Projekt Make in India láká do země další investory - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Projekt Make in India láká do země další investory

, Kristýna Turečková, Export a podnikání,
Projekt Make in India láká do země další investory
Zdroj: CC BY 3.0: Mellisa Anthony Jones; Wikimedia

Indie se zaměřila na podporu přímých investic. Spolupráce s Evropskou unií se prohlubuje.

Indická ekonomika patří v podílu na globálním hrubém domácím produktu mezi deset největších ekonomik na světě. Motorem růstu není na rozdíl od jiných zemí export, ale rostoucí domácí spotřeba na trhu, který čítá více než miliardu spotřebitelů. Podle údajů Světové banky bude i v roce 2019 růst HDP přesahovat sedm procent, a Indie by si tak měla udržet status nejrychleji rostoucí velké ekonomiky. Vláda země směřuje stále více k podpoře přímých zahraničních investic. To dokládá prohlubující se spolupráce s Evropskou unií a v neposlední řadě také zvyšující se zastoupení českých firem na indickém trhu.

Na příznivém ekonomickém vývoji Indie se nepodílí pouze velikost trhu, ale i geografická poloha, nízké náklady na výrobu a dostupnost pracovní síly. Tyto faktory společně s celní ochranou trhu a cílem vlády zvýšit podíl průmyslové výroby ze stávajících 17 na 25 procent stály v roce 2014 u zrodu klíčové iniciativy s názvem Make in India. Ta podporuje příliv zahraničních investic, které nejčastěji přicházejí ze Spojených států amerických, Velké Británie, Německa, Japonska či Francie. Největší počet projektů zahraničních investorů pak směřuje na základě statistik z let 2003 až 2018 do odvětví informačních a komunikačních technologií, technologií pro průmyslovou výrobu, strategických a finančních služeb a výroby komponentů pro automobilový průmysl.

 Top 10 zemí v objemu investic do Indie

Evropská unie je pro Indii jedním z největších ekonomických partnerů. Podíl investic členů EU dosahuje čtvrtiny z celkového objemu investičních projektů, a řadí je tak na pozici druhého nejvýznamnějšího investora v Indii. Stejně důležitou úlohu hraje i vzájemná obchodní výměna, v níž se státy EU podílejí na indickém vývozu 18 procenty a na dovozu 12 procenty.

Vztahy obou partnerů se opírají o politický dialog, jehož vrcholem jsou summity EU-Indie, kde se projednávají klíčové dokumenty týkající se vzájemného obchodu a investic. EU má v Indii nejen stálé zastoupení, ale v roce 2017 bylo v hlavním městě Dillí otevřeno i regionální zastoupení Evropské investiční banky. Ta financuje projekty v oblastech rozvoje energetiky z obnovitelných zdrojů, ochrany klimatu, vodohospodářství nebo dopravy.

Autorka je specialistou komunikace agentury CzechInvest

PDF verze říjnového čísla magazínu Export a podnikání ke stažení
 Titulka Export a podnikání 10/19

Ohodnoťte tento článek
Diskuze