Propadající premiant

01. června 2012, 14:31 - ing. Marcela Alföldi Šperkerová
01. června 2012, 14:31

Projekty z oblasti IT ministerstva práce a sociálních věcí budí pochybnosti nejenom svou nefunkčností, ale i stamilionovými výdaji

Býval to jeden z premiantů vlády. Okamžitě po svém nástupu kabinet zasypával desítkami nových norem. V cuku letu připravil reformu sociálních dávek, důchodovou reformu, novelu zákoníku práce a řadu dalších změn. S jejich podobou šitou horkou jehlou byl sice vyjma vládní koalice málokdo spokojen, ale to ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka (TOP 09) nezastavilo. Od Nového roku se mu přestalo dařit. Zpackaný nástup sociální reformy prezentovaný především absolutní nepřipraveností a kolapsem nových informačních systémů neunikl pozornosti veřejnosti. A spolu s ním ne zcela průhledné čachry se zakázkami na informační systémy a IT techniku. Zbídačení zaměstnanci úřadu práce odhodili i přes loňské masové propouštění strach ze ztráty pracovního místa a neváhali v tisku i televizních reportážích předvádět, jak v praxi vypadá reforma z pera Jaromíra Drábka a jeho nejbližšího souputníka Vladimíra Šišky. Trpělivost došla i dalším. Neparlamentní lidovci se obrátili na Úřad na ochranu hospodářské soutěže a na Úřad na ochranu osobních údajů. Na jejich popud senátoři minulý týden odhlasovali, aby se přezkumem zakázek na nový informační systém zabýval i Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Nadační fond proti korupci dokonce podal na ministra a jeho náměstka Šišku trestní oznámení. Po odvolání ministra volají i všudypřítomní kritici jakýchkoli kroků vládní koalice – sociální demokracie a odbory. Aureola snaživého premianta začíná slábnout. ===== Nevýhodný monopol?

Na svou obhajobu nejvyšší představitelé resortu práce uvádějí, že přechodem na nevyzkoušený a narychlo zaváděný software ušetří stovky milionů korun ročně. Taktně přitom zamlčeli, že opouštějí po 18 let dodávané aplikace od společnosti OKsystem, do jejichž vývoje resort za uvedený čas investoval více než dvě miliardy korun. Ty teď přijdou vniveč, což slovy náměstka Šišky znamená jediné: „Že napříště budeme šetřit veřejné prostředky.“ Ministr a jeho náměstek v lednu horlivě ukazovali, že dosavadní systémy přišly ročně na více než 400 milionů korun, zatímco ty nové letos vyjdou na 214 milionů korun. Tento odhad už ale nyní korigovali. „Za administraci dávek na Úřadu práce plánujeme letos zaplatit 250 až 300 milionů korun,“ opravuje náměstek Šiška. Spolupráce s firmou OKsystem, již si například předchozí ministr a nynější premiér Petr Nečas nechal prověřit u antimonopolního úřadu, musela skončit „z důvodu snížení nákladů, přechodu na jinou filosofii systémů a otevření MPSV dalším dodavatelům“. „Jinými slovy: cílem bylo ukončit monopolní postavení jednoho subjektu, které bylo pro stát nevýhodné,“ tvrdí Šiška. Jenže oněch uváděných až tři sta milionů korun zdaleka nejsou všechny výdaje na nové systémy úřadu práce, jak by se z ministerských prohlášení mohlo zdát. Naopak resort vydá další stovky milionů až miliardy korun. Částka, již do loňského roku platil společnosti OKsystem, přitom vedlen vývoje aplikací pro administraci dávek a další činnosti úřadu práce zahrnovala jejich údržbu, servis desk, školení, licence a archivaci. Ministerstvo se ale i nadále tvrdošíjně drží původní premisy o stamilionových úsporách. Pravidelně také informuje o tom, že nové informační systémy si již „sedají“ a administrace a výplaty dávek se bez problémů stíhají v termínech. Jenže zhroucení zaměstnanci Úřadu práce s těmito proklamacemi nesouhlasí a volají po návratu k původním aplikacím značky OK. ===== Plané sliby

Když ministr Drábek poprvé informoval o plánu sloučit právně samostatné úřady práce do jednoho subjektu a převést na něj výplatu všech nepojistných dávek, tvrdil, že žádné nové výdaje na IT nevzniknou a vše se vyřeší v rámci úprav nynějších systémů. O několik měsíců později názor změnil a sliboval otevřené výběrové řízení. Jenže pak vytřel všem zájemcům zrak, když se rozhodl použít rámcovou smlouvu, již v roce 2008 uzavřelo ministerstvo vnitra se společností Fujitsu, a to na dodávky licencí produktů Microsoft. V polovině loňského července proto ministerstvo vnitra a Drábkův úřad uzavírají s Fujitsu prováděcí smlouvu. „Původní smlouva byla v roce 2008 uzavřena jen do roku 2013, zatímco ministr Drábek nynější novou podepsal až do roku 2015. A nahradil pět uvedených subdodavatelů jedenácti jinými,“ kritizuje například šéf sociálních demokratů Bohuslav Sobotka. A stejně tak byl výběrem nových subdodavatelů, jejichž seznam resort práce zveřejnil na naléhání až letos v lednu, překvapen i resort vnitra. Podobně měla být ústa veřejnosti zalepena i dalšími smlouvami, jež byly odkryty na webu MPSV. Při bližším zkoumání ale vyjde najevo, že národu byla hozena jen nicotná laskomina. Vedle staré rámcové smlouvy si můžeme sice přečíst i část prováděcí smlouvy, ovšem bez dodatků, které jak historie již poučila, obvykle obsahují ty nejzajímavější pasáže. Údajně přitom mají navyšovat celkovou cenu smlouvy na více než dvě miliardy korun. A například senátor Jiří Čunek, který předložil návrh, aby výdaje přezkoumalo NKÚ, tvrdil, že nový systém má stát tři milardy korun. Dále resort zveřejnil čtyři licenční smlouvy se subdodavateli Fujitsu, které znějí na čtyřikrát 190 tisíc korun. O skutečné ceně za nové IT dodávky se tedy oficiálně nikdo opět nic nedozví. ===== Miliarda za školení

Z dostupných zdrojů, webových stránek samotného ministerstva či databází evropských fondů vyplývá, že částka bude násobně vyšší než uvedených maximálně 300 milionů korun. Například jeden z nejobjemnějších projektů, jenž nese dlouhý a krkolomný název „Zajištění pilotního provozu prostředí centralizované datové infrastruktury pro provoz agendových aplikací, pilotní provoz aplikací na podporu zaměstnanosti a zaškolení uživatelů pro jejich efektivní využívání“, který startoval koncem loňského října a má trvat do ledna 2014, vyjde na necelou miliardu korun. Hrazen bude z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, přičemž česká spoluúčast dosahuje 146 milionů korun. „Předmětem tohoto projektu jsou právě změny v systému výplaty dávek včetně infrastrukturní podpory v souladu s posláním evropských peněz, které nejsou určeny na vlastní provoz ale na zlepšení výkonu, v našem případě státní správy,“ zní vysvětlení náměstka Šišky. Jiné schválené projekty v oblasti IT přijdou na stamiliony korun (viz Stamiliony na IT z resortu práce). Některé výdaje již ministerstvo přiznává. „Za licence činí náklady 110 milionů korun ročně. Nevztahují se k agendovým aplikacím, ale k PC. Dále je to 28 milionů korun za licence pro OKsystem. Za provozování a poskytování služeb platformy cloud činí náklady 268,2 milionu korun za rok. Jedná se o náhradu infrastrukturních nákladů resortu,“ uvádí bez dalších podrobností náměstek Šiška. To ale nemá být vše. Z informací týdeníku Euro vyplývá, že jen loni resort na konzultace, analýzy, licence, provoz cloudu vydal celkem bezmála 350 milionů korun. Letos to má být přes šest set milionů korun. Připraveny jsou přitom údajně další projekty, jež by měly být z velké části hrazeny z evropských fondů a které zatím nefigurují v oficiálních databázích, takže možná nakonec schváleny nebudou. V nich zaujme například 666 milionů vyčleněných na cloudy či téměř osm set milionů korun na „Elektronizaci jednotlivých agend ve službách zaměstnanosti a sociální oblasti a vytvoření jednotné základny pro poskytování služeb – Jednotné výplatní místo (JVM)“ včetně sociální karty. „JVM využívá technologii výplatních systémů České správy sociálního zabezpečení a zde nedojde k navýšení oproti stávajícím nákladům. V souvislosti se zavedením karty nejsou další náklady,“ namítá ale Šiška. ===== Vítkovice v centru zájmu

Velké pozdvižení rovněž vzbudil výběr jedenácti zbrusu nových subdodavatelů Fujitsu oproti pětilístku schválených v rámcové smlouvě z roku 2008. Jedním z těch nejvýznamnějších je společnost Vítkovice IT Solutions, která patří do strojírenské skupiny Vítkovice Machinery Group Jana Světlíka. Ta loni v lednu odkoupila společnost iDTAX, již původně vlastnil Drábek a Šiškova společnost Cone Advise. Oba jakékoli personální propojení, a tudíž i nadstandardní vztahy s tímto dodavatelem IT služeb razantně odmítli. Náměstek ovšem cudně pomlčel o tom, že ještě v roce 2010 pracoval pro vítkovickou skupinu jako projektový manažer Green Technology. Jeho identitu lze bez problémů ověřit například z tiskových zpráv vydávaných ostravskými strojírnami, stejně jako třeba z videa natočeného na konferenci Národního strojírenského klastru v Ostravě koncem roku 2009. Vítkovické projekty Green Technology se jako jediné v republice soustředí mimo jiné na vývoj motorů do aut na zemní plyn čili CNG a plnící stanice. V této souvislosti stojí za zmínku další zakázka „Nájem mobilních kanceláří“ vyhlášená MPSV letos v lednu na částku 129 milionů korun. V popisu projektu se píše: „Předmětem plnění je pronájem mobilních kanceláří (osobních motorových vozidel) vybavených potřebnou výpočetní technikou a pronájem mobilních plnících stanic CNG. . . Zadavatel předpokládá nájem 180 vozidel a 46 mobilních plnících stanic.“ Už 20. března může národ tedy zjistit, kdo tuto zakázku resortu dodá. Trnem v oku jsou i ostatní dodavatelé. Třeba společnost Monet+, jež je dle tvrzení na svých webových stránkách provozovatelem systému iDTAX již zmíněné stejnojmenné společnosti, jejímž úkolem je vývoj elektronických účtenek. „Vazby jsou ryze profesionální, žádné jiné. Společnost Monet+ působí na MPSV více než deset let, podstatně déle, než existuje projekt iDTAX. Je předním dodavatelem řešení v oblasti certifikačních služeb a takto se profiluje i v rámci resortu,“ odmítá jakékoli nestandardní vztahy Šiška. Přesto způsob, jakým je nový IT systém v resortu zaváděn, výběr jeho dodavatelů i ceny za jeho provoz budí pochybnosti. Všechny tyto skutečnosti vyprovokovaly Nadační fond proti korupci (NFPK) k trestnímu oznámení na Jaromíra Drábka, Vladimíra Šišku a na neznámé pachatele. Důvodem je podezření ze spáchání trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku, zneužití informace a postavení v obchodním styku, přijetí úplatku a dalších. Těchto trestných činů se dotyční mohli dle protikorupčního fondu dopustit při zavádění nových informačních systémů pro výplaty dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dávek pro tělesně postižené. „Je velmi podezřelé, že se na dodavatele těchto systémů nevypsalo veřejné výběrové řízení, a nakonec se vybraly společnosti blízké ministru Drábkovi a jeho náměstkovi Šiškovi,“ říká předseda správní rady NFPK Karel Janeček. Doufejme, že orgány činné v trestním řízení tentokrát záležitost prošetří a klíčové představitele resortu buď podezření zprostí, anebo – najdou-li se důkazy – vznesou obvinění.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
5 věcí, které si pamatujte o dokumentárním akreditivu
Zdraží plyn v topné sezóně? Jaké faktory ovlivní jeho cenu?
Všude stejně: jak moc riskujete, když používáte univerzální hesla a pořád stejný PIN?
Kdy je vhodná doba pro přezutí a výměnu pneumatik
Volby 2017: kde volit, aneb jak najít volební místnost
Auta
Kvíz: Znáte tyto přezdívky modelů aut nebo jiných…
Galerie: Kdo je konkurencí pro šestiválcový Stinger GT? Nová Kia mnoho soupeřů nemá
Nové Audi A7 Sportback už je jen hybrid. A zatím bez dieselu
Kia Stinger oficiálně přijela na český trh. Je to auto, které má velký potenciál
Kam se poděl Natural 95 a běžná nafta? Nikam, teď se značí E5 a B7
Technologie
Objevil se první dvoujádrový Ryzen, vzorek mobilního čipu s GPU Radeon Vega 3
Samsung udělá z mobilů ještě lepší počítače. Na Galaxy S8 a Note8 poběží Linux
Nejlepší protipirátská ochrana Denuvo padla. Cracky vznikají ještě v den vydání her
Podle výrobců grafik ještě těžní mánie nekončí, vydrží prý minimálně do konce roku
Tip: Jak odložit instalaci Windows 10 Fall Creators Update na pozdější dobu?
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít