Poučme se u sousedů - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Poučme se u sousedů

, Pavel Hanslíček,
Poučme se u sousedů
Zdroj: Euro.cz

Česko bude muset podobně jako Rakousko značně omezit…

celý podtitul:
Česko bude muset podobně jako Rakousko značně omezit skládkování neupraveného komunálního odpadu

Čistota, upravené trávníky a ostatní veřejná zeleň je něco, co při návštěvách Rakouska vždycky obdivujeme. Naštěstí se vysoká míra péče o veřejná prostranství stává stále více samozřejmostí i v Česku. A významně k tomu přispívají i firmy s rakouskými kořeny, které právě v oblasti odpadového hospodářství patří v tuzemsku k nejvýznamnějším hráčům. Jedná se především o společnosti AVE CZ odpadové hospodářství, .A.S.A., Komwag a Rumpold. Například dvě největší ze jmenovaných firem, AVE CZ a .A.S.A., každodenně zajišťují svoz odpadu pro téměř čtvrtinu obyvatel České republiky. A to není rozhodně konečné číslo – právě rakouské podniky v oblasti odpadového hospodářství dynamicky rostou. „Naše tržby se ve třetím čtvrtletí hospodářského roku zvýšily z 1,7 na téměř 2,2 miliardy korun, tedy více než o čtvrtinu,“ potvrdil týdeníku EURO Peter Hodecek, ředitel společnosti AVE CZ odpadové hospodářství, která byla díky dynamice svého růstu vybrána letos v červnu mezi deset tuzemských firem zatupujících Česko v soutěži European Business Awards.

Rostoucí záběr
V posledních letech lze pozorovat zajímavou proměnu, kdy se výše zmíněné společnosti často již nevěnují jen svozu odpadu, ale pronikají i do dalších oblastí, a snaží se tak nabízet komplexní službu. Příkladem je podnik AVE Kolín, který vznikl vstupem AVE CZ do kolínských Technických služeb. „V Kolíně se nám podařilo navázat úspěšný model spolupráce s městem. Nejdříve jsme ve veřejné soutěži získali 75 procent společnosti a loni nám město prodalo dalších patnáct procent. AVE Kolín přitom poskytuje městu komplexní služby – od svozu komunálního odpadu přes údržbu městské zeleně a komunikací až k provozování sběrných dvorů pro občany,“ vysvětluje Hodecek s tím, že takový model spolupráce přináší městu úsporu v nákladech a rovněž efektivnější využití techniky i pracovní síly. Přitom ale Kolín není jediným městem, kde AVE CZ expandovalo mimo oblast svozu odpadků – například nyní společnost AVE Benátky nad Jizerou rekonstruuje veřejné osvětlení v Brandýse nad Labem. V rámci projektu nainstaluje 177 stožárů, 876 světel a kabeláž. „Nová světla budou ekonomicky úsporná a navíc jsou vybírána s ohledem na okolní ráz krajiny a architektury,“ vysvětluje Peter Hodecek.

Konec skládkování
Nakládání s komunálními odpady v České republice, v němž se ročně protočí kolem 35 miliard korun, čeká brzy velmi zásadní proměna. Země EU totiž musí postupně omezit skládkování biologicky rozložitelného komunálního odpadu a naopak přejít na jeho čištění nebo spalování. Do roku 2016 bude tak třeba zredukovat skládkování biologicky rozložitelného komunálního odpadu na 35 procent množství tohoto odpadu produkovaného v roce 1995. Skládkovat se tedy bude hlavně zbytek po spalování nebo odpad bez biologické složky. Přitom právě spalování odpadu není v České republice na rozdíl od Rakouska příliš rozšířené. I zde se může Česko poučit z rakouských zkušeností – u našeho jižního souseda je totiž skládkování neupraveného domovního odpadu zakázáno již od roku 2004. V Česku ale existují jen tři velké spalovny, proto se spálí pouze 700 tisíc tun odpadu, zatímco více než dva miliony tun jej putuje právě na skládky. „Na investice do spaloven či úpraven je nejvyšší čas, my sami chceme mít v České republice do roku 2020 tři spalovny,“ říká jednatel společnosti AVE CZ odpadové hospodářství Roman Mužík a dodává, že právě jím zastupovaná skupina v Rakousku provozuje dvě moderní spalovny. Jedna z nich se nachází v hornorakouském Welsu a je schopna ročně zpracovat přes 300 tisíc tun odpadu, které přemění na elektřinu a teplo. Spalovna přitom splňuje náročné bezpečnostní předpisy a je šetrná k životnímu prostředí. Ročně dodá do sítě 160 až 190 gigawatthodin elektrické energie a také dálkově zásobuje teplem město Wels, kde ročně pokrývá potřebu 7,5 tisíce domácností. Její kapacita je však ještě mnohem větší – dokázala by zásobovat teplem hodně přes padesát tisíc domácností.

Ohodnoťte tento článek
Diskuze