Privátní bankovnictví se mění, stejně jako potřeby klientů - Euro.cz

Přihlášení

Privátní bankovnictví se mění, stejně jako potřeby klientů

, .,
Privátní bankovnictví se mění, stejně jako potřeby klientů
Komerční sdělení

Svět kolem nás prochází od krize z roku 2008 zásadními změnami. Mění se i privátní bankovnictví, které musí odrážet změny potřeb vysoce movitých klientů. Lídrem na trhu ve změnách a udávání trendů v privátním bankovnictví je, stejně jako v jiných segmentech finančních služeb, Komerční banka. O zásadních změnách v privátním bankovnictví hovoří Petr Slabý, ředitel Privátního bankovnictví KB.

Jaká je nejzásadnější událost v segmentu privátního bankovnictví v poslední době?

Prožíváme velmi specifické období z hlediska businessu – po dvaceti letech budování úspěšných a stabilních společností dochází k mezigenerační obměně. Zakladatelé a majitelé firem se dnes ptají na to, jak naložit se svými společnostmi a penězi. Chtějí předat vedení firem dál, firmy případně prodat novým majitelům, chtějí žít aktivní život a užít si dosaženého úspěchu. A právě pro takové klienty má Privátní bankovnictví Komerční banky sofistikovanou nabídku služeb.

S mnoha firmami a jejich majiteli spolupracujeme deset i patnáct let, máme jejich důvěru a pomáháme jim nejen s realizací případného prodeje společnosti, ale také například se strukturováním nabytých finančních prostředků. A také s plánovaným přechodem vlastnictví společnosti z rodičů na děti.

Není ale na takový zásadní krok příliš riziková doba? Trhy ožívají velmi pomalu a konkurence je obrovská…

Naopak, právě nyní je velmi dobrá doba. A to z mnoha důvodů. Česká ekonomika oživuje, v mnoha případech se daří sladit cenovou nabídku prodávajících s poptávkou investorů, kteří hledají vhodné příležitosti pro expanzi na další trhy nebo hledají příležitosti diverzifikace svého podnikání. Nová legislativa navíc otevřela nové cesty, jak se svým majetkem nakládat, mimo jiné i formou svěřenských fondů, uzavřených fondů či nadací. To jsou ale jen některé z možností, které současné privátní bankovnictví nabízí.

V Privátním bankovnictví Komerční banky získá klient podporu a know-how celého týmu expertů, kteří spravují jeho prostředky.
V Privátním bankovnictví Komerční banky získá klient podporu a know-how celého týmu expertů, kteří spravují jeho prostředky.

A jaké další služby Komerční banka v tomto segmentu nabízí?

Privátní bankovnictví Komerční banky se soustředí na klienty s portfoliem v optimální výši od 20 milionů korun. Lišíme se tím od konkurence, která má spodní hranici posazenou výrazně níže. Naším cílem je poskytovat komplexní a vysoce kvalitní služby – jsme partnerem, který poskytuje plný servis nejen při finančním zajištění podnikání, ale díky týmu vysoce specializovaných odborníků umíme poradit i v dalších oblastech při nakládání s finančním majetkem a ochranou jeho hodnoty.

Zakládáme si na tom, že naši osobní privátní bankéři a experti umí klientům pomoci i v klíčových privátních a profesních situacích – ať už se jedná o servis v České republice, nebo v zahraničí. Naší velkou konkurenční výhodou je, že patříme do mezinárodní skupiny Société Générale – máme tak trvalý přístup k know-how a expertízám, které patří nejen na českém trhu k unikátním. V privátním bankovnictví Komerční banky získává klient za partnera skutečně silnou banku.

Kdo je typickým klientem Privátního bankovnictví Komerční banky?

Klienty privátního bankovnictví charakterizují úspěch, jedinečnost, určitá míra individualismu a vysoce aktivní přístup ke všemu, co dělají. Popsat typického klienta proto opravdu nejde. Velmi obecně jde ve většině případů o majitele úspěšných firem, top manažery významných korporací, advokáty, významné lékaře. Stále významnější skupinou klientů jsou muži a ženy, kterým se podařilo vybudovat úspěšnou firmu a prodat ji novým investorům. A musím dodat, že naším partnerem při správě bohatství není jen klient coby hlavní zdroj příjmů rodiny, ale také jeho (či její) životní partner. To je jeden z předpokladů skutečně partnerské a otevřené spolupráce mezi bankou a klientem privátního bankovnictví.

„Klienty privátního bankovnictví charakterizují úspěch, jedinečnost, určitá míra individualismu a vysoce aktivní přístup ke všemu, co dělají,“ říká Petr Slabý, ředitel Privátního bankovnictví KB.
„Klienty privátního bankovnictví charakterizují úspěch, jedinečnost, určitá míra individualismu a vysoce aktivní přístup ke všemu, co dělají,“ říká Petr Slabý, ředitel Privátního bankovnictví KB.

Privátní bankéř spravuje klientům často nemalé prostředky. Jak privátní bankéře v Komerční bance vybíráte?

Prostředky nespravuje výhradně sám privátní bankéř. Ten je sice velmi důležitým primárním manažerem vztahu mezi bankou a klientem, je tím nejvíce viditelným článkem celého týmu. Privátní bankovnictví je však dnes již založené na týmové práci celé řady expertních týmů, protože jen tým zkušených odborníků dokáže bezchybně řešit požadavky těch nejnáročnějších klientů a reagovat na globální trhy.

Při výběru privátních bankéřů, kteří vstupují do kontaktu s klienty, je pro nás důležitá nejen expertní znalost bankovnictví, ale také stabilita, životní vyzrálost, lidská zkušenost. Každý bankéř a bankéřka v Privátním bankovnictví Komerční banky má za sebou prověřenou mnohaletou kariéru, zpravidla přímo v Komerční bance. To je rovněž otázka základní filosofie. Pro péči o klienty privátního bankovnictví vybíráme ověřené, stabilizované a loajální odborníky, tedy ty nejlepší z nejlepších, neboť fluktuace mezi privátními bankéři je tou nejhorší zprávou pro klienta. Toto je, věřím, rovněž podstatná konkurenční výhoda Komerční banky.