Přehled produktů některých pojišťoven

05. dubna 2004, 00:00 - admin
05. dubna 2004, 00:00

V pojišťovně Allianz mohou jednotlivé firmy pro své zaměstnance zajistit pojištění služebních cest sjednáním "Rámcové smlouvy o cestovním pojištění pro zahraniční pracovní cesty zaměstnanců". Pro zjednodušení spolupráce nabízí Allianz možnost zasílání pojistných smluv elektronickou cestou.

ALLIANZ

V pojišťovně Allianz mohou jednotlivé firmy pro své zaměstnance zajistit pojištění služebních cest sjednáním „Rámcové smlouvy o cestovním pojištění pro zahraniční pracovní cesty zaměstnanců“. Pro zjednodušení spolupráce nabízí Allianz možnost zasílání pojistných smluv elektronickou cestou. Pojistné je hrazeno zpětně, na základě vystavené faktury. Výhodou rámcových smluv je, že není účtováno minimální pojistné stanovené zvláštní sazbou, účtují se pouze denní sazby bez ohledu na délku pobytu. Maximální délka pobytu je 90 dnů. Zaměstnavatel, je-li pojistníkem i plátcem pojistného, může pro své zaměstnance sjednat cestovní pojištění i pro individuální a lyžařské cesty.

EVROPSKÁ CESTOVNÍ POJIŠŤOVNA I Evropská cestovní pojišťovna (ECP) se domnívá, že po našem vstupu do Evropské unie bude potřeba uzavírat kvalitní komerční pojištění, protože podíl péče hrazené z veřejných zdrojů je omezený a je spojen s nadměrnou administrativou. V každé zemi Evropské unie existují rozdílná pravidla pro čerpání zdravotní péče a je jiná výše spoluúčasti. Téměř všude si pojištěný musí hradit zubní ošetření a léky (pokud je nehradí celé, existuje vždy vysoká spoluúčast), standardně se podílí na nákladech spojených s hospitalizací atd. Důležitým argumentem pro sjednání komerčního pojištění je též fakt, že v rámci poskytované péče nejsou hrazeny lékařské transporty, repatriace nemocného či ostatků zemřelého do České republiky. N ezanedbatelné je i to, že součástí komerčního pojištění je vždy asistenční služba, která pojištěnému pomůže v jakékoli tísnivé situaci, do níž se v zahraničí dostane. Cestovní pojištění ECP poskytuje pojistnou ochranu iv případech, kdy je zdravotní péče poskytnuta soukromým zařízením, které není financováno zveřejných zdrojů. Evropská cestovní pojišťovna, a. s., nabízí firemním klientům několik pojistných produktů: 1. Dlouhodobé pojištění s ohlašováním jednotlivých cest - po roce se automaticky prodlouží na další období, jednotlivé cesty se ohlašují přes internet a zaměstnavatel (pojistník) platí pojistné přesně za procestované dny. Tento produkt může mít podle potřeb a možností klienta různý rozsah pojistné ochrany. 2. Dlouhodobé pojištění bez ohlašování cest - zaměstnavatel stanoví cestovní plán na daný rok, poskytne pojišťovně několik údajů k ohodnocení rizika a pojišťovna stanoví paušální pojistné. Tento produkt je bez jakékoliv administrativy a je vyhledávaný především menšími firmami, které jsou ve svém cestování flexibilní. Také tento produkt umožňuje zvolit si rozsah pojistné ochrany a u některých rizik zvýšit pojistné částky. Co vše lze pojistit: aktivní asistenci (včetně lékařského převozu, přeložení a přepravy, repatriace tělesných ostatků, opatrovníka a vyslání náhradního pracovníka), léčebné výlohy, úraz (trvalá invalidita, úmrtí následkem úrazu), zavazadla (odcizení, poškození), zpoždění zavazadel, odpovědnost za škodu na majetku a na zdraví, přerušení cesty, zpoždění odjezdu, únos, náhradní dopravu, pojištění spoluúčasti (při dopravní nehodě), pobyt vnemocnici. (Rozsah pojištění je ovšem velmi shodný s nabídkou ostatních pojišťoven. ČSOB V ČSOB Pojišťovně si klient může sjednat cestovní pojištění buď na individuální nebo hromadnou pojistnou smlouvu. V rámci hromadného cestovního pojištění, které si zpravidla sjednávají firmy, nabízí pojištění pro zaměstnance i management. Lze si vybrat z „balíčků“ pojištění, zahrnujících vždy pojištění léčebných výloh a různé kombinace připojištění (úraz, odpovědnost za škody, zavazadla). Nabízí varianty formou nepřenosných ročních karet (na jméno s roční platností, v modifikaci se spoluúčastí 25 EUR nebo bez spoluúčasti, počet výjezdů neomezen), formou přenosných ročních karet (na název firmy s roční platností, v modifikaci se spoluúčastí 25 EUR nebo bez spoluúčasti, maximální počet 28 pobytových dnů na jeden výjezd, počet výjezdů neomezen), formou vykazování jednotlivých cest (před každým výjezdem je třeba zaslat seznam pojištěných osob a poukázat pojistné). Lze sjednat kteroukoli z variant nebo jejich kombinace. GENERALI

U pojišťovny Generali si klient může na pracovní cestu sjednat jakýkoli produkt, ke kterému si sjedná připojištění „pracovní cesta“. Výjimku tvoří produkt Manažer, který již toto pojištění zahrnuje a mimo to obsahuje také komplexní nabídku produktů snadstandardním pojistným krytím. Obdobou je roční pojištění „Komfort“ určené pro opakované (turistické i pracovní) výjezdy a obsahuje obdobné komponenty jako „Manažer“. V rámci vstupu České republiky do Evropské unie chystá pojišťovna Generali nové produkty cestovního pojištění, které budou zohledňovat vzájemnou úhradu zdravotní péče mezi členskými státy Evropské unie a budou uvedeny do prodeje na základě požadavků klientů.

UNIQA UNIQA pojišťovna nabízí pro zahraniční cesty kolektivní cestovní pojištění pro pracovníky firem, které je uzavřeno na základě jediné rámcové smlouvy. To zjednodušuje správu a aktualizaci podle potřeb klienta. Množstevní slevy dosahují podle počtu pojištěných osob až 25 procent ze základního pojistného. Pojištění lze sjednat jako pojištění léčebných výloh anebo jako komplexní cestovní pojištění s krytím léčebných výloh, úrazu snásledkem trvalé invalidity nebo smrti a dalším krytím na odpovědnostní škody. Má také speciální pojistný program pro řidiče v mezinárodní přepravě (autobusy, nákladní vozidla, TIR). Pro tuzemské služební cesty lze vUNIQA uzavřít úrazové pojištění proti rizikům smrt úrazem nebo trvalé invaliditě. VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR VZP ČR je po České pojišťovně nejstarším a inejzkušenějším pojistitelem v oblasti pojišťování zahraničních pracovních cest. Cestovní zdravotní připojištění a cestovní pojištění poskytuje víc než 10 let a každým rokem pojišťuje kolem jednoho milionu klientů. Na pracovní cesty připadá 5-6 %, přibližně tedy 50 000 pojištěných osob, na nichž zaznamenává v průměru 450 pojistných událostí z titulu zdravotního pojištění - úhradu nákladů za poskytnutou zdravotní péči a repatriace. Vlastní pojistné produkty doplňuje a rozšiřuje pojistnými produkty svých obchodních partnerů, zvláště České podnikatelské pojišťovny (ČPP). Společně již řadu let drží největší podíl (více jak třetinu) na trhu cestovního pojištění. Cestovní zdravotní připojištění VZP ČR je určeno českým občanům. Kompletní cestovní pojištění je doplněno o pojištění úrazu, zavazadel a odpovědnosti za škodu, což jsou pojistné produkty ČPP. Kompletní pojištění chrání proti odcizení věcí, vniknutí do automobilu, poškození, zničení, odcizení věcí při dopravní nehodě a dále i proti škodám vyplývajícím z činnosti pojištěného jako podnikatele, proti škodám způsobeným při plnění pracovních úkolů v pracovněprávních vztazích nebo v přímé souvislosti s nimi. Pojištění zahrnuje i riziko úmrtí následkem úrazu a riziko trvalé invalidity následkem úrazu. Pojistné částky a pojistná plnění při pojištění úrazovém, zavazadel, odpovědnosti za škodu jsou pochopitelně rovněž vyšší než u „turistického“ pojištění. Pojištění si lze sjednat v mnoha podobách. Typy pojistných smluv jsou individuální, skupinové, pojištění je krátkodobé (do 90 dnů) nebo dlouhodobé (90-180 dnů), celoroční pobytové či roční na opakované cesty a pobyty. Pojistit se lze do všech zemí světa. Všechny druhy pojištění a typy pojistných smluv lze uzavřít na zahraniční služební, pracovní cesty či pracovní pobyty. Limity pojistného plnění jsou stanoveny tak, aby odpovídaly specifickým rizikům a zvýšené pravděpodobnosti vzniku pojistné události a pojistného plnění. Velice výhodným typem pojištění pro ty, kteří často a náhle vyjíždějí plnit své pracovní povinnosti do zahraničí je tzv. roční paušál. Jedná se o pojistnou smlouvu sjednanou na období 365 dní. V rámci této doby lze opakovaně, podle potřeby odjíždět, bez povinnosti cokoliv ohlašovat. Bezpříspěvkový dárce krve má toto pojištění o 30 % levnější. Kromě toho lze uzavřít i paušál skupinový, pro několik zaměstnanců firmy nebo paušál rodinný. (Totožné produkty lze sjednat nejen v síti poboček VZP ČR, ale i České podnikatelské pojišťovny a Hasičské vzájemné pojišťovny.) AIG CZECH REPUBLIC POJIŠŤOVNA**

N abízí několik druhů cestovního pojištění. Krátkodobé cesty AIG Business, AIG Businessman; opakované cesty - AIG Traveller (pojištění pro managery, obchodníky apod.); AIG Truck - cestovní pojištění pro řidiče a pojištění pro dlouhodobé cesty. Součástí může být pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb, pojištění náhradního pracovníka; pojištění přivolané osoby; pojištění zavazadel a věcí osobní potřeby; pojištění zpoždění zavazadel během letecké dopravy; pojištění zpoždění letu; pojištění právní pomoci a kauce v případě dopravní nehody; pojištění úrazu; pojištění odpovědnosti za škody; pojištění únosu dopravního prostředku; pojištění denních dávek při hospitalizaci v zahraničí a pojištění terorizmu a válečných rizik. Veškeré nabídky jsou zpracovávány individuálně na základě předložených informací a požadavků klientů.

Prameny: materiály ČAP, webové stránky a podklady pojišťoven, které reagovaly na oslovení Profitu

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Kdo vlastní naše pojišťovny?
5 věcí, které si pamatujte o dokumentárním akreditivu
Zdraží plyn v topné sezóně? Jaké faktory ovlivní jeho cenu?
Všude stejně: jak moc riskujete, když používáte univerzální hesla a pořád stejný PIN?
Kdy je vhodná doba pro přezutí a výměnu pneumatik
Auta
VW Arteon je sice moderní, ale výkonem na starší Passat CC…
Kvíz: Znáte tyto přezdívky modelů aut nebo jiných dopravních prostředků?
Galerie: Kdo je konkurencí pro šestiválcový Stinger GT? Nová Kia mnoho soupeřů nemá
Nové Audi A7 Sportback už je jen hybrid. A zatím bez dieselu
Kia Stinger oficiálně přijela na český trh. Je to auto, které má velký potenciál
Technologie
Velký přehled: Kdo vlastní naše pojišťovny?
GeForce GTX 1070 Ti už se objevují na fotografiích, prosáklo skóre v 3DMarku
Cnews FM: Microsoft vydal Windows 10 Fall Creators Update [podcast]
Vyšel Total Commander 9.10. Co je nového?
Philips začíná upgradovat své televizory na Android 7.0, na rozdíl od Sony ale ne všechny
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít