Prádelny pro 21. století - Euro.cz

Přihlášení

Prádelny pro 21. století

, Václav Herz,
Prádelny pro 21. století
Zdroj: Elis

Elis, jednička trhu pronájmu pracovních oděvů, v Česku obléká přes 55 tisíc pracovníků

Historie francouzské společnosti Elis sahá až do roku 1883 a obzvláště v posledních padesáti letech je příběhem setrvalého vzestupu a inovací. Firma vyrostla na základech rodinné prádelny Leducqových. Z jejich původní Grandes Blanchisseries de Panti, ze které prádlo zákazníkům v duchu devatenáctého století rozvážel povoz tažený koňmi, se po necelém století v roce 1968 zrodila ve své době nanejvýš moderní prádelenská společnost s názvem Elis.

Písmenům v názvu, jež jsou zkratkami Europe Linge Service, se podařilo dát skutečně evropský rozměr o dva roky později, kdy firma uskutečnila první zahraniční akvizici v Belgii. Na postupnou expanzi na španělský, portugalský a německý trh navázaly akvizice v Lucembursku a Švýcarsku na přelomu století.

Již ke konci devadesátých let Elis začala diverzifikovat svoje aktivity. Vedle pronájmu a údržby strojů na espreso se z hlediska budoucího vývoje ukázala jako velmi prozíravá akvizice společnosti SNDI poskytující služby čištění a dezinfekce oděvů pro cleanroom. V roce 2001 se díky tomu Elis stala evropským lídrem v oblasti ultra čistých služeb. Vstup na pařížskou burzu v roce 2015 se po další sérii akvizic, mimo jiné i v Brazílii, jevil jako logický krok.

Posledním krokem k dominanci na světovém a evropském trhu bylo spojení s největším konkurentem, společností Berendsen, které se uskutečnilo v září 2017. Také díky němu má skupina Elis aktuálně přes 440 provozů a bezmála 50 tisíc zaměstnanců, kteří celosvětově obsluhují více než 400 tisíc zákazníků. Z toho v České republice jich je více než 2400. Elis tak v Česku „převléká do čistého“ více než 55 tisíc pracovníků.

Nejmodernější prádelny najdete ve Slavkově a ve Velkých Pavlovicích

Spojení se společností Berendsen výrazně ovlivnilo situaci i na českém, potažmo středoevropském trhu a přineslo nové firmě řadu nových klientů. Podle Jany Puškáčové, která řídí aktivity skupiny Elis v České republice, Maďarsku a na Slovensku, byl proces integrace Berendsenu definitivně ukončen nedávno v druhé polovině února.

„Od té chvíle už v České republice a na Slovensku vystupujeme výhradně pod názvem Elis,“ říká generální ředitelka, pod níž spadají dvě velké prádelny ve Velkých Pavlovicích a ve Slavkově u Brna, další pak v Maďarsku a na Slovensku.

Díky optimalizaci procesů nejen v regionu střední Evropy se akvizice také projevila ve významném růstu tržeb o 44 procent už v roce 2017, ale pozitivní trend pokračoval i v první polovině roku 2018. Navíc nad rámec akvizic společnost celosvětově zaznamenala velmi solidní organický růst 2,6 procenta, což přesně odpovídá stanoveným cílům.

Lokální čísla vyznívají ještě příznivěji. „V roce 2018 rostl náš byznys v České republice nahoru o více než šest procent a naše tržby dosáhly téměř 239 milionů korun,“ upřesňuje Jana Puškáčová a dodává, že jí řízená firma již druhý rok po sobě vykazuje ziskovost (EBITDA) přes 40 procent.

Co konkrétně obnáší služba pronájmu pracovních oděvů? V praxi to znamená, že Elis nakupuje a následně svým zákazníkům pronajímá oděvy. Součástí servisu je také jejich praní a údržba včetně oprav a distribuce. Zákazník definuje, jaký typ oděvů a pro kolik zaměstnanců potřebuje, jaké má specifické požadavky, například na design nebo na frekvenci výměn oděvů. Finančně to celé funguje jako leasing u auta. Elis klade důraz na další rozvoj služeb tak, aby firma dokázala komplexně pokrýt veškeré potřeby svých zákazníků v oblasti pracovních oděvů, takže objem a konkrétní agenda služby se neustále rozšiřuje.

Z miliardy korun má Elis v Česku čtvrtinu

Po úspěšně dotažené akvizici se světová a evropská dominance Elis přenesla i do České republiky, kde se v segmentu pronájmu pracovních oděvů točí celkový obrat kolem jedné miliardy korun. Elis z toho drží čtvrtinu. S tímto podílem se díky akvizici společnosti Berendsen stal jedničkou i na českém trhu. Firma odhaduje penetraci dostupného trhu touto službou zhruba na 30 procent a očekává, že poptávka dále výrazně poroste. Za příznivým růstovým očekáváním stojí fakt, že se za poslední roky významně změnil přístup firem k této službě a poptávka se neustále zvyšuje.

Vliv na to mají nejenom celkové ekonomické faktory, ale i čistě emotivní vnímání služeb, které poskytují průmyslové prádelny. Firmy se v dnešní době logicky chtějí specializovat na vlastní práci, outsourcovat, ale i důvěra v kvalitu průmyslových prádelen mezi lidmi roste.

„Dříve měli lidé pocit, že když si pracovní oděv nevyperou sami doma, nevědí, v jakých podmínkách byl zpracován. Dnes je to přesně naopak,“ vysvětluje Jana Puškáčová. Podle jejích zkušeností se firmy nemohou spolehnout na to, že všichni zaměstnanci si oděv doma perou dostatečně často, kvalitně a hygienicky při předepsaných teplotách. Mnohdy přitom na tom závisí kvalita jejich výrobního procesu.

A nejde jen o potravinářský průmysl – pekárny, obchodní řetězce, masokombináty, kde je čistota nutnou podmínkou provozování kvalitních služeb. Obdobně se zvedají nároky i ve firmách z oblasti automobilového průmyslu či kovovýroby.

Specifickou ostře sledovanou kategorii tvoří farmaceutický a kosmetický průmysl nebo pokročilá elektrotechnika. Právě z těchto segmentů se rekrutují nejvýznamnější zákazníci společnosti Elis. I jejich nejnáročnější požadavky je firma schopna uspokojit ve své slavkovské pobočce, která je jedinou certifikovanou komerční ultra čistou prádelnou specializovanou na pronájem a údržbu pracovních oděvů pro čistá a kontrolovaná prostředí v této zemi.

Napříč všemi obory bez ohledu na velikost firmy máme zákazníky využívající služby čisticích a hygienických rohoží. Ročně jich ve Slavkově a ve Velkých Pavlovicích vyperou více než čtvrt milionu kusů, což je přibližně 1500 tun.

Inovace jako motor důvěry a rozšiřování služeb

Moderní průmyslové prádelny jsou dnes velmi čisté a organizované provozy podléhající řadě hygienických norem a certifikací, často s velkou mírou automatizace.

V budování důvěry zákazníků také pomáhají i inovace, které Elis na středoevropský trh zavádí.

V uskutečňování vize prádelny pro 21. století Elis výrazně posunula technologie čipování. Do prádelny přijde sběrný pytel prádla a pracovník jedním zmáčknutím čtečky naskenuje až pět set kusů oděvů najednou. Je to díky čipům, které jsou nažehleny či zašity v každém oděvu. Systém standardně využívají všichni zákazníci. Například inventuru lze díky multiskenování provést i ve velké firmě za dvě hodiny. S dřívějšími metodami čárových kódů, s nimiž doposud pracuje konkurence, to trvá několik dní.

„Máme společně s klientem přehled o stavu prádla včetně toho, kdy bylo naposledy prané i jak je opotřebené, takže poškozené kusy průběžně opravujeme či nahrazujeme,“ představuje další výhodu technologie čipování Jana Puškáčová. Co se týče dalších aplikací systému, už během letošního roku by měl umožnit kontrolu i nad tím, kdyby zaměstnanec nesl oděv domů v batohu, což se děje i nedopatřením. Příslušná skenovací brána v takovém případě vydá určitý signál a upozorní obsluhu i zaměstnance.

Minimalizovat ekologickou stopu

Ve firmě, která ročně jen na Moravě vypere přes tři tisíce tun prádla, si uvědomují, že voda, elektrická energie, chemie, paliva a plyn patří mezi vzácné zdroje.

Vedle zavádění inovativních technologií je pro Elis snižování dopadu na životní prostředí jedním z klíčových aspektů podnikání. Termín „optimalizace pracích programů“ v této souvislosti dostává nový obsah a pojí se s praktickými problémy, jak optimálně koncentrovat prací prostředky nebo jak recyklovat vodu, aby byla využitelná v dalších cyklech praní. Během roku 2017 se tak podařilo ve srovnání s předchozím rokem ušetřit osm procent vody, 30 procent chemie.

Podle Jany Puškáčové je potenciál k úsporám stále významný, i když úspory energií nemusí ročně dosahovat dvojciferných čísel. Týká se to nejen samotného procesu praní a různých stupňů recyklování přírodních zdrojů a energií, ale i samotného logistického řetězce.

Například výměna vozového parku v roce 2017 přispěla k úspoře nafty u distribučních vozidel o jedenáct procent (počítáno na kilogram rozvezeného prádla). Enviromentální témata patří ke klíčovým úkolům společnosti Elis a zabývá se jimi výzkum soustředěný ve Francii. Elis usiluje o to, aby byla v těchto tématech před svou konkurencí a reálně transformovala donedávna tak tradiční odvětví, jakým je prádelnictví.