Podnikatelský monitor Sbírky zákonů - únor 2004

08. března 2004, 00:00 - RICHARD W. FETTER právník
08. března 2004, 00:00

Legislativní změny výrazně ovlivní činnost podnikatelů. ÚNOR PŘINESL ŘADU LEGISLATIVNÍCH ZMĚN TÝKAJÍCÍCH SE PODNIKATELSKÉ SFÉRY. FINANCE - POJIŠŤOVNICTVÍ, BANKOVNICTVÍ * Zákon č.

Legislativní změny výrazně ovlivní činnost podnikatelů

Změny v zákoníku práce se týkají drtivé většiny podnikatelských subjektů ÚNOR PŘINESL ŘADU LEGISLATIVNÍCH ZMĚN TÝKAJÍCÍCH SE PODNIKATELSKÉ SFÉRY. FINANCE - POJIŠŤOVNICTVÍ, BANKOVNICTVÍ * Zákon č. 36, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (částka č. 12) * Zákon č. 37, o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) (částka č. 12) * Zákon č. 38, o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí) (částka č. 12) * Zákon č. 39, kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (částka č. 12) * Zákon č. 47, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (částka č. 14) * Vyhláška č. 62, kterou se stanoví způsob provádění platebního styku mezi bankami, zúčtování na účtech u bank a technické postupy bank při opravném zúčtování (částka č. 20) * Vyhláška č. 63, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry (částka č. 21) * Č. 65, úplné znění zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., jak vyplývá z pozdějších změn (částka č. 22) VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

* Zákon č. 40, o veřejných zakázkách (částka č. 12)

* Zákon č. 41, kterým se mění některé další zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách (částka č. 12)

LÉČIVA, ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY * Vyhláška č. 42, kterou se mění vyhláška č. 350/2000 Sb., kterou se reguluje prodej zdravotnických prostředků, ve znění vyhlášky č. 303/2003 Sb. (částka č. 13) * Vyhláška č. 43, kterou se stanoví správná praxe prodejců vyhrazených léčiv (částka č. 13) * Vyhláška č. 44, kterou se mění vyhláška č. 273/2000 Sb., kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách, ve znění vyhlášky č. 106/2002 Sb. (částka č. 13) PRACOVNÍ VZTAHY * Zákon č. 46, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů (částka č. 14) * Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 64, o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně (částka č. 22) RESTRUKTURALIZACE OCELÁŘSTVÍ * Nařízení vlády č. 50, kterým se mění nařízení vlády č. 181/2002 Sb., o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací ocelářského průmyslu, ve znění nařízení vlády č. 47/2003 Sb. (částka č. 15) ZEMĚDĚLSTVÍ, POTRAVINÁŘSTVÍ * Vyhláška č. 54, o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití (částka č. 17) * Zákon č. 85, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (částka č. 26) * Zákon č. 77, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (částka č. 25) * Zákon č. 78, o nakládání s geneticky modifikovanými organizmy a genetickými produkty (částka č. 25) * Zákon č. 79, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (částka č. 25) DANĚ * Č. 58, úplné znění zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, jak vyplývá z pozdějších změn (částka č. 19) * Č. 90, úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn (částka č. 29) OVZDUŠÍ

* Nařízení vlády č. 60, kterým se mění nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší (částka č. 20)

EXPORT - IMPORT * Nařízení vlády č. 56, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2003 Sb., o vydání celního sazebníku a o stanovení sazeb dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínek pro jejich uplatnění (celní sazebník) a o změně některých souvisejících předpisů (částka č. 18) * Nařízení vlády č. 61, o stanovení množstevního omezení vývozu obilovin a výrobků z obilovin z České republiky (částka č. 20) VÝVOZ PŘEDMĚTŮ KULTURNÍ HODNOTY

* Zákon č. 80, kterým se mění zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb. (částka č. 25)

**BOZP

* Zákon č. 82, kterým se mění zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů (částka č. 25)

* Nařízení vlády č. 88, kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (částka č. 27)

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Když za škodu může sport...
O dědictví IV: Dědit, či darovat?
3 věci, na které není dobré zapomínat před odjezdem na služební cestu
Daňové přiznání za rok 2017: Změny u daňového zvýhodnění na děti a daňového bonusu
Bez potřebné doby pojištění vám důchod nedají
Auta
Retro: Kolik stála nová auta v listopadu 1989 a o kolik…
Kvíz: Víte, co se děje, když se na přístrojové desce rozsvítí tyto kontrolky?
Arrivo je systém, díky kterému pojede i Dacia Duster nebo Fabia 1.2 HTP 320 km/h
Škoda Superb 2.0 TSI 4×4 vs. BMW M760Li xDrive: Přesné porovnání neporovnatelného
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Technologie
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Procesory ARM proráží už i v superpočítačích. Na ThunderX2 s jádry Vulcan sází sám Cray
Parádní akce: Samsung Galaxy S7 za 8200 Kč a S7 Edge za 10 600 Kč
Mlácení dělníků, smrt v kantýně aneb Jak se dělá iPhone X
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít