Mlsna získal v soutěži o šéfa ÚOHS konkurenta. Do boje se hlásí právník Neruda - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Mlsna získal v soutěži o šéfa ÚOHS konkurenta. Do boje se hlásí právník Neruda

,
Mlsna získal v soutěži o šéfa ÚOHS konkurenta. Do boje se hlásí právník Neruda
Zdroj: Archiv

Na místo předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) se hlásí dva kandidáti. Vedle náměstka ministra vnitra Petra Mlsny, který už svůj zájem potvrdil, podle zjištění týdeníku Euro nově kandidaturu předkládá partner advokátní kanceláře Havel & Partners Robert Neruda. Ten už na antimonopolním úřadu v minulosti působil. Do roku 2010 byl jako tehdejší první místopředseda ÚOHS pověřen řízením úřadu.

Robert Neruda by chtěl na úřad přinést své zkušenosti z advokacie a posílit i ekonomickou expertizu, která úřadu brání v boji se složitými kauzami v oblasti zneužití dominance nebo tržních koncentrací. „Stále častěji s těmi ekonomickými analýzami přicházejí účastníci a úřad musí mít experty, kteří jim rozumí, jsou schopni je posoudit a připravit si vlastní,” tvrdí Neruda.

Navrhuje také významné změny v celkovém nastavení úřadu. V poslední instanci by podle něj měl rozhodovat kolektivní orgán, nikoli pouze předseda. A úřad by rozdělil na dvě poloviny – na soutěžní a zakázkový. Veřejné zakázky totiž podle něj agendu ÚOHS až příliš zatěžují.

Nového šéfa úřadu by měla vybrat výběrová komise složená z personalistky Úřadu vlády, šéfa odboru veřejných zakázek z ministerstva pro místní rozvoj a státního tajemníka ministerstva vnitra. Jasno by mělo být ještě do konce listopadu. K 1. prosinci rezignuje současný šéf úřadu Petr Rafaj.

Letos jste uvedl, že už se na ÚOHS vracet nechcete, že je to pro vás uzavřená kapitola. Proč jste změnil názor?

Vláda nakonec vypsala výběrové řízení, v rámci nějž by měla rozhodovat koncepce a zkušenosti kandidáta. To mne přesvědčilo změnit názor. Po výběrovém řízení jsem totiž volal hlasitě a opakovaně.

Pokud se ta šance objevila, připadá mi dobré nabídnout alternativu v podobě kandidáta, který má zkušenostmi jak z ÚOHS, tak z privátní sféry, tedy advokacie, který by přinesl jiný pohled na fungování soutěžního úřadu. Protože jsem neměl jistotu, že se někdo takový přihlásí, považoval jsem za svou povinnost přihlásit se sám. Prestiž ÚOHS ve společnosti je v současné době nízká. Považuji to za nevyužitou příležitost a chtěl bych, aby se to změnilo.

Budete mít zřejmě velmi silného protikandidáta Petra Mlsnu, kterého do čela úřadu prosazuje prezident Zeman a shoda je na něm i v rámci vládní koalice. Má v této situaci vaše kandidatura vůbec nějaký smysl a naději na úspěch?

Pro mne to smysl má každopádně, bez ohledu na to, jak to dopadne. Bylo vypsáno otevřené výběrové řízení, hledá se odborník s manažerskými schopnostmi, tak snad naděje na úspěch existuje.

Máte už domluvenou nějakou politickou podporu?

Nemám a nebudu ji hledat. Vypsání výběrového řízení jsem pochopil jako signál, že vláda hledá nepolitického kandidáta a odborníka. Předmětem hodnocení mají být zkušenosti z oblasti ochrany soutěže a veřejných zakázek, koncepce fungování a manažerské zkušenosti, tedy nepolitická témata.

Věřím, že tomu tak bude. Koneckonců, takto nastavené výběrové řízení bylo důvodem, proč jsem se do něj přihlásil. ÚOHS je velmi důležitý úřad, který nenaplňuje svůj potenciál. Aby se tak stalo, musí být jeho předseda nezávislý. 

Před deseti lety, když se o vás hovořilo jako o možném kandidátovi na post předsedy ÚOHS, vám podle vašich slov politici říkali, že jste až moc nezávislý a moc toho o soutěžním právu víte. Jak je teď chcete přesvědčit, že někdo takový by v čele úřadu měl být?

Věřím, že za deset let jsme se posunuli dál. Že o vhodném kandidátovi budou rozhodovat jeho kompetence, zkušenosti a plán, co s ÚOHS, který není v dobré kondici, provést. Deset let v advokacii mi dodalo zkušenosti, které jsem tehdy neměl. Nyní znám fungování ÚOHS z obou stran, i v tom je velká změna. Věřím, že mohu nabídnout výraznou alternativu dosavadnímu řízení této instituce.

Máte už nějakou představu o vašem případném týmu, který byste si do čela ÚOHS přivedl? Kdo do něj bude patřit?

Vše se seběhlo velmi rychle, do teď jsem se musel soustředit na vypracování koncepce a dalších podkladů pro výběrové řízení. S nikým mimo ÚOHS jsem zatím nejednal. Rád bych spolupracoval s těmi, kdo budou mou vizi fungování ÚOHS sdílet, bez ohledu na to, zda jsou nyní na úřadu zaměstnáni nebo nikoliv.

Robert Neruda (43)
• Robert Neruda je společníkem, partnerem a vedoucím týmu soutěžních právníků a ekonomů advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS.

• Specializuje se na poradenství v oblasti kartelů, zneužití dominance a soutěžněprávního posuzování fúzí a akvizic, významné tržní síly, veřejné podpory a veřejných zakázek.

• Před příchodem do advokacie v roce 2010 pracoval celkem osm let na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

• Je zakladatelem názorové platformy Rozumné právo a členem redakční rady časopisu Antitrust – revue soutěžního práva a platformy Oxford Competition Law.

Znám celou řadu schopných odborníků na soutěž a zakázky mimo ÚOHS, kteří jsou skvělí lidé, s nimiž bych případně rád spolupracoval, ale nevím, zda by měli zájem. Jakákoli jednání s lidmi mimo ÚOHS má smysl vést až v okamžiku, kdy bude nový předseda vybrán a jmenován.

ÚOHS má teď v souvislosti s dosavadním předsedou Petrem Rafajem velmi negativní image u veřejnosti. Je vůbec něco pozitivního, s čím v posledních letech ÚOHS přišel?

Úřad má více rozhodnutí v oblasti kartelů, lépe funguje politika narovnání se s účastníky – výměnou za nižší pokutu uznají odpovědnost. Ta se před deseti lety, ještě za mého působení na ÚOHS, zaváděla. ÚOHS není rozpadlá instituce, leccos funguje, je však potřeba jeho činnost reformovat a modernizovat tak, aby byl schopen řešit kauzy současné ekonomiky.  

Umí si úřad podle vás vyšlápnout i na velké hráče na trhu?

Zdá se mi, že úřad dost bojuje se složitými kauzami v oblasti zneužití dominance nebo tržních koncentrací. Souvisí to, podle mého názoru, s nedostatečnou kapacitou ÚOHS v oblasti ekonomické expertizy.

Aplikace soutěžního práva se bez ekonomických analýz, které odhalí, zda a jaký dopad má konkrétní jednání na trh, prostě neobejde. Stále častěji s těmi ekonomickými analýzami přicházejí účastníci a úřad musí mít experty, kteří jim rozumí, jsou schopni je posoudit a připravit si vlastní. 

Velkou agendou úřadu jsou veřejné zakázky. Mnoho odborníků včetně vás kritizuje, že úřad má v této oblasti pravomoc. Jak byste to tedy řešil?

V případě zvolení bych prosazoval rozdělení ÚOHS na dva úřady – soutěžní a zakázkový. Obě agendy jsou příliš odlišné, jejich spojení v rámci jednoho úřadu nepřináší žádné výhody a není náhoda, že takové spojení není ve světě obvyklé.

Je naopak zdrojem komplikací při prosazování soutěžní agendy. Agenda zakázek za poslední desetiletí bobtnala, poutá většinu mediální pozornosti, v očích mnoha je ÚOHS především zakázkový úřad. To vede k sníženému vnímání významu agendy ochrany soutěže, což není dobře.

Jak chcete politiky přesvědčit o tom, aby změnili způsob rozhodování úřadu z individuálního rozhodnutí předsedy v druhé instanci na rozhodování kolektivní?

Já myslím, že dosavadní zkušenosti jsou dobrým argumentem pro změnu. Chci argumentovat příkladem jiných regulačních úřadů, například Českým telekomunikačním úřadem, či jiných soutěžní úřadů – Evropské komise či slovenský Protimonopolný úrad, kde rozhoduje kolektivní orgán.

Mně dává smysl, aby rozhodovala Rada ÚOHS složená z pěti či sedmi členů. Víc hlav víc ví, došlo by ke zvýšení pravděpodobnosti přijetí správného rozhodnutí a snížení nebezpečí nedostatku kompetence, protežování, strachu z rozhodnutí či korupčních nebezpečí.