Prohnilé dědictví - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Prohnilé dědictví

, Táňa Králová,
Prohnilé dědictví
Zdroj: Euro.cz

Teď musí policie prokázat vinu konkrétních lidí, říká šéf Pozemkového fondu

Přes dvanáct set chyb a škody za 114 milionů korun, prostě jeden velký binec v pražských restitucích. K tomu se po interním auditu přiznal Pozemkový fond České republiky (PF). Odhadem skoro na miliardu korun si mohli přijít lidé zapojení do kšeftu založeném na lukrativním nadhodnocení restitučních nároků, kdyby akci dotáhli do konce. Případ, o němž týdeník EURO informoval před týdnem (EURO 49/2009), mají na stole také policejní vyšetřovatelé. Přestože státní fond machinace s restitučními nároky přiznává a slibuje součinnost s policií, ještě to vůbec neznamená, že někdo bude za prokázané rozkrádání státního majetku pykat. Trest nedostihl ani aktéry takzvaného zvláštního režimu, kteří před více než čtyřmi lety pomohli spekulantům k lukrativním pozemkům na okraji Prahy. Ztráta funkce, o niž přišel tehdejší ministr zemědělství Petr Zgarba (ČSSD) a lidé z vedení PF, je jen bezbolestným potrestáním. Pro policejní vyšetřovatele bude i v této restituční kauze zřejmě nadlidský úkol pochopit zápletky, které na PF zrežírovalo několik chytráků pro své obohacení. I takové dědictví převzal spolu s funkcí předseda výkonného výboru PF Radim Zika (ODS), který na fond přišel letos v lednu.

EURO: Kdy jste zjistil průšvih s přeceňováním restitučních nároků na pražském územním pracovišti?
ZIKA: Bylo to v době, kdy jsem se začal hlouběji zajímat o činnost jednotlivých sekcí. Impulsem byla také podání od našich klientů. Hloubkovou kontrolu jsem zadal v březnu a v dubnu začala.

EURO: Už během prověrky padaly hlavy. Na fondu skončila vedoucí sekce restitucí Květoslava Brátová a její předchůdce Václav Krejčí, který dál působil na fondu jako poradce pro jeho transformaci. Budou mít výsledky auditu, který potvrdil podvodné operace při pražských restitucích, další personální dozvuk?
ZIKA: Uvidíme. Případ šetří Policie České republiky. Pokud se pochybení konkrétní osoby prokáže, samozřejmě to bude mít i personální důsledky.

EURO: Neobáváte se, že i vás může aféra stát místo?
ZIKA: To bych si musel myslet, že ten, kdo poukáže na pochybení a začne v dané věci jednat, bude za „odměnu“ vyhozen.

EURO: Velké přeceňování se dělo za vašeho předchůdce Pavla Brandla, který je nyní druhým místopředsedou výkonného výboru. Po Novém roce má být vaším náměstkem. Není to pro vás problém?
ZIKA: Pavel Brandl nese pouze obecnou zodpovědnost, která vyplývá z jeho funkce zastávané ve výkonném výboru.

EURO: Co to znamená obecná zodpovědnost? Jakou zodpovědnost bude mít jako váš náměstek?
ZIKA: Konkrétní zodpovědnost mají šéfové sekcí, kteří podepisují jednotlivá rozhodnutí. A pokud jde o náměstky, zákon o transformaci fondu, který mění kolektivní řízení na individuální, pouze říká, že náměstci zastupují ředitele. Je tedy na něm, co jim svěří.

EURO: Na koho podáte trestní oznámení, když vnitřní audit prokázal, že fond špatně hospodařil s majetkem státu?
ZIKA: Jak už jsem říkal, případ šetří policie. My s ní budeme spolupracovat, ale je na ní prokázat pochybení konkrétní osoby.

EURO: Přeceněné majetkové nároky bylo potřeba při dražbách proměnit za pozemky. Na jejich prodeji by pak lidé zapojení do těchto transakcí bohatě vydělali. Předešel jste tomu, aby se nikdo s podezřelými nároky k půdě nedostal?
ZIKA: Již během kontroly oceňování jsme pozastavili vypořádání nároků, jejichž výše byla zpochybněna. Stopli jsme celý proces. To znamená, že jsme nepokračovali v převodu půdy zájemcům, kteří se o ni přihlásili. Vše se zabrzdilo také u osob, které už byly blízko k získání půdy. Tedy těch, kteří už vyhráli v soutěži a měli právo na uzavření smlouvy.

EURO: Ale předtím se už určitě někomu s podvodně „přifouknutými“ nároky podařilo směnit je za pozemky. Kolik je takových případů a jaký je rozsah těchto pozemků?
ZIKA: Prozatím není možné objem vyčíslit. Probíhá totiž kvantifikace takto vypořádaných nároků. V řadě případů budeme muset zjistit skutečný rozsah přečerpání s využitím revizních znaleckých posudků.

EURO: Nemáte ani hrubou představu, o jaké množství může jít?
ZIKA: Skutečně nevíme. Navíc někdo si mohl nechat nároky proplatit. Netuším ani, jak dlouho může trvat posouzení všech případů, u nichž kontrola zjistila nedostatky. Jsou to obrovské štosy spisů, které musíme prověřit. Zřídil jsem odbornou komisi, která bude posuzovat relevanci všech dokladů v těch případech, kdy rozdíl mezi správným a zpochybněným hodnocením převyšuje 200 tisíc korun.

EURO: Budete pak po majitelích vymáhat půdu zpátky, nebo chtít, aby cenový rozdíl srovnali finančně? Mohou to ale odmítat s tím, proč by platili za chyby fondu. Hrozí tedy vlna soudních žalob?
ZIKA: Pokud se skutečně přečerpání nároků potvrdí, šlo by o bezdůvodné obohacení. Dotyčné proto vyzveme k vrácení pozemků. Další možností, kterou jim můžeme nabídnout, je finanční vyrovnání. Pokud na naši výzvu nebude oslovená osoba reagovat, nebo návrh fondu odmítne, budeme přečerpanou hodnotu nároku vymáhat jako svoji pohledávku.

EURO: Někteří restituenti tvrdí, že mají od fondu několik rozdílných ocenění majetkových nároků. Jak je to možné?
ZIKA: Různé ocenění skutečně může existovat. Prvotní vyměření ceny vychází z druhu pozemku, uvedeném v rozhodnutí pozemkového úřadu. Pokud ovšem restituent doloží doklady, které nasvědčují skutečnosti, že pozemek měl ke dni přechodu na stát charakter stavebního pozemku, PF objedná znalecký posudek na přecenění tohoto nároku.

EURO: Máte teď konečně jasno v tom, jak se stanoví výše restitučních nároků? Aby někdo nebyl okatě zvýhodněn a jiný naopak poškozen?
ZIKA: Zákon tuto věc jednoznačně neupravuje. Proto si PF tento postup určil svým vnitřním předpisem. Při jeho dodržení je jistota, že ke každému přistupujeme stejně.

EURO: Kauza s přeceňováním nároků má paralelu s takzvaným zvláštním režimem, při kterém fond pomohl spekulantům k lukrativním pozemkům. Ty se teď u soudů snažíte získat zpět. Jak jste úspěšní?
ZIKA: Dá se říci, že fond je vesměs úspěšný. Sedmnáct sporů jsme definitivně vyhráli. To znamená, že ve prospěch fondu skončilo i dovolací řízení. Pět sporů, kde fond uspěl v prvním a druhém stupni, je nyní u Nejvyššího soudu v dovolacím řízení. Dalších pět žalob se znovu projednává na prvním nebo druhém stupni. Jde o případy, kdy žaloba PF byla zamítnuta a Nejvyšší soud tyto verdikty zrušil. Sedm sporů je stále v řízení. Definitivně jsme prohráli zatím jediný spor s Gabrielem Večeřou a Václavem Benediktem, a to o neplatnost převodu pozemku v Uhříněvsi. Pozemek je však v katastru stále zapsán na listu vlastnictví PF. Existuje totiž pravomocné rozhodnutí o tom, že smlouva je nezapsatelná do katastru.

BOX:
Restituční binec
Kontrola 2578 případů pražských restitucí odhalila nedostatky u 884 spisů. U některých bylo chyb víc, takže celkový počet pochybení představuje 1214. Neoprávněným přeceněním restitučních nároků vznikla fondu sekera 114 milionů korun. Fígl spočíval v tom, že PF zařídil restituentům přecenění majetkových nároků. Jejich hodnota vyměřená za pole vyvlastněná v okolí Prahy (cena od tří do deseti korun za metr čtvereční) rázem vylétla poté, co byl nárok v rozporu s pravidly přeceněn jako stavební parcela v hlavním městě (250 korun za metr čtvereční). Cílem operace, na níž se podíleli někteří pracovníci fondu spolu s pomocníky zvenčí, byl vývar z prodeje pozemků, získaných za takto nadhodnocené nároky.