Předseda KSČM: vládní odpovědnost bychom unesli

01. září 2009, 13:27 - Libuše Frantová
01. září 2009, 13:27

Komunistická strana se podle svého předsedy Vojtěcha Filipa ze svých minulých chyb už dostatečně poučila.

Autor: Jakub Stadler

„V našem programu máme dva velké rozdíly proti bývalé KSČ: stojíme za pluralitou politických stran a za pluralitou vlastnických vztahů,“ říká současný šéf KSČM. Strana je podle něj připravena nést i vládní odpovědnost.

V předvolební kampani připravila KSČM seznam otázek a odpovědí pro kandidáty vaší strany ke kontroverzním tématům. Bojíte se, že kdyby měli někteří kandidáti odpovídat podle vlastního názoru, odradili by voliče?

Seznam nepřipravilo vedení strany, byla to iniciativa odborného zázemí, já jsem se o ní dozvěděl z médií. My máme na kandidátních listinách řadu jinostraníků a bezpartijních, kteří nemusí být do detailu seznámeni s programem KSČM. Každá strana pro své kandidáty připravuje zkrácený volební a politický program. Jsem překvapen, že z toho média udělala jakési kladivo, že se tady pěstuje nějaké stádní vědomí. To není pravda, nejde o vymývání mozků, které občas probíhá ve školských zařízeních některých stran. Spíš mi připadá nesprávné, že to bylo zveřejněno, aniž to prošlo stranickým orgánem. Teprve pak by to byl oficiální dokument KSČM.

Je běžné, že strany vysvětlují svůj politický program, ale tady nešlo jen o volební témata, ale o postoj k procesům 50. let, třídnímu boji, diktatuře proletariátu…

Odborné zázemí se snažilo připravit zkrácené texty z oblastí, s nimiž se možná někteří kandidáti setkají. To, že se to stalo takovým nešťastným krokem odborného zázemí, je mi líto. Napravíme to tím, že dokumenty, které jsme k minulosti oficiálně přijali, zveřejníme.

Na vrcholných místech za vás kandidují lidé, kteří vyjadřují obdiv ke Klementu Gottwaldovi, jako Marta Semelová v Praze nebo šéf Svazu mladých komunistů Československa Lukáš Kovalčík ve Zlínském kraji. Jak vám mohou voliči věřit, že jste se od minulosti distancovali?

Nemohu znát kompletní názory všech kandidátů, navíc každý má ústavní právo myslet si, co chce. Ale oddělil bych oficiální stanoviska a postupy KSČM. Naše dvacetiletá historie ukazuje, že jsme si vždycky za svými slovy stáli, že jsme se nikdy nedopustili prohřešku proti ústavě. KSČM také nikdy nezpochybnila rozhodnutí rehabilitačních komisí, které zavedla na konci 50. a na začátku 60. let KSČ.

Dvacet let po únoru 1948 vznikl v roce 1968 první rehabilitační zákon, protože bývalá KSČ pochopila, že nesprávnosti, omyly, ale i zločiny, které se staly v 50. letech, je třeba napravit. Kdežto dvacet let po listopadu 1989 se z politických důvodů zavírá a nejsou odsuzováni ti, kteří České republice způsobili největší škody. Dnes nejsme schopni největší ekonomické zločiny proti státu potrestat. Podívejme se na pány Koženého nebo Krejčíře. A to je výrazný rozdíl: dezintegrace společnosti dvacet let po listopadu a integrace společnosti v roce 1968.

Ale idylka roku 1968 netrvala dlouho…

Ale ten pokus tady existoval i uvnitř komunistické strany. Dvacet let po listopadu tady není.

Dlouhodobou vizí Komunistického svazu mládeže, jehož bývalí členové za vás kandidují, je zrušení soukromého vlastnictví výrobních prostředků. Nemají se podnikatelé bát, kdybyste se dostali k moci, že o svůj majetek opět přijdou? Myslím, že se nemají čeho bát. Protože jestli tady někdo dbá na dodržování ústavního principu rovnosti druhů vlastnictví, tak je to KSČM. Trváme na tom, že vlastnictví společenských organizací, státu, obcí, krajů, soukromých osob, akciových společností i družstev má být stejně chráněno a nemůže být jedno vlastnictví nadřazováno nad druhé. Podstatné je, jak se vlastník chová. Pokud to funguje, tak není třeba způsob vlastnictví měnit, ani privatizovat, ani znárodňovat. Pokud by stát něco potřeboval a nemůže službu sehnat, nepotřebuje nic znárodňovat, stačí, když si takovou instituci nebo organizaci zřídí. V našem programu máme dva velké rozdíly proti bývalé KSČ: stojíme za pluralitou politických stran a za pluralitou vlastnických vztahů. To je zásadní věc, nehodláme ji měnit. A i kdyby si jednotlivec myslel něco jiného, nemůže to převážit v kolektivním rozhodování osmdesáti tisíc členů KSČM. V současném slovníku dnešní KSČM už tedy není třídní boj, diktatura proletariátu, vedoucí úloha jedné strany? Vždycky je nějaká strana vedoucí, když vyhraje ve volbách. Nejhorší bylo zakotvit vedoucí úlohu strany v ústavě, protože politická strana se přestala chovat jako politická strana a začala se chovat jako státostrana. Naším cílem je, aby náš program odpovídal většině zájmů našich občanů. My určitě nebudeme zastupovat bankéře, zahraniční kapitál, ale budeme zastupovat ty, kteří pracují vlastníma rukama nebo vlastní hlavou. Budeme se zastávat nejen zaměstnanců, drobných živnostníků a sociálně slabších, ale i vědy a výzkumu. Připomenu, že do roku 1989 šlo přes dvě procenta HDP na vědu a výzkum a dnes na to dáváme půl procenta a ještě se to snižuje. Je to ostuda všech polistopadových vlád. Ve svém programu navrhujete tři procenta HDP do vědy a výzkumu, to je kolem sta miliard korun. Kde na to chcete v době hospodářské krize vzít?

Právě kvůli krizi je třeba dát místo do šrotovného peníze do toho, co může řešit krizi. Věda a výzkum jsou obrovský fenomén v růstu ekonomiky. Tradičním způsobem – propouštěním – pravděpodobně žádnou výrobu nezvýšíme, ale zavedením nových technologií a poznatků ano.

Místopředseda vaší strany Jiří Dolejš řekl, že šrotovné považuje za mrhání finančními prostředky, které by se daly využít lépe. Jak se tedy ke šrotovnému postavíte po prezidentském vetu, až o něm bude opět hlasovat sněmovna? Neříkám, že šrotovné nemá žádný ekonomický význam, ale pomáhá jen určité skupině obyvatel. Návrh protikrizových opatření byl kompilát ODS a ČSSD. Ty nás stejně nebudou potřebovat k přehlasování prezidentova veta. Ale když už tyto strany chtěly šrotovné zavést, tak to měly časově připravit tak, až skončí vlna dodávek aut do okolních států. A mělo by být alespoň časově rozlišeno, že nejdříve se poskytne na 20 let stará auta, pak 15 a nakonec 10 let, aby se peníze rozdělily ve vlnách a státní rozpočet tento krok lépe sanoval. Když se toto opatření udělá najednou, vlny růstu a poklesu automobilového průmyslu se budou opakovat, protože se změní věková struktura vozů. Já to považuji za krátkodobé, mírně hloupé opatření. Ve svém programu máte zrušení DPH na potraviny a snižování DPH u dalších výrobků, zvyšování minimální mzdy, důchodů a podobně. Myslíte si, že teď je vhodná doba na rozdávání, když státní dluh překročil bilion korun a deficit státního rozpočtu bude i bez těchto změn přesahovat 200 miliard korun? Vhodná doba byla už předtím. My jsme tři roky, kdy jsme věděli o krizi, promarnili vládou Mirka Topolánka. Protikrizová opatření neoliberálního typu jen krizi v Česku urychlila, přiblížila a prohloubila. Nic se neudělalo pro to, aby se zvýšila koupěschopná poptávka obyvatelstva, protože peníze se přidaly jen středním a vyšším příjmovým skupinám, které měly dostatek prostředků na uspokojování vlastních potřeb. A těm, kteří je nemají, nebyla mzda zvyšována, jejich příjmy nebyly ani valorizovány. Přitom daň z příjmů fyzických osob, která byla ještě před rokem 2006 i za přispění KSČM na úrovni 12 procent, se zavedením superhrubé mzdy v podstatě zvýšila na 23 procent. Jen menšina lidí, kterým se zvýšily příjmy, zainvestovala do produktivních procesů. To krizi prohloubilo. Myslíte si, že by zvýšení tuzemského odbytu zachránilo českou ekonomiku před krizí, když je závislá z téměř tří čtvrtin na exportu?

Když to věděli, tak se měli starat, jak změnit teritoriálně strukturu našeho vývozu. Musíme část svých exportních aktivit převést do států, kde máme tradiční postavení nebo kde se můžeme odvolat na naši tradici. Ať už jde o střední nebo jihovýchodní Asii, Jihoafrickou republiku, Jižní Ameriku, měli bychom obnovit své kontakty s Kubou, kde je zajímavý energetický program, nebo nám to sebere Německo. Už nás předběhlo v dodávkách generátorů. Nevím, proč po rozhodnutí EU o změně politiky ke Kubě jsme to nevyužili a neaktivizovali vývoz do tohoto prostoru.

Jaká protikrizová opatření byste tedy navrhovali?

Těm, kdo nemají vysoké příjmy, se mzda musí zvýšit tím, že se sníží daň z příjmu fyzických osob až na 10 procent u nejnižších příjmových kategorií, a postupně se bude zvyšovat podle výše příjmů v daňové diferenciaci na 15, 25 a 35 procent. ČSSD říká dokonce na 38 procent.

Jak se KSČM staví k přijetí eura?

Jestliže se naše ekonomika propadá do krize ještě větší než v Evropě, tak v tuto chvíli je přijetí eura nevýhodné. Dokonce si myslím, že by Česká národní banka měla uvažovat o tom, jakým způsobem budeme spotřební koš měřit prostřednictvím čínských jüanů, protože to je měna poměrně silná, jestliže čínská ekonomika roste o víc než šest až sedm procent ročně. To je důležité stejně jako to, nakolik má Čína dolarové zásoby a jak je schopna jejich prostřednictvím ovlivňovat kurzy světových měn. Chceme o tom jednat.

Máte ve volebním programu také něco pro podnikatele, nebo o jejich hlasy nestojíte a ani s jejich podporou nepočítáte? To my tedy máme. Jsem přesvědčen, že pro drobné podnikatele je velmi důležité zvýšení koupěschopné poptávky nejnižších příjmových skupin. Pro střední podnikatele máme připraven program – rozšíření podpory pro export do teritorií, kde je ještě prostor. A základní opatření pro podnikatele je v tom, že chceme diferencovat daňový základ pro podnikatele podle jejich obratu. U středních podniků by to mělo být okolo dvaceti procent, u velkých, nadnárodních monopolů, obchodních řetězců se zahraničním kapitálem bychom měli daň zvýšit. Kam až byste šli? My bychom šli asi na těch třicet pětatřicet procent. Zvýšil bych daň firmám jako ČEZ nebo Sazka. Copak se může truhlář rovnat podnikání v hazardu, jako má Sazka? To je ekonomický nesmysl, aby třeba malá vznikající firma měla stejnou daň jako nadnárodní koncern, který navíc daň optimalizuje tím, že převádí své zisky do zahraničí. Máme další věci, jako zrušení stropu u sociálního zdravotního pojištění a podobně. V parlamentu jste ani po celých dvacet let od listopadu 1989 nechyběli, teď vládnete spolu s ČSSD v řadě krajů. Myslíte si, že už nastal čas i na váš vstup do vlády? To je otázka předčasná, to mohou rozhodnout jen voliči. Ale myslím, že my na to máme. Ovšem každý takovou míru odpovědnosti neunese, jak dokázala Strana zelených. Ale my v obcích a krajích jsme ji evidentně unesli a nebojíme se ani odpovědnosti vládní. Ale na druhou stranu netoužíme za každou cenu vstoupit do vlády, jako to udělala Strana zelených. Kde máte jistotu, že vy byste vládní odpovědnost unesli? |VOJTĚCH FILIP (54)|
|Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Pracoval jako právník a v různých hospodářských funkcích v národním podniku SFINX v Českých Budějovicích až do roku 1990, kdy byl zvolen poslancem Federálního shromáždění. Jeho mandát skončil se zánikem Československa koncem roku 1992. Od roku 1996 je poslancem Parlamentu ČR, kde už druhé volební období zastává funkci místopředsedy sněmovny. Od roku 1993 má vlastní advokátní kancelář, která se dnes specializuje na obchodní a ústavní právo, právo politických stran a lidská práva. Členem KSČ se stal už v roce 1983, v roce 2005 vystřídal v křesle předsedy KSČM Miroslava Grebeníčka. Vojtěch Filip je ženatý, jeho žena Ludmila je lékařka stomatoložka. Mají dvě děti, syna Robina a dceru Darinu. |
KSČM za dvacet let fungování prokázala, že dodržuje ústavu a zákony, nepodílela se na žádných excesech, ani co se týče podivných privatizací nebo korupcí. Prokázala schopnost navrhnout zákony, odhalit nedostatky, například naši zástupci v kontrolním výboru sněmovny odhalili nedostatky v NKÚ. My nemáme přeběhlíky, nemáme zrádce vlastního politického programu. Ale v 90. letech jste to také zažili, když se část komunistických poslanců odtrhla a vytvořila Levý blok.

Také jsme si to užili. Naše poučení z minulosti bývalé KSČ, které jsme si odnesli po roce 1989 i z 90. let, dává KSČM největší šanci, aby byla politickou stranou, na niž je spolehnutí.

Myslíte si, že po ztrátě důvěry za 40 let vlády komunistů jste důvěru už znovu nabyli a že už vám voliči mohou věřit, že byste se nechovali stejně? Komunistický režim tady nebyl, byl tady jakýsi první pokus o socialismus. Myslím, že nás nemůžete považovat za hlupáky, že bychom chyby z minulosti opakovali. Jestli někdo vzal vážně to poučení, tak to byla komunistická strana. Nemáme žádný důvod ty chyby opakovat, naopak máme všechny důvody, abychom se jich vyvarovali. Říkáte, že KSČM se nedopustila excesů jako všechny strany, které byly ve vládě. Není to proto, že jste byli po celou dobu v opozici a neměli jste exekutivní pravomoc? Taková úvaha může být. Ale ukažte mi, kde jsme měli odpovědnost, primátory v Havířově, Karviné, jestli za jejich vládnutí docházelo k takovým procesům, které by bylo možné nazvat korupční. Myslím, že ne. Právě v komunální politice je ukázka toho, že naši lidé to brali jako službu občanům a ne jako službu sobě. Nemrzí vás dnes, že jste přispěli k pádu Topolánkovy vlády v polovině českého předsednictví, když vidíte, jak nás to poškodilo v očích našich evropských partnerů?

Nemrzí mě to vůbec. Mě mrzí to, že pád vlády nenastal před předsednictvím.

Po pádu Topolánkovy vlády vás šéf ČSSD Jiří Paroubek zval nepřímo do vlády, měli jste navrhnout své kandidáty nestraníky, které by sociální demokraté nominovali do Fischerova kabinetu. Proč jste na to nepřistoupili?

Protože si myslím, že se nemá dělat kabinetní politika, ale politika otevřená. Pokud bychom někoho do vlády nominovali, tak bychom za jeho činy museli odpovídat. V tomto ohledu mi tato nabídka přišla nefér nejen ke KSČM, ale vůči občanům České republiky.

Podobný důvod jste uváděl, když se měly vytvářet krajské vlády ČSSD s tichou podporou komunistů. Nakonec jste uspěli a v řadě krajů teď veřejně vládnete v koalici se sociální demokracií. Stejně tak byste chtěli působit ve vládě?

My netoužíme po vstupu do vlády, my nabízíme naše velmi schopné, pracovité politiky, kteří by byli ochotni a schopni ty funkce vykonávat. Jestli to budou funkce kontrolní parlamentní nebo exekutivní, to skutečně závisí na občanech, jakou míru důvěry nám dají. Ale mnohem méně excesů mají naši radní nebo náměstci hejtmana než středočeský hejtman David Rath, který má jednobarevnou koalici.

Ale i při všech jeho excesech ho v křesle hejtmana držíte ve středních Čechách vy.

Držíme ho tam. Já myslím, že platí princip presumpce neviny. Jako právník nevolám po změně tohoto principu, to bych se příčil vlastnímu vzdělání. Ale když se ukáže, že se hejtman Rath provinil víc, než že se rozhodl financovat školu, která ještě nevznikla, tak není žádný důvod, abychom ve Středočeském kraji neuzavřeli s ČSSD řádnou koaliční smlouvu. Hejtman Rath naše hlasy nemá jisté na čtyři roky. Cítíme odpovědnost za procesy, které se tam odehrávají, ale určitě se nenecháme potopit.

Co říkáte na Rathovo vyjádření, že když voliči ve sněmovních volbách nedají hlas ČSSD, nebude moci dodržet předvolební slib týkající se proplácení zdravotnických poplatků?

Myslím, že příslib ČSSD před krajskými volbami byl diplomaticky řečeno voluntaristický. My jsme navrhovali něco jiného. Kraje, kde máme spoluodpovědnost, postupují mnohem rozumnějším způsobem. Je jisté, že nejčistším řešením je návrh KSČM zrušit poplatky vůbec, protože ať je rozhodnutí Ústavního soudu takové nebo onaké, trváme na tom, že bezplatné zdravotnictví znamená zdravotnictví, kde se neplatí vstupní poplatky. Když ten princip narušil bývalý ministr zdravotnictví a vláda Mirka Topolánka, tak my usilujeme ústavní cestou o změnu. Pokud byla sociální demokracie přesvědčena, že to zvládne v rámci krajů tím, že to bude dávat z jiné kapitoly kraje, tak to bylo možné, ale bylo to rizikové a jako rizikové se to také ukázalo.

Když se nepodařilo za dvacet let KSČM zakázat, nevymře nakonec po přeslici? Máte věkový průměr členů 70 let a stále jich ubývá.

Já myslím, že to nehrozí. Je pravda, že přírůstek členů je menší než úbytek. Ale ani do jiných politických stran nevstupují masově mladí lidé a členská základna politických stran je velmi malá. Svědčí to o tom, že devastující krok nepolitické politiky se projevil na celé politické scéně. Ale my dáváme na své stranické kandidátky i bezpartijní, pracujeme nejen s členskou základnou, ale se širokým okruhem sympatizantů. Na jednoho člena připadá přibližně dvanáct nečlenů.

ČSSD se před volbami snaží od vás distancovat. Podle předsedy Jiřího Paroubka má KSČM nedostatečně kritický vztah ke své minulosti a zločinecké podstatě komunismu, nedávno dokonce zveřejnila inzerát s čísly, kolik členů ČSSD se stalo v minulosti obětí bývalého komunistického režimu. Jak si to vysvětlujete?

Já myslím, že je to příprava na velkou koalici. To má jediné vysvětlení, prostě Jiří Paroubek chce uzavřít s Mirkem Topolánkem po volbách velkou koalici.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Kdy budou Vánoce a vánoční prázdniny?
Přímá volba prezidenta ČR
Z e-shopu přivezli rozbité zboží?
4 nejznámější kryptoměnové burzy současnosti
Když končí platnost řidičského průkazu...
Auta
Seat dále navýší výkon Leonu Cupra. Příští rok dorazí…
Muzeum Citroën prodává část své sbírky. Jsou to samá krásná a zajímavá auta
Honda chystá na rok 2022 elektromobil, který se nabije za 15 minut
Kdo se stane evropským autem roku? SUV mají největší šanci, protože jich je většina
Kvíz: Poznáte auto jen podle předního světla?
Technologie
Další šikovná externí grafika s malými rozměry. Uvnitř je přitom desktopová GTX 1060
První týden s Android Pay: 90 % plateb mobilem provedli muži
EA byla příliš nenasytná. Některé země mikrotransakce ve hrách označují za formu gamblingu
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Už i zdroje se vyrábí speciálně pro těžbu kryptoměn. FSP uvádí 2000W model pro 16 grafik
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít