Pomohou dětské skupiny tuzemským firmám? - Euro.cz

Přihlášení

Pomohou dětské skupiny tuzemským firmám?

, red,
Pomohou dětské skupiny tuzemským firmám?
Zdroj: Profimedia

Zaměstnavatelé v Česku by měli mít zhruba od poloviny příštího roku možnost provozovat takzvané dětské skupiny. Ty mají být alternativou ke klasickým školkám, kterých je v zemi akutní nedostatek. Pravidla pro vznik dětských skupin schválila letos v létě vláda, jejich přijetí musí ještě potvrdit parlament. Budou podle vás podniky dětské skupiny využívat?

Řešení pro malé i velké

Dětské skupiny jsou navrženy velmi flexibilně a budou moci uspokojit potřeby velkých firem i menších kolektivů. Počet dětí se může pohybovat podle počtu pečujících osob, velikosti prostor a hygienického zázemí až do 24 v jedné dětské skupině. Velké společnosti, kterým by se zařízení osvědčilo, a poptávka po něm přerostla možnosti jedné skupiny, mohou otevřít další. Také mohou provozovat více dětských skupin s menším počtem dětí, pokud je to pro jejich situaci výhodnější. I pro rodiče se jedná o flexibilní formu péče o dítě. Svého potomka budou moci do dětské skupiny umísťovat jak denně, tak i pouze na konkrétní dny v týdnu.

Z pohledu nákladů je důležité, že dětská skupina není zařízením komerčního charakteru. Svému provozovateli tedy nemá generovat zisk. Rodič tak bude platit jen skutečně vynaložené náklady na pobyt dítěte a tyto platby si navíc bude moci uplatnit jako slevu na dani ve výši až 14 400 korun ročně. Firma jakožto zřizovatel si investice do zřízení i provozu skupiny bude moci uplatnit jako daňově uznatelné náklady. Za zřízení skupiny jednorázově 95 tisíc korun a za její provoz 86 640 korun ročně.

Firmy si uvědomují, že získat zpět na původní místo zaměstnance po rodičovské dovolené, který zvládá a zná svoji agendu, je mnohem komfortnější i ekonomicky výhodnější než zaučovat nového člověka. Dětská skupina tedy není jen cestou, jak vyjít vstříc rodičům, kteří se často ocitají v těžko řešitelné situaci bez hlídání, a tedy bez práce.

Konkrétní příklad z praxe můžeme ukázat přímo u nás na MPSV. Dětskou skupinu jsme zkušebně zřídili zhruba před rokem. Zpočátku toto zařízení budilo trochu rozpaky a rodiče opatrně zvažovali, zda jej využít. Dnes jsme v situaci, kdy kapacita nestačí, a proto uvažujeme o rozšíření prostor, abychom zaměstnancům vyšli vstříc.

PRO – Lydie Keprová, oddělení koncepce rodinné politiky MPSV

Náklady na bedrech rodičů

Dětské skupiny nepochybně přinášejí zaměstnavatelům i zaměstnancům řadu výhod. Zřizování těchto míst péče o děti bude méně finančně nákladné než v případě klasických mateřských škol s vysokými nároky na prostory a přísnými hygienickými normami. Velkým benefitem dětských skupin bude možnost přijímat i děti mladší tří let. Kratší přerušení pracovní dráhy umožní zaměstnancům pečujícím o děti plynulejší návrat do zaměstnání a lepší zabezpečení rodiny.
Návrh zákona má ale i řadu nedostatků. Největší slabinou je, že stát nebude do tohoto typu péče investovat. Finanční zátěž spojená se vznikem a provozem dětských skupin tak dopadne na zaměstnavatele a především na rodiče. Kvalitní péče o děti je drahá záležitost. U zařízení péče o předškolní děti se v tuzemsku měsíční náklady na jedno dítě pohybují v rozmezí 5–12 tisíc korun. U dětských skupin to bude nejspíše na té nižší finanční hranici, která je však pro rodiny i tak dost nákladná.

Má-li být péče o děti široce využívaná a jsme-li přesvědčeni, že bude přinášet společnosti prospěch, pak je také potřeba ji financovat ze státních zdrojů za adekvátní spoluúčasti rodičů, která však nebude pro rodiny nepřiměřeně zatěžující.

Možnost zřizování dětských skupin patrně příliš nepomůže středním a malým podnikům, protože se jim nevyplatí. Pro velké firmy může být zase problematické neposkytnout místo všem dětem zaměstnanců, kteří projeví zájem (v dětské skupině může být maximálně 24 dětí). Také pro ně může být problematické „dorovnat“ benefity pro ty zaměstnance, kteří mají děti již větší, popřípadě ještě nemají žádné, což bude opět zvyšovat náklady a nechuť zaměstnavatelů k zakládání dětských skupin.

Z pohledu zaměstnanců by firemní zařízení péče o děti mohlo vedle výhod přinášet také výraznější tlak na jejich flexibilitu, konkrétně třeba vyšší nároky na práci přesčas v době, kdy je dětská skupina v provozu.

PROTI – Lada Wichterlová, manažerka pro práci s veřejností neziskové organizace Gender Studies

Diskuze