Překážek pro cizince ubude - Euro.cz

Přihlášení

Překážek pro cizince ubude

, Matěj Daněk,
Překážek pro cizince ubude
Zdroj: Euro.cz

Modrá karta rozšíří možnosti vstupu cizinců na český pracovní trh

Zvláštní úpravu, jež zjednodušuje administrativní procedury, které zahraniční zájemce často odrazovaly od hledání zaměstnání na českém pracovním trhu, přijala Česká republika již s účinností od roku 2009. Čas však ukázal, že dobrý úmysl mnohdy nestačí, nereflektuje-li se praxe na pracovním trhu.

Modrá za zelenou

Stěžejním bodem této úpravy bylo sjednocení povolení k zaměstnání a k pobytu v jediné – takzvanou zelenou kartu. Cizinec o ni žádal na pracovní pozici uváděnou v centrální databázi Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Šlo o pozitivní a chvályhodný počin.
Konstrukce zvolená předkladatelem zákona se však ukázala poněkud nešťastnou. Praxe totiž potvrdila, že zaměstnavatelé se na výběru svého budoucího zaměstnance chtějí podílet. Situace, za níž zaměstnavatel poprvé spatřil svého nového zaměstnance až poté, co ten získal veškerá povolení a přestěhoval se do České republiky, se ukázala být neúnosná. Potvrzují to i statistiky, z nichž vyplývá, že zaměstnanci ze zahraničí využili možnosti získat zelenou kartu k výkonu práce v Česku pouze v několika desítkách případů.
Vzhledem k tomu předložila česká vláda 1. září 2010 Poslanecké sněmovně návrh rozsáhlé novely zákona o pobytu cizinců, která vychází z požadavků Evropské unie. Návrh již Poslanecká sněmovna schválila. Pokud projde i zbytkem zákonodárného procesu, Česká republika zavede speciální druh povolení k dlouhodobému pobytu, takzvanou modrou kartu. Ta bude vydávána cizincům za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci. Příslušná směrnice to sice umožňovala, ale pojem vysoká kvalifikace nebude zahrnovat odbornou praxi – pouze vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání, pokud studium trvalo aspoň tři roky.
Žádost o modrou kartu bude třeba podat na zastupitelském úřadu České republiky v zahraničí. To však neplatí pro cizince, kteří v Česku již dlouhodobě legálně pobývají. Navíc o modrou kartu bude moci požádat i cizinec, který již na základě modré karty pobýval v jiném členském státě Evropské unie a příslušnou žádost podá do jednoho měsíce od vstupu na naše území.

Jedenapůlnásobek průměrné mzdy

Náležitosti žádosti o modrou kartu se zásadně nemění oproti náležitostem požadovaným při podávání žádosti o dlouhodobé zaměstnanecké vízum. Nově však přibyl požadavek na předložení pracovní smlouvy na dobu nejméně jednoho roku s plným pracovním úvazkem. Ta bude muset obsahovat i mzdu aspoň ve výši 1,5násobku průměrné mzdy vyhlášené ministerstvem práce a sociálních věcí.
Důležitým posunem od kritizovaných zelených karet je, že celému procesu musí předcházet dohoda se zaměstnavatelem, který s cizincem pracovní smlouvu uzavírá. Proto se již nemůže stát, že cizince s vydanou zelenou kartou, který se dostaví na pracoviště, zaměstnavatel odmítne přijmout do pracovního poměru.
I v případě zelených karet však nastane pozitivní změna, pokud bude novela schválena, a zaměstnavatelé by měli být napříště zahrnuti do rozhodovacího procesu o jejím vydání.
Významné také je, že oproti tradičnímu povolení k zaměstnání novela řeší situaci, kdy cizincův pracovní poměr skončí před uplynutím platnosti modré karty. V takovém případě byl cizinec původně povinen vycestovat z České republiky, a pokud si nalezl nové zaměstnání, musel podstoupit proces vyřizování příslušných povolení od začátku.
V případě modré karty bude však během prvních dvou let výkonu práce pouze nutné vyžádat si souhlas Ministerstva vnitra ČR se změnou zaměstnavatele. Po odpracování dvou let dokonce stačí ministerstvo pouze informovat do tří pracovních dnů.
Možnost změnit zaměstnání cizince pobývajícího v Česku vyplývá i z příslušného ustanovení novely. Dle něj se modrá karta vydává s dobou platnosti o tři měsíce delší, než na kterou byla uzavřena pracovní smlouva, nejdéle však na dva roky.

Diskuze