Hyde Park: Vysloužilou lednici do Státní opery - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Hyde Park: Vysloužilou lednici do Státní opery

Ladislav Pešek,
Hyde Park: Vysloužilou lednici do Státní opery
Zdroj: Richard Cortés

Proč veřejné instituce neslouží jako sběrná místa elektrospotřebičů? 

Státní opera Praha, Nejvyšší státní zastupitelství v Brně, ministerstvo obrany, Divadlo Na Zábradlí, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Český rozhlas Brno, Židovské muzeum v Praze, Česká pošta, vazební věznice na Pankráci. Uvedené instituce a řada dalších mají být podle společnosti REMA Systém veřejnými sběrnými místy vysloužilých elektrospotřebičů, určených k likvidaci. Jenže to není pravda. 

REMA Systém patří mezi tři největší společnosti na našem trhu specializující se na zpětný odběr a ekologickou likvidaci elektroodpadu. Zajišťuje recyklaci elektrických a elektronických zařízení (pračky, lednice, televize, počítače, tiskárny, mobilní telefony), baterií a akumulátorů. Tyto služby poskytuje na základě licence pro provozování takzvaných kolektivních systémů, kterou jí udělilo ministerstvo životního prostředí. 

Porušení licenčních podmínek 

Licenční podmínky zavazují firmu REMA Systém ke zřízení sítě sběrných míst, kde bude odebírat vyřazené elektrospotřebiče od svých obchodních partnerů. Letos k nim přibyl Samsung. Tato sběrná místa následně sama zadává do databáze ministerstva životního prostředí. 

Problém spočívá v tom, že výše uvedené lokace – a nejsou jediné – jsou fiktivní a nefungují jako sběrná místa určená veřejnosti. Některé z těchto institucí se už ohradily, že je používají výlučně k vlastní potřebě pro svoje zaměstnance. REMA Systém tak uvedením zavádějících informací porušuje nastavené licenční podmínky. Nejde přitom jen o formální záležitost. 

Kolektivní systémy dostávají jako kompenzaci za náklady spojené s odběrem elektrospotřebičů takzvaný recyklační poplatek, a to i tehdy, pokud neumožní odevzdání elektrospotřebiče na sběrném místě, jež není určeno veřejnosti. 

Pokuta za nepravdivé údaje 

Z podobných důvodů se společnost REMA Systém nedávno dostala do konfliktu s resortem životního prostředí. Česká inspekce životního prostředí jí udělila pokutu za uvedení nepravdivých údajů. 

Podle podmínek licence pro sběr elektroodpadu musí kolektivní systém provozovat sběrné místo v každé obci nad dva tisíce obyvatel. Firma REMA Systém v některých obcích uváděla na svých stránkách jako sběrné místo pobočky České pošty, která se proti tomu ohradila. 

„Česká pošta má se společností REMA Systém uzavřenu dohodu o poskytování služby vnitrostátní obyčejné zásilky. 
Neznamená to tedy, že by pobočky pošty fungovaly jako sběrná místa, ale dohoda umožňuje klientům odeslat zásilky s elektroodpadem zdarma na adresu uvedené společnosti,“ reagoval mluvčí pošty Matyáš Vitík. 

Pobočky České pošty tedy nelze považovat za veřejná sběrná místa a státní podnik ani neuvažuje o jejich zřízení. Tato služba je podle ministerstva životního prostředí jen doplňková a nemůže být součástí sítě míst zpětného odběru. Nebyl to však první problém společnosti REMA Systém s tímto resortem. 

„Z důvodu nedostatečné sběrné sítě již Česká inspekce životního prostředí udělila v minulosti společnosti REMA Systém pravomocnou pokutu a ministerstvo životního prostředí udělilo nápravné opatření na zahuštění sběrné sítě firmě REMA Battery, která sdílí s REMA Systémem sběrnou síť na základě vzájemného smluvního vztahu,“ uvedl Ondřej Charvát z tiskového oddělení ministerstva. Společnost REMA Systém je přesvědčena, že jí byla pokuta udělena neoprávněně. Nejprve proti ní podala námitku a poté ji napadla žalobou. Inspekce si podle ní počínala protiprávně.

Sběrné místo ve vazební věznici? 

Jenže na nepravdivé informace upozornili i další zástupci institucí, které byly nesprávně uvedeny v seznamu veřejných sběrných míst společnosti REMA Systém. Proti tomu, že je možné přinést použité elektrospotřebiče do její historické budovy, se ohradila Státní opera Praha. „Sběrné místo je pro nás, ne pro veřejnost,“ uvedla ve svém prohlášení. Nic o tom, že by veřejnost mohla doručit elektroodpad, nevědí ani například ve vazební věznici na Pankráci nebo na Vrchním soudu v Praze. 

V rejstříku veřejných sběrných míst společnosti REMA Systém je uvedeno i ministerstvo zemědělství. „V žádném případě nejde o veřejná sběrná místa ve smyslu volného přístupu široké veřejnosti,“ reagoval mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý pro TV Nova. 

Ministerstvo životního prostředí považuje tuto praxi za matoucí a opakovaně firmu vyzývalo k odstranění neveřejných míst z registru. Nápravu by měl zajistit nový zákon o výrobcích s ukončenou životností, který přesně vymezí pojem veřejného sběrného místa. 

Autor je publicista