Prioritou není jen transparentnost, ale také rychlost převodu

26. dubna 2004, 00:00 - ZDENĚK KUBÍN
26. dubna 2004, 00:00

V SOUVISLOSTI S REFORMOU ARMÁDY ČR A JEJÍ PROFESIONALIZACÍ SE V NĚKOLIKA MÁLO LETECH BUDOU VOJÁCI ZBAVOVAT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU. KAM TENTO MAJETEK PŘIJDE? KDO HO MŮŽE ZÍSKAT A ZA JAKÝCH PODMÍNEK?

Potřebné je znát i další souvislosti, říká náměstek ministra obrany Martin Bělčík

O TOM JSME HOVOŘILI S NÁMĚSTKEM MINISTRA OBRANY MARTINEM BĚLČÍKEM.

Kolika miliardami korun lze majetek, který se stává pro armádu nepotřebný, ocenit?

Nemovitý majetek představuje několik desítek miliard korun. Ale je třeba vidět, že to je vyjádření hodnoty v účetních hodnotách, tedy v těch, za něž byly nemovitosti pořízeny. To proto, že zákon o účetnictví nám neumožňuje odepisovat majetek. To ale nevypovídá o skutečné hodnotě majetku, popř. jeho tržní ceně.

Za jakou cenu je tedy prodáván? Jsme povinni prodávat ho minimálně za cenu stanovenou znalcem, která odpovídá zvyklostem v ceně v místě a čase obvyklé určitém místě a čase. Ale protože na veškerý majetek, který se stal pro armádu nadbytečný a který je prodáván, je podle zákona vypisována veřejná obchodní soutěž, bývá však cena vyšší. Ale ne všechen majetek armáda prodává. Velká část, zejména nemovitého majetku, je převáděna bezúplatně. Nadbytečný, pro armádu již nepotřebný majetek lze rozdělit do několika skupin. Které skupiny to jsou? Začnu likvidací, i když ta se týká asi především movitého majetku. To je ten, který již dosloužil a jeho uplatnění jinde je v podstatě nulové. Tento majetek musíme buď fyzicky zlikvidovat, nebo prodat do sběrných surovin. Pak zde jsou skupiny bezúplatného převodu majetku, které přesně upravují příslušné zákony. Jde o převod na jiná ministerstva nebo státní organizace - v těchto skupinách jsou většinou nemovitosti, ale mohou to být i některé movité věci. Teprve další skupinu tvoří prodeje. To je skupina, která asi bude vaše čtenáře podnikatele zajímat nejvíc. I když jsem přesvědčen, že by se měli zajímat i o armádní majetek, který získávají obce, protože se mohou ucházet o jejich rekonstrukce, údržbu nebo služby s tím spojené. Poslední skupinu tvoří bezúplatné převody obcím, převody pro humanitární, společenské, zdravotní, kulturní potřeby obcí nebo i neziskové organizace. V těchto skupinách jsou většinou nemovitosti, ale mohou to být i některé movité věci. Teprve další skupinu tvoří prodeje. Když se budeme bavit o nemovitostech, kolik jich armáda převede nebo prodá? Od roku 1993 k letošnímu 31. březnu bylo uvolněno 2056 objektů, z toho se podařilo definitivně vyřešit - tedy předat novému majiteli a zapsat do katastru nemovitostí - cca 1180 objektů. Je ale třeba rozlišovat mezi nemovitostmi a uvolňovanými objekty. Podle vnitřní armádní evidence se totiž nemovitosti dělí na jednotlivé objekty nemovitosti - například parcely, budovy, které lze prodávat nebo bezúplatně převádět samostatně. Při každém konkrétním převodu jedné nemovitosti tedy může být více nových nabyvatelů. Z uvedeného množství objektů jich tedy k dnešku zbývá cca 8720. Jejich převod je třeba dořešit. U mnohých z nich jsou majetkoprávní problémy. Například poměrně dost pozemků je zatíženo nevypořádanými restitucemi nebo budovy leží na cizím pozemku. Většinou se jedná o pozemky dvou státních podniků - Lesů České republiky nebo Vojenských lesů a statků. Když pomineme nevypořádané restituce, je problém dohodnout zároveň s prodejem budov od armády také koupi příslušných pozemků od obou státních podniků? Oba tito vlastníci jsou podnikatelské subjekty. A logicky budou usilovat o zisk, o výhodnou cenu. Potenciální zájemce o uvolňované armádní budovy, které jsou na jejich pozemcích, s nimi musí jednat a případně se dohodnout na pronájmu či koupi pozemku. Tento problém tedy zcela logicky snižuje konečnou nabídkovou cenu, na druhou stranu jsou případní zájemci o této věci obeznámeni. Trochu jiná situace je u bezúplatných převodů na obce - novela zákona o státním podniku z roku 1997, respektive jeho novela č 174/2003 Sb., jim umožňuje převést bezúplatně pozemky státního podniku na obec, ale jen ty, které souvisí se stavbou, ale rozhodně ne již ty, které patří do lesního půdního fondu. Vraťme se k množství uvolňovaných objektů. Zbývá tedy již jen menší část z celkového počtu? Co nemovitosti, o nichž armáda na své internetové stránce informuje jako o objektech, které jsou pro ni nepotřebné a jež je ochotna prodat? Oněch zmiňovaných 8720 objektů nepředstavuje konečné číslo. To jsou objekty, u nichž už bylo rozhodnuto a kde jsou nějaké problémy s převodem. V tomto čísle nejsou zahrnuty objekty, které armáda ještě potřebovala a teď teprve se je chystá opustit nebo je bude potřebovat až do roku 2006. Budou se tedy zřejmě uvolňovat k bezúplatnému převodu nebo prodeji. Seznamy na internetu uvádějí, že se jedná o zámysl. Tedy armáda má v úmyslu je nevyužívat a nabídnout je jiným subjektům. Tento zámysl ale musí být ještě schválen. Tedy uvedené číslo vyjadřuje pouze aktuální stav. Objekty, které budou nepotřebné až po tomto datu musí být prohlášeny za nepotřebné. Teprve poté bude možné, aby konkrétní nemovitost získal jiný subjekt. Na internetu je také tento výhled až do roku 2007. Jak tedy podnikatel zjistí, že nemovitost, která by se mu hodila v podnikání, je na prodej? Vždy je vyhlášena veřejná obchodní soutěž - formou inzerátu v celostátních novinách a také na internetové stránce ministerstva. Movité věci - ať již se jedná o automobilovou techniku nebo třeba drobnější položky výstroje - jsou prodávány stejným způsobem jako nemovitosti, nebo je zde jiný jízdní řád? Princip je stejný. Vždy, když je armáda prodává, je vyhlášena veřejná obchodní soutěž. Podle zákona smíme veškerý vojenský materiál prodat jen českým firmám. Platí i obdobné předpisy jako u nemovitostí - například ministerstva a státní organizace izde mají přednostní právo tyto movité věci, které potřebuje, získat bezúplatně. Vyřazování movitých věcí, zejména výstroje, je ale poměrně složitý proces, kdy je v určitých cyklech propočítáváno, který movitý majetek bude nabídnut. N echci zatěžovat složitými výpočty a velkými ciframi, ale jen pro představu - celková armádní databáze majetku má přes jeden milion druhových položek, evidovaných na cca 15 milionech evidenčních kartách. Vyřazování movitého majetku je tedy proces neustálého vyhodnocování - právě proto je pro realizaci reformy klíčový armádní systém logistiky, jehož se redukce armády v zásadě nedotkla. Právě logistika musí vyhodnotit, co a kdy bude, nebo nebude armáda potřebovat a co lze uvolnit. Většinou se jedná o tříměsíční cyklus, v němž jsou nepotřebné movité věci vyřazovány. Jedná se až o 10 000 položek - část jde na likvidaci, část je bezúplatně převedena na jiné subjekty a část jde do veřejné obchodní soutěže. Dlouhodobější výhled nebo záměr vyřazovaného movitého majetku tedy nezveřejňujete? Technicky je to hodně složité a zájemce z řad podnikatelů - pokud nemá zájem i o věci, které jsou spíše záležitostí jednoho nebo několika kusů - by se v něm nevyznal. Byl by to seznam podle našich odhadů s cca 320 000 druhovými položkami, v nichž se mnohé mění v tříměsíčních intervalech. Proto je lepší sledovat inzeráty o veřejné obchodní soutěži. Ve své podstatě by tam byl třeba počet podložek pod matku M6 v jednotlivých letech nebo počet bot. Pokud to jenom zkomplikuji tím, že ony boty může někdo roztrhat a jsou tedy neprodejné, nebo naopak tím, že by tyto boty byly použity pro humanitární dar třeba v důsledku zemětřesení, pak asi i laik pochopí nesmyslnost takovéhoto seznamu. Dovolím si prohlásit, že jedinou hodnotou takovéhoto seznamu by byla hodnota papíru pro sběrné suroviny. O nesmyslnosti takovéto práce ani hovořím. Jak dlouho trvá, než nemovitost přejde z armády na nového majitele? U prodejů to není nijak dlouhá doba, což je samozřejmě relativní, ale lze hovořit o obdobném postupu a času, jaký je při běžných prodejích nemovitostí. Pomalejší je to u bezúplatných převodů na obce. Zde se snažíme, aby byl převod rychlejší. V některých případech se nám to již daří. Příkladem může být Chlumec nad Cidlinou, kde má obec snahu nalézt řešení, aby obec měla možnost některé části uvolňovaného objektu využívat ještě před dokončením převodu a kdy armáda opouští uvedený objekt postupně zrušením vojenského útvaru. N ejhorším řešením je, když mezi momentem, kdy armáda přestane nemovitost využívat a momentem převodu na obec uplyne doba několika měsíců nebo i let. Stojí to totiž náklady na ostrahu nebo je tento majetek zbytečně devastován. I proto se snažíme proces převodů zkracovat. Nemíním však skrývat, že je to každodenní boj s časem a mnohdy i „dluhy minulosti“, takže ne vždy se nám daří tyto převody urychlit. Existují i vypjaté situace při jednáních o převodech?**

Určitě, dokonce bych řekl, že téměř vždy, když nelze nalézt shodu mezi poptávkou a nabídkou. Přiznám se, že raději bych chtěl uvést ty lepší případy. N ěkteré obce tím zaskočíme. Příkladem mohou být např. Strašice, jejichž zastupitelstvo jsme tím, že jsme zkrátili čas na převedení majetku zrušeného vojenského útvaru uvedli určitě do svízelnější situace. Musím ale ocenit, že zastupitelé nebyli zaslepeni tím, že dostanou majetek, ale racionálně uvažovali, co s ním udělají. Od září 2003 jsme se společně s nimi krok po kroku dostali do momentu, kdy obec reálně vnímá možnosti, jak tento majetek využít. Záleží tedy hodně na příslušných starostech a zastupitelstvech obcí, jak schopní lidé s racionálním uvažováním to jsou a jak dokáží s tímto novým majetkem hospodařit, zhodnotit ho a využít ho ku prospěchu obce.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Byty za méně než 4násobek ročních příjmů? Ve 3 z 14 krajů ano
Vyplatí se fixovat si letos cenu elektřiny?
Co je dobré vědět o otcovské dovolené po porodu v roce 2018?
Jak se daní příjmy z pronájmu bytu?
Segwit2x se nekoná. Bitcoin se zatím štěpit nebude.
Auta
Další věc, která zamotá pražským taxikářům hlavu: Uber…
Škoda spustí výrobu elektromobilů v roce 2020, plug-in hybridů o rok dřív
Tajemný prototyp z českých silnic přišel o maskování. Jedná se o nové Lynk&Co 02
Elektrický tahač Tesla Semi má po premiéře. Někteří ho ale za žádný zázrak nepovažují
První upoutávky na Mercedes-Benz CLS ukazují předek a digitální interiér
Technologie
6 tipů na profesionální programy. Fotoeditory, e-maily či myšlenkové mapy [Vánoce 2017]
Google vytvoří lepší Street View. Budovy už nebudou roztrhané
Dostupnost šestijader Coffee Lake se asi zlepší v půli prosince, Intel spustí další linku
Operátoři slibují „datování bez počítání“. Je to prachsprostá lež [komentář]
Tip: Firefox vám poradí, čím nahradit nefungující doplňky. Jak na to?
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít