Podle značky si lyžař vybere horské středisko

16. ledna 2015, 14:00 - Vít Moudrý, Svaz provozovatelů lanovek a vleků ČR, Praha
16. ledna 2015, 14:00

Projekt kategorizace českých lyžařských středisek může pomoci horám mnoha způsoby V letošním roce zveřejnili Svaz provozovatelů lanovek a vleků ČR (dále jen SPLV) a firma SITOUR ČR, s. r. o., (dále jen SITOUR) první výsledky spolupráce na zajímavém i prospěšném celostátním projektu.

Projekt kategorizace českých lyžařských středisek může pomoci horám mnoha způsoby

V letošním roce zveřejnili Svaz provozovatelů lanovek a vleků ČR (dále jen SPLV) a firma SITOUR ČR, s. r. o., (dále jen SITOUR) první výsledky spolupráce na zajímavém i prospěšném celostátním projektu.

Jeho příprava a realizace umožnila, obdobně jako v jiných evropských zemích, získat nezpochybnitelný pohled na užitnou hodnotu lyžařských areálů České republiky podle jednotně uplatněných kritérií. Původně pracovní název projektu Kategorizace lyžařských středisek ČR nakonec pro svou jednoznačnou výstižnost zůstal zachován i pro další prezentace a pro informování veřejnosti.

Začátek realizace

Základní vize a témata projektu v září 2001 posoudilo téměř dvacetičlenné grémium odborníků z českých hor, kteří zpracování uvedeného projektu jednomyslně podpořili. Financování projektu v objemu cca. 0,75 mil. Kč dohodl generální zpracovatel SPLV a SITOUR.

Základy pro kategorizaci

Od počátku bylo hlavním cílem projektu vytvoření velmi seriózní a jednotné kategorizace českých lyžařských středisek. Jako základ bylo stanoveno využití evropských kritérií tak, aby se eliminovala nejrůznější „amatérská“ hodnocení, která ve svém dopadu jednotlivé provozovatele lyžařských středisek mnohdy i poškozovala. I proto je celý projekt chráněn autorskými právy obou partnerů. Česká kategorizace se týká lyžařského vyžití výhradně s lyžováním v hranicích lesa, tedy s lyžováním do maximální nadmořské výšky kolem 1300 metrů nad mořem.

Hodnocení alpských zemí základem pro česká kritéria

V období listopad 2001 až leden 2002 provedla firma SITOUR, s ohledem na napojení na evropskou horskou integrovanou síť, náročnou a dokonalou rekognoskaci systémů hodnocení, která se používají v alpských zemích. Hodnocení alpských zemí se pak stalo základem pro vytvoření čtyř hlavních kapitol, obsahujících celkem 25 kritérií s různým bodovým ohodnocením v komplexním dotazníku. Základ pro českou kategorizaci vybrala firma SITOUR z hodnocení Pisten Gütesiegel, Skiresort International a TÜV Bayern. Z jednoho hodnocení se při sestavování českého dotazníku nedalo zrcadlově vycházet s ohledem na specifika jednotlivých zahraničních hodnocení (lyžování nad hranicí lesa, tím daná větší délka, šířka sjezdových tratí a z toho vyplývající velikost lyžařských středisek nebo jiný doprovodný cíl hodnocení). Základ hodnocení byl doplněn formou dalších šetření a opravdu rozsáhlé odborné diskuze zpracovatelů a konzultantů. Při tvorbě definitivní verze hodnotitelé vycházeli z logického požadavku, aby všechny body jednotlivých kritérií měly pouze přímý vztah k lyžařskému středisku, které je definováno jako „zájmový prostor, ve kterém může návštěvník vlastními silami (pěšky nebo na lyžích) v rámci jednoho dne pohodlně navštívit veškeré sjezdové tratě jednoho provozovatele“. Další jasnou prioritou byl požadavek, aby bylo hodnoceno středisko jednoho provozovatele ve vztahu uživatele střediska ke službám obsaženým ve výše uvedených čtyřech kapitolách s absolutním vyloučením jakéhokoliv subjektivního pohledu hodnoceného nebo hodnotitele. Všechna kritéria se při vyplňování „Protokolu kategorizace“ řídila stavem lyžařského střediska v únoru 2002. Budoucí investice v lyžařských areálech na výsledek kategorizace nemají vliv.

Ohlas lyžařských středisek a kontrola vyhodnocení

Pozitivní ohlas českých hor překvapil i nás, generální zpracovatele celého projektu. Do historicky první kategorizace lyžařských středisek ČR se přihlásilo celkem 206 lyžařských středisek ČR. Velmi potěšitelná je skutečnost, že se k projektu kategorizace přihlásila absolutně všechna největší a střední lyžařská střediska ČR. I tato skutečnost svědčí o naprosté důvěře ke generálnímu zpracovateli a vypracovanému hodnoticímu systému. Generální zpracovatel vyhodnotil celkem 5250 údajů, které namátkově přezkoumala na závěrečném zasedání Komise pro závěrečnou supervizi. Tato osmičlenná komise byla složena se zvolených čtyř zástupců českých hor (Šumavy, Jizerských hor, Krkonoš a Jeseníků) a tří zástupců generálního zpracovatele.

Doporučené cenové rozpětí jednotlivých kategorií

Cena za lyžování je na českých horách trvale podhodnocena. Málokdo z 3,5 milionu českých lyžařů je však ochoten připustit skutečnost, že všude ve světě patří lyžování spolu s tenisem a golfem k finančně nejnáročnějším sportům. Zatímco nikoho na horách nepřekvapí téměř „evropské“ ceny v restauracích a hotelech, cena za lyžování je proti alpským zemím stále dvakrát až třikrát nižší. Provozovatelé lyžařských areálů přitom investují do oblasti lanovek a vleků, strojů na úpravu tratí, systémů technického sněhu nebo automatických odbavovacích systémů stamiliony korun v evropských cenách za horské technologie s nulovou podporou státu (ty tam jsou doby, kdy bylo možné s dotací zakoupit i speciální zemědělské stroje pro údržbu horských svahů)! V Rakousku, ale zejména v italských Jižních Tyrolích, jsou přitom horské technologie výrazně dotovány státem a regionem, a to mnohdy až do výše 100 % investice. V České republice je trend podpory cestovního ruchu zcela nepochopitelný. V roce 2001 uvolnil stát několik set milionů korun na podporu lázeňství, které tvoří pouze 7 % příjmů cestovního ruchu, zatímco do horského cestovního ruchu tvořícího 25 % příjmů cestovního ruch neinvestoval ani korunu. Z výše uvedených důvodů jsou ceny za lyžování na českých horách již ve střednědobém časovém horizontu neudržitelné a v horizontu tří až pěti let se velmi přiblíží v tabulce uvedeným nezávazným cenám. Jinak by většina českých lyžařských středisek v nejlepším případě technicky stagnovala, v horším případě zkrachovala. Konstrukci nezávazného rozpětí doporučených cen realizátoři projektu vypočítali součtem cen a následným zprůměrováním několika rakouských lyžařských středisek v hranicích lesa, tedy stejné konfigurace jako ve většině českých areálů. Od výsledné hodnoty jsme odečetli 15 % a dostali jsme nejvyšší cenu za denní skipas dospělého lyžaře v hlavní sezoně v pětihvězdičkovém středisku v ceně 800 Kč. Kvalifikovaný odhad předpokládá cca 5 - 7 % těch nejlepších provozovatelů, kteří se budou pohybovat v nejbližší budoucnosti v cenové hladině 450 až 800 Kč. Drtivá většina - tedy více než 93 - 95 % provozovatelů - se bude pohybovat v cenovém rozpětí 100 až 500 Kč.

Cenová mapa středisek pro české lyžaře

Návštěvníci českých hor tak mají k dispozici jednak přibližnou cenovou mapu českých lyžařských středisek nejbližší budoucnosti, ale také - což je mnohem důležitější - naprosto reprezentativní vzorek 206 provozovatelů lyžařských středisek České republiky. Budou mít možnost mnohem lépe pracovat s dostupnými informacemi a budou si moci vybírat podle cenové hladiny vybraných lyžařských středisek a přizpůsobit možnosti své finanční situaci. Uvedené i jiné informace každý lyžař bez problému denně nalezne na kvalitním horském internetovém serveru firmy SITOUR ČR na adrese www.holidayinfo.cz nebo na www.nasvah.cz - informující o sněhovém zpravodajství a situacích ve skiareálech.

Dlouhodobý záměr i záběr

Projekt „Kategorizace“ bude opakován v celé republice vždy po třech letech. Další podrobná analýza užitné hodnoty českých lyžařských areálů tak opět proběhne v roce 2005. Každé lyžařské středisko má však samozřejmě možnost požádat o provedení individuální kategorizace v případě, kdy po nových investicích dojde k podstatnému zhodnocení některého ze sledovaných kritérií, např. vybudování nového vleku či ubytovací kapacita atp. Uzavřená první etapa projektu poskytla všem lyžařským střediskům ČR, která se účastnila projektu kategorizace, spoustu zajímavých informací. Zcela jistě je využijí pro svůj další rozvoj, neboť dostatečně vypovídají o situaci v jednotlivých místech a naznačují i slabá místa. Projekt poskytuje cestovním kancelářím, informačním centrům, České centrále cestovního ruchu kompletní výsledky kategorizace a výsledky budou na webových stránkách přístupné i veřejnosti na webovských stránkách SPLV (www.infohory.cz) a SITOUR. Každé středisko, které se účastnilo projektu „Kategorizace“, může požádat generálního zpracovatele o udělení „Osvědčení kategorizace“ (pro střediska * a na zeleném podkladě), „Značky kvality“ (pro střediska * a * na stříbro-platinovém podkladě) a udělení „České TOP středisko“ (pro střediska * na zlatém podkladě). Značka bude rovněž určena pro víceúčelové marketingové využití. Každé české lyžařské středisko tak bude moci od letošního roku oficiálně marketingově používat stupeň dosažené kategorie na všech svých propagačních materiálech, mapách, skipasech atd.

Hlavní kritéria českého hodnocení

Užitná a technická vybavenost střediska

Doprovodná vybavenost střediska

Ostatní vybavenost a služby

Bezpečnost a ochrana lyžařů

Důležitá poznámka

Uvedené cenové rozpětí jednotlivých kategorií je doporučené a nevyjadřuje individuální cenovou politiku jednotlivých lyžařských středisek.

CENY JÍZDNÉHO V ČESKÝCH LYŽAŘSKÝCH AREÁLECH V SEZONĚ 2002/2003

Název areálu Kateg. Nadm.výš. Délka Lanov. a vleky Uprav. Denní skipas

(m n. m.) sjezd. počet/kapacita běž. v hl. sezoně

(km) stopy(km)

(dosp./děti)

Špindlerův Mlýn - Skiareál * 740 - 1235 25 15/18000 45 550/380

Rokytnice n. J. 630 - 1312 13,8 11 / 8150 31 500 / 350

Harrachov - Sportovní areál 665 - 1022 6,94 4 / 4400 115 495 / 395

SKI Pec pod Sněžkou 830 - 1215 8,1 11 / 9250 20,5 450 / 340

Klínovec - sever 1244 6 8 / 5550 0 410 / 280

Herlíkovice u Vrchlabí * 535 - 1019 5,5 2 / 1780 10 400 / 250 Janské Lázně - Černá hora 550 - 1260 9,3 16 / 8200 40 390 / 300 Tanvaldský Špičák 540 - 800 6,09 7 / 4795 80 390 / 290 Praděd - Ovčárna - 1000 - 1350 2,8 4 / 2900 - 360 / 215 Špičák na Šumavě 1202 5,5 9 / 4250 4 350 / 260 Deštné v Orlických horách 610 - 850 6,5 10 / 6300 - 350 / 260 Zadov - Churáňov 890 - 1120 6 8 / 3500 80-20 350 / 250 Červenohorské sedlo * 862 - 1164 4,7 7 / 4800 - 350 / 230

Petříkov - Ski areál Kaste * 952 2,1 2 / 2100 5 - 7 330 / 400 Malá Úpa - U Kostela * 850 - 1100 2,4 4 / 2500 10 330 / 270

Ještěd - Sportovní areál * 530 - 1010 8,7 6 / 3200 10 330 / 250 Říčky v Orlických horách * 740 - 992 3,7 3 / 2450 35 300

Mladé Buky - Skipark 550 - 670 3,5 5 / 3700 15 300 / 240

Žacléř - Prkenný Důl * 600 - 850 6,2 3 / 2700 15 300 / 230 Bedřichov 700 - 810 5,08 8 / 5440 80 300 / 220 Kramolín u Lipna * 900 3,6 4 / 3200 42 300 / 210

Bílá v Beskydech * 515 - 770 2,5 2 / 1200 10 300 / 200 Paseky nad Jizerou - Ski areál 860 3 3 / 2700 15 300 / 200

Sport Centrum Bouřňák * 589 - 869 6,5 5 / 2940 25 300 / 150 Kořenov - chata Panorama * 800 0,9 1 20 280 / 240

Bublava Ski centrum * 690 - 802 1,6 4 / 3100 150 280 / 210 Janov - Severák * 700 - 804 4,31 9 / 5275 80 280 / 200

Telnice * 600 - 900 4,5 6 / 2400 25 280 / 170 Boží Dar - Neklid * 1131 4,54 6 / 4570 - 270 / 170

Zásada * 520 - 620 0,6 2 / 790 6 260 / 200 Vítkovice v Krk. - Aldrov * 733 2,56 2 / 1800 5 260 / 200

Nové Hutě na Šumavě 1000 - 1140 2 3 / 2000 20 260 / 180 Troják 583 1,35 4 / 1800 - 250 / 220

Čenkovice - Ski klub Č.Třeb. * 720 - 930 1 2 / 1500 20 250 / 210 Černý Důl - Skipark * 600 - 1001 4,83 5 / 2400 10 250 / 200

Skipark Dolní Dvůr - 610 - 760 1,6 5 / 3530 14 250 / 200

Pustevny * 620 - 1098 12,5 11 / 5000 25 250 / 160 Lanová dráha Železná Ruda - 500 - 1100 1,5 1 / 327 60 250 / 150 Benecko - Lyžařský areál * 800 2,2 6 / 4600 15 245 / 185

Kohútka v Javorníkách * 913 3,7 8 / 4275 14 240 / 200 Paseky nad Jizerou - Pizár * 800 4,8 2 / 1480 25 240 / 180

Železná Ruda - Alpalouka 950 1,2 1 / 1000 5 220 / 170 Ostružná - Skiareál * 700 - 835 2 5 / 2500 50 220 / 160

Vsetín - Jasenka 440 - 4 / 984 - 200 / 180 Velká Úpa - Pěnkavčí Vrch * 1000 0,5 1 / 600 0 190 / 130 Kunčice p. Sněž - LA U Kaple - 1300 0,7 2 - 180 / 130 Vysoké nad Jizerou - Větrov 700 0,5 1 / 550 - 180 / 130

Jihlava - Čeřínek 650 - 740 0,6 1 / 720 14 160 / 100 Špičák na Šumavě - Goldhof * 1064 0,4 1 / 850 15 150 / 150 Hodkovice nad Mohelkou 525 2,2 1 / 640 3 120 / 100

Horní Kouty - Radvánov - 650 0,85 2 / 650 - *60

Klepáčov v Jeseníkách 700 1,35 4 / 2025 30 B 50 Svratka 742 0,4 2 / 600 - *12

Karlov p. Pradědem - Pawlin * 700 1,85 3 / 1000 - *6 - 12 Česká Třebová - Přívrat 510 2,7 2 / 900 - *6

Desná - Parlament ** 550 - 630 2 3 / 1600 0 *5 - 6

Pozn: *jedna jízda, B bodové jízdné Pramen: Svaz provozovatelů lanovek a vleků ČR

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Přímá volba prezidenta ČR
Z e-shopu přivezli rozbité zboží?
4 nejznámější kryptoměnové burzy současnosti
Když končí platnost řidičského průkazu...
Black friday je tu! Nakupte snadno, rychle a bez nervů
Auta
Seat dále navýší výkon Leonu Cupra. Příští rok dorazí…
Muzeum Citroën prodává část své sbírky. Jsou to samá krásná a zajímavá auta
Honda chystá na rok 2022 elektromobil, který se nabije za 15 minut
Kdo se stane evropským autem roku? SUV mají největší šanci, protože jich je většina
Kvíz: Poznáte auto jen podle předního světla?
Technologie
Další šikovná externí grafika s malými rozměry. Uvnitř je přitom desktopová GTX 1060
První týden s Android Pay: 90 % plateb mobilem provedli muži
EA byla příliš nenasytná. Některé země mikrotransakce ve hrách označují za formu gamblingu
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Už i zdroje se vyrábí speciálně pro těžbu kryptoměn. FSP uvádí 2000W model pro 16 grafik
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít