Program Klastry pomůže regionům

20. září 2004, 00:00 - admin
20. září 2004, 00:00

FONDY EU Podpořit technologický rozvoj regionů a zvýšit jejich výkonnost má program Klastry. Žádosti podnikatelů o poskytnutí podpory přijímají regionální kanceláře CzechInvestu.

FONDY EU Podpořit technologický rozvoj regionů a zvýšit jejich výkonnost má program Klastry. Žádosti podnikatelů o poskytnutí podpory přijímají regionální kanceláře CzechInvestu. Program Klastry je součástí Operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP). Cílem programu Klastry je podpořit ekonomický růst a konkurenceschopnost ekonomiky prostřednictvím rozvoje odvětvových seskupení (klastrů), které mohou vznikat na regionální, celostátní nebo přeshraniční úrovni. V takzvaných klastrech se sdružují firmy, vývojová centra i samosprávy. Zapojeným organizacím poskytují mnoho výhod. Společným nákupem materiálu, marketingem nebo značkou mohou firmy ušetřit velkou část nákladů. V rámci klastrů vznikají společné regionální programy pro výrobu, výzkum a informační technologie.

PODPORA NA TŘI ROKY Podpora je poskytována formou přímých dotací, a to na projekty: a) vyhledávání vhodných firem pro klastry, vyhodnocení životaschopnosti a přínosu klastru (včetně všech aktivit spojených s předběžnými studiemi před jeho založením), b) zakládání klastrů, c) rozvoje klastrů. Podpora při založení a následném rozvoji klastru je poskytována v průběhu tří let od registrace žádosti, stejně tak podpora rozvoje již existujícího klastru. Projekt klastru musí být především realizován na území České republiky, mimo území hlavního města Prahy. Klastr musí obsahovat minimálně 15 samostatných organizací. Většinu (minimálně 60 %) členů přitom musí tvořit malé a střední podniky a instituce terciárního vzdělávání nebo výzkumné organizace se sídlem v ČR. Musí být prokázána udržitelnost klastru po dobu realizace projektu. PŘÍJEMCE PODPORY Příjemce podpory musí k datu podání žádosti splňovat především základní podmínky OPPP a také zvláštní podmínky programu, tzv. podmínky přijatelnosti projektu. Veškeré požadované doklady a náležitosti jsou specifikovány v programu (ostatní podmínky, způsob vedení účetnictví, následný monitoring projektu apod.). Při rozhodování o poskytnutí podpory jsou samostatně hodnoceny projekty vyhledávání vhodných firem pro klastry, vyhodnocení životaschopnosti a přínosu klastru a projekty zakládání a rozvoje klastrů. UZNATELNÉ NÁKLADY K uznatelným nákladům se řadí ty, které * byly vynaloženy v souladu s cíli programů * bezprostředně souvisejí s realizací projektu * byly vynaloženy po datu přijetí žádosti o podporu * jsou doloženy průkaznými účetními doklady. Jedná se tedy zejména o náklady na * vyhledávání vhodných firem pro klastry * vyhodnocení životaschopnosti a přínosu klastru * předběžné studie * nezbytné náklady související se založením a s provozem klastru (pronájem a vybavení kancelářských prostor, pořízení hmotného a nehmotného majetku, náklady na mzdy manažera klastru a dalších zaměstnanců potřebných k úspěšnému zřízení a provozu klastru, poradenské služby externích konzultantů, náklady na benchmarking, cestovní náklady, náklady na propagaci klastru, pracovní setkání, semináře a workshopy, náklady na průzkum trhu, konkurence a inovací v rámci jednotlivých klastrů, náklady na vyhodnocení ekonomického dopadu realizace projektu, které provede nezávislý subjekt za účelem zhodnocení efektivnosti vynaložených prostředků). Do uznatelných nákladů nelze zahrnout * dodávky zboží a služeb s termínem zdanitelného plnění před datem registrace žádosti o udělení dotace CzechInvestem * vlastní daně a DPH, pokud je konečný uživatel plátcem daně * splátky půjček a úvěrů * sankce a penále * náklady na záruky, pojištění * úroky, bankovní poplatky * kurzové ztráty * celní a správní poplatky * leasing. FORMA A VÝŠE PODPORY Projekty vyhledávání vhodných firem pro klastry: Podpora je poskytována formou dotace na uznatelné náklady maximálně do výše 75 % uznatelných nákladů projektu. Dotace může činit 0,2 až 1 milion korun. Projekty zakládání a rozvoje klastrů: Podpora je poskytována po dobu realizace projektu formou dotace k uznatelným nákladům po dobu tří let - v prvním roce do výše 75 % realizovaných, uznatelných nákladů projektu, ve druhém do výše 50 % a ve třetím do výše 25 %. V celkovém součtu dotace nesmí přesáhnout 50 % celkových uznatelných nákladů a může činit 3 až 45 milionů korun. ZPŮSOB VÝBĚRU PROJEKTŮ Program je vyhlášen na období 2004-2006. Žádosti o poskytnutí podpory přijímají kontinuálně regionální kanceláře agentury CzechInvest. Agentura vyhodnotí projekt podle metodiky výběrových kritérií a žádost předloží hodnotitelské komisi. Konečné rozhodnutí o poskytnutí dotace vydává řídící orgán - ministerstvo průmyslu a obchodu. Konečná uzávěrka příjmu žádostí je stanovena říjen 2006 s tím, že přidělené prostředky mohou být nárokovány nejpozději do září 2008. CO TO JSOU KLASTRY? Klastry jsou definovány jako regionálně umístěný soubor navzájem propojených společností zabývajících se výrobou, obchodem a službami firem v příbuzných oborech a přidružených institucí a organizací. Tyto subjekty si navzájem konkurují, ale také spolupracují. SAMOFINANCOVATELNOST Podpora má klesající tendenci: 75 %, 50 % a 25 %. Čtvrtý rok je bez podpory. Klastr musí zajistit dofinancování do 100 % ze svých činností nebo příspěvků. Zdrojem příjmu mohou být například poplatky členů klastrů či příjmy ze služeb poskytovaných členům klastrů nebo ostatním subjektům. KLASTRY VE SVĚTĚ**

Ve světě existuje mnoho úspěšných klastrů. Nejznámější je Silicon Valley v USA. V Evropě existuje například automobilový klastr v Göteborgu, textilní a nábytkářské klastry v severní Itálii nebo automobilový klastr AC Styria v Horním Rakousku.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Když za škodu může sport...
O dědictví IV: Dědit, či darovat?
3 věci, na které není dobré zapomínat před odjezdem na služební cestu
Daňové přiznání za rok 2017: Změny u daňového zvýhodnění na děti a daňového bonusu
Bez potřebné doby pojištění vám důchod nedají
Auta
Kvíz: Víte, co se děje, když se na přístrojové desce…
Arrivo je systém, díky kterému pojede i Dacia Duster nebo Fabia 1.2 HTP 320 km/h
Škoda Superb 2.0 TSI 4×4 vs. BMW M760Li xDrive: Přesné porovnání neporovnatelného
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Pokuta za pád z kola? Absurdní, ale ne víc než jiné pokuty za nehodu [komentář]
Technologie
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Mlácení dělníků, smrt v kantýně aneb Jak se dělá iPhone X
Nereferenční Radeony Vega konečně tady? PowerColor chystá vydání před koncem listopadu
Cnews FM: Platíme mobilem s Android Pay. Vydrží nám to? [podcast]
Desky platformy Intel Z390 už existují. V Sandře se objevil model od SuperMicro
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít