Poučme se u sousedů - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Poučme se u sousedů

, Pavel Hanslíček,
Poučme se u sousedů
Zdroj: Euro.cz

Rakouské firmy zaujímají významné postavení v českém odpadovém hospodářství

Společnosti s rakouskými kořeny zaujímají na českém trhu významné postavení v mnoha oblastech. Jednou z nich jsou technologie pro životní prostředí a zejména odpadové hospodářství. Zde k nejvýznamnějším patří společnosti .A.S.A., AVE CZ odpadové hospodářství, Komwag a Rumpold. Význam rakouských společností pro odstraňování odpadů v tuzemsku potvrzují dvě největší firmy z oboru AVE CZ a .A.S.A., které každodenně tuto službu zajišťují pro téměř čtvrtinu obyvatel České republiky.

Raketový růst
Rakouské společnosti nakládající s odpady své postavení neustále posilují. Dobrým příkladem je společnost AVE CZ patřící do významného středoevropského infrastrukturního koncernu Energie AG Oberösterreich. AVE CZ do Česka vstoupila v roce 2004 převzetím tuzemských aktivit společnosti RWE Umwelt, která tehdy zajišťovala s pěti sty zaměstnanci likvidaci odpadu přibližně pro půl milionu českých občanů. Od té doby AVE CZ rychle rostla a odvážnou akviziční politikou posilovala své postavení. Výsledkem je, že nyní firma zaměstnává více než 1300 pracovníků a zajišťuje odstranění odpadu pro zhruba 1,2 milionu Čechů. V expanzi firma pokračovala i loni. „Dokončili jsme několik úspěšných akvizic, mezi nimi například Technických služeb města Kolín,“ říká marketingový ředitel společnosti AVE CZ odpadové hospodářství Jaroslav Nálevka.
Vstup AVE CZ do kolínských Technických služeb představuje zajímavý projekt. „V Kolíně se nám podařilo navázat úspěšný model spolupráce s městem, takzvaný PPP model. Společnost AVE Kolín poskytuje městu komplexní služby – od svozu komunálního odpadu přes údržbu městské zeleně a komunikací až k provozování sběrných dvorů pro občany. Tato spolupráce byla v dubnu ještě posílena, když nám město prodalo dalších patnáct procent této společnosti, což chápeme jako výraz spokojenosti s našimi službami,“ vysvětluje Nálevka s tím, že takový model spolupráce přináší městu úsporu v nákladech a rovněž jejich efektivnější využití. „Rádi bychom aplikovali tento úspěšný model spolupráce i v dalších českých městech,“ dodává Nálevka.

Hornorakouská inspirace
Kromě Kolína se AVE CZ pokouší prosadit další novátorský projekt – rekonstrukci spalovny odpadů v Pardubicích. Tento záměr však vyvolal bouřlivou veřejnou diskusi. Přitom v Rakousku patří technologie spalování odpadů ke standardně využívaným. „Spalování odpadů spojené s výrobou energie je rozšířený a akceptovaný způsob jejich využívání a je to vedle jejich látkového a materiálového využívání významný nástroj ke zmenšení množství vyprodukovaného odpadu určeného k odstranění. Výhod termického využití odpadů je mnoho. Kromě zisku energie, tepla a páry, se snižuje i množství plynů vznikajících skládkováním,“ říká Nálevka. Mateřská společnost AVE CZ – AVE Oberösterreich – provozuje v hornorakouském Welsu spalovnu komunálního odpadu s roční kapacitou více než 300 tisíc tun. Elektrickou energií zásobuje šedesát tisíc domácností.

Ohodnoťte tento článek
Diskuze