Prezident superman - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Prezident superman

, ing. Miroslav Tryner,
Prezident superman
Zdroj: Euro.cz

David Rath revizní zprávě nevěří a nehodlá ji analyzovat

To, že pro členy České lékařské komise (ČLK) bude první listopadový dušičkový víkend rušný, nezůstalo tajemstvím. Živou debatu vyvolala na 15. sjezdu komory v Brně zpráva revizní komise, kterou má týdeník EURO k dispozici. Nicméně zúčastnění se spokojili jen se slovy. Nadpoloviční většina delegátů zprávu nepřijala. Co vlastně 52 procent přítomných odmítlo? „V účetnictví ČLK se neobjevilo patnáct milionů korun. To je zhruba čtvrtina jejího ročního obratu. Příjmy z příspěvků komoře stouply za čtyři roky o 25 procent a nyní dosahují kolem 57 milionů korun. Naopak příjmy z časopisů klesly o 58 procent a ze vzdělávání o 73 procent,“ to jsou konkrétní závěry revizní komise. Jak však sdělilo několik přímých účastníků, sjezd se spornými čísly v hospodaření komory nezabýval. Hlasování o zprávě komise pouze spojil s proklamativní podporou prezidentovi ČLK Davidu Rathovi.

Pracovitý funkcionář.

Delegáti sjezdu vzali na vědomí, že je vede pilný prezident. Rath podle vykázaných údajů odpracoval pro komoru za rok 2002 celkem 3563 hodin. V přepočtu to je deset hodin každý den v roce. Při sazbě 160 korun za hodinu mu to vyneslo přes 570 tisíc korun hrubého, více než 47 tisíc korun měsíčně. Na péči věnované ČLK by nebylo nic tak divného, pokud by neměl úvazky jinde. Aby takové pracovní zatížení stihl, má Rath k dispozici služební vůz Ford Mondeo, model 2001 s řidičem (EURO 45/2003).
„Nesleduji kolik jsem odpracoval hodin pro komoru v tom kterém roce. Netuším, zda jsou čísla pravdivá a necítím potřebu to zjišťovat,“ řekl týdeníku EURO David Rath. Podle jeho slov má ČLK vůz a řidiče, který je také k dispozici prezidentovi komory. „Nejde o vůz pro mne s osobním řidičem,“ brání se Rath.
Prezident ale nepracoval jen pro komoru, má ještě jiné pracovní aktivity. Informace týdeníku EURO potvrzují, že revizní komise ČLK má písemné vyjádření Záchranné služby v Kralupech nad Vltavou, že Ratha zaměstnává na vedlejší pracovní poměr s úvazkem 0,5. Rovněž tak se předseda Obvodního sdružení ČLK Praha 5 Rudolf Černý, zajímal o Rathovo angažování se ve Fakultní nemocnici Motol, neboť tam prezident „územně spadá“. Ředitel Motola Miloslav Ludvík tento dotaz odmítl zodpovědět s odůvodněním, že Rath to zakázal. „S politováním oznamuji, že nemohu Vaší žádosti vyhovět. MUDr. David Rath výslovně sdělil, že nesouhlasí, aby fakultní nemocnice poskytla tyto informace České lékařské komoře,“ stojí v v Ludvíkově odpovědi z 24. října 2003. A to se ještě v kuloárech hovoří o tom, že Rath provozuje soukromou interní ambulanci.

Nepitvej přijaté.

„Jsem na rozpacích, zda polemizovat se zprávou, kterou sjezd nepřijal. Je směsicí čísel, která neodpovídají tomu, co máme k dispozici od našich ekonomů. Nejsou zde uvedeny konkrétní roky a položky s jejich specifikací. Příkladem jsou náklady na redakci časopisu komory. Když jsem komoru v roce 1998 přebíral, tvořili redakci dva redaktoři, sekretářka na plný úvazek a platili jsme nájem 200 tisíc ročně. Mzdy nás vyšly na 60 až 70 tisíc měsíčně. Nájem jsme vypověděli, sekretářku máme na půl úvazku a máme jednoho redaktora. Náklady jsou 27 tisíc měsíčně, zhruba třetinové. Netuším, jak MUDr. Marta Holanová za revizní komisi došla k uvedenému závěru,“ kroutí hlavou Rath a končí: „Na sjezdu vystoupil auditor a zodpovídal všechny dotazy. Zpráva nebyla přijata a tudíž ji nehodlám dále analyzovat.
Bývala předsedkyně revizní komise Marta Holanová se brání: „Vyjádření o zmatečnosti mě nepřekvapuje, protože právě prezident Rath je manipulátor s těmito pojmy. Do funkce jsem nastoupila 17. ledna letošního roku a od té doby prováděla opravdovou revizní činnost. Ve zprávě revizní komise není uveřejněn žádný chybný údaj. Sjezd nezpochybnil žádnou naší konkrétní informaci.“ Delegáti sjezdu ovšem působení komise, v níž Holanová zasedala ukončil a zvolil komisi novou.

Předchůdce stojí za komisí.

„Plně se ztotožňuji se zprávou revizní komise. Neprůhledné hospodaření, nevykázané daňové položky a zatajení příjmů komory je v rozporu s pravidly hospodaření. Odpovědný za to je statutární představitel organizace ČLK, to je její prezident. Spoluodpovědné je představenstvo, které se vzdalo své povinnosti schvalovat ekonomická rozhodnutí prezidenta,“ řekl týdeníku EURO Rathův předchůdce Bohuslav Svoboda. Ten byl prezidentem ČLK od roku 1993 do roku 1998. Svoboda svá slova ilustruje na faktech: „Od února 1997 se například představenstvo svým rozhodnutím vzdalo náhrady nákladů za cestovné a používalo svá auta pouze za úhradu benzínu. Toto rozhodnutí představenstvo po nástupu Ratha ihned zrušilo. Funkcionáři komory tehdy dostávali jenom náhradu za prokázanou ztrátu času, která představovala průměr pro jednotlivce 3500 korun. Příjmy a výdaje ČLK od 1. ledna 1998 do 30.září 1998 byly schválené sjezdem a odsouhlasené auditorem. Konkrétně, příjmy byly 13,296 milionu korun. Náklady na vydávání časopisu v tomto roce byly 162 886 měsíčně, nájem redakce činil patnáct tisíc korun za měsíc, a ne Rathem uvedených 200 tisíc.“
Zůstává tak teď jen na členské základně lékařské komory, zda svou podporu svému prezidentovi zachová i nadále.