Prognóza: Mírná recese, pomalé zotavení - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Prognóza: Mírná recese, pomalé zotavení

, James C. Cooper,
Prognóza: Mírná recese, pomalé zotavení
Zdroj: Euro.cz

Preventivní zásahy Fedu, …

celý podtitul:
Preventivní zásahy Fedu, solidní rozvahy korporací a silnější exporty by měly pomoci omezit ekonomický pokles. Problémy na trhu nemovitostí a půjček však mohou způsobit návrat potíží.

Narůstající slabost ekonomiky dosáhla bodu, kdy se snižují platy. V minulosti to vždy bylo jasným znamením, že začíná recese. Vezme-li se v úvahu rostoucí tlak na spotřebitele, neúprosný propad trhu nemovitostí a rozšiřující se vliv úvěrové krize, jistě bude ve větším počtu následovat ztráta pracovních míst a všeobecné zpomalení celé ekonomiky. Otázkou je, nakolik to bude zlé? Bude pokles dlouhý a hluboký, jako byla šestnáctiměsíční recese v letech 1973 až 1975 a v roce 1981/82, nebo krátká a mělká, jako byla osmiměsíční epizoda v letech 1990 až1991 a v roce 2001?
Přestože všude kolem vidíme strašidelné scénáře, podobné těm z osmdesátých a také z devadesátých let minulého století a z doby kolapsu technologických akcií v roce 2000, zároveň je zde tentokrát mnoho důvodů, proč předpovídat jen mírnou recesi. Neočekávejte však silné nebo rychlé ozdravění, jak tomu bylo v těchto dvou ekonomických cyklech. Důvodem jsou problémy v oblasti bydlení a úvěrů.
V širším ohledu by mohla být recese méně ničivá, protože se zlepšila efektivita strukturálních změn, jako jsou deregulace trhů, globalizace obchodu a kapitálových toků nebo jako jsou technologie a lepší management, zvláště zásob. To vše pomohlo změkčit následky šoků. A co je nejdůležitější, měnová a fiskální opatření jsou mnohem citlivější a často preventivní.
Pomohou také mimořádné faktory, které jsou specifické pro tento ekonomický cyklus. Společnosti mimo finanční sektor expandovaly s neobvyklou opatrností a zůstaly štíhlé. Investice do budov a zařízení, upravené o inflaci, rostly od poslední recese ročně o 3,8 procenta a měsíční zvyšování platů v soukromém sektoru se týkalo v průměru 75 000 pracovníků. Navzdory silnému celkovému růstu představují obě hodnoty nejnižší tempo od konce druhé světové války. Firmy nemají předimenzovanou výrobní kapacitu, nadsazené platy ani přehnané vybavení, vyžadující velké škrty v kapitálových výdajích, platech či ve výrobě.
Údaje ministerstva práce ukazují, že nárůst počtu pracovních míst pokulhává. Společnosti totiž zastavily přijímání pracovníků a zároveň propouštějí. Velkým plusem bude širší role zahraničního obchodu. Růst v zahraničí bude sice pomalý, ale zůstane silnější než v USA. To spolu se slabým dolarem zvýší export a omezí dovoz, což podpoří kapitálové výdaje a celkový růst.
Prozíravost nefinančních společností také způsobila, že jejich rozvahy jsou nyní v solidním stavu. Ve čtvrtém čtvrtletí byl poměr úvěrového dluhu k čistému jmění nejnižší za poslední dvě dekády, zatímco poměr likvidních aktiv ke krátkodobému dluhu byl historicky nejvyšší. Navzdory tvrdším úvěrovým podmínkám v posledním čtvrtletí si firmy nadále významně půjčovaly. Roční tempo růstu půjček stouplo na 12,3 procenta, čemuž významně pomohly zahraniční úvěry. Společnosti také zpětně nakupovaly své akcie a vyplácely dividendy, obojí na rekordní úrovni. To lze stěží považovat za obrázek korporátního úpadku.
Scénář krátké a mělké recese závisí rozhodující měrou na uvolnění napětí na úvěrových trzích. To vyžaduje stabilizaci cen domů a schopnosti splácet hypotéky.
Centrální banka (Fed) útočí na dvou frontách. Vymýšlí nové způsoby, jak dostat na úvěrové trhy likviditu, včetně 200 miliard dolarů v programu Term Securities Lending Facility (časově omezený program půjčování cenných papírů – pozn. red.), ohlášeném 11. března. Zároveň snižuje úrokové sazby tak, aby pomohla trhu bydlení, což je v ekonomice nejcitlivější sektor. Nízké sazby zvyšují poptávku, protože klesají měsíční platby, a zároveň snižují riziko propadnutí hypoték. Napomáhají totiž v refinancování hypoték a v poklesu nákladů na takto upravené hypotéky.
Při posledních dvou recesích vyvolávala opatření centrální banky liché obavy z toho, že Fed příliš tlačí na pilu. To platí i tentokrát. Jeho snažení na trhu bydlení však bude nedílnou součástí všech kroků, které mají zmírnit pokles. Nejspíše budou potřeba i další politická opatření. Šéf Fedu Ben Bernanke již mnohá navrhl ve své řeči z 4. března. Tyto politické kroky spolu s prozíravostí firem a strukturálními změnami, jež zmírnily ekonomický cyklus, povedou k tomu, že recese roku 2008 by měla mít krátký život.

Graf:

KLESAJÍCÍ VÝDĚLKY JSOU SIGNÁLEM RECESE

Tisíce pracovníků, měsíční změna
Pracovní místa v soukromém sektoru

200
150
100
50
0
leden 2007 leden 2008
-50
-100

Pramen: Burreau of Labor Statistics, Global Insight

Překlad: Marjánka Růžičková

Copyrighted 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc
BusinessWeek