Podnikání a inovace v pátnácti programech: miliony pro vaše podnikání

12. ledna 2009, 00:00 - CzechInvest
12. ledna 2009, 00:00

Operační program Podnikání a inovace má pro roky 2007-2013 připraveno 3,6 miliardy eur: 85 procent ze strukturálních fondů Evropské unie a zbylých 15 procent ze státního rozpočtu České republiky.

Možností, jak část z nich získat, je celá řada. Jak na to? S tím nejlépe poradí státní agentura CzechInvest.

První zkušenosti s financováním svých nápadů z peněz Evropské unie čeští podnikatelé úspěšně získali už v letech 2004 až 2006 v Operačním programu Průmysl a podnikání (OPPP). Z připravených desetimiliard korun se podařilo vyčerpat prakticky vše a loga EU zaplavila stovky českých firem. Do roku 2013 bude v porovnání s OPPP příliv peněz z EU desetinásobný.

Úspěšná žádost o prostředky z Evropské unie začíná v agentuře CzechInvest, kterámá rozdělování největší části podpory pro podnikatele na starosti. Kvůli opatřením proti zneužití evropských financí si žádosti o dotace nezaviněně vysloužily trochu byrokratickou pověst. S trochou péče se ovšem všechno dá docela dobře zvládnout.

První finance z nových programů už našly své majitele, další desítky miliard na rozdělení zatím čekají. Příležitosti jsou aktuálně otevřené kupříkladu v programech Inovace, Školicí střediska, Nemovitosti nebo Potenciál.

Jak žádat o dotace

Při vyjmenovávání podmínek nezbytných pro získání některé formy podpory z OPPI je samozřejmě možné začít už tím, že žadatel musí být podnikatelským subjektem přiměřené velikosti, tedy samostatným podnikatelem nebo malým či středním podnikem. Za takového se považuje ten subjekt, který má méně než 250 zaměstnanců a jehož roční obrat nepřesahuje 50 milionů eur nebo jeho bilanční suma roční rozvahy (souhrn aktiv nebo pasiv) nepřesahuje 43milionů eur.

Stejně tak je nezbytné připomenout, že projekt, na který má být podpora věnována, může být realizován na celém území České republiky s výjimkou hlavního města Prahy. Praha tak doplácí na svou výlučnou ekonomickou sílu mezi ostatními regiony Česka, jinými slovy je příliš silná na to, aby byla podporována ze strukturálních fondů – jejich smyslem je, aby slabší regiony snáze doháněly regiony silnější, nikoli aby silné byly podporovány v dalším posilování.

Nutné je samozřejmě vybrat si správné programy podpory. Evropské peníze se totiž nerozdávají jen tak, ale na jasně definované účely, které mohou pro příjemce znamenat dlouhodobý rozvojový impulz, nikoli pouze krátkodobý efekt. O programech zahrnutých do OPPI se ještě podrobněji zmíníme.

Nejprve přes internet

A pak už začíná administrativa. V termínech stanovených pro jednotlivé programy podpory (takzvané výzvy) se nejdříve vyplňují a prostřednictvím internetové aplikace eAccount zasílají žádosti. Podnikatelé v tomto internetovém rozhraní nejdříve vyplňují registrační žádosti. Poté, co jim je tato žádost schválena, se mohou pustit do vyplnění žádosti plné. Výhodou je, že se podnikatel na základě registrační žádosti dozví, zda si zvolil správný program a zda splňuje základní kritéria.

Plné žádosti jsou následně posuzovány a vyhodnocovány, všichni žadatelé obdrží rozhodnutí o udělení podpory a musí začít plnit podmínky pro čerpání. Za zmínku stojí, že dotační příspěvky se zásadně vyplácejí až po realizaci projektu, případně jeho části, a to na základě předložených přehledů takzvaných uznatelných nákladů.

Programy podpory OPPI

V rámci programu OPPI bylo založeno celkem 15 programů. Vyjma tří z nich, které zajišťuje Českomoravská záruční a rozvojová banka (programy Záruka, Start a Progres), je spravuje a administraci zajišťuje agentura CzechInvest.

Potenciál – program pomáhá podnikatelským subjektům zavádět a rozšiřovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit, jejichž výsledky jsou následně využity ve výrobě. Podporu je možné získat na investice do zřízení nebo rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum a vývoj výrobků nebo technologií, a to včetně vývoje specifického softwaru nutného pro inovaci výroby, který je nedílnou součástí výrobků nebo technologií. Centrum by mělo přispívat k zavádění technologicky nových nebo inovovaných produktů, produkčních řad, výrobních procesů a technologií. Musí však existovat reálný předpoklad, že výsledky práce centra budou skutečně použity ve výrobě.

Inovace – program je určen pro podporu dvou typů projektů týkajících se nových nápadů, inovovaných výrobků, technologií a služeb a ochrany souvisejících průmyslových práv. V takzvaných inovačních projektech uplatňujících nová, originální řešení program umožní českým firmám pořízení moderních strojů, zařízení, know-how a licencí nutných k jejich realizaci. V projektech na ochranu práv průmyslového vlastnictví pak program přispěje k ochraně nehmotných statků v podobě patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek.

Rozvoj – program napomáhá dotacemi do technologického vybavení urychlit rozvoj malých a středních podniků. Konkrétně to znamená pomoc při získání nové výrobní kapacity, zrychlení výroby, zvýšení její přesnosti či efektivity. Pomocí investic domoderních technologií program podněcuje rozvoj firem ve vybraných regionech a odvětvích české ekonomiky.

ICT v podnicích – program umožňuje díky dotacím získat prostředky na rozšíření nebo zavedení informačních a komunikačních technologií (hardware, software) v malých a středních podnicích. Dotace tak pomáhají zefektivnit například zastaralé vnitropodnikové systémy (mzdové, účetní, skladové atd.), zlepšit efektivitu vztahů se zákazníky, dodavateli či veřejnou správou.

ICT a strategické služby – program je zaměřen na rozvoj informační a znalostní společnosti, a to podporováním nabídky nových ICT produktů a služeb. Podporu je možné získat zejména na vývoj software, založení centra sdílených služeb, centra zákaznické podpory nebo například centra oprav high-tech výrobků a technologií.

Prosperita – program přispívá ke zlepšování komunikace a spolupráce mezi oblastí výzkumu, reprezentovanou například vysokými školami či výzkumnými institucemi na straně jedné a podnikatelskou sférou na straně druhé. K podporovaným aktivitám patří zakládání a další rozvoj vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů, center pro transfer technologií a také vytváření sítí business angels, které podněcují vznik a rozvoj inovativních firem.

Školicí střediska – program umožňuje získat dotaci na výstavbu, rekonstrukci, pořízení či vybavení školicích center nebo školicích místností. Je určen pro malé a střední podniky, které školí své zaměstnance, ale chybí jim k tomu odpovídající prostory a pomůcky. Podmínkou však je, aby se ve školicím středisku vzdělávali především zaměstnanci podniků, které působí ve vymezených, přesně definovaných oborech.

Nemovitosti – program zprostředkovává finanční podporu na přípravu podnikatelských zón, rekonstrukci staveb a částečně i na výstavbu nájemních objektů v sektoru zpracovatelského průmyslu, a dále také strategických služeb a technologických center. Cílem programu je podněcovat vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí včetně související infrastruktury a přispět tak ke vzniku funkčního trhu nemovitostí a ke zlepšení investičního a životního prostředí České republiky.

Marketing – progr
amje zaměřen na rozvoj aktivit českých exportérů na zahraničních trzích a zvýšení využití exportních příležitostí, které na světovém trhu existují. V rámci programu je podporováno například získávání marketingových informací v souvislosti se vstupem na zahraniční trhy, tvorba studií vstupu na tyto trhy, prezentace podniku na veletrzích a výstavách v zahraničí a s tím související tvorba propagačních materiálů.

Poradenství – program umožňuje malým a středním podnikům vylepšit vnitropodnikové procesy a dosahovat kvalitnějších výsledků prostřednictvím poradenských služeb poskytovaných buď bezplatně, nebo za výrazně zvýhodněných finančních podmínek. Příjemci si mohou svobodně vybírat z prověřených poradců, srovnávat se anonymně s podniky z celého světa, získat přístup k ekonomickým a technologickým trendům i k husté místní informační a poradenské infrastruktuře.

Eko-energie – program je zaměřen na všechny typy energetických úspor, zvyšování energetické účinnosti, dále na využití obnovitelných zdrojů energie a konečně je určen i pro podporu výroby briket a pelet. Přispět z něj lze například na rekonstrukci malé vodní elektrárny, výstavbu bioplynové stanice, výměnu otopného systému či zateplení budov (vyjma rodinných a bytových domů).

Spolupráce – program je zaměřen na podporu vzniku a rozvoje kooperačních odvětvových seskupení – Klastrů a Technologických platforem. Obecným cílem programu je vytváření příznivého podnikatelského prostředí, zlepšování podmínek pro podnikání a inovace a rozvoj konkurenční výhody díky zkvalitňování vazeb mezi výzkumem, vysokými školami a podnikatelskou sférou.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Dlouhá cesta do práce? I na dojíždění a stěhování existuje příspěvek
Babišov: 10 důvodů, proč ANO vyhrálo volby
Investujeme do podílových fondů
Jak získat hypotéku, nebo půjčku, kterou vám banka odmítá schválit
Kdo vlastní naše pojišťovny?
Auta
Lotus Elise Cup 260 je další z řady britských specialit.…
Šéf VW Matthias Müller se obul do Tesly: „Vyhazují stovky milionů dolarů z okna“
Video: Podívejte se, jak Tatra zdolala jednu z nejvyšších uměle vytvořených překážek světa
Navrhují automobilky auta na míru bariérovým testům? Nový test IIHS ukázal, že spíše ne
Porsche 911 Carrera T má kratší manuální převodovku a nižší hmotnost
Technologie
Bixby 2.0: hlasový asistent Samsungu se rozšíří i do ostatních zařízení, půjde přes něj ovládat ledničku
Google Pixel 2 je v Česku, ale stojí pořádný balík
Logitech MX Master 2S: jak jednou myší ovládat tři počítače (vyzkoušeno)
Po instalaci Windows 10 Fall Creators Update někomu chybí aplikace. Co s tím?
Chrome 62 má častěji upozornit na nezabezpečené weby. Nějak to ale nefunguje
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít