Porušení povinnosti se zaměstnavateli prodraží

20. října 2003, 00:00 - FRANTIŠEK VLASÁK, právník, fr.vlasak@volny.cz
20. října 2003, 00:00

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ TVOŘÍ ZNAČNOU ČÁST FINANČNÍCH PLNĚNÍ ODVÁDĚNÝCH POVINNĚ ZAMĚSTNAVATELI. VŽDYŤ NA KAŽDÝCH 100 KČ PŘÍJMU ZAHRNOVANÉHO DO VYMĚŘOVACÍHO ZÁKLADU, KTERÉ ZAMĚSTNAVATEL ZÚČTUJE ZAMĚSTNANCI, ODVÁDÍ NA TOTO POJISTNÉ CELKEM 34 KČ.

Je vaše účetní opravdu pečlivá? Každá chyba při odvodu pojistného za zaměstnance by přišla firmu draho. Podceňovat odvody pojistného na sociální zabezpečení se nevyplácí Z hlediska provádění vlastního odvodu pojistného na sociální zabezpečení se zaměstnavatelé dělí na dvě skupiny: organizace a malé organizace. Organizací se rozumějí právnické nebo fyzické osoby, které zaměstnávají více než 25 zaměstnanců, anebo sice méně, avšak evidenci mezd pro ně vede jiná fyzická nebo právnická osoba, jež zaměstnává více než 25 zaměstnanců. Malou organizací jsou pak ostatní právnické nebo fyzické osoby, které zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance. ZAMĚSTNAVATEL POČÍTÁ POJISTNÉ Lze říci, že při odvodu pojistného na sociální zabezpečení je zaměstnanec státem prakticky hýčkán. Na rozdíl od osob samostatně výdělečně činných má zaměstnanec při odvodu pojistného pouze jedinou povinnost: strpět, aby mu pojistné bylo z příjmu, který dosáhl, sraženo. Vše ostatní za něj zařizuje jeho zaměstnavatel. První věcí, kterou musí zaměstnavatel udělat, je stanovit výši pojistného. Zaměstnavatel je povinen sám vypočítat pojistné, které musí odvádět, a to i pokud jde o to pojistné, které odvádí za jednotlivé zaměstnance. Kromě stanovení výše také platí, že zaměstnavatel odvádí i pojistné, jež je povinen platit zaměstnanec. Po stránce technické plní zaměstnavatel svou povinnost odvádět pojistné i za své zaměstnance tak, že pojistné srazí z příjmů, které jim zúčtoval. Za kalendářní měsíc, v němž zaměstnanec má započitatelný příjem, avšak nelze z něho srazit pojistné z důvodu, že tento příjem není v peněžní formě, srazí zaměstnavatel pojistné z příjmů v peněžní formě zaměstnanci v nejbližších kalendářních měsících. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Další postup zaměstnavatele se liší podle toho, jedná-li se o organizaci nebo malou organizaci. Organizace přímo provádí nemocenské pojištění svých zaměstnanců a v rámci toho jim také vyplácí dávky nemocenského pojištění. Úhrada finančních prostředků na tyto dávky je zajištěna tak, že organizace odečte úhrn zúčtovaných dávek nemocenského pojištění od pojistného, které je povinna odvádět, a rozdíl odvede na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Pokud by snad došlo k tomu, že by úhrn zúčtovaných dávek nemocenského pojištění byl vyšší než pojistné, jež je organizace povinna odvést, může požádat příslušnou správu sociálního zabezpečení o úhradu rozdílu. Tato správa je povinna uhradit rozdíl do osmi dnů od obdržení žádosti o úhradu a přehledu stanovených údajů, který organizace kvůli kontrole správnosti odvodu pojistného předává okresní správě sociálního zabezpečení. Naproti tomu malá organizace nemocenské pojištění svých zaměstnanců neprovádí, proto je povinna odvést pojistné za kalendářní měsíc na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení v plné výši. KDY SE PLATÍ Kromě toho, že je zaměstnavatel povinen platit pojistné ve stanovené výši, má také povinnost odvést je včas. Pro organizace i malé organizace platí, že pojistné se platí za jednotlivé kalendářní měsíce a je splatné: * v den, který je u zaměstnavatele určen pro výplatu mezd (platů) za příslušný měsíc, * pro zaměstnavatele, kde je výplata mezd (platů) rozložena na různé dny, v poslední den této výplaty za uplynulý kalendářní měsíc, * pro zaměstnavatele, u nichž není den pro výplatu mezd (platů) vůbec určen, nejpozději do osmi dnů po uplynutí kalendářního měsíce, za nějž se odvádí. Pojistné lze platit pouze dvěma formami. Za den platby pojistného se považuje: * u bezhotovostních převodů z účtů u banky den, kdy bylo uskutečněno odepsání z účtu plátce pojistného, * u plateb v hotovosti den, kdy banka, pošta nebo jiná oprávněná osoba hotovost přijala nebo převzala. PROBLÉMY S PLACENÍM Sankcí za řádné neplacení pojistného je penále. Nebylo-li pojistné zaplaceno ve stanovené lhůtě anebo bylo zaplaceno v nižší částce, než ve které mělo být zaplaceno, je plátce pojistného povinen platit penále, které činí 0,1 % dlužné částky za každý kalendářní den, v němž některá z těchto skutečností trvala. Penále se poprvé platí za kalendářní den, který bezprostředně následuje po dni splatnosti pojistného a naposledy za den, kdy bylo dlužné pojistné zaplaceno. TŘI ZÁSADY PRO ODVOD POJISTNÉHO 1. Zaměstnanec nemusí dělat nic, vše okolo odvodu pojistného zařizuje a za správnost ručí pouze zaměstnavatel. 2. Nesprávný odvod pojistného je drahý, neboť penále je vysoké. 3. Pojistné na sociální zabezpečení nelze nikdy platit v hotovosti. Změní-li zaměstnavatel den, který je určen pro výplatu mezd, tak, že určí den pozdější, je povinen písemně oznámit příslušné správě sociálního zabezpečení tuto změnu nejpozději jeden den před původním dnem výplaty mezd. Nesplní-li tuto povinnost, má se za to, že ke změně dne určeného v organizaci pro výplatu mezd nedošlo. Pokud by určil den dřívější, byl by povinen tuto změnu nahlásit do osmi kalendářních dnů. Sankcí za porušení povinnosti ohlásit změnu výplatního dne je pokuta, kterou může okresní správa sociálního zabezpečení uložit až do výše 20 000 Kč za každé jednotlivé nesplněné či porušení povinnosti a až do výše 100 000 Kč za opětovné nesplnění nebo porušení povinnosti, za jejíž neplnění již byla pokuta uložena. JAK PLATIT Pojistné se platí v české měně, a to pouze dvěma stanovenými formami: * bezhotovostním převodem z účtu vedeného u banky, * v hotovosti prostřednictvím banky nebo držitele poštovní licence. Vždy se však platba uskutečňuje na účet příslušné správy sociálního zabezpečení. Nedodržení stanovené formy placení pojistného není samo o sobě nijak sankcionováno. Pokud by tedy zaměstnavatel zaplatil pojistné např. v cizí měně, nemohl by být postižen pokutou. n

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Známé tváře a volby: Které známé osobnosti podporují ANO, KSČM, či ODS?
Chcete půjčku vyřídit online?
Jaký má vliv sdílené ubytování na českou ekonomiku?
Po svatbě vás vyřizování na úřadech nemine!
Máté nízké příjmy? Do penze odejděte už v prosinci
Auta
Na dálnici D1 bylo spuštěno další úsekové měření. Je totiž…
Porsche 718 Boxster a Cayman GTS se mohou pochlubit vyšším výkonem
Podruhé a lépe. Surface Book 2 je rychlejší, lépe vybavený a může být zcela tichý
Příval malých crossoverů na český trh nebere konce. Dnes dorazil Citroën C3 Aircross
Plug-in hybridní kupé Polestar 1 není Volvo a vyrábět se bude v Číně
Technologie
Seznamu se daří. Stejně jako Google žije primárně z reklamy
Tip: Jak získat Windows 10 Fall Creators Update co nejdříve?
Google překvapil. Kvůli lepším fotkám navrhl vlastní procesor
Už i pevným diskem se dá špehovat, funguje jako mikrofon. Hrozba pro bezpečnost
Podruhé a lépe. Surface Book 2 je rychlejší, lépe vybavený a může být zcela tichý
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít