Polemika: Je finační poradce dobrá první pracovní zkušenost? - Euro.cz

Přihlášení

Polemika: Je finační poradce dobrá první pracovní zkušenost?

, Lukáš Prušák, Gabriela Kudrnová,
Polemika: Je finační poradce dobrá první pracovní zkušenost?
Zdroj: Koťátko Jiří/Sedmička

Léto mimo jiné znamená, že studenti na školách či těsně po nich si hledají práci či brigádu. Stále více mladých lidí začíná svoji pracovní kariéru jako finanční poradce. Na kolik je to pro další kariéru vhodná první práce?

PRO: Gabriela Kudrnová, ředitelka HR a vzdělávání v Partners
Naučí se být samostatní

Odpověď na otázku, jestli považuji práci finančního poradce za vhodnou pro vytvoření správných pracovních návyků u mladého člověka, je jednoznačná: tato práce je ideální start profesního života pro každého. Nemyslím tím pro každého, kdo má ruce a nohy, jak se mnohdy o naší práci tvrdí, ale pro každého, kdo má ambice stát se osobností a jednou něco dokázat.

Vzdělání, které lidé získají na středních a vysokých školách, je většinou připravuje na dráhu zaměstnaneckou, tedy si práci někde najít. A tak si ji najdou, naučí a dělají ji.

My nabízíme alternativu: učíme pracovní příležitosti nejen vyhledávat, ale i vytvářet. Neustále si zvyšovat svou hodnotu a rozhled rozvojem osobnosti, schopností a dovedností. Člověk, který tohle zvládne, se nemusí bát, že by někdy neměl co dělat. Když neuspěje ve finančním poradenství, prostě vyhrne rukávy a začne s něčím novým. Principy totiž zůstávají pořád stejné.

Jaké ingredience je ale třeba namíchat, aby vznikl ten správný osobnostní koktejl? Nebo jinak: jaké návyky člověk prací ve finančním poradenství získá?

Předně se naučí být samostatný, spoléhat sám na sebe, rozhodovat se, přijmout odpovědnost za své jednání a nehledat příčiny neúspěchu všude kolem. Přidá se slušné vystupování a etika a schopnost zvolit vhodný oděv a pro danou příležitost vhodný způsob vyjadřování. Každý člověk se u nás učí zvládat time management, plánovat, systematicky pracovat na dosažení stanovených cílů a dívat se na věci komplexně, z různých úhlů pohledu.

Manažeři vedou týmy spolupracovníků a posilují své organizační schopnosti, učí se vystupovat na veřejnosti, prezentovat, motivovat. Obrovským benefitem je, že se tyto věci učí od lidí z praxe, potkávají úspěšné osobnosti, mohou se inspirovat, sdílet své vize a společně realizovat své nápady.

Neříkám, že je to lehké, a neříkám, že to zvládne každý. Práce s lidmi není med. A práce v Partners je o neustálém vystupování z komfortní zóny a zvyšování laťky, kterou jsme schopni přeskočit. Návyky ale člověk získá správné a pevné, a jak jsem uvedla výše, univerzální. Tedy s modifikací přenosné i do dalších oblastí profesního života.

Už staré lidové moudro tvrdí, že co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš. My v Partners říkáme, že pokud se už v mládí naučíš spoléhat sám na sebe, podnikat a utvářet svět kolem sebe, zásadním způsobem ti to ovlivní celý život.

PROTI: Lukáš Prušák, recruitment executive manager ve společnosti Prušák
Kvalita poradců klesá

Finančních poradců je na pracovním trhu velký přetlak. Hovoříme-li však o kvalitě, ta bohužel kolísá. Z tohoto důvodu bývá tato profese neprávem paušalizována jako neatraktivní, přitom mzda a odměny v tomto segmentu jsou velmi nadstandard. Ne zřídka přesahují částku 100 tisíc korun měsíčně. I zde však zlatá léta již uplynuly. Oslovují nás špičkové finanční instituce, které právě pozici finančních poradců vnímají jako klíčové oddělení, a je to tak. Finanční produkty se spíše prodávají, než že by si je klienti kupovali. „Soft skills“ jsou u těchto pozic důležitějším faktorem při výběru nežli takzvané tvrdé dovednosti. Velké společnosti dbají na kvalitní zaškolení zaměstnanců a poskytují jim možnost neustále se ve své profesy vzdělávat a následovat nejmodernější trendy v tomto odvětví služeb. Samozřejmě, že i těmto společnostem jde o zisk, ale konzultace a následná optimalizace může býti na excelentní úrovni. Opakem pak bývají společnosti, kde jsou jejich obchodníci nuceni i velmi dobře nastavené finance svých klientů kompletně „překopat a natlačit“ jim produkty, které nejsou v jejich zájmu.

Velkou roli pro uchazeče o práci hraje značka. Tu zde vidíme jako klíčovou. Stává se jako v jiných odvětvích ukazatelem kvality. Jde o finance a zde stále vládne konzervatizmus.

Nedávno jsme jednali o stavbě obchodního týmu pro nově vstupující makléřskou společnost na trh, která již od začátku počítala s velkou fluktuací – měli zájem o všechny kandidáty bez ohledu na kvalifikaci a předpoklady. Do projektu jsme se rozhodli nezapojit, neboť například etika byla pro zaměstnavatele sekundární.

Mladí lidé podobné pozice vyhledávají, ale téměř všichni preferují silné korporace s historií. Zaměstnavatelé často sázejí na absolventy vysokých škol s ekonomickým zaměřením a s jazykovou vybaveností (nejčastěji s angličtinou). Znalost světových jazyků je také velkým benefitem, nejčastěji je to ruština či vietnamština. Osobnost u absolventů je důležitějším rozhodovacím faktorem v očích HR manažerů než předchozí zkušenost. Jejich ohodnocení se pak pohybuje kolem 25 tisíc až 40 tisíc korun bez provizní složky. Absolventi také vyžadují práci na zaměstnanecký poměr, který velké společnosti akceptují. Lokální menší firmy preferují jiné druhy pracovního poměru než zaměstnanecký. Bohužel tyto firmy po vstupním zaškolení nenabídnou další vzdělávání či certifikace.

Uvedené texty jsou osobním názorem autorů.

Udělejte si vlastní názor i na další témata
Správný věk pro byznys
Deset let podnikání v EU
Solidární přirážka
Diskuze