Poptávka po udržitelných nápojových obalech stoupá! - Euro.cz

Přihlášení

Poptávka po udržitelných nápojových obalech stoupá!

Ball,
Poptávka po udržitelných nápojových obalech stoupá!
Zdroj: Ball
Komerční sdělení

Věděli jste, že když pijete svůj oblíbený nápoj z plechovky, chováte se šetrně k životnímu prostředí? Světová jednička ve výrobě plechovek, společnost Ball, která má závod v Dýšině u Plzně, jako první získala certifikát udržitelnosti organizace Aluminium Stewardship Initiative (ASI).

Hliníkové nápojové obaly patří v současnosti mezi nejvyužívanější v Evropě a zároveň jsou nejšetrnější k životnímu prostředí. „Plechovky jsou nekonečně recyklovatelné a na evropském trhu hliníkových obalových materiálů jsou na vzestupu. Zákazníci si žádají výrobky, které jsou šetrné k životnímu prostředí, a hliníkové obaly jsou spolehlivou a udržitelnou alternativou. Konkrétním dokladem je třeba to, že podíl recyklovaného hliníku v materiálu, který používáme, je zhruba 91 procent,“ říká Radek Mádr, ředitel společnosti Ball Beverage Packaging Czech Republic.

Právě společnost Ball získala certifikát ASI, který je zárukou nejen toho, že plechovky této společnosti jsou udržitelné, ale také že splňují globální, sociální, ekologické a hospodářskoetické normy a kritéria, které iniciativa ASI zavedla. Sedmdesát pět procent veškerého hliníku získaného z vytěženého bauxitu je totiž stále v oběhu, a tak nenápadný hráč v podobě plechovky plní klíčovou roli při vytváření cirkulární ekonomiky.

Plechovky s certifikátem ASI. Zdroj: Ball

Tady ale závazek společnosti k udržitelnosti nekončí. V současné době se v Evropské unii recykluje 75 procent nápojových plechovek a společnost Ball se snaží dosáhnout toho, aby toto číslo neustále rostlo. Při recyklaci aluminia se dosahuje až 95procentní úspory energie oproti výrobě nového materiálu, což je zásadní i pro snížení emisí skleníkových plynů. Ball garantuje, že bude nadále k výrobě plechovek používat výhradně elektřinu z obnovitelných zdrojů, a to v celé Evropské unii, v Srbsku a ve Velké Británii, jelikož certifikaci ASI získalo všech jeho 23 závodů v 18 zemích. Certifikace ASI je pro zákazníky zárukou, že výrobce dodržuje všechny normy důležité pro ochranu životního prostředí. „Certifikace ASI Performance Standard je závazkem k odpovědnému používání hliníku napříč celým hodnotovým řetězcem. Soustředíme se na odpovědnou výrobu, těžbu a celkové nakládání s hliníkem. Certifikace ASI se stává nezbytnou jak pro firmy, tak pro zákazníky, kteří často hledají ujištění, že výrobce opravdu dodržuje správné postupy,“ říká Fiona Solomonová, generální ředitelka Aluminium Stewardship Initiative. Společnost Ball chce jít příkladem i jiným firmám v tomto odvětví. Věří, že osvěta v tématu udržitelnosti je ku prospěchu všem zúčastněným stranám, ať jsou to zákazníci v obchodech, dodavatelé, spotřebitelé, nebo samotní výrobci hliníku.