Proč nejste on-line? - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Proč nejste on-line?

, David Kasl,
Proč nejste on-line?
Zdroj: Euro.cz

Velký potenciál pro malé a střední firmy má lokální cílení reklamy

Malé a střední podniky zaměstnávají téměř dvě třetiny ekonomicky aktivních lidí v České republice a mají třetinový podíl na tvorbě HDP. Penetrace internetu činila v červnu 65,5 procenta populace, což je jen těsně za průměrem zemí Evropské unie (67,6 procenta). „V těchto souvislostech je zajímavé, že stále ještě skoro 30 procent vašich malých a středních podniků není on-line,“ říká Sandeep Menon ze společnosti Google, který má na starost marketingové programy zaměřené na malé a střední podniky v regionu Evropy, Středního východu a Asie.

Krize budiž požehnána

Údaj vyplývá z výsledků průzkumu, který před rokem uskutečnil Google spolu s Asociací malých a středních podniků a živnostníků (AMSP). „Nicméně co se týká výdajů tohoto segmentu podnikání za on-line reklamu, musím říci, že z pohledu Googlu byl poslední rok i v porovnání s dalšími zeměmi Evropské unie skvělý,“ podotýká Menon. Jedním z důvodů je dle něj jednak demografická změna, kdy do produktivního věku dorůstají mladší generace, jež mají s internetem dostatek zkušeností. Za výraznější stimul však považuje odeznívající ekonomickou krizi.
„Obavy přinášejí jasnější myšlení a během krize se také lidé, potažmo firmy snaží být inovativnější a hledají nové možnosti prezentace. Internet je v tomto směru ideální,“ vysvětluje Menon. Umožňuje totiž zároveň efektivní měření účinku reklamy a firmy tak mají přehled, kolik každá koruna do reklamy investovaná generuje příjmů. Internet má v souvislosti s rozvojem podnikání další velkou výhodu: je velmi demokratickým prostředím, kde o úspěchu až tak moc nerozhoduje objem investovaných peněz, jako je tomu u tradiční televizní nebo billboardové prezentace. „I ty nejmenší firmy, pokud mají jasnou představu o svých zákaznících a své nabídce, mohou být díky internetu velmi úspěšné,“ dodává Menon.

Není čas…

Proč tedy právě malé a střední firmy, a nejen v České republice, dosud nevyužívají veškerý potenciál, který jim světová síť nabízí? „V menších firmách nejsou na jednotlivé oblasti týmy lidí a jeden člověk mnohdy vykonává dvě i více funkcí,“ naznačuje generální ředitelka AMSP Eva Svobodová. Stejnou zkušenost má i Menon například z Polska, kde Google koncem loňského roku spustil ve spolupráci s tamním ministerstvem hospodářství kampaň Internet Revolution. „Podobnými kampaněmi se snažíme, aby zjednodušeně řečeno i má matka byla schopna jednoduše spravovat své internetové stránky,“ vysvětluje Menon.
Velký potenciál pro propagaci malých a středních firem na internetu vidí manažer Googlu zejména v oblasti lokálního cílení: „Není to nic revolučního, nicméně dle statistik se zhruba 20 až 30 procent vyhledávání na Googlu týká právě lokálních dotazů.“ V rámci služby AdWords si tak zadavatel může nastavit, ve kterých oblastech až na úroveň měst se budou jeho reklamy uživatelům Googlu zobrazovat. Dle Menona již firma spustila zkušební provoz v USA.
Kromě neustálého zlepšování vlastních služeb nabízí Google na svých stránkách v češtině a zdarma i jednoduché videokurzy, jež zájemce provedou základy fungování například účtu AdWords (na základě klíčových slov zadaných inzerentem se jeho reklamy objevují u výsledků hledání).
Jedním z programů na podporu „internetové gramotnosti“ firem v Česku byl rovněž bezplatný vzdělávací seriál o internetu a on-line nástrojích pro malé a střední podniky Online Start!, který ve spolupráci s Googlem a dalšími partnery uskutečnila AMSP během dubna až června a v průběhu srpna. „Zájem firem nás skutečně překvapil,“ podotýká Menon. Jak říká ředitelka české pobočky Googlu Tatiana le Moigne, nebýt dnes na internetu a nevyužívat jeho možností je luxus, jejž si může dovolit málokterá společnost.

(box)
Internet ano, ale…
Výsledky průzkumu Asociace malých a středních podniků a živnostníků a společnosti Google, který mapoval roli internetu a on-line aktivit malých a středních firem v Česku.

• 84 % firem považuje internet za klíčový pro své podnikání
• 1/3 respondentů je svou podnikatelskou činností na internetu závislá
• 9 z 10 dotázaných internet využívá jako hlavní zdroj informací a kontaktů
• 1/4 respondentů stále nemá vlastní webovou stránku
• Nedostatek znalostí je pro většinu firem důvodem, proč dosud nemají vlastní prezentaci na internetu
• 34 % respondentů je přesvědčeno, že jednoduchý návod by jim pomohl webovou stránku vytvořit
• Více než 1/4 respondentů preferuje nízké náklady na vytvoření a správu online stránek