Pravda vítězí - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Pravda vítězí

, Pavel Matocha,
Pravda vítězí
Zdroj: Euro.cz

Alena Vitásková a Milan Jedlička vymáhají odškodné pomocí exekutora

Nepříjemné překvapení čekalo minulý týden bývalého ministra vnitra Jana Rumla, dnes předsedu dozorčí rady společnosti R-Presse, jež vydává týdeník Respekt. Pošta doručila exekuční příkaz, který 29. května vystavil proti vydavateli Respektu soudní exekutor Dalibor Míka. Společnost R-Presse totiž prohrála soudní spor s bývalou generální ředitelkou Transgasu Alenou Vitáskovou, ale rozsudek, podle něhož měla Aleně Vitáskové zaplatit přes dvě stě tisíc korun, ignorovala. Soudní exekutor vyzval vydavatele Respektu, aby zaplatil do pěti dnů s tím, že jinak provede exekuci prodejem movitých věcí.

Normální je neplatit.

Jan Ruml přitom o pár týdnů dříve zabránil doslova na poslední chvíli jiné exekuci majetku vydavatele Respektu. V první polovině května chtěl na společnost R-Presse poslat exekutora česko-americký podnikatel Milan Jedlička, který nad Respektem také vyhrál soud. Odsouzený však odmítal respektovat rozsudek, podle něhož měl zaplatit necelých sto tisíc korun a omluvit se formou placené inzerce na stránkách Hospodářských novin. „Jan Ruml to vyřešil doslova pár hodin před tím, než jsem poslal na Respekt exekutora. Požádal, abych na ně exekutora neposílal, že okamžitě všechno zaplatí a zveřejnění omluvy zadají,“ říká Milan Jedlička.
„Měli jsme tu nepořádek, nevěděl jsem, že máme panu Jedličkovi něco zaplatit. Jakmile jsem tu informaci dostal, hned jsme všechno uhradili,“ vysvětloval předseda dozorčí rady vydavatelství R-Presse Jan Ruml. A podobně se hájí v případě verdiktu, který zakončil spor Respektu s Alenou Vitáskovou: „Dozvěděl jsem se to až dnes, netušil jsem, že byl proti nám vynesen takový rozsudek. Je to nepořádek z doby, kdy byl šéfredaktorem Tomáš Němeček. Hned zítra to budu řešit, rozhodnutí soudu je samozřejmě třeba respektovat, byť to rozhodnutí neříká nic o tom, jestli Respekt měl, či neměl pravdu.“
O bývalé šéfce Transgasu a dnes předsedkyni představenstva Pražské teplárenské a předsedkyni dozorčí rady nadace manželů Klausových Respekt napsal, že spolupracovala se Státní bezpečností.

Normální je lhát.

Nepořádek ve vydavatelství R-Presse možná je, nicméně o rozsudku a povinnosti zaplatit Aleně Vitáskové sto tisíc korun lidé z Respektu věděli. V dubnu totiž v tomto časopise vyšel článek „Vitásková, jedna kariéra“ s podtitulem „Příběh schopné ženy, který nás přišel draho“. V tomto materiálu redaktor a člen dozorčí rady Jaroslav Spurný rekapituloval, jak Respekt prohrál soudní při s bývalou šéfkou Transgasu kvůli tomu, že ji označil jako ‚nevědomou‘ spolupracovnici StB, a že jí za to musí zaplatit satisfakci sto tisíc korun. „Není důležitá náhrada, kterou jsme zaplatili,“ píše Spurný v době, kdy vydavatel týdeníku žádnou náhradu Aleně Vitáskové ještě nezaplatil. A nezaplatil ji ani měsíc po vyjití článku, takže se Alena Vitásková obrátila na exekutora.
O česko-americkém podnikateli Milanu Jedličkovi bylo v článku Se Šloufem do Iráku (Respekt 46/2003) uvedeno, že byl mimo jiné v osmdesátých letech v USA namočen do skandálu s pokusem prodat zbraně za miliardu dolarů do embargovaného Íránu a že byl v USA trestán za falšování směnek. Informace ale nebyly pravdivé, stejně jako několik jiných, které Respekt o Jedličkovi otiskl v předchozích článcích a Vrchní soud v Praze vyhověl Jedličkově žalobě na ochranu osobnosti. I kvůli článku Se Šloufem v Bagdádu se proto Respekt musel Jedličkovi omluvit a zaplatit mu padesát tisíc korun jako náhradu nemajetkové újmy a uhradit náklady soudního řízení.
Jde již několikátou soudní při, kterou Jedlička nad Respektem vyhrál. Další kolo je naplánováno na druhou polovinu června u Městského soudu v Praze, kde se bude projednávat Jedličkova žaloba na ochranu osobnosti kvůli poslednímu ze série článků, které o něm Respekt napsal.
Posledním kolem bude, tvrdí Jedlička, žaloba na uhrazení finanční škody, kterou mu Respekt sérií pomlouvačných článků způsobil. V této poslední žalobě jde o zmařený obchod se společností Viatel a škoda přesahuje pět milionů dolarů.