Podnikatelský monitoring Sbírky zákonů

03. května 2004, 00:00 - RICHARD W. FETTER právník
03. května 2004, 00:00

Letošní duben představuje z pohledu práva přímo legislativní smršť. Důvodem byla nutnost přijmout ještě před 1. květnem řadu zákonů odpovídajících právu EU.

V pravidelném měsíčním monitoringu nových právních předpisů dotýkajících se podnikání přinášíme oborově členěný přehled za první polovinu dubna. V dalším vydání zveřejníme přehled za druhou polovinu měsíce.

CLA Vyhláška č. 138, kterou se mění vyhláška č. 252/2002 Sb., kterou se provádějí některé ustanovení celního zákona, ve znění pozdějších předpisů (částka č. 46) DOPRAVA

Vyhláška č. 176, kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 153/2003 Sb. (částka č. 59)

Vyhláška č. 177, kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb. (částka č. 59)

ZEMĚDĚLSTVÍ, POTRAVINÁŘSTVÍ Vyhláška č. 136, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem (částka č. 44) Vyhláška č. 147, kterou se stanoví podrobnosti o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu (částka č. 49) Č. 149, úplné znění zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, jak vyplývá z pozdějších změn (částka č. 50) * Vyhláška č. 158, kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách (částka č. 54) * Nařízení vlády č. 159, o stanovení bližších podmínek poskytování a propadnutí záruk pro zemědělské výrobky (částka č. 55) * N ařízení vlády č. 160, kterým se mění nařízení vlády č. 114/2001 Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005, ve znění pozdějších předpisů (částka č. 55) * Vyhláška č. 161, kterou se mění vyhláška č. 147/1998 Sb., o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby, ve znění vyhlášky č. 196/2002 Sb. (částka č. 55) * Vyhláška č. 173, o způsobu a rozsahu vyžadování údajů Výzkumným ústavem zemědělské ekonomiky (částka č. 58) * Vyhláška č. 174, kterou se mění vyhláška č. 53/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 263/2003 Sb. (částka č. 58) * Vyhláška č. 175, kterou se stanoví podrobnosti o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin (částka č. 58) * N ařízení vlády č. 180, o provádění některých opatření společné organizace trhu s obilovinami (částka č. 60) * Nařízení vlády č. 181, o stanovení bližších podmínek provádění společných organizací trhu, pokud jde o systém poskytování subvencí při vývozu pro zemědělské výrobky a zpracované zemědělské výrobky (částka č. 60) * Nařízení vlády č. 182, kterým se mění nařízení vlády č. 174/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady opatření k podpoře vývozu sladu (částka č. 60) LESNICTVÍ * Vyhláška č. 139, kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa (částka č. 46) OCHRANA ZDRAVÍ - HYGIENA * Vyhláška č. 137, o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných (částka č. 45) * Vyhláška č. 148, kterou se mění vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti (částka č. 50) PROFESE

* Č. 150, úplné znění zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, jak vyplývá z pozdějších změn (částka č. 51)

* Zákon č. 169, kterým se mění zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění zákona č. 209/2002 Sb. (částka č. 57)

* Zákon č. 170, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky (částka č. 57)

STŘELNÉ ZBRANĚ A STŘELIVO

* N ařízení vlády č. 151, kterým se stanoví, které střelné zbraně a střelivo je možné z jiného členského státu Evropské unie přepravit na území České republiky bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky (čáska č. 52)

FINANCE

* N ařízení vlády č. 152, kterým se mění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů, ve

znění nařízení vlády č. 398/2002 Sb. (částka č. 52)

CHEMICKÉ LÁTKY

* Vyhláška č. 164, kterou se stanoví základní metody pro zkoušení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických přípravků z hlediska hořlavosti a oxidační schopnosti (částka č. 56)

ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON

* Zákon č. 167, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony (částka č. 57)

**CESTA DO EU

Na cestě do EU bylo třeba přijmout stovky právních norem. P racovní právo, BOZP, hygiena: Většinu potřebných zákonů ČR přijala zhruba před třemi roky. K novelizaci Zákoníku práce došlo v roce 2002, sladění zákonů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci bylo dokončeno zhruba v roce 2001. Podnikání: Jedná se především o obchodní a živnostenský zákoník. Přizpůsobování této oblasti skončilo až krátce před vstupem do EU. Například tzv. euronovela živnostenského zákona byla přijata až v dubnu 2004. Letos byl schválen také zákon o veřejných zakázkách (odpovídající pravidlům EU) nebo o uznávání kvalifikace, umožňující podnikání a zaměstnávání občanů EU v ČR. Daně, účetnictví : Základní legislativní změny v této oblasti se odehrály až koncem roku 2003 a v roce 2004. Na podzim 2003 to například byly zákony o spotřebních daních a o účetnictví. Letos v dubnu pak Zákon o DPH. Životní prostředí: ČR přijímala potřebné zákony postupně, některé s předstihem, jiné krátce před vstupem. Jednalo se například o zákon o obalech nebo o předpisy týkající se emisních limitů u automobilů.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Byty za méně než 4násobek ročních příjmů? Ve 3 z 14 krajů ano
Vyplatí se fixovat si letos cenu elektřiny?
Co je dobré vědět o otcovské dovolené po porodu v roce 2018?
Jak se daní příjmy z pronájmu bytu?
Týdeník Euro z vydavatelství Mladá fronta vydává speciál Top advokátní kanceláře 2017
Auta
Subaru Impreza páté generace dorazila do ČR. Je to vážně…
Aston Martin V8 Vantage změnil tvář i motor. Je přeplňovaný a dodává ho Mercedes
Nejvlasatější auto světa na sobě vozí 100 kg lidských vlasů za dva miliony korun
Ekologův koutek: Volvo PV544 dostalo motor z tanku. A vypadá brutálně
BMW dá dvě turba na základní dieselový čtyřválec 18d a 20d. Pomůže to spotřebě
Technologie
Intel chce z počítačů odstranit podporu legacy BIOSu, znefunkční to staré OS a hardware
Je plnohodnotný Skype příliš pomalý a přebujelý? Zkuste Skype Lite pro Android
Nejnovější produkt Elona Muska je… powerbanka Tesla
Microsoft experimentuje s vyhledáváním ve Windows. Co možná nabídne Redstone 4?
Opera Dev umožňuje zpřehlednit nabídku se seznamy otevřených a zavřených stránek
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít