Předpokládaný vývoj cenových hladin v jednotlivých oblastech

09. září 2002, 00:00 - admin
09. září 2002, 00:00

Chléb a pečivo: Zdražení v nejbližší době Pekárenské výrobky jsou na domácím trhu zřejmě jedinou skupinou potravin, u které lze očekávat nárůst cen v horizontu několika týdnů.

Chléb a pečivo: Zdražení v nejbližší době

Pekárenské výrobky jsou na domácím trhu zřejmě jedinou skupinou potravin, u které lze očekávat nárůst cen v horizontu několika týdnů. Důvodem ovšem ani v tomto případě není výpadek části domácí produkce potravinářského obilí díky povodním, ale ještě předpovodňový umělý zásah státu, konkrétně stanovená cena intervenčních nákupů potravinářské pšenice prosazená bývalým ministrem zemědělství Janem Fenclem na nátlak Agrární komory ČR. Proti tomuto konstatování se zemědělci před třemi měsíci důrazně ohrazovali, realita však ukazuje, že tomu bude právě tak, jak Profit v té době napsal. Intervenční cena činí totiž 3500 korun za tunu potravinářské pšenice, a to je zhruba 500 korun nad cenami této komodity v okolních zemích. Cenový signál vyslaný státem již zvýšil ceny pšenice na domácím trhu, do současné době se ale v pekárnách používala levnější mouka z loňské sklizně. Její zásoby však právě v této době docházejí. To potvrzuje i Ivan Flek, generální ředitel významné tuzemské mlýnskopekárenské skupiny Odkolek. „Mírnému růstu cen se nevyhneme, hlavním důvodem je vyšší cena vstupní suroviny,“ konstatoval Flek. Skutečností navíc je, že cena potravinářského obilí díky celosvětově nižší sklizni stoupá v současné době i na zahraničních trzích, takže zásah státu prostřednictvím vysoké intervenční ceny růst cen pouze urychlil, neboť by k němu došlo stejně.

Cukrovinky a čokoláda: Do Vánoc stagnace

Základní surovina některých čokolád a celé řady cukrářských výrobků, kakaové boby, v průběhu několika posledních měsíců na zahraničních trzích výrazně podražila, jejich cena dosáhla podle prestižní tuzemské komoditně analytické společnosti Colosseum dokonce čtrnáctiletého maxima. „Tento stav, zdá se, nějakou dobu vydrží, neboť klesly celkové světové zásoby kakaových bobů a v nadcházejícím období se očekává převis poptávky nad nabídkou,“ uvádí k tomu analytik Jiří Šťastný z Colossea. Ministerstvo zemědělství (opět ještě pod vedením ministra Fencla) zvýšilo minimální cenu cukru v porovnání s loňským rokem o pět procent, vláda zvyšuje o dvě procenta DPH u potravin. Kumulace těchto faktorů dopadne nejvíce právě do cen cukrařiny. Zvýšení cen, zhruba do deseti procent oproti současnému stavu, však podle Jaroslava Camplíka, který je vedle funkce v PK zároveň předsedou dozorčí rady společnosti Nestlé, lze očekávat až po Novém roce, protože velké nadnárodní společnosti nakupují základní suroviny pro výrobu s předstihem a jsou tak schopny čelit krátkodobým cenovým extrémům. Proto se do cen jejich produktů promítají pouze dlouhodobé cenové trendy. „Pokud se světová cena bobů udrží na současné výši a pokud k tomu přičteme další vlivy, zvýšení cen se v příštím roce nevyhneme,“ konstatoval Camplík.

Mlékárenská produkce: Možná i nepatrné zlevnění

Ačkoli zemědělci tlačí na zvýšení výkupních cen mléka, není taková situace v dohledné době reálná. Přebytek mléka v celé Evropě, včetně kandidátských zemí, totiž vytváří nebývalou a v řadě případů až zničující konkurenci na trhu se základní surovinou - mlékem, která ústí až do finálních výrobků. T o se na trhu v ČR projevuje výrazně se zvyšujícími dovozy levných mlékárenských výrobků ze zahraničí. Podle výkonného ředitele Českomoravského svazu mlékárenského Michala Němce stoupl jen v letošním roce ve srovnatelném období s loňským rokem import mlékárenských výrobků ze Slovenska z 10 000 na 22 000 tun, na tuzemském trhu je také množství levných polských sýrů. Pokud by domácí zpracovatelé mléka své výrobky zdražili, přišli by patrně o část domácího trhu. Systémovým řešením vyššího uplatnění domácích mlékárenských výrobků v ČR by tak byla nižší výkupní cena mléka od domácích prvovýrobců. Ta skutečně velmi mírně klesá.

Rostlinné jedlé oleje: Záleží na zahraničí

Po měsících cenového poklesu začaly v posledních měsících na světových trzích poměrně dynamicky stoupat ceny kompletního spektra olejnin - tedy sóji, sójových šrotů, řepky, řepkových šrotů i olejů. Podle současného vývoje se navíc zdá, že jde o trvalejší trend, který sice může být do určité míry ovlivněn sklizní sójových bobů za oceánem, přesto se cena olejnin, a pro ČR strategické řepky, nevrátí patrně pod úroveň z letošního jara. Dominantní domácí výrobce rostlinných jedlých olejů, akciová společnost Setuza, přitom ústy své mluvčí Marie Logrové deklaruje, že zahraniční cenový vývoj bude určující i pro její cenovou politiku. Při neopadající poptávce spotřebitelů po rostlinných olejích na úkor živočišných tuků nelze tedy mírné zvýše ní spotřebitelských cen, zřejmě ještě do konce letošního roku, vyloučit.

Cenu vánočních kaprů zřejmě povodně ovlivní

U tradičního českého vánočního jídla - kapra, se letos patrně můžeme dočkat mírného nárůstu cen, který však nejspíš nepřesáhne deset procent v porovnání s rokem loňským. Důvodem je tentokrát opravdu určitý propad produkce kaprů, které vzala velká voda. Na druhou stranu je třeba zmínit, že voda vzala především plůdky a násadové ryby, které by ještě do Vánoc do tržní velikosti nedospěly. Také tuzemská spotřeba kaprů stagnuje, dokonce mírně klesá, takže výraznější zvýšení cen by mohlo omezit dále spotřebitelskou poptávku. S cenou sice nesouvisející, spotřebitelsky však důležitá informace veterinárních odborníků přitom říká, že konzumenti kaprů se nemusejí obávat zdravotních rizik spojených s konzumací kaprů z tuzemských vod.

Ovoce a zelenina: Nic dramatického se nestane

Ačkoli povodně poškodily část domácí produkce zeleniny, zejména košťálovin a kořenové zeleniny, nepřesáhnou celkové ztráty deset procent, a tento výpadek je bez problémů možné krýt prostřednictvím dovozů ze zahraničí. Podle předsedy Svazu importérů ovoce a zeleniny ČR Miroslava Jakubíka hlásí v letošním roce velká část Evropy nadměrnou produkci, ze stěžejních zemí a komodit například Francie v případě brambor. „Určité cenové posuny nevylučuji, ale v žádném případě nebudou mít dramatický dopad do rozpočtů domácností,“ uvedl Jakubík. Prohlubující se spolupráce v rámci zemí CEFTA naopak znamená tlak na stagnaci až pokles některých druhů ovoce a zeleniny díky levnějším dovozům ze zahraničí, obdobně jako v případě mléka zejména ze Slovenska a Polska.

Vepřové maso: Žádný pohyb

Po dlouhých měsících výrazného cenového poklesu se situace paradoxně obrátila právě v období povodní, kdy odbytové družstvo Agropork zvýšilo prodejní ceny jatečných prasat. Toto zvýšení ceny suroviny se obvykle do spotřebitelských cen promítá se zhruba třítýdenním zpožděním, takže doznívání růstu cen vepřového můžeme pociťovat právě v těchto dnech. V současné době se ale již cena prasat, například na parketu Obchodní burzy Hradec Králové, stabilizuje a racionální důvody pro další nárůst v současné době neexistují. Navíc na světových komoditních burzách cena vepřového klesá. Po zbytek letošního roku tak lze očekávat v případě spotřebitelských cen vepřového téměř úplnou stagnaci.

Hovězí maso: Oživení již nastalo

Stejný proces jako v případě vepřového již proběhl zhruba o dva měsíce dopředu u hovězího masa. Velmi mírný nárůst cen lze postupně očekávat, konec nebo začátek roku na tuto skutečnost patrně nebude mít vliv. Větší vliv může mít uvolnění dovozů hovězího z některých zemí EU, která se po aféře s BSE potýká s velkými přebytky. V případě hovězího masa má ale více než u jakékoli jiné komodity tvorbu cen ve svých rukou spotřebitel a nárůst jeho důvěry v hovězí. Vše nasvědčuje tomu, že strach z hovězího v našich krajích pominul, naopak spotřebitel má o hovězím celou řadu dříve nepublikovaných údajů o jeho kvalitě a pozitivním vlivu na organizmus. Zájem o konzumaci hovězího tak může být doprovázen pozvolným nárůstem spotřebitelských cen.

Drůbeží maso: Po létu klid

Období nejvyšší poptávky po drůbežím, zejména kuřecím mase po dobu letní sezony a grilovacích soukromých večírků již pominulo, částečný pokles poptávky tak bude hlavním limitem možného růstu cen. Mírný nárůst v průběhu nejbližšího období je možný pouze z důvodu ovlivnění cenového vývoje drůbeže dočasným zvýšením cen vepřového masa.

Hrubý domácí produkt

Stát HDP* v roce 2000 HDP* (v mld.) na hlavu euro PPS PPS euro 1998 1999 2000

Bulharsko 13,0 51,4 6 300 1 600 3,5 2,4 5,8

Kypr 9,5 12,9 19 400 14 200 5,0 4,5 4,8

ČR 55,0 135,5 13 200 5 400 -1,2 -0,4 2,9

Estonsko 5,5 12,4 8 600 3 800 5,0 -0,7 6,9

Maďarsko 50,3 115,1 11 500 5 000 4,9 4,2 5,2

Lotyšsko 7,8 16,0 6 700 3 300 3,9 1,1 6,8

Litva 12,2 27,6 7 500 3 300 5,1 -3,9 3,9

Malta 3,9 4,9 12 600 9 900 3,4 4,1 5,4

Polsko 171,0 342,1 8 900 4 400 4,8 4,1 4,0

Rumunsko 40,0 117,3 5 200 1 800 -4,8 -2,3 1,6

Slovensko 20,9 58,1 10 800 3 900 4,1 1,9 2,2

Slovinsko 19,5 31,0 15 600 9 800 3,8 5,2 4,6

Turecko 217,4 97,5 5 900 3 200 3,1 -4,7 7,2

EU - 15 8 523,9 8 523,9 22 520 22 520 2,9 2,6 3,3

* v běžných cenách parita kupní síly - základem odhadů parity kupní síly jsou výsledky evropského srovnávacího programu 1999 * ve stálých cenách národní měny - nárůst v % proti předchozímu roku

Spotřebitelské ceny 2001 a 2002 (ČSÚ):

šunkový salám cena jednotka

1. týden 2001 130,84 Kč/kg

10. týden 2001 126,27 Kč/kg

20. týden 2001 128,39 Kč/kg

30. týden 2001 131,07 Kč/kg

40. týden 2001 130,23 Kč/kg

50. týden 2001 128,24 Kč/kg

51. týden 2001 127,32 Kč/kg

10. týden 2002 124,03 Kč/kg

20. týden 2002 121,66 Kč/kg

30. týden 2002 116,11 Kč/kg

32. týden 2002 116,67 Kč/kg

kuře kuchané 1. jakosti bez drobů

1. týden 2001 61,44 Kč/kg

10. týden 2001 61,36 Kč/kg

20. týden 2001 63,84 Kč/kg

30. týden 2001 66,53 Kč/kg

40. týden 2001 66,32 Kč/kg

50. týden 2001 61,10 Kč/kg

51. týden 2001 60,62 Kč/kg

10. týden 2002 55,23 Kč/kg

20. týden 2002 52,25 Kč/kg

30. týden 2002 48,07 Kč/kg

32. týden 2002 47,99 Kč/kg

chléb konzumní kmínový

1. týden 2001 14,78 Kč/kg

10. týden 2001 14,59 Kč/kg

20. týden 2001 14,99 Kč/kg

30. týden 2001 15,06 Kč/kg

40. týden 2001 14,84 Kč/kg

50. týden 2001 14,75 Kč/kg

51. týden 2001 14,79 Kč/kg

10. týden 2002 14,44 Kč/kg

20. týden 2002 14,24 Kč/kg

30. týden 2002 14,33 Kč/kg

32. týden 2002 14,32 Kč/kg

jogurt bílý 150 ml

10. týden 2001 5,92 Kč/ks

20. týden 2001 5,93 Kč/ks

30. týden 2001 5,96 Kč/ks

40. týden 2001 6,01 Kč/ks

50. týden 2001 5,97 Kč/ks

51. týden 2001 5,97 Kč/ks

10. týden 2002 6,04 Kč/ks

20. týden 2002 6,14 Kč/ks

30. týden 2002 6,11 Kč/ks

32. týden 2002 6,15 Kč/ks

rostlinné máslo Rama *

10. týden 2002 77,89 Kč/kg

20. týden 2002 84,94 Kč/kg

30. týden 2002 84,41 Kč/kg

32. týden 2002 84,25 Kč/kg

* (před rokem 2002 nebyla položka statisticky sledována)

Vývoj farmářských (výkupních) cen (ČSÚ)

jatečná prasata cena jednotka

1. týden 2001 39,51 Kč/kg

10. týden 2001 39,10 Kč/kg

20. týden 2001 43,77 Kč/kg

30. týden 2001 47,82 Kč/kg

40. týden 2001 47,03 Kč/kg

51. týden 2001 40,14 Kč/kg

2. týden 2002 38,36 Kč/kg

10. týden 2002 34,43 Kč/kg

20. týden 2002 32,49 Kč/kg

30. týden 2002 28,26 Kč/kg

32. týden 2002 30,82 Kč/kg

mléko

2. týden 2001 7,51 Kč/l

10. týden 2001 7,65 Kč/l

20. týden 2001 7,70 Kč/l

30. týden 2001 7,72 Kč/l

40. týden 2001 7,74 Kč/l

51. týden 2001 7,99 Kč/l

2. týden 2002 8,02 Kč/l

10. týden 2002 8,15 Kč/l

20. týden 2002 8,15 Kč/l

30. týden 2002 8,08 Kč/l

32. týden 2002 8,06 Kč/l

potravinářská pšenice

2. týden 2001 3900,00 Kč/t

10. týden 2001 4130,00 Kč/t

20. týden 2001 4230,00 Kč/t

30. týden 2001 4240,00 Kč/t

40. týden 2001 3750,00 Kč/t

51. týden 2001 3790,00 Kč/t

2. týden 2002 3760,00 Kč/t

10. týden 2002 3680,00 Kč/t

20. týden 2002 3530,00 Kč/t

30. týden 2002 3310,00 Kč/t

32. týden 2002 3350,00 Kč/t

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Když za škodu může sport...
O dědictví IV: Dědit, či darovat?
3 věci, na které není dobré zapomínat před odjezdem na služební cestu
Daňové přiznání za rok 2017: Změny u daňového zvýhodnění na děti a daňového bonusu
Bez potřebné doby pojištění vám důchod nedají
Auta
Kvíz: Víte, co se děje, když se na přístrojové desce…
Arrivo je systém, díky kterému pojede i Dacia Duster nebo Fabia 1.2 HTP 320 km/h
Škoda Superb 2.0 TSI 4×4 vs. BMW M760Li xDrive: Přesné porovnání neporovnatelného
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Pokuta za pád z kola? Absurdní, ale ne víc než jiné pokuty za nehodu [komentář]
Technologie
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Mlácení dělníků, smrt v kantýně aneb Jak se dělá iPhone X
Nereferenční Radeony Vega konečně tady? PowerColor chystá vydání před koncem listopadu
Cnews FM: Platíme mobilem s Android Pay. Vydrží nám to? [podcast]
Desky platformy Intel Z390 už existují. V Sandře se objevil model od SuperMicro
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít