručení nemovitostí je vhodné. Stanovení odhadní ceny domu prý ale výrazně prodlužuje vyřízení úvěru. Odhad stanovuje odhadce, kterého určí banka. Bankéřka zdůraznila, že odhadní cena bývá obvykle podstatně nižší, než je tržní cena domu. Dodala, že odhadní cena nemovitosti musí být zhruba třikrát vyšší než úvěr, za který chceme touto nemovitostí ručit. OFICIÁLNÍ INFORMACE Název produktu: Malý investiční úvěr

Maximální výše úvěru: 3 miliony korun

Úrok: pohyblivý, ve vazbě na PRIBOR

Splatnost: do 10 let

Rychlost vyřízení: do týdne, podle vytížení pobočky

Základní podmínky udělení: předložit daňové přiznání za předchozí dva roky, prokázat bezdlužnost vůči ČSSZ a finančnímu úřadu, dodat živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku

HVB BANK: Zkuste to u konkurence

Výrazná budova HVB Bank na náměstí Republiky připomíná nádraží. Není zde příliš útulno a chybí jakékoliv sedačky, dokonce i všichni zaměstnanci stojí. Čekání ve frontě naštěstí netrvalo ani půl minuty. Úřednice, které jsme řekli, že nás zajímá podnikatelský úvěr, viditelně znervózněla. Řekla „moment“ a odběhla k jinému stolku, kde se chvíli radila s kolegou. Zřejmě nebyla úspěšná, protože za okamžik pro změnu něco hledala v počítači. Po pár minutách se vrátila k našemu stolku. Zeptali jsme se, zda je získání podnikatelského úvěru tak obtížné. Řekla že ne, ale že budeme muset navštívit jinou pobočku. Naším odchodem se jí viditelně ulevilo. Navštívili jsme tedy pobočku v Jugoslávské ulici. Recepční nás poslal do prvního patra, kde byly dvě přepážky, mezi kterými se pohybovala jediná úřednice. Před námi byli dva zákazníci. Po patnácti minutách jsme se dostali na řadu a sdělili, že bychom potřebovali peníze na pronájem restaurace. Úřednice se na minutku vzdálila, aby se poradila s kolegou. Po návratu nám sdělila, že banka na tyto účely úvěr neposkytuje, abychom to zkusili u konkurence. Doporučila Komerční banku nebo Českou spořitelnu.

OFICIÁLNÍ INFORMACE

Název produktu: Business konto Maximální výše úvěru: 800 tisíc korun Úrok: 11,75 procenta Splatnost: 1 rok Rychlost vyřízení: dle předložení dokumentů Základní podmínky udělení: ukončené účetní období (12 měsíců), pozitivní vývoj na účtu, žádné negativní informace v Bankovním a Centrálním registru úvěrů, roční obrat do 50 milionů korun, úvěr poskytován bez zajištění RAIFFEISENBANK: Určitě vám vyhovíme V liduprázdné Raiffeisenbank na Karlově náměstí poskytla informace o mikroúvěru přímo ředitelka pobočky. Nejprve se ovšem pečlivě vyptala na podrobnosti o restauraci, na kterou půjčku požadujeme a na naše předešlé působení v oboru. Banka by vedle standardních dokladů požadovala nejen předložení loňského daňového přiznání, ale i předběžné výkazy za letošek. Potvrzení o „bezdlužnosti“ stačí předložit až při podpisu smlouvy. V případě krytí úvěru nemovitostí by nebyl potřeba ručitel. Odhadce na dům si zajišťuje žadatel sám. Minimální úrok, se kterým je třeba počítat, je 7,69 procenta. Pravděpodobně by byl ale vyšší, v závislosti na ratingu, kterého klient dosáhne. K jeho stanovení slouží i sedmistránková žádost. V té banka zjišťuje například i to, jestli má podnikatel stálé odběratele a dodavatele. Na naši otázku, zda je reálné požadovaných 800 tisíc získat, bankéřka odpověděla, že šance je značná. Před námi prý banka udělila úvěr v podobné výši podstatně rizikovějšímu klientovi. OFICIÁLNÍ INFORMACE Název produktu: Mikroúvěr

Maximální výše úvěru: 1 milion korun

Úrok: podle ratingu

Splatnost: do 4 let

Rychlost vyřízení: do 3 dnů

Základní podmínky udělení: daňové přiznání za dva roky, ručení nemovitostí, termínovaným vkladem, bankovní zárukou nebo pohledávkami, dále dle specifikace pobočky 

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Když za škodu může sport...
O dědictví IV: Dědit, či darovat?
3 věci, na které není dobré zapomínat před odjezdem na služební cestu
Daňové přiznání za rok 2017: Změny u daňového zvýhodnění na děti a daňového bonusu
Bez potřebné doby pojištění vám důchod nedají
Auta
Retro: Kolik stála nová auta v listopadu 1989 a o kolik…
Kvíz: Víte, co se děje, když se na přístrojové desce rozsvítí tyto kontrolky?
Arrivo je systém, díky kterému pojede i Dacia Duster nebo Fabia 1.2 HTP 320 km/h
Škoda Superb 2.0 TSI 4×4 vs. BMW M760Li xDrive: Přesné porovnání neporovnatelného
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Technologie
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Procesory ARM proráží už i v superpočítačích. Na ThunderX2 s jádry Vulcan sází sám Cray
Parádní akce: Samsung Galaxy S7 za 8200 Kč a S7 Edge za 10 600 Kč
Mlácení dělníků, smrt v kantýně aneb Jak se dělá iPhone X
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít