Podnikatelský monitoring

05. dubna 2004, 00:00 - RICHARD W. FETTER, právník
05. dubna 2004, 00:00

Mezi novými normami je i nařízení vlády týkající se finanční podpory za uvádění půdy do klidu

Sbírky zákonů - březen 2004 I BŘEZEN PŘINESL ŘADU LEGISLATIVNÍCH ZMĚN, DOTÝKAJÍCÍCH SE PODNIKÁNÍ. CELKEM VYŠLO ČTRNÁCT ČÁSTEK SBÍRKY ZÁKONŮ. NA NEJDŮLEŽITĚJŠÍ NORMY UPOZORŇUJEME V PRAVIDELNÉM STRUČNÉM MONITORINGU. DANĚ A FINANCE Zákon č. 102, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (částka č. 32) Sdělení Ministerstva financí č. 113, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2004 - 2009, 3,80 % (částka č. 35) ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ - ZASTAVÁRNY

Zákon č. 119, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (částka č. 39)

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Vyhláška č. 97, k provedení zákona o ochranných známkách (částka č. 31)

DOPRAVA

Zákon č. 103, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (částka č. 32)

Sdělení Ministerstva dopravy č. 111, o výčtu železničních drah zařazených do evropského železničního systému (částka č. 34)

Zákon č. 118, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (částka č. 39)

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Zákon č. 93, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) (částka č. 30)

Zákon č. 92, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb. (částka č. 30)

Nařízení vlády č. 112, o Národním programu snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku ze stávajících zvláště velkých spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (částka č. 35)

Vyhláška č. 125, kterou se stanoví vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového přiznání pro účely výpočtu za odebrané množství podzemní vody (částka č. 40)

OBALY

Zákon č. 94, kterým se mění zákon č. 477/2001 o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (částka č. 30)

ZDRAVOTNICTVÍ - OCHRANA ZDRAVÍ - HYGIENA

Zákon č. 95, o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta (částka č. 30)

Zákon č. 96, o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) (částka č. 30)

Zákon č. 121, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotních zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (částka č. 39)

V yhláška č. 134, kterou se mění vyhláška č. 35/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť (částka č. 43)

Vyhláška č. 135, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích (částka č. 43)

**ZEMĚDĚLSTVÍ, POTRAVINÁŘSTVÍ, RYBÁŘSTVÍ

Zákon č. 99, o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) (částka č. 32)

Zákon č. 100, o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) (částka č. 32)

Nařízení vlády č. 107, kterým se mění nařízení vlády č. 445/2000 Sb., o stanovení produkčních kvót mléka na léta 2001 až 2005, ve znění nařízení vlády č. 44/2002 Sb. (částka č. 34)

Nařízení vlády č. 129, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu, ve znění pozdějších předpisů (částka č. 41)

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Byty za méně než 4násobek ročních příjmů? Ve 3 z 14 krajů ano
Vyplatí se fixovat si letos cenu elektřiny?
Co je dobré vědět o otcovské dovolené po porodu v roce 2018?
Jak se daní příjmy z pronájmu bytu?
Segwit2x se nekoná. Bitcoin se zatím štěpit nebude.
Auta
Další věc, která zamotá pražským taxikářům hlavu: Uber…
Škoda spustí výrobu elektromobilů v roce 2020, plug-in hybridů o rok dřív
Tajemný prototyp z českých silnic přišel o maskování. Jedná se o nové Lynk&Co 02
Elektrický tahač Tesla Semi má po premiéře. Někteří ho ale za žádný zázrak nepovažují
První upoutávky na Mercedes-Benz CLS ukazují předek a digitální interiér
Technologie
6 tipů na profesionální programy. Fotoeditory, e-maily či myšlenkové mapy [Vánoce 2017]
Google vytvoří lepší Street View. Budovy už nebudou roztrhané
Dostupnost šestijader Coffee Lake se asi zlepší v půli prosince, Intel spustí další linku
Operátoři slibují „datování bez počítání“. Je to prachsprostá lež [komentář]
Tip: Firefox vám poradí, čím nahradit nefungující doplňky. Jak na to?
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít